AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Op deze site vindt u informatie over het Verenigingsblad, onze activiteiten en foto's. Ook kunt u hier uw Vraag en Aanbod plaatsen.


Sûkerei (cichorei) waskje.

De redactie van de website kreeg tot haar genoegen een mooie foto toegestuurd. Geachte redactie, Hierbij stuur ik u een fotokaart (ingekleurd). Winsum Fr. Cichorei in het Fries Sukerei (surrogaat koffie) oogst rond... »

vrijdag 20 januari 2017

Lezing: Lanbouwkundig werkverband Fryske Akademy »

dinsdag 7 februari 2017

AFRON bestuursvergadering »


Aangeboden

Honderd boeken te koop »

Gevraagd

Gevraagd het boek Strie moat bolsterje »