Tijdschrift Pionier artikelen op datum.

In de loop van 38 jaar (t.e.m. jaargang 2017) zijn er duizenden artikelen en berichten verschenen in het ledenblad Pionier van de OTMV (Oude Trekker en motorenvereniging). Om een artikel over een bepaald onderwerp, merk trekker of motor te zoeken is het handig om een soort van index te hebben. Een lid van de AFRON heeft in de loop der jaren zo'n index gemaakt.


Weggelaten zijn veelal de
- berichten van de redactie (over de invulling van een bepaalde editie)
- verslagen van de vele evenementen en


Ook is geen melding gemaakt van de verschillende adverteerders of de inhoud van 'de plofjes'.


Klik hier voor het meest uitgebreide overzicht op verschijningsdatum tot en met september 2017.


Klik hiervoor de berichten of artikelen met een merknaam.


Klik hier voor een deel van de berichten op titel.


klik hier op naam van de schrijver


Er een actieve groep vrijwilligers bezig om alle nummers van de Pionier te scannen.
Klik hier om deze nummers te bekijken.


Laatst gewijzigd op 19 oktober 2017