Hynstedagen Driesum Wouterwoude

Na de bui worden de paarden weer ingespannen! Bekijk de foto's »
 

Vlasroute 2020

Blije - Bij Kleine-Lijn kun je het ambacht beleven van het linnen bedrukken.  Zaterdag 27 juni - Natuurlijk verven met planten en wieren uit het waddengebied. Meer info op kleur van het wad
Bekijk de foto's »
 

Schaatsmuseum Hindeloopen

Eerst een lekker bakje koffie Bekijk de foto's »
 

35 jaar AFRON 1984 2019

Mooie binnenkomst in gezellige zaal Bekijk de foto's »
 

Stronrace Workum 2019

Vanaf hier kun je de schepen na zien die mee doen met de strontrace. Bekijk de foto's »
 

Spitkeet 2019

Spitkeet druk bezig met het dak. Bekijk de foto's »
 

Afscheid Voorzitter Gerrit Lettinga

Wat staat me nu te wachten Bekijk de foto's »
 

Vernieuwd Tsiispakhuis Wommels

Bekijk de foto's »
 

Verhuizing Doumentatie centrum

Zo zag het er jaren lang uit bij binnenkomst. Bekijk de foto's »
 

Bestuursuitje Joure en Wijckel

Bekijk de foto's »
 

ledenexcursie 27 oktober 2018

Ontvangst met koffie en thee en oranjekoek. Bekijk de foto's »
 

Oogstfeest Westhoek 2018

Het wachten is op de paarden om de tersk machine aan te drijven!

Bekijk de foto's »
 

Ledenexcursie 7 juli 2018

Panoramawagen waarin we werden vervoerd. Bekijk de foto's »
 

Opening Landbouwmuseum 22 juni 2018

Vrijdagmiddag 22 juni werd het nieuwe landbouw museum feestelijk geopend.
Bekijk de foto's »
 

Excursie Titus de Wolff op 7 mei 2018

Aankomst leden bij Titus. Bekijk de foto's »
 

Minnertsga koningsdag 2018

Hier staat een vlas repel machine uit 1950 Bekijk de foto's »
 

Tsiispakhûs Wommels 13-4-2018

Ledenvergadering in It Tsiispakhûs op 13 april 2018 Bekijk de foto's »
 

Ryptsjerker bosbouw en trekker evenement 9 sept.2017

Bekijk de foto's »
 

Oude ambachten Harkema 2 september 2017.

Bekijk de foto's »
 

Hynstedagen Walterwâld

Hynstedagen Walterswâld, zaterdag 29 juli 2017. Foto's D. H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Excursie geiten bedrijf Wijns

Excursie op 22 juli 2017 naar het Geitenbedrijf van familie Dijkstra te Wijns.
Foto's D. H.-H. te J.

De voorzitter opent deze middag. Bekijk de foto's »
 

Groeten uit Friesland.

Een blokje om in de 'greidhoeke' en de 'bouhoeke' op vrijdag 21 juli 2017. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Holwerd foto-expositie aardappelen en poterbewaarplaatsen.

In het kader van Tsjerkepaed/Kerkepaad 2017 heeft de plaatselijke commissie van de Ned.herv.Kerk te Holwerd (Tsjerkstrjitte) een foto-expositie over aardappelteelt en poterbewaarplaatsen opgesteld. De expositie is te bezichtigen op de zaterdagmiddagen van 1 juli t.m. 9 september 2017. De foto'komen uit verschillende archieven van particulieren en het Fries Landbouwmuseum en de Afron. De foto's over poterbewaarplaatsen zijn gemaakt door G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bloemenrijk mengsel in bloei. Tergreft.

Na ruim 6 weken staat het (voormalige) weiland te Tergrêft in bloei. De foto's zijn in de zomer van 2017 gemaakt door J. Oostenbrug te O. Bekijk de foto's »
 

Bloemrijk mengsel tweede serie.

Bloemrijk mengsel Tergrêft Wijns. De foto's zijn in de zomer van 2017 gemaakt door Jan O. te O. Bekijk de foto's »
 

Excursie Hessel Bouma

Excursie van de Afron naar Hessel Bouma te Tirns op zaterdag 1 jul1 2017.
Onze voorzitter opent de middag en heet iedereen welkom. Bekijk de foto's »
 

Buorkje yn 'e bouhoeke.

Op de mooie middag van dinsdag 14 juni 2017 een ritje door het noorden van Friesland. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

11-stedentocht met oude trekkers.

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017 is de 23e trekker-Elfstedentocht verreden. Bekijk de foto's »
 

Groeten Amerika en Canada 3.

Foto's van een reis naar Amerika en Canada in mei 2017. Foto's zijn gemaakt door G.Zwerver te H. Bekijk de foto's »
 

Groeten uit Indiana en Michigan 2.

Foto's van een reis naar Michigan (Amerika). De foto's zijn gemaakt door G. Zwerver te H. Bekijk de foto's »
 

Groeten uit Michigan en Indiana 1.

Enkele foto's van een reis door staten Michigan en Indiana (V.S.) gemaakt in mei 2017. De foto's zijn gemaakt door door G. Zwerver te H. Bekijk de foto's »
 

Oefendag ploegen van OTMV.

Oefendag ploegen met oude trekkers en ploegen op zaterdag 22 april 2017 te Oldeholtpade, georganiseerd door afdeling Friesland van de OTMV. De foto's zijn gemaakt door G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bloemzaadzaaien in Tergracht.

