Lezing: Een praatje en een plaatje.

De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON had een uitgebreid foto-archief waarvan de eerste duizend foto's van 'gescand zijn'. Met deze fotocollectie is het mogelijk verschillende 'powerpoint presentaties' (dia voorstellingen) samen te stellen en lezingen te verzorgen over de vroegere landbouw in de breedste zin van het woord.

In de zomer van 2017 is de complete collectie van foto's overgedragen aan het Fries Landbouwmuseum.


Eèn van de eerste presentaties waarmee men tientallen malen de boer op geweest is was die over de 'Vroegere vlasteelt, de handmatige vlasbewerking in zg. braakhokken en de mechanisering in de vlasteelt sinds de jaren twintig van de vorige eeuw'.


In overleg met Fries Landbouwmuseum kan de AFRON voor uw organisatie, vereniging, ouderen-organisatie, verzorgingstehuis een presentatie verzorgen. Voor deze presentaties wordt een bijdrage voor de vereniging AFRON en reiskosten in rekening gebracht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur middels .


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020