Welkom door de directeur v.h. Frysk Lânboumuseum Opening door de voorziiter van de AFRON. Avondvoorzitter. Aandachtig gehoor. Nog meer luisteraars. Mensen in de achterhoede. Een bedankje voor medewerkers en vrijwilligers FLM De stijkstok van de zaaiviool.
volgende

Expositie MJITTE en WEAGE geopend.

Welkom door de directeur v.h. Frysk Lânboumuseum
volgendevorige
Welkom door de directeur v.h. Frysk Lânboumuseum