Op vrijdag 21 april 2017 is een perceel van 2.1 ha met een bloemenrijkmengsel ingezaaid bij de monumentale boerderij op Tergreft 3 onder Wijns. De foto's zijn gemaakt door J. Oostenbrug te O. Bekijk de foto's »
 

Hortus Bolborum in volle bloei.

Op de tuin van Hortus Bolborum te Limmen (N.H.) staan elk voorjaar meer dat 4000 verschillende bolgewassen in volle bloei, zoals tulpen, hyacinten en narcissen. De foto's zijn in mei 2017 gemaakt door G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Ledenvergadering 7-4-2017 Damwâld

Ledenvergadering van de Afron op vrijdag 7 april 2017 in de Sukerei te Damwâld. Rondleiding Sûkerei. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Eendenkorvenvlechten

Op zaterdag 25 februari2017 hield de eendenkorfvlechters vereniging De Strampel een open dag. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Open dag Ald Barrahûs 1 april 2017

Open dag op 1 april 2017 ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum van de boerderij Ald Barrahûs van familie Jongbloed te Wirdum.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Open dag Holwerd van der Bos.

Open dagen op 17 en 18 maart 2017 in de nieuwe aardappelbewaarplaats van Mts. van der Bos-Weidenaar te Holwerd. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlas in Friesland, Lezing Hein Sterk in Hegebeintum.

Op zaterdag 18 februari 2017 heeft Hein Sterk uit Ferwert verteld over de vroegere vlasteelt en vlasverwerking in Friesland. Dit in het kader van expositie over vlas in het bezoekerscentrum te Hegebeintum. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

2017 Vrachtauto te kort door de bocht.

Een Turkse vrachtauto denkt op zaterdag 10 februari 2017 aardappelen te kunnen laden. Bestuurder neemt bocht te kort en komt daarna tot de ontdekking dat de aardappelen als onderweg naar Turkije zijn. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

John Deere Trekkers van Siep Dooper

Siep Dooper te Oudemirdum vertelt over zijn grote hobby. Bestuursexcursie van de Afron op 23 december 2016. Foto's van Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Afron excursie Dekema State Jelsum

Afron excursie op 29 november 2016 naar Dekemastat te Jelsum.
Boersma Zathe waar de koffie klaar staat. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Themamiddag Bijgebouwen bij boerderijen.

Op zondag 30 oktober 2016 zijn twee presentaties gegeven op een themamiddag over 'Bijgebouwen bij boerderijen' in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
De foto's zijn gemaakt door Lourenske A.H.H. te D. Bekijk de foto's »
 

Molen 'De Mearmin' bij De Sûkerei in gebruik gesteld.

Op vrijdag 14 oktober 2016 is de molen 'De Mearmin' voorheen te Rinsumageest feestelijk in gebruik gesteld op het terrein van het museum 'De Sûkerei' te Damwâld. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlasrepelmachine op AD Franeker.

Op zaterdag 17 september 2016 demonstreerden een aantal 'Bildtkers' een vlasrepel-dorsmachine op de Agrarische
dagen te Franeker. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Trekker en bosbouw Evenement

Op zaterdag 10 september 2016 is voor de derde keer het Trekker- en Bosbouwevenement in Ryptsjerk gehouden. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

OTMV-ploegwedstrijd 2016

Op zaterdag 10 september 2016 is de provinciale ploegwedstrijd met oude trekkers gehouden op het bedrijf van de heer Piet Hoekstra aan de Oude Bildtdijk onder Sint Annaparochie. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Plaats gezocht voor werktuigen

De heer J. Miedema, Kleasterwei 48, Ferwert zoektin augustus 2016 een plekje voor zijn verzameling akkerbouwwerktuigen. Dit in verband met een aanstaande verhuizing.
Inmiddels hebben de werktuigen een tijdelijk onderdak gevonden. Informatie bij info@afron.nl Foto's Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Roel Bottemadagen 27 en 28 augustus 2016

Op 27 en 28 augustus 2016 zijn weer de Roel Bottemadagen gehouden. Foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Br.Columbia farmmuseum (Canada).

Een van de Afron leden heeft in augustus 2016 het British Columbia Farmmuseum bezocht. De foto's zijn gemaakt door Lourenske A.H.H. te D. Bekijk de foto's »
 

Stoppeldei Nij Beets 2016

Stoppeldei Nij Beets op 20 augustus 2016. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Wouterswoude Paardendagen 2016

Geslaagde Paardendag op 31 juli 2016 te Wouterswoude en Driesum in 2016.
De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Efkes in blokje omrinne.

Op zaterdagmiddag 9 juli 2016 even genieten van akkerbouwgewassen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Blije Oldtimermiddag 25 plus

Op zaterdag 9 juli 2016 werd weer de Oldtimermiddag 25 plus gehouden te Blije. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Opknappen pootmachine Fokkema en de Vries

De heren De Vries en Fokkema knappenin het voorjaar van 2016 een oude 1-rijige aardappelpootmachine op. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Maaien en oldtimers Oude Bildtzijl 2 juli 2016

Maaien en oldtimershow Oude Bildtdijk op 2 juli 2016.
Foto's van Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Hynderminsken bij Westhof Warns.

