Foar de frou, Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.

Vanaf jauari 1962 is er een rubriek in het Frieslandbouwblad verzorgd door de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland met als titel FOAR DE FROU. In totaal zijn er 2965 artikelen opgenomen totdat in 2004 het Fries Landbouwblad werd samengevoegd met andere landbouwbladen.
Ter gelegenheid van het 90 jarig hubileum BvPF-Vrouwen van Nu zijn deze artikelen gedigitaliseerd en in te zien op de website van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Treoar te Leeuwarden.


Laatst gewijzigd op 20 september 2017