Tsiispakhús Wommel. Melktransport

Tot en met 29 oktober 2017

Vanaf donderdag 4 mei 2017 is museum it Tsiispakhús in Wommels weer geopend voor bezoek. De permanente tentoonstelling in dit rijksmonument uit 1905 over de Friese zuivelgeschiedenis is grondig vernieuwd. Daarnaast is er dit seizoen een geheel nieuwe speciale expositie ingericht met als thema melkvaarders, melkvervoer en de beurtvaart. Veel aandacht is hierbij voor het vervoer van melk in de winter. Aan de hand van historische zwart-wit foto's op groot formaat, aan de hand van modellen en voorwerpen, naast films, wordt dit thema belicht. Alle vroegere eigenaren van dit kaaspakhuis hadden ook het beurtschip voor de wal liggen en bezaten de beurtvracht in de voormalige gemeente Hennaarderadeel.


Onlangs is ook de nieuwe puzzelkoe geboren. Zij is in volledig kunststof gemaakt aan de hand van oude gekleurde anatomische schoolplaten. Vanaf de huid is de koe geheel te ontleden en zijn haar inwendige organen er uit te pakken, waardoor u een indruk krijgt waar de melk vandaan komt.

Het spelletje boter kaas en eieren kan worden gespeeld terwijl de andere kunstkoe gemolken kan en wil worden.


De openingsdagen en openingstijden in 2017 zijn gewijzigd. Het Tsiispakhús is dit jaar open tot en met zondag 29 oktober van donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur.


Groepen zijn op afspraak ook buiten de openingsdagen van harte welkom en wordt een gratis rondleiding aangeboden. Een oplaadpunt voor e-bikes is sinds kort aanwezig.

Klik hier voor meer informatie.


 

Verhildersum: Het boerenleven van vroeger.

tot en met zondag 29 oktober 2017.

De zomerexpositie in de museumboerderij op Landgoed Verhildersum heeft als titel 'Het boerenleven van vroeger'.


Klik hier voor meer informatie.

 

Ledenvergadering

Vrijdagavond 27 oktober 2017

Geachte leden.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de najaarsvergadering welke zal worden gehouden op:


Vrijdagavond 27 oktober a.s bij

de Seedykstertoer
Zeedijk 8
9073 TN in Marrum.

Aanvang 20.00u met koffie en iets lekkers.

20.15u Afscheid van Dhr. Gerrit Herrema als hoofdredacteur.
Kennismaking met Alco de Jong als zijn opvolger.


Pauze.


21.00u Dhr. Fokke Meirink uit Wijnaldum gaat vertellen over de landbouw in Rusland en Mongolië.

 

OTMV praatavond Elsloo

vrijdag 3 november 2017

Tot onze spijt is er dit jaar weer wat fout gegaan met de vermelding van de praatavond in Elsloo en is dit niet geplaatst in de onlangs verschenen Pionier.

We hebben nog niet kunnen achterhalen waar het is misgegaan maar willen vanaf deze plaats alvast onze excuses maken naar Rutmer en Anne die de avond organiseren.

Vandaar dat we via deze mogelijkheid de 1e 'winteractiviteit' van dit seizoen alsnog willen benoemen.

Op 3 november is in eetcafe 't Anker in Elsloo de jaarlijkse praatavond , aanvang 20.00u

 

Verenigingsblad IT ARK

maart 2018

De eerstvolgende editie van IT ARK zal naar alle waarschijnlijkheid eind maart 2018 verschijnen. Copij is op te sturen naar