Op zaterdag 11 juni 2016 waren een aantal leden van de werkgroep 'Hynderminsken' (van Frysk Lânboumuseum, Afron en paardenliefhebbers) te gast bij familie Westhof te Warns. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bestuursuitje Texel 31 mei 2016

Dinsdag 31 mei 2016 is het bestuur er een dagje op uit geweest naar Texel.
Foto`s zijn van Dieneke Hamstra Bekijk de foto's »
 

Afron. Leden excursie 28 mei 2016

Afron excursie op 28 mei 2016 naar Earnewald. Praam varen Alde Feanen op zaterdag 28 mei 2016. Foto's zijn van Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Bildts Aigene, geslaagde dagen.

Op zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 organiseerde de pas opgerichte Stichting 'Bildts Aigen' open middagen op de boerderij van familie de Jong aan de Nieuwe Bildtdijk.
De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. te B. Bekijk de foto's »
 

Bezichtiging Vijver Zathe Jelsum, vrijdag 13 mei 2016.

Op vrijdad 13 mei 2016 was er een bijzondere excursie naar boerderij 'Vijversathe' te Jelsum, georganiseerd door enkele bestuursleden van de Afron. Foto's gemaakt door Dieneke Hamstra Bekijk de foto's »
 

Ploegen met paarden. Jan Drost.

Op zaterdag 16 april 2016 heeft Jan Drost uit Ferwert met zijn paarden Joop en Elske een perceeltje bouwland omgeploegd. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. en Gerds F.-de B. Bekijk de foto's »
 

AFRON jaarvergadering 8 april 2016

Enkele afbeeldingen van de Afron ledenvergadering op vrijdag 8 april 2016 in het Schoolplatenmuseum te Deinum. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Lezing in zuivelmuseum

Lezing op 21 februari 2016 in It Tsiispakhús te Wommels over zuivelhistorie in Friesland door Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum. Bekijk de foto's »
 

2016. Minimuseum Bos Britsum

In de kerstvakantie 2016 hebben enkele leden de deuren geopend voor liefhebbers van 'âld ark', zo ook de heer Bos te Britsum op 29 december. De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. uit B. Bekijk de foto's »
 

Bestuursexcursie bij de Jong Eastermar.

Op dinsdag 22 december 2015 bezocht het AFRON-bestuur één van haar leden met een verzameling. Deze keer ging de reis naar familie de Jong te Eastermar. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

AFRON-excursie naar Oold Ark, Makkinga.

Op zaterdag 14 november 2015 ging de jaarlijkse excursie van de AFRON naar de oudheidkundige vereniging 'Oold Ark' en de molen 'De Weyert' in Makkinga. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Afronding vlasrepelproject 2015.

Op vrijdag de dertiende november 2015 is het project 'Wereldrecord -vlasrepelen' onder het genot van een hapje en een drankje afgerond. Vooraf moest echter een poging gedaan worden om een eendenkorf van vlas en riet te vlechten. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

OTMV afd. Friesland Ploegwedstrijd 2015.

Op zaterdag 3 oktober 2015 is de provinciale ploegwedstrijd met oud trekkers gehouden te Engwierum. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Even puzzelen op AFRON-website.

Ter gelegenheid van het feit dat er ca.300 nieuwsberichten met daaraan gekoppeld ca. 200 fotoalbums op de Afron-website zijn geplaatst heeft de redacteur 32 plaatjes bij elkaar gezocht die als 'openingsfoto' van een fotoalbum zijn gebruikt. Kunt u ze allemaal weer terug vinden met de achterliggende foto-verslagen en nieuwsberichten? Bekijk de foto's »
 

Vrijwilligers FLM bij Kolleksjesuntrum Leeuwarden.

Op dit moment, 29 september 2015, wordt er in Leeuwarden (West)druk gewerkt aan het kolleksjesintrum voor vijf Friese musea. Een aantal (vrijwillige-)medewerkers van het Frysk Lânboumuseum namen al vast een kijkje. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Flaeijelfeest Oude-en Nieuwehorne 2015

Op zaterdag 26 september 2015 werd weer het flaijelfeest te Oude- en Nieuwhorne gehouden. Onder ideale weersomstandigheden konden veel bezoekers genieten van de optocht en de vele demonstraties. Een van de Afron-leden demonstreerde het vroegere schudden, wiersen en 'tiemjen' van hooi. Twee ander leden reden mee in de optocht. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

NK ploegen met oude trekkers te Veendam.

Op zaterdag 19 september 2015 zijn Europese en Nationale ploegwedstrijden georganiseerd te Veendam. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Groeten uit de Dordogne (Zuid Frankrijk).

Het AFRON-lid Harry v.P uit W. maakte in september 2015 deze foto's in de Dordogne. Het betreft een aantal foto's bij een trekkergarage en een aantal in het museum 'Musee-Agricole-Salviac Bekijk de foto's »
 

NK ploegen met paarden te Veendam.

Op zaterdag 19 september 2015 is het Nationaal kampioenschap ploegen met paarden gehouden te Veendam. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlasrepelen.

Op september 2015 is in Ferwert het record gevestigd om met 111 personen tegelijk vlas te repelen. Hiervoor waren 55 twee-persoonsrepelbanken nodig en een eenpersoons.
De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. te B, Jan Oostenbrug te O. en Oege .H. te T. Bekijk de foto's »
 

Ryptsjerkster trekker en bosbouw evenement.

