Poterbewaarplaats te Alde Leie

Expositie Pootaardappelteelt, Poterbewaarplaatsen.

De werkgroep Poterbewaarplaatsen, bestaande uit leden van de Afron, de Boerderijenstichting Fryslân en het Fries Landbouwmuseum, heeft in oktober 2016 een themamiddag georganiseerd over 'Bijgebouwen bij boerderijen'. Afsluitend is het boek 'Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân' gepresenteerd.

In het museumseizoen (april t.m. september) 2017 was in het Frysk Landbouw museum te Earnewâld een expositie ingericht over de (poot-)aardappelteelt in Friesland met centraal daarin de verzamelde informatie over poterbewaarplaatsen.


Verenigingsactiviteiten Afron

Normaliter bestaat het programma van activiteiten uit :

  • de ledenvergadering in maart of april
  • het verschijnen van de voorjaarseditie van het verenigingsblad IT ARK
  • de jaarlijkse excursie in de zomer
  • het verschijnen van de najaarseditie van het verenigingsblad IT ARK
  • de thema-bijeenkomst in november of december.

VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad, zomertentoonstelling 2006.

In 2006 heeft de AFRON in samenwerking met een aantal leden de expositie 'VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad' ingericht in het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. Gedurende de gehele zomer stond de grote centrale ruimte, de 'gollen', van de schuur in het teken van de vroegere vlasteelt, de vlasbewerking en de ontwikkeling van handgereedschap naar de fabrieksmatige verwerking van de vlasoogst en de vlasbewerking in 'vlasfabrieken'. Op èèn van de zolders was een expositie ingericht over de verwerking van vlaslint tot lijnwaad, met spinnewielen, een weefgetouw en verschillende linnen eindproducten.


Ter gelegenheid van deze expositie is het gelijknamige boek 'VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad' geschreven door Herman Poelsma, uitgegeven. Informatie over dit boek is te verkrijgen bij de secretaris .

Ook heeft men voor het Afron Dokumintaasjes Sintrum vele foto's, afbeeldingen en dia's verzameld over de vlasteelt, toegespitst op die in Friesland..

Uit deze collectie afbeeldingen is een 'powerpoint'-presentatie samengesteld waarmee de Afron de mogelijkheid kreeg om zich te presenteren voor wisselende groepen die iets over de vlasteelt en de vlasverwerking willen weten.

De foto- en dia-collectie is in 2017 overgedragen aan het Fries landbouwmuseum.


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020