Ledenvergadering van De Strampel

Vrijdag 24 november 2017

De film dy't Eddy Slot oer de Strampel makke hat is klear! It is in prachtich byldferhaal, dat alle fasetten fan de feriening nei foaren bringt. Dit jier fiert de feriening syn earste lustrum en de jiergearkomste yn novimber is in goeie gelegenheid de film te fertoanen. Set de datum alfêst mar yn de aginda: freed 24 novimber, 20.00 oere yn de Trilker yn Poppenwier.

 

Lezing over natuurinclusieve landbouw en Europees landbouwbeleid

Vrijdag 24 november 2017


Natuurinclusieve landbouw, kansen voor Friesland

De visie van Jan Huitema (VVD) en Cor Kwakernaak (Van Hall Larenstein) over de toekomst van de Friese melkveehouderij en hoe dit past in het komende Europees landbouwbeleid.
Op 24 november a.s. organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een presentatie- en discussiemiddag over Natuurinclusieve landbouw. Inleiders zijn Jan Huitema, VVD Europarlementariër en Cor Kwakernaak, tot voor kort docent bij Van Hall Larenstein. De aanvang is 14:00 uur.
Vanwege de tijdelijke sluiting van het Landbouwmuseum is de locatie deze keer de Koperen Tuin (Prinsentuin) te Leeuwarden.

info op de site https://landbouwmuseumfriesland.nl

Opgave via de site.

 

OTMV Filmavond Luxwoude

Vrijdag 29 December 2017

Goedenavond,


Hierbij nog een aantal punten vanuit onze afdeling al dan niet aangeleverd door leden.


De filmavond in Luxwoude is dit jaar op vrijdag 29 december. De filmavond wordt weer gehouden in het dorpshuis 't Trefpunt. Aanvang is 20u.


Voor de Deutz-liefhebbers is er nu ook een Deutz vereniging, meer info is te vinden op www.deutzclub.nl


In de vorige e-mail schreven we over het duitse programma 'Treckerfahrer Dürfen das' . In de 1e aflevering op 1 november gaat het o.a. over de Feldtag in Nordhorn, hier heeft men gefilmd op de dagen voor het evenement en het evenement zelf. Hierin zijn een aantal van onze aanwezige friese leden in beeld en komen aan het woord. Hierbij de link van de liefhebbers; https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/treckerfahrer-duerfen-das/Brunhilde-lernt-Tanzen,sendung695566.html


Als bestuur/ maaicommissie zijn we opzoek naar maailand voor het houden van een maaiwedstrijd die voorheen gehouden werd in Eastermar. Mocht er een lid zijn die z'n land hiervoor beschikbaar wil stellen of een landeigenaar weet die hier open voor staat dan graag een reactie naar dit e-mailadres of naar Sietse van Veenen 0513-529404 / Jan Werkhoven 06-51933198


namens OTMV friesland,

Luc-Jan


 

Verenigingsblad IT ARK

maart 2018

De eerstvolgende editie van IT ARK zal naar alle waarschijnlijkheid eind maart 2018 verschijnen. Copij is op te sturen naar