Nij Beets Stoppeldei Risping

zaterdag 26 augustus 2017

Op zaterdag 26 augustus 2017 wordt weer de jaarlijkse stoppeldei gehouden. Informatie en opgave : www.risping-nijbeets.nl 0f tel. 06-29446537.

 

Boerderijenstichting Fryslân. Excursie

zaterdag 2 september 2017.

Excursie Oost-Groningen Oldambtster boerderijen

Datum: 2 september 2017

Op 2 september zal de excursie van de Boerderijenstichting Fryslan over de grens gaan: we gaan naar Oost-Groningen.

Helaas is deze excursie volgeboekt.

Het programma is als volgt:

8.45 uur Verzamelen bij opstapplaats Drachten (opstapplaats wordt nog nader bepaald).
9.00 uurVertrek vanuit Drachten.
10.00 uur Aankomst bij afslag Bad Nieuweschans, Via Boneschans, Hamdijk en Oudeschans naar Bellingwolde
10.20 uur Aankomst bij te restaureren boerderij Bellingwolde, incl. koffie en sanitaire voorziening.
11.15 uur Vertrek Route Bellingwolde, Blijham, Winschoten, Midwolda. Met name in Bellingwolde en Blijham ontwikkeling zichtbaar van sobere maar forse boerderij tot riante villa's als voorhuizen. Daarnaast passeren wij verschillende [gerestaureerde] slingertuinen. Via rondweg Winschoten naar Midwolda. Bij ruimte in tijd langs de Blauwe Stad
12.30 - 13.00 uur Aankomst bij party boerderij Hermans Dijkstra; lunch, met inleiding over boerderij en bezichtiging van museale boerderij en prachtige originele slingertuin
14.30 uur Vertrek Route Nieuwolda, Oostwolder Hamrik, Goldhoorn, Finsterwolde, Nieuw Beerta, Drieborg. Op deze route meer variaties op de ontwikkeling van met name de architectuur van de voorhuizen. [Eigenlijk daarin veel meer veranderingen en ontwikkelingen dan in het bedrijfsgedeelte]
Ook langs de oudste zo niet eerste Oldambtster boerderij in Groningen. Ook wat meer landschap op deze route, immers een wezenlijk aspect van de grote ruimte van het Oldambt.
15.30 uur In Drieborg bezoek boerderij Boelo ten Have
16.30 uur Vertrek naar Drachten via Nieuwe Schans

 

Holwerd: Foto-expositie aardappelteelt-poterbewaarplaatsen.

zaterdagmiddagen van 1 juli tm 9 september

In het kader van 'Kerkepad/Tsjerkepaed' is er een fototentoonstelling over de vroegere aardappelteelt en poterbewaarplaatsen in de Nederlands Hervormde kerk te Holwerd (Tsjerkestrjitte). Contactpersoon A.Patrouilje, tel. 0519-562124 of e-mail


Op dezelfde zaterdagmiddagen is er ook een fototentoonstelling met het thema 'BUORKJE' in de Doopsgezindekerk aan de Stationsweg in Holwerd. De foto's gaan over boerderijen en het werk op het land in Noordoost Friesland, gemaakt door Wilma Frankema en Grietje Velink.

 

Ryptsjerkster trekker en bosbouw evenement

Zaterdag 9 september 2017

Ryptsjerkster trekker en bosbouw evenement

Op zaterdag 9 september 2017 van 10:00 tot 17:00 uur

Entree: €5 . Locatie evenement: Binnendijk 73, 9256 HL Ryptsjerk

Voor meer informatie:
Wytse van der Haag, telefoon: 06-40339594
Email: webdite http://www.rtbe.nl/index.php

 

Tsiispakhús Wommel. Melktransport

Tot en met 29 oktober 2017

Vanaf donderdag 4 mei 2017 is museum it Tsiispakhús in Wommels weer geopend voor bezoek. De permanente tentoonstelling in dit rijksmonument uit 1905 over de Friese zuivelgeschiedenis is grondig vernieuwd. Daarnaast is er dit seizoen een geheel nieuwe speciale expositie ingericht met als thema melkvaarders, melkvervoer en de beurtvaart. Veel aandacht is hierbij voor het vervoer van melk in de winter. Aan de hand van historische zwart-wit foto's op groot formaat, aan de hand van modellen en voorwerpen, naast films, wordt dit thema belicht. Alle vroegere eigenaren van dit kaaspakhuis hadden ook het beurtschip voor de wal liggen en bezaten de beurtvracht in de voormalige gemeente Hennaarderadeel.


