Activiteiten Kalender 2018

Van Mei 2018 t/m november 2018


2018 Activiteitenkalender
27 april: Minnertsga Koningsdag met trekker show.
5 mei:St.Jacobiparochie Stationaire Motorenshow bij Meier Westhoek
12 mei:Dâmwald De Sûkerei Alde maaie. Op 7 juli jubileum 10 jarig bestaan. (gratis entree)
19 mei: Osingahuizen Skouster olttimer dei. Terrein scheepsmotoren Heech.
26 mei: Maaiwedstrijden tussen Tergracht en Hallum vanaf 12.00u
8 en 9 juni: Trekker 11 stedentocht.|
16 juni: De Knipe Maaiwedstrijden.
23 juni: Oosterstreek Toertocht oldtimer trekkers.
30 juni: Oude Bildtzijl oldtimer evenement “Ouwesyl / Froubuurt” met oude trekkers en
stationaire motoren. Mogelijkheid om te maaien, schudden en persen.
info en opgave 0518-421890 (na 18.00u)
7 juli: Sint Nicolaasga Oldtimershow
21 -22 juli: Oldeholtpade Roel Bottema dagen.
26 -27-28 juli: Wâlterswald Boerendagen
11-12 aug: Verhildersum (Leens) Historische dagen.
25 aug: Nij Beets Stoppeldei.
1 sept: Zevenhuizen Oogstdag.
1 Sept. Harkema Spitkeet oude ambachtendag.
6 t/m 9 sept: Dokkum admiraliteitsdagen.
8 en 9 sept. Landbewerking op 7 hectare grond met paarden en tractoren bij Meier St.Jacob.
15 sept: Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement.
15 sept: Dâmwald De Sûkerei Dag van de natuur.
29 sept: Ald en Nijehoarne: Flaeijelfeesten.
27okt: DâmwaldDe Sûkerei Dollersdei. Oogsten van de cichoreiwortel, hakken en branden
17 en 18 nov. Poppenwier yn en út De Strampel Demonstraties eendenkorf vlechten in
Dorpshuis “De Trilker”

 

Follow the Blue line Vlasroute

Elke zaterdag van juni tot sept.

Follow the blue line is een vlasroute die het hele verhaal vertelt van vlas tot aan handbedrukt linnen.

In het verleden was het vlas, naast de teelt van aardappelen en graan, een belangrijk gewas dat werd geteeld op de kleigrond. Omdat vlas een duurzaam gewas is – er gaat niets verloren bij de verwerking van vlas – gaan wij vlas tot aan handbedrukt linnen opnieuw onder de aandacht brengen.

Met deze route hopen wij ook dat het vlas weer wordt herontdekt en t.z.t. weer boeren het gewas gaan telen en er werkgelegenheid wordt gecreëerd in een krimpgebied. In mei 2018 gaan we beginnen met het inzaaien van diverse akkers met vlas.
In de maanden juni tot september zijn alle locaties te bezoeken die elk een verhaal vertellen rondom vlas. Alle locaties zijn elke zaterdag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Daarnaast zijn er een aantal locaties die de hele week toegankelijk zijn voor publiek van 10.00 – 17.00 uur.

Wat is er zoal te zien en te beleven, twintigtal vlasbewerking machines – ambacht vlechten met vlas en demonstraties – spinnen van vlas, weven van vlasvezels tot aan handbedrukt linnen – er komt een vlasservies, gekoppeld aan een restaurant waar men bij het boeken van een arrangement na het dineren het servies meekrijgt naar huis. Dit als aandenken aan Fryslan 2018. Natuurlijke zijn er doorlopende demonstraties en er wordt een souvenir gemaakt van het product vlas.
Locaties

