Dagtocht met De SeedijksterToer

Vanaf mei t/m 20 september2018

Met een dagtocht in de panoramawagen van De

SeedyksterToer beleven bezoekers hoe mensen hier leven met de Waddenzee en hoe de landbouw zich hier ontwikkelde.

De tocht begint 's ochtends om 9.45 uur op Het Bildt in Vrouwbuurstermolen, op het terrein van De Kultuurfabriek, Leijsterhegedyk 27B.

De route gaat vervolgens naar de terp van Hegebeintum, met een excursie, koffie/thee en oranjekoek.

De route gaat dan naar de Waddenkust, met in de 70-er jaren van de vorige eeuw de omslag van landaanwinning naar natuur. Het unieke van deze tocht is dat de route leidt door het gebied van natuurorganisatie It Fryske Gea en de kwelders van het Noarderleech. Deskundige gidsen vertellen over de ontwikkeling van dit gebied.

Als de weersomstandigheden het toelaten, is er een lunch in de kwelder!

Vervolgens gaat de tocht over een mooie route door het gebied naar de Oudebildtdijk, waar in kader van Kulturele Hoofdstad 2018 aangelegd gewassenveld alle in deze streek (ooit) verbouwde gewassen, waarbij ook de veranderingen in de tijd en het klimaat zichtbaar zijn. Er is een rondleiding van ongeveer 1 uur en voor de gasten een consumptie.

De laatste etappe van deze bijzondere tocht gaat door het Bildtse landschap langs

kunstboerderijen en een beeldenroute terug naar Vrouwbuurstermolen en de gasten

stappen daar aan het einde van de route uit tussen 17.00 en 18.00 uur.

Alles over de Bildtse Aardappelweken 2018 op www.baw.frl

Deze bijzondere tocht is alleen op afspraak.

Aanmelden kan tot de dag van tevoren tot 14.00 uur via www.vanplan.nl

 

Vlasroute Follow The Blue Line

Elke zaterdag in juni juli en augustus

Follow the blue line is een vlasroute die het hele verhaal vertelt van vlas tot aan handbedrukt linnen.

In het verleden was het vlas, naast de teelt van aardappelen en graan, een belangrijk gewas dat werd geteeld op de kleigrond. Omdat vlas een duurzaam gewas is – er gaat niets verloren bij de verwerking van vlas – gaan wij vlas tot aan handbedrukt linnen opnieuw onder de aandacht brengen.

Met deze route hopen wij ook dat het vlas weer wordt herontdekt en t.z.t. weer boeren het gewas gaan telen en er werkgelegenheid wordt gecreëerd in een krimpgebied. In mei 2018 gaan we beginnen met het inzaaien van diverse akkers met vlas.
In de maanden juni juli en augustus zijn alle locaties te bezoeken die elk een verhaal vertellen rondom vlas. Alle locaties zijn elke zaterdag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Daarnaast zijn er een aantal locaties die de hele week toegankelijk zijn voor publiek van 10.00 – 17.00 uur.

Wat is er zoal te zien en te beleven, twintigtal vlasbewerking machines – ambacht vlechten met vlas en demonstraties – spinnen van vlas, weven van vlasvezels tot aan handbedrukt linnen – er komt een vlasservies, gekoppeld aan een restaurant waar men bij het boeken van een arrangement na het dineren het servies meekrijgt naar huis. Dit als aandenken aan Fryslan 2018. Natuurlijke zijn er doorlopende demonstraties en er wordt een souvenir gemaakt van het product vlas.
Locaties:


Ferwert: Het tentoonstellen van de vlasbewerkingsmachines in de loods van Hein sterk
Blije: Kleine - Lijn ambachtelijke textieldrukkerij met demonstraties en workshops en teelt van gewas vlas.
Holwert: Gjalt de Groot vlechtwerker laat zien hoe jeeendenkorven kan maken met o.a het materiaal vlas.

Ternaard: De Waard van Ternaard heeft een arrangement gemaakt speciaal voor de vlasroute.
Je kan hier heerlijk lunchen en dineren van het vlasservies.
Ee: Vlasmuseum Het Braakhok met vlasbewerking en demonstraties.

Meer informatie over de vlasroute is te vinden op:

www.iterfschip.nl

www.vlasroute.nl

 

Activiteiten Kalender

Vanaf juni tot nov. 2018

23 juni: Oosterstreek Toertocht oldtimer trekkers.
30 juni: Oude Bildtzijl oldtimer evenement “Ouwesyl / Froubuurt' met oude trekkers en
stationaire motoren. Mogelijkheid om te maaien, schudden en persen.
info en opgave 0518-421890 (na 18.00u)
7 juli: Sint Nicolaasga Oldtimershow
21 -22 juli: Oldeholtpade Roel Bottema dagen.
26 -27-28 juli: Wâlterswald Boerendagen
11-12 aug: Verhildersum (Leens) Historische dagen.
25 aug: Nij Beets Stoppeldei.
1 sept: Zevenhuizen Oogstdag.
1 Sept. Harkema Spitkeet oude ambachtendag.
6 t/m 9 sept: Dokkum admiraliteitsdagen.
8 en 9 sept. Landbewerking op 7 hectare grond met paarden en tractoren bij Meier St.Jacob.
15 sept: Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement.
15 sept: Dâmwald De Sûkerei Dag van de natuur.
29 sept: Ald en Nijehoarne: Flaeijelfeesten.
27okt: DâmwaldDe Sûkerei Dollersdei. Oogsten van de cichoreiwortel, hakken en branden
17 en 18 nov. Poppenwier yn en út De Strampel Demonstraties eendenkorf vlechten in
Dorpshuis “De Trilker'