Onlangs is ook de nieuwe puzzelkoe geboren. Zij is in volledig kunststof gemaakt aan de hand van oude gekleurde anatomische schoolplaten. Vanaf de huid is de koe geheel te ontleden en zijn haar inwendige organen er uit te pakken, waardoor u een indruk krijgt waar de melk vandaan komt.

Het spelletje boter kaas en eieren kan worden gespeeld terwijl de andere kunstkoe gemolken kan en wil worden.


De openingsdagen en openingstijden in 2017 zijn gewijzigd. Het Tsiispakhús is dit jaar open tot en met zondag 29 oktober van donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur.


Groepen zijn op afspraak ook buiten de openingsdagen van harte welkom en wordt een gratis rondleiding aangeboden. Een oplaadpunt voor e-bikes is sinds kort aanwezig.

Klik hier voor meer informatie.


 

FLM. Fotoexpositie 'De koe op de kaart'.

Tot en met 15 september 2017.

Van 24 april t.e.m. 15 september 2017 exposeert H. Miltenburg een aantal van zijn duizenden ansichtkaarten waarop een koe is afgebeeld.

De mens en de koe zijn al meer dan tachtig eeuwen met elkaar verbonden. Ruim een eeuw van deze verbintenis is vastgelegd in de prachtige expositie: De Koe op de Kaart.
In de tentoonstelling is een selectie te zien uit de collectie van 10.000 prentbriefkaarten die Hans Miltenburg wereldwijd heeft verzameld.
De historische veranderingen in de landbouw zijn ook op prentbriefkaarten vastgelegd: van het handmelken tot de melkmachine en het gebruik van het rund als productiedier, lastdier, trekdier en rijdier.
Verder toont de expositie verschillende rituelen en sporten van mens en koe.

De expositie is in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld dat dagelijks van 10 tot 17 uur geopend is. Zie ook de website van het museum.


 

De Sûkerei: Dag van de natuur.

Zaterdag 16 september 2017.

Op zaterdag 16 september 2017 organiseert museum De Sûkerei te Damwâld een dag met als thema: Dag van de natuur.

Openingstijd 13- 17 uur.


Klik hier voor meer informatie.

 

OTMV ploegwedstrijd Engwierum.

zaterdag 16 september 2017.

Op zaterdag 16 september 2017 wordt de jaarlijkse otmv-ploegwedstrijd van de afdeling Friesland gehouden bij familie Wilman in Engwierum (aan de weg naar en vlak bij het dorp EE). Informatie en opgave bij Jan Werkhoven tel. 06-51933198 of bij Jan de Vries tel. 0518-491233.

 

FLM Expositie aardappelteelt, poterbewaarplaatsen.

Tot en met 30 september 2017.

Gedurende de zomer van 2017 is er een deelexpositie over aardappelteelt ingericht in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld. Centraal staat opgesteld een model van een poterbewaarplaats. Naast een aantal voorwerpen is er een presentatie van de nog bestaande glazen poterbewaarplaatsen in Friesland en een compilatie van filmbeelden over de aardappelteelt samengesteld uit filmmateriaal van het fries fotoarchief. Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur (m.u.v. de feestdagen).


Klik hiervoor meer informatie van het FLM.

 

Verhildersum: Het boerenleven van vroeger.

tot en met zondag 29 oktober 2017.

De zomerexpositie in de museumboerderij op Landgoed Verhildersum heeft als titel 'Het boerenleven van vroeger'.


Klik hier voor meer informatie.

 

Themajûn dendrochronologisch ondersoek.

donderdag 5 oktober 2017

Themajûn dendrochronologisch onderzoek Paul Borghaerts

Op donderdagavond 5 oktober 2017 zal Paul Borghaerts een voordracht houden over zijn dendrochronologisch onderzoek. Deze lezing wordt in samenwerking met de Boerderijenstichting Fryslân georganiseerd.
Borghaerts zal dan ook een terugkoppeling geven aan de eigenaren van boerderijen waar hij boorstalen heeft genomen. Er zijn inmiddels 141 objecten onderzocht, waarvan 130 boerderijen. Dit voor Fryslân grote onderzoek is nog steeds in volle gang.


klik hier voor meer informatie en opgeven om de lezing bij te wonen.


Informatie: of