AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Op deze site vindt u informatie over het Verenigingsblad, onze activiteiten en foto's. Ook kunt u hier uw Vraag en Aanbod plaatsen.


Leden excursie 27 oktober 2018

AFRON najaarsexcusie Voor Zaterdagmiddag 27 oktober 2018 hadden we onze leden uitgenodigd voor een excursie naar het nieuwe FRIES LANDBOUW MUSEUM in Goutum. Hier werd massaal gehoor aan gegeven, en konden we... »

Vanaf juni tot nov. 2018

Activiteiten Kalender »


Aangeboden

gereedschappen »

Aangeboden

Balansploeg »