AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Op deze site vindt u informatie over het Verenigingsblad, onze activiteiten en foto's. Ook kunt u hier uw Vraag en Aanbod plaatsen.


Foto-expositie Aardappelteelt

In het kader van Tsjerkepaed/Kerkepad is er een foto-expositie ingericht over de aardappelteelt en glazen poterbewaarplaatsen in de Nederlands Hervormde kerk, Tsjerkestrjitte, Holwerd. Het betreft foto's en klein... »

zaterdag 26 augustus 2017

Nij Beets Stoppeldei Risping »

zaterdag 2 september 2017.

Boerderijenstichting Fryslân. Excursie »


Er staat op dit moment geen Vraag & Aanbod op de site.