Geconcentreerd werken Halfweg het bouwwerk. Het eindresultaat 'te plak'.

Eendenkorvenvlechten

Geconcentreerd werken
volgendevorige
Geconcentreerd werken