Verantwoording.

Deze website is een uitgave van de vereniging AFRON. Hoewel de tekst van deze website met zorg is samengesteld is de AFRON niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de vereniging, informatie, beeldmateriaal, foto's en/of geschreven teksten op enigerlei wijze te verspreiden.


Deze website is gemaakt in het kader van de AFRON-jubileumactiviteiten in 2009 en gebouwd door Argiope Webdesign in samenwerking met Tresoar te Leeuwarden.

Het geheel aan jubilemactiviteiten is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van
o de Boelstra-Olivier stichting
o Freia
o Kenniscoöperatie CCLB
o KIZ (Keuringsinstituut voor Zaaizaad en Pootgoed)
o Plattelânsprojecten van de provincie Fryslân
o Stichting Woudsend Anno 1816


Laatst gewijzigd op 15 augustus 2017