Op zaterdag 12 september 2015 is voor de tweede maal de Ryptsjerkster trekker en bosbouw evenement gehouden, waar ook de AFRON present was met informatie. Foto's Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Voorbereiding repelevenement en het opruimen.

Op 12 september 2015 is er in Ferwert een record gevestigd om met meer dan 100 mensen tegelijk vlas te repelen. Uiteraard gaat er een intensieve voorbereiding aan vooraf en moet er na afloop opgeruimd worden. De foto's hierover zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Afron leden in actie bij het repelen van vlas.

Om het record om tegelijk met 100 mensen in Ferwert vlas te repelen waren er op 12 september 2015 tenminste 10% van de repelaars (incl. de organisatoren) lid van de AFRON. Voorwaar een mooi voorbeeld van de doelstelling van de vereniging om iets van de landbouw historie in beeld te brengen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Groeten uit .... noordelijk Friesland.

Enkele foto's gemaakt op zaterdag 12 september 2015 in het noorden van de provincie Friesland. Foto's G. H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlastrekken in handwerk te Blije.

Begin augustus 2015 is een gedeelte van het perceeltje vlas bij Blije met de hand getrokken. Het zal worden gebruikt bij de poging het recordaantal vlasrepelaars te ferwert op 12 september 2015 te verbeteren.
De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Historisch Festival Sûdwest

Op zaterdag 29 augustus 2015 is in Workum het historisch Festival Sûdwest gehouden.
Ook de Afron was daar met een stand aanwezig.
De foto's zijn gemaakt door Dieneke H-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Flas plokken an de Oue Bildtdyk.

Vlastrekken aan de Oude Bildtdijk. Foto's Gerda F.-de B. te B., jili 2015. Bekijk de foto's »
 

Roel Bottemadagen Oldeholptpade 2015

Onder gunstige weersomstandigheden zijn de Roel Bottemadagen op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2015 gehouden. De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. uit B. Bekijk de foto's »
 

Vlastrekken met machine te Ferwert.

Ten behoeve van het record vlasrepelen te Ferwert op 12 september 2015 is een perceeltje van ongeveer een halve hektare vlas met de machine getrokken door de heren Hoekstra en Van der Veen van de Oude Bildtdijk.
Ook gaat de vereniging 'De Strampel' een deel van het vlas gebruiken om eendenkorven te vlechten. Bekijk de foto's »
 

Historische dagen Verhilderseum (Leens) 2015.

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus zijn weer de historische dagen op landgoed Verhildersum te Leen gehouden. De foto's zijn op zondag gemaakt door Dieneke H-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Afron bestuursexcursie Nuis e.o.

Op vrijdag 31 juli 2015 was het bestuur van de AFRON weer op pad in het kader van haar jaarlijkse bezoek aan één of enkele van haar leden. Dit jaar ging het bestuur op pad met de heer Petrus de With, één van de leden in het gebied aan de oostkant van de grote grensrivier de Lauwers. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H-H. te Jelsum en Hiltje H-L te Mûnein. Bekijk de foto's »
 

Boerendag Walterswâld 25 juli 2015.

Op zaterdag 25 juli is weer de boerendag te Driesum-Walterswâld gehouden. De foto's zijn gemaakt door Dieneke H-H uit J. Bekijk de foto's »
 

Trekkerdei Earnewâld 2015.

Op zondag 5 juli 2015 is de zevende trekkerdag te Earnewâld gehouden. Omdat het weer min of meer spelbreker was, was het aantal deelnemers lager dan in voorgaande jaren.
De foto's zijn gemaakt door Dieneke H.-H. te J. Bekijk de foto's »
 

Henry Ford museum in Dearborn (Mich.)

Bezoek aan Amerika in juli 2015. Het Henry Ford museum in Dearborn (Detroit) in Michigan is in 1939 gesticht door de bekende 'voorvader' van de Ford auto's en trekkers en omvat een enorme verzameling van trekkers, auto's, vliegtuigen, industriële machines en documenten en archieven. Foto's G. H. te H. Bekijk de foto's »
 

Pronkjedei Dokkum, 11 juli 2015

Onder ideale weersomstandigheden is voor het eerst de 'PRONKJEDEI' te Dokkum georganiseerd op 11 juli 2015. Antieke sleepboten, luxe auto's trekkers en brommers stonden 'te pronk'. Bekijk de foto's »
 

Groeten van G.Zwerver.

Afron-lid Zwerver is in juli 2016 weer even 'fan de pôle of'. Uiteraard blijft hij dan uitkijken naar antieke landbouwtrekkers en werktuigen. In deze fotogalerie treft u dan ook landbouw gerelateerde foto's aan. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Horse progress show Amerika.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2015 zijn de jaarlijkse Horse Progress Days gehouden in de Amerikaanse staat Indiana. Op deze show woorden de ontwikkelingen getoond van de werktuigen voor paarden tractie en het gereedschap dat de Amish gebruiken op hun landbouwbedrijven. Bekijk de foto's »
 

Groeten ût Tergrêft

Van Eèn van onze leden kregen we enkele foto's toegestuurd dat er bij een oud-bestuurslid van de AFRON een 'nieuwkoop' trekker in de collectie werd opgenomen. Foto's Jan O. te O. Bekijk de foto's »
 

Groeten uit Noord-Oost Friesland.

