Gerrit hartelijk dank. Een bloemetje voor Ditty Wat zou hier inzitten? Een mooie foto in vol ornaat! Hein Sterk aan het woord.

Afscheid Voorzitter Gerrit Lettinga

Gerrit hartelijk dank.
volgendevorige
Gerrit hartelijk dank.