Activiteiten Kalender

Vanaf juni tot nov. 2018


25 aug: Nij Beets Stoppeldei.
1 sept: Zevenhuizen Oogstdag.
1 Sept. Harkema Spitkeet oude ambachtendag.
6 t/m 9 sept: Dokkum admiraliteitsdagen.
8 en 9 sept. Landbewerking op 7 hectare grond met paarden en tractoren bij Meier St.Jacob.
15 sept: Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement.
15 sept: Dâmwald De Sûkerei Dag van de natuur.
29 sept: Ald en Nijehoarne: Flaeijelfeesten.
27okt: DâmwaldDe Sûkerei Dollersdei. Oogsten van de cichoreiwortel, hakken en branden
17 en 18 nov. Poppenwier yn en út De Strampel Demonstraties eendenkorf vlechten in
Dorpshuis “De Trilker'

 

Dagtocht met De SeedijksterToer

Vanaf mei t/m 20 september2018

Met een dagtocht in de panoramawagen van De

SeedyksterToer beleven bezoekers hoe mensen hier leven met de Waddenzee en hoe de landbouw zich hier ontwikkelde.

De tocht begint 's ochtends om 9.45 uur op Het Bildt in Vrouwbuurstermolen, op het terrein van De Kultuurfabriek, Leijsterhegedyk 27B.

De route gaat vervolgens naar de terp van Hegebeintum, met een excursie, koffie/thee en oranjekoek.

De route gaat dan naar de Waddenkust, met in de 70-er jaren van de vorige eeuw de omslag van landaanwinning naar natuur. Het unieke van deze tocht is dat de route leidt door het gebied van natuurorganisatie It Fryske Gea en de kwelders van het Noarderleech. Deskundige gidsen vertellen over de ontwikkeling van dit gebied.

Als de weersomstandigheden het toelaten, is er een lunch in de kwelder!

Vervolgens gaat de tocht over een mooie route door het gebied naar de Oudebildtdijk, waar in kader van Kulturele Hoofdstad 2018 aangelegd gewassenveld alle in deze streek (ooit) verbouwde gewassen, waarbij ook de veranderingen in de tijd en het klimaat zichtbaar zijn. Er is een rondleiding van ongeveer 1 uur en voor de gasten een consumptie.

De laatste etappe van deze bijzondere tocht gaat door het Bildtse landschap langs

kunstboerderijen en een beeldenroute terug naar Vrouwbuurstermolen en de gasten

stappen daar aan het einde van de route uit tussen 17.00 en 18.00 uur.

Alles over de Bildtse Aardappelweken 2018 op www.baw.frl

Deze bijzondere tocht is alleen op afspraak.

Aanmelden kan tot de dag van tevoren tot 14.00 uur via www.vanplan.nl