Tergracht, Ferwerderadeel, vlas, trekker Elfstedentocht, bloemen, akkerranden. Juni 2015. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

OTMV Elfstedentocht met oude trekkers 2015.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni is weer de traditionele Elfstedentocht met oude trekkers gehouden. Vrijdag onder tropische weersomstandigheden, zaterdag was een extra, regenbestendige, jas gewenst.
De foto's zijn gemaakt op zaterdag op de meest noord-oostelijke route. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Alde Maaie in Sûkerei Damwâld.

Op zaterdag 9 mei 2015 organiseerde het museum De Sûkerei te Damwâld een middag 'Alde Maaie', de dag dat indertijd veel boerenarbeiders verhuisden naar een andere boer. Foto's G. H. te H. Bekijk de foto's »
 

Waddengoud keurmerk voor Wilman.

Op 30 april 2015 is het keurmerk 'Waddengoud' door gedeputeerde Johannes Kramer uitgereikt aan Japik Wilman te Ee. De foto's zijn gemaakt door Gerdas F.-de B. Bekijk de foto's »
 

Afron excursie Stokman Koudum.

Op zaterdag 25 april 2015 hebben leden van de Afron het melkveebedrijf van familie Stokman te Koudum bezocht.
De foto's zijn gemaakt door mw. Gerda F.-de B. te B. Bekijk de foto's »
 

OTMV ploeginstructiedag Ter Idzard

Op zaterdag 11 april 2015 is in Ter Idzard weer instructiedag ploegen gehouden voor OTMV-leden. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

AFRON-jaarvergadering 2015 Firdgum.

Op 10 april 2015 is de jaarvergadering van de AFRON gehouden in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Pake en pannekoekdagen Earnewâld.

Van dinsdag 24 februari tot en met vrijdag 27 februari 2015 zijn/worden weer de 'pake en beppedagen' gehouden in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
Bekijk de foto's »
 

Boekpresentatie: Flansum

Op zondag 22 februari presenteer schrijfster Sjoke Brunia
Het boek is de oogst van een lange tijd van verzamelen en uitzoeken van geschiedenis, ontwikkeling en verhalen van deze buurtschap. Er blijkt over zo'n kleine buurtschap toch veel te vertellen. Het ontstaan en de ontwikkeling tot modern boerengebied wordt uitgebreid beschreven. Het leven en belevenissen van de mensen wordt aangevuld met veel foto's en kaarten tot een luxueus boek om lang van te genieten. Foto's Gerda F.-de B. te B. Bekijk de foto's »
 

Boekpresentatie: 'Strie moat bolsterje'

Op vrijdag 30 januari 2015 heeft de Afron de eerste exemplaren van het boek 'Stie moat bolsterje' uitgereikt aan de personen waarin de verhalen en ervaringen als werknemer of dienstverlener op het fokveebedrijf Vijver Zathe van Jan Wassenaar en Rigtje Wassenaar-Boelstra zijn vastgelegd.
De foto's zijn gemaakt door Jantje Planting en Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Bezoek aan een trekkerliefhebber.

Eén van de Afron-leden bezocht in december 2015 een liefhebber van trekkers in de Veenhoop. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Openhuis bij leden.

Tussen kerst en nieuwjaar 2015 hadden een aantal leden van de Afron 'open huis'. Zo ook de heer Eppinga in Sondel.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Bestuur bezoekt leden.

Het bestuur van de Afron bezoekt tussen kerst en nieuwjaar één of enkele leden. Dit jaar ging de reis op 30 december 2014 onder andere naar de heer A. Tiemersma & Zoon te Grijpskerk/Grotegast.
Daarna werd een bezoek gebracht aan de heer Terpstra van De Vertakking te Rijperkerk. Foto's Oege H. te H.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

2015 Hoekstra Tergracht


Afronlid Hoekstra werd verblijd met een miniatuur ploeg. Foto's zijn gemaakt door Jan Oostenbrug te Oudkerk. Bekijk de foto's »
 

Frysk Lânboumuseum.

Tijdens de kerstvakantie 2014 is het Frysk Lânboumuseum geopend voor publiek. Foto's G.H. te H.
Bekijk de foto's »
 

Miniaturenmarkt 2014 Earnewâld.

Op zondag 28 december 2014 is voor de zevende maal de landbouwminiaturenbeurs gehouden in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. Het weer was gunstig en de belangstelling was groot. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Wedstrijd Vlasrepelen te Ee.

Op 27 december 2014 is de vijfde wedstrijd om het Nederlands kampioenschap vlasrepelen gehouden te Ee.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

De Spitkeet te Harkema, winterfair.

Enkele foto's van het openluchtmuseum De Spitkeet te Harkema op de derde dag (12 december) van de winterfair 2014 . De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Excursie 2014 naar Barrahûs.

Op zaterdag 1 november 2014, de warmste eerste november sinds mensenheugenis, was de jaarlijkse excursie van de AFRON bij familie Jongbloed te Barrahûs (Wirdum). Aanwezig waren ruim 30 leden en gasten.
De foto's zijn gemaakt door mw. Gerda F.-de B. en de vaste fotograaf van de vereniging, de heer Oege H. te T. (soms ook wel aangesproken als mijnheer Oegema). Bekijk de foto's »
 

Opening Afron KI- expositie Earnewâld.

Op zondag 19 oktober 2014 is de AFRON-expositie over Kunstmatige Inseminatie bij vee geopend. Ongeveer 30 belangstellenden werden door drie sprekers ingewijd over bovenstaand thema waarna het gezelschap in kolonne naar de 'afronhoek' van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld ging.