Marrum, de teelt van het gewas vlas
Ferwert, het tentoonstellen van de vlasbewerkingsmachines loods sterk
Blije, kleine lijn ambachtelijke textieldrukkerij met demonstraties en workshops en teelt van gewas vlas. Ternaard, de Waard van Ternaard arrangement met vlasservies
Ee, vlasmuseum het Braakhok
Holwert, Vlechtwerken van o.a. eendenkorven, de heer de Groot

Data en tijden

za 2, 9, 16, 23, 30 juni, za 7, 14, 21, 28 juli, za 4, 11, 18, 25 augustus,

za 1 september, alle dagen van 10 tot 17 uur

It bestjoer fan de Strampel stiet posityf foar dit plan oer en komt mei it folgjende foarstel:

  • Wy dogge mei en rjochtsje yn ien fan de loadsen fan Gjalt op 12 maaie in diel yn as promoasjeromte fan ús feriening.
  • Elke sneon komme yn wikseljende twatallen flechters nei Holwert.
  • Net de wênstige 25 euro, mar 10 euro betelllet de Strampel oan Gjalt de flechter foar kofje, tee, in slokje en middeis in stevige potstrohap.
  • Gjalt soarget foar reid en flaaks.
  • De koer dy't flochten wurdt, wurdt as tsjinprestaasje oan Gjalt ôfstien.
  • Elke flechter mei 3 kuorren fan himsels meinimme foar ferkeap oan it publyk.

Wy soene hiel graach sjen dat we mei-inoar dizze útdaging oangeane.

Wa't fuortendaliks al wit dat er meidwaan wol, kin alfêst, leafst mei in maat, in datum reservearje en wy besykje de planning kompleet te krijen. En 12 maaie (9 oere) hawwe ek graach jim help. In mailtsje of in telefoantsje oan de skriuwer is genôch.


 

Toneelstuk `t Aldahuys`Boerderij in de buurt.

13 en 14 juni 2018 in Bears

Boerderijenstichting Fryslân organiseert op 13 en 14 juni 2018 in theaterboerderij 't Aldahuys in Bears het toneelstuk 'Boerderij in de buurt'.

Het theaterstuk gaat over de confrontatie tussen de plattelandscultuur en het stadse leven. Een historische boerderij krijgt een woonbestemming en wordt gekocht door Emma en Boris. Zij zijn jarenlang bezig, samen met de (schoon)ouders, deze op te knappen en er een dubbele woonbestemming aan te geven, zodat ook de (schoon)ouders hier kunnen gaan wonen. Echter ligt de dubbele woonbestemming in de geurzone van de boerderij van boer Bart die hiertegen protesteert. De tegenstellingen en emoties lopen hoog op en de dubbele woonbestemming wordt door de autoriteiten verboden. Het eindigt heftig!

Het betreft een uniek stuk, dat gaat over het behoud van historische boerderijen. In de huidige maatschappij komt er steeds meer nadruk te liggen op de rol van de eigenaar, de buren en andere partijen. Dat leidt tot nieuwe keuzes en oplossingen. Daarover gaat dit stuk.

't Aldahuys in het terpdorp Bears is een perfecte locatie. Naast het bijwonen van het theaterstuk kunt u die avonden de Middeleeuwse kerk en Uniastate met poortgebouw bezichtigen, alsmede een rondleiding door 't Aldahuys zelf krijgen.

Programma:

19.00 mogelijkheid kerk en Uniastate te bezoeken, inclusief rondleiding

20.00 Aanvang stuk 'Boerderij in de buurt'

21.00 Mogelijkheid Aldahuys te bezichtigen, inclusief rondleiding

Voor wie niet naar Uniastate gaat, gaan de deuren van 't Aldahuys om 19.30 uur open

Meer informatie, ook over de kaartverkoop vindt u via: https://www.boerderijenstichtingfryslan.nl/theater-boerderij-in-de-buurt/

Bekijk online ook de nieuwsbrief van maart 2018 met uitvoerige informatie over het terpdorp Bears.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fonny Postma: 06 41 36 41 21 of f.postma@dehaanlaw.nl