Eerste (lege) zeefkast (Kuiper) Neus- of Graepelzeef in eerste zaafkast (Kuiper). Knopbreker trommel met metalen strippen (Kuiper). Mantel of cilinder met metalen slaglijsten (Kuiper Eén van de zeven in de achterste zeefkast (Kuiper) Blazer voor de windsortering (Kuiper) Kuiper vlasknopbreker. Borga knopbreker (Op AFRON-vlasdemo sept. 2006)

Vlasknopbreker van Borga en Kuiper

Eerste (lege) zeefkast (Kuiper)
volgendevorige
Eerste (lege) zeefkast (Kuiper)

Eerste scheiding van stroresten, kluitjes en steentjes enerzijds en los lijnzaad, vlasknop, onkruidzaden en stof anderzijds.