De smidse. Een bezoeker bij de AFRON-FLM-stand Veel belangstellenden. Vlas repelen. De heer Grashuis in aktie bij de repelmachine. Vlasbraken. Vlas-trapzwingelmolen van It braakhok. De heer Broersma uit Ee in aktie.
volgende

Verhildersum: Historische dagen.

De smidse.
volgendevorige
De smidse.