Vlas zaaien met zaaiviool. Wieden van vlas (tekening van Ids Wiersma). Bloemetje van witbloeiend vlas. Perceel blauwbloeiend vlas Vlastrekken en in hokken zetten (tek.Ids Wiersma). Vlas repelen als winterwerk in de schuur. Vlas roten in een sloot (tekening Ids Wiersma). Geroot vlas in 'kapelletjes' om te drogen (I.W.)
volgende

Vlasteelt en vlasbewerken in de jaren 1920 - 1940 in Friesland.

Vlas zaaien met zaaiviool.
volgendevorige
Vlas zaaien met zaaiviool.