Goutum, nieuw Fries Landbouwmuseum. FLM nog niet onder dak. Exmorra het voormalig Fries Landbouwmuseum. Nu in Allingawier, aangeboden door ... Filmpje in Tsiispakhús Wommels. Zeis: Rust roest. Wommels expositie. Is aan te bevelen. Zuivelfabriek.
volgende

Groeten uit Friesland.

Goutum, nieuw Fries Landbouwmuseum.
volgendevorige
Goutum, nieuw Fries Landbouwmuseum.