De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Oldtimer Tractor BENEFIET OPENDEUR.

5 oktober 2014 was er een Oldtimer Tractor benefiet 'opendeur' bij Geldof tractors in Harelbeke bij Kortrijk (Be.). Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Opening vlasmuseum TEXTURE te Kortijk (Be.).

Op vrijdag 3 oktober 2014 is het nieuwe vlas- kant- en linnenmuseum te Kortrijk geopend. Zaterdag 4 en zondag 5 oktober waren 'open dagen' waarbij de bezoekers gratis kennis konden nemen van het nieuwe museum. Tijdens deze dagen waren er verschillende extra activiteiten georganiseerd, o.a. een wandeling in de omgeving van het museum aan de noordkant van de rivier de Leie waar het vroeger één en ander bedrijvigheid was met het roten van vlas, het bleken van linnen, de opslag van en handel in vlas, vlasvezels en 'boten'. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Iepen dei Wetterskip bij Hoekstra Tergrêft.

Op zaterdag 27 september 2014 zijn er op een groot aantal plaatsen in Friesland activiteiten geweest ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Wetterskip Fryslân. Eén van die activiteiten was bij familie Hoekstra op Tergreft waar vanuit een boerenpraam het resultaat van waterschapswerken aan de oever van de Ee bekeken kon worden.
Tevens had familie Hoekstra hun boerderij opengesteld waar men de uitgebreide verzameling van boerengereedschap, werktuigen en boerenwagens kon bekijken.
De foto's zijn gemaakt door Silvia W.Herrema uit Damwâld en Oege H. fan Tergrêft. Bekijk de foto's »
 

Oldtimerdag Rijperkerk.

Op 13 september 2014 is er een old-timerdag georganiseerd bij 'De Vertakking' te Ryptsjerk. Daarbij is ook een beroep gedaan op de heer Hoekstra van Tergracht om een deel van zijn landbouwwerktuigenverzameling en wagen daar te presenteren. De foto's zijn gemaakt door de heer Jan O. uit Aldtsjerk en Oege H. uit T. Bekijk de foto's »
 

Nationale ploegwedstrijd met Ford en Fordson trekkers.

Op zaterdag 13 september 2014 hebben bijna 30 eigenaren van Ford of Fordson trekkers gestreden om het Nationaal kampioenschap ploegen te Zeijerveld in Drenthe. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Dorsfeest in de Westhoek.

Enkele foto's van de activiteiten op de dorsdag van de OTMV op zondag 7 september 2014 in de Westhoek onder SitnJacobiparochie. De fot's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Dorsen in de Westhoek.

Op zaterdag 6 en zondag 7 september 2014 zijn in de Westhoek onder Sint Jacobiparochie weer twee dorsdagen georganiseerd door de OTMV afdeling Friesland. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

OTMV-ploegen in de Westhoek.

Onder gunstige weersomstandigheden hebben 24 leden van Oude Trekker en motorenvereniging, afd. Friesland op 6 september 2014 weer gestreden om het kampioenschap ploegen met oude trekkers en ploegen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

7e Lustrum O.T.M.V. 2014 Kraggenburg.

Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus 2014 is het 35-jarig jubileum van de landelijke vereniging van oud trekkers en motoren (O.T.M.V.) gevierd met een grote show te Kraggenburg in de Noordoostpolder.
Bijgaande foto's geven geen volledig beeld van vele trekkers van de wat in kleinere aantallen aanwezige stationaire motoren en werktuigen, maar zijn meer bedoeld als een kleine impressie. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Expositie Biobased economy

Begin september 2014 is er een kleine expositie in het museum 'De Sûkerei' te Damwald geweest over 'Biobased economy', of in gewoon Nederlands: 'Wat is er zo al te maken uit planten en gewassen' ter vervanging van producten waarbij aardolie of daarvan afgeleide delen van gebruikt moeten worden. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Stoppeldei 2014 Nij Beets.

Op zaterdag 30 augustus 2014 is te Nij Beets de 7e oogstdag gehouden. Ondanks dat er een regenbui in de morgen geweest is was het 's middags gezellig druk.
Bijgaand enkele foto's van trekkers en werktuigen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bestuurs-excursie naar Boomkwekerijmuseum te Boskoop.

Op vrijdag 8 augustus 2014 heeft het bestuur van de AFRON weer haar jaarlijkse excursie georganiseerd. Dit jaar ging het naar Boskoop voor een bezoek aan het Boomkwekerijmuseum, voor een vaartocht en nog veel meer. De foto's zijn gemaakt door de secretaris Gerda F.- de B. Bekijk de foto's »
 

Boerendag Rijsbergen (N.Br.).

Voor de 48ste maal werd de boerendag in Rijsbergen gehouden op zaterdag 2 augustus 2014. Aanvankelijk ontstaan als een dag met veekeuringen en paardenhandel, nu uitgegroeid tot een uitgangsdag voor 10.000 tot 15.000 bezoekers met tientallen braderiestandjes, vertier voor de jeugd, een grote tent om de inwendige mens te versterken.
Basie is gebleven de activiteiten die vroege met mens en dier op de boerderij werden gedaan. Als basis voor o.a. een mooie collectie boerenwagens is de ''Karkooi' , het gebouw waar vrijwilligers de voorwerpen van het (agrarisch) museum opknappen en tentoonstellen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlasserij-suikermuseum Klundert

Eén van de Afron-leden logeerde een paar dagen in het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant, vanouds een akkerbouwgebied met veel vlas en suikerbieten. Vandaar dat er in 2003 in het dorp Klundert (gemeente Moerdijk) het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum gevestigd is. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Boeredag Wâlterwâld Driesum 2014.

