AFRON-jubileum

De AFRON vierde in 2009 haar 25-jarig jubileum met een scala aan activiteiten.


Begonnen is met een feestelijke jaarvergadering op vrijdag 27 maart 2009. Deze bijeenkomst is door ruim 110 leden en gasten bezocht.
Ter gelegenheid van het jubileum is er een speciale jubileumeditie van IT ARK gemaakt met nog niet eerder vertelde en opgeschreven verhalen van leden en gastschrijvers. Klik hiervoor meer informatie.


Gedurende de zomer van 2009 zijn maandelijks een aantal activiteiten georganiseerd. De volledige informatie over de verschillende dagen vindt u als verslag in de rubriek 'nieuws'.


Op 10 oktober 2009 werd een themabijeenkomst georganiseerd in het Frysk Landbouwmuseum te Earnewâld. Het thema van deze dag was: Dag van de Friese landbouwgeschiedenis. Samengewerkt werd met de Boerderijenstichting Fryslân, de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland, Tresoar en het Frysk Landbouwmuseum.

's Morgens werd er een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en directieleden van verenigingen en organistatie die iets te maken hebben met landbouwgeschiedenis. 's Middag konden al die organisaties en particulieren zich presenteren en hun materiaal tonen, allemaal in het teken van landbouwhistorie.


Afsluitend is op zaterdag 14 november 2009 een opendag georganiseerd in het kader van de aardappelteelt, met als onderwerp 'De aardappel, een wereldreiziger'.


Korte verslagen van alle jubileumactiviteiten kunt u vinden in de rubriek 'nieuws'. Deze zijn gemerkt met een * (klik hier voor het nieuws).
Een 11-tal foto-impressies kunt u vinden in de rubriek 'fotogalerie'. Deze zijn gemerkt met een *. (Klik hier voor deze rubriek).


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020