Bajema melkmachines, informatie gevraagd.

Informatie gevraagd over Bajema Melkmachines.


De eerste melkmachines zijn al ontwikkeld in het eind van de negentiende eeuw. Echter pas na de laatste wereldoorlog kwam het gebruik van melkmachines goed opgang. Op de Nederlandse markt waren er verscheidene importeurs en enkele fabrikanten actief. In Friesland was bijvoorbeeld Bajema één van de fabrikanten van melkmachines. Bajema werkte bij het melken met een (veel) hoger vacuüm dan andere merken en gebruikte (veel) stuggere tepelvoeringen. In zijn propaganda materiaal meldde hij dat dat met name voor moeilijk melkbare koeien een voordeel was en dat bij die koeien de melkproductie verhoogd zou worden, door het gebruik van zijn machines.
Er zijn verschillende vergelijkingsonderzoeken geweest o.a. in 1960 over het verband tussen melkbaarheid en de wijze van melken te Kamperveen en Diemen en in 1961 een onderzoek naar de gebruikseigenschappen van de Bajema machines in vergelijking met een 'Alfa-Laval' machine, door het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek 'Schoonoord' te Zeist in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen. Bij dit laatste onderzoek zijn ook de ervaringen van 50 melkveehouders verwerkt die met een Bajema machine molken. De uitslagen van de onderzoeken waren niet altijd onverdeeld gunstig voor de Bajema machine. Ook in 'de wandelgangen' circuleerden er een verscheidenheid aan gunstige en minder gunstige ervaringen.
Bajema zelf publiceerde, uiteraard, ook over zijn machines o.a. middels het 'Bajema Bulletin'.


· Hebt u informatie over de Bajema machines (folders, artikelen, Bajema Bulletins, rapporten, enz.) of kopieën er van, dan willen we die graag van u ontvangen of lenen.
· Bent u één van die veehouders of een arbeider die zelf met een Bajema melkmachine gemolken heeft, dan willen ze graag met u in contact komen en uw ervaring vernemen.


U kunt contact met de vereniging AFRON opnemen middels onze e-mail of met de heer Roel Veenstra, telefoon: 0594-213455 of via zijn e-mail:


Expositie en Bajema-avond in Frysk L�nboumuseum

Bajema–avond en expositie in Fries Landbouwmuseum


EARNEWALD – In de zomer van 2009 was er in het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld een expositie te zien over Bajema melkmachines. Friesland had in de jaren vijftig een eigen fabrikant van melkmachines, het was de eigenzinnige uitvinder / boer Bajema uit het dorpje Ferwoude bij Workum. De apparaten die te zien zijn, komen onder meer uit de Bajema melkmachinecollectie van de heren Geert Bulthuis en Roel Veenstra.
De expositie werd op 16 april 's avonds om 20:00 uur officieel geopend door een familielid van boer Bajema.
Op deze avond was iedereen welkom die interesse heeft in landbouwhistorie en Bajema melkmachines in het bijzonder. Vooral (oud) boeren die nog met de Bajema machine hebben gemolken, zijn van harte uitgenodigd. Mensen die nog materiaal hebben van Bajema zijn van harte uitgenodigd dat mee te nemen. Ook het landbouwmuseum zelf is deze avond natuurlijk te bezichtigen.
De expositie werd georganiseerd in het kader van 25 jaar Afron. De AFRON is de Friese vereniging voor historische landbouw en heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.


Naast de Bajema collectie was er onder andere een grote verzameling naamplankjes van aardappelbakjes van de heer Klaas Oosterbaan van de Oudbildtdijk onder St.Jacobiparochie te zien en een aantal bronzen beeldjes van kunstenares Aagje Pool. Ook was er houtsnijwerk van Wiebe Bakker uit Workum.


Laatst gewijzigd op 19 december 2016