Op zaterdag 26 juli 2014 werd voor de 25ste keer een boerendag te Dreisum/Walterwâld gehouden. 'Dit jaar werd een demonstratie ploegen, landbewerken en aardappelen poten georganiseerd waarbij ook leden van de AFRON betrokken waren. Ook was er een demonstratie met acrobatiek op een fiets. Op uitnodiging van de Afron-mensen was de Miedema wagen van Jan Drost geen noemenswaardige hindernis voor de fietser.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Oldtimerdag bij Fam. Bloed Lauwerzijl.

Op zaterdag 19 juli 2014 is onder warme weersomstandigheden de derde 'Oldtimerdag Lauwerzijl' gehouden. Naast de eigen collectie John Deere trekkers en werktuigen van familie Bloed waren er rond de 100 andere trekkers en werktuigen. Ook waren er een aantal gerestaureerde grote stationaire motoren. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Trekkerdagen Earnewâld.

Op zaterdag 5 en zondag 6 juli 2014 zijn voor de vijfde maal de Fryske trekkerdagen te Eaenewâld gehouden. De foto's zijn op zaterdag gemaakt door Oege H. te T. en die van zondag door Lourenske A.H.H. te D. Bekijk de foto's »
 

Boeredei te Gaastmeer.

Op zaterdag 29 juni 2014 is onder ideale weersomstandigheden de eerste Boeredei in 'De Gaastmar' gehouden. Ook de AFRON en een aantal van haar leden warden daar aanwezig met een presentatie 'oud materiaal van de boerderij'. De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. Bekijk de foto's »
 

'Buorkje' yn Fryslân.

Zomer 2014.Eenkele akkerbouwgewassen, onkruiden en plaatjes in het noorden van Friesland. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

20ste elfstedentocht met oude trekkers.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 2014 is de 20ste Elfstedentocht met oude trekkers gereden. De organisatie was in handen van de OTMV, afdeling Friesland. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Expositie Kunstschatten van Oranjewoud.

Van 29 mei tot en met 22 juni 2014 is een deel van de 'Kunstschatten van Oranjewoud' geëxposeerd in Landgoed Oranjewoud en museum Belvédére te Heerenveen. De foto's zijn gemaakt door Ooge H. te T. en G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Maaievenement Eastermar.

Op zaterdag 31 mei 2014 is onder ideale weersomstandigheden het maai- en oldtimer evenement van de OTMV afd. Friesland gehouden te Eastermar. De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. die pas laat op de middag arriveerde en het maaien dus gemist heeft. Bekijk de foto's »
 

Expositie windmolens geopend.

Op vrijdag 23 mei 2014 heeft de heer Bertus Mulder, voorzitter van de Stichting Waterschapserfgoed, de expositie over Amerikaanse windmotoren in Fries Landbouwmuseum te Earnewâld geopend. De expositie duurt tot en met eind oktober. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Oefen- en instructiedag OTMV-ploegen

Op zaterdag 3 mei 2014 heeft de OTMV in Ter Idzerd een oefen- en instructiedag georganiseerd in het afstellen en het ploegen met oude trekkers.
Totaal waren er 16 deelnemers uit het noorden van het land die onder ideale weersomstandigheden een dag met genoegen hebben geploegd. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Oude trekkers Minnertsga

Op 12 april 2014 werd weer de traditionele 'koningsdag' gehouden te Minnertsga op initiatief van o.a. leden van de OTMV en het museum 'Ald en sa' van famile Groeneveld. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Tsiispakhûs. Opening expositie Vlaskamp tuinen.

Op vrijdag 26 april 2014 is de expositie in het Tsiispakhûs te Wommels over Vlaskamp tuinen feestelijk geopend.
De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. Bekijk de foto's »
 

AFRON ledenvergadering 4 april 2014.

De jaarlijkse ledenvergadering van de AFRON is gehouden op vrijdag 4 april 2013 bij Duhous te Wirdum.
Na de gebruikelijke huishoudelijke zaken afgewikkeld te hebben kreeg de heer F. Meijrink uit Wijnaldum het woord over zijn werk in Tjetsjenië (Rusland). Foto's G.H. te H.
De foto's zijn gemaakt door G. F.-de B. te Britsum. Bekijk de foto's »
 

Oold Ark, Makkinga De koffie is bruin.

Tijdens het museumweekend van zaterdag 5 en zondag 6 april 2014 stond de koffie te prutteling op een 1-pits petroleumstelletje in het museum Oold Ark te Makkinga. Ook het draadjesvlees was bijna gaar.
Gedurende de gehele zomer wordt er speciale aandacht gevraagd voor de expositie over met en en wegen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

2014 Jubileum Boomkwekerijmuseum Boskoop.

In 2014 viert het Boomkwekerijmuseum te Boskoop haar 40-jarig jubileum. Van 17 januari t.m. 15 februari 2014 presenteert ze een duo-jubileumtentoonstellin:
- 'Van stoffige zolder tot muzeaal centrum voor groen en cultuur'
- 'Van kwekers-club tot vereniging van tuinliefhebbers' (140 jaar Groei en bloei afd. Boskoop)
Tevens zijn er meer dan 60 echte planten die in de winterbloeien (bekende n minderbekende toverhazelaar).
Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Activiteiten tussen Kerst en Oud en nieuw 2013.

