AFRON, de Friese vereniging voor historische landbouw heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Op deze site vindt u informatie over het Verenigingsblad, onze activiteiten en foto's. Ook kunt u hier uw Vraag en Aanbod plaatsen.


Index op artikelen in Pionier

Eind november is het laatste nummer van de Pionier in 2016, tweemaandelijks clubblad van de OTMV, verschenen. Om het zoeken in alle nummers van de 37 jaar gangen eenvoudiger te maken zijn er een aantal indexen gemaakt. ... »

Zondag 11 december 2016

FLM. Friese Miniaturendag. »

woensdaf 14 tot zaterdag 17december 2016

Noord-Nederlandse landbouwbeurs Leeuwarden. »


Aangeboden

Honderd boeken te koop »

Gevraagd

Gevraagd het boek Strie moat bolsterje »