AFRON Dokumintaasje Sintrum (ADS)

De Friese Vereniging voor historische landbouw AFRON heeft een documentatiecentrum met een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, foto's,dia's, folders, instructieboeken, enz. op het gebied van landbouw, akkerbouw, veehouderij, landbouwmechanisatie, enz, enz..


Op de AFRON-ledenvergadering van april 2017 is besloten om een deel van de boeken, foto's en ander materiaal over te brengen naar de bibliotheek en het archief van het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld. Inmiddels is de eerste fase van dit besluit afgerond.


Voor het resterend deel van de collectie heeft het bestuur nog geen uitvoerbare plannen gemaakt.


Klik hier om de catalogus op titel van de nog aanwezige boeken en publicaties in te zien.


klik hier voor de lijst op Afron-nummer.


Klik hier voor de lijst op schrijver.


Adres en openingstijden

Bezoekadres:

Openingstijden:

Informatie:

e-mail:


Digitalering AFRON-fotocollectie.

Sinds februari 2009 is er een werkgroepje bezig om (een deel van) de AFRON-fotocollectie te scannen en te beschrijven. Een deel van de gescande foto's wordt opgenomen als 'Landbouwcollectie AFRON'in de Friese Fotoarchief dat beheerd wordt door het Historisch en Letterkundigcentrum Tresoar te Leeuwarden.


Inmiddels is het zover dat de eerste 440 foto's op 10 oktober 2009 in het Fries fotoarchief opgenomen zijn. Klik hier voor het persbericht van Tresoar.
U kunt de foto's opzoeken met het reguliere zoekprogramma van Tresoar onder 'Landbouwcollectie Afron'. De Afron foto's beginnen met de letters AFR (zoeken met AFR*).
Klik hier om rechtstreek de foto's te bekijken.Aanvullingen gevraagd.
De informatie bij de foto's is ontleend aan opmerkingen achter op de foto's of het onderschrift bij de foto in het Fries(ch) Landbouwblad. Veelal is de informatie beknopt en kunt aanvullende gegevens verstrekken over de afbeeelding, de handeling en/of de personen op de afbeelding. Als u op de betreffende foto klikt komt er een mogelijkheid om aanvullende informatie te vermelden.


Documentatie in Wageningen.

Het enorme archief aan folders, instructieboeken en ander gedrukt informatie materiaal over trekkers, werktuigen en landboumachines van het (voormalige) Nationaal Museum voor Historische Landbouwtechniek te Wageningen is weer beschikbaar om geraadplaagd te worden. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om de uitgebreide catalogus te raadplegen.

Laatst gewijzigd op 25 juli 2017