Enkele activiteiten van Afron-leden tussen Kerst en Oud en nieuw (2013/2014): 'Koffieklets' bij Gerrit Postmus en Marian Dijkstra te Blije en open huis in het Pake-Titus-boeremuseum van Titus de Wolff te Raerd (bij Dearsum).
Het Afronbestuur bezocht trekkerverzamelaar Peter de With te Lutjegast en Geert Bulthuis te Wehe den Hoorn, verzamelaar van materiaal over melkmachines.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Afron-thema avond in Skûtsjemuseum.

Op vrijdag 20 december 2013 is de jaarlijkse thema-avond gehouden in het Skûtsjemuseum te Earnewâld.
De foto's in deze presentatie zijn gemaakt door Hiltje H-L. te M. Bekijk de foto's »
 

Wie kent de fabrikant van ..

De redactie van IT ARK werd benaderd met de vraag wie de maker of fabrikant van een oude kunstmeststrooiers geweest kan zijn. Mogelijk een dorpsmid of een fabrikant in de omgeving Franeker - Bolsward - Harlingen? December 2913. Foto's van G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Leden-excursie naar Klompenmuseum en De Brink.

Op zaterdag 2 november 2013 was weer de jaarlijks excursiemiddag van de AFRON. Deze keer ging het naar het Klompenmuseum te Noardburgum en het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster.
De foto's zijn gemaakt door mw. Hiltje H.-L. , uit M. Bekijk de foto's »
 

Gerlsma-archief naar Tresoar in Leeuwarden.

Op donderdag 31 oktober 2013 is in een kleine bijeenkomst het Archief van de heer Abe Gerlsma, indertijd specialist landbouwwerktuigen bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, over gedragen aan Tresoar. Bekijk de foto's »
 

Weekend van de landbouwgeschiedenis.

Op vrijdag 18 oktober 2013 is het eerste exemplaar van het boek 'Archieven Friese Maatschappij van Landbouw' , geschreven door Sjoerd de Haan medewerker van Tresoar, uitgereikt aan Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Ploegwedstrijd FPC 12 oktober 2013 te St.Jacobiparochie.

Ploegwedstrijd van het Fries Ploeg Comité, gehouden op 12 oktober 2013 op het bedrijf van mw. A. van der Staag aan de Middelweg West te St.Jacobiparochie. Aan de start verschenen 25 deelnemers. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bolletongersdei Bolsward.

Op donderdag 3 oktober 2013 is weer de traditionele veekeuring gehouden op de Bolletongersdei te Bolsward.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te H. Bekijk de foto's »
 

Flaijelfeest 28 september 2013.

Op zaterdag 28 september 2013 is onder uitstekende weersomstandigheden weer het jaarlijkse Flaeijelfeest gehouden te Oude- en Nieuwehorne. De foto's zijn gemaakt onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Agrarische Dagen Franeker.

De Afron was als stanhouder aanwezig op de AD van zaterdag 12 september 2013. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

OTMV-ploegwedstrijd te Tzummarum.

Op zaterdag 7 september 2013 is de jaarlijks wedstrijd ploegen met oude trekkers en ploegen gehouden te Tzummarum. De organisatie was in handen van de afdeling Friesland van de OTMV.
De deelnemers hadden met name te kampen met de droge grond en de vrij grote hoeveelheid los stro en lange tarwestoppel. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Historische dagen 2013 Verhildersum.

Foto-impressie van de historische dagen van augustus 2013 op Landgoed Verhildersum te Leen. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Trekkerbehendigheidswedstrijd met oude trekkers.

Op zondag 7 juli 2013 is in Earnewâld voor de derde maal gestreden om het open Kampioenschap trekkerbehendigheid met oude trekkers.
De foto's zijn gemaakt door Lourenske A.H.H. te D. en Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Swetsroute met verhalen over boer(derij)en.

Op zondag 12 mei 2013 organiseerde de Boerderijenstichting Fryslân in samenwerking met de Leeuwarder Courant een verhalenroute waar op drie verschillende boerderijen drie verhalen voorgelezen werden.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Tekeningen mw. Wassenaar-Boelstra.

Op donderdag 16 mei 2013 is de expositie van tekeningen en materiaal van Mevrouw Rigtje Wassenaar-Boelstra uit Jelsum geopend door mevrouw Sinnema. De expositie is opgesteld in de Túnmanswente in Cornjum.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Boerengeriefhout-activiteitendag Veenklooster.

Op zaterdag 11 mei 2013 is onder minder optimale weersomstandigheden de activiteitendag in het kader van de expositie 'Geriefhout, van brandhout tot kunst' bij het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster gehouden. De foto's zijn gemaakt door Lourenske A.H.H. te D. en Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Voorbereidend werk om te werken met een mallejan.

Op zaterdag 11 mei 2013 zal er bij Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster gedemonstreerd worden met de mallejan van 'het museum Groot Zandbrink uit Leusden, de grootste in takt zijnde mallejan van Nederland.
Voordat het zo ver is zijn er al heel wat activiteiten aan vooraf gegaan. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

OTMV-oldtimerdag Minnertsga 2013

Op Koninginnedag 2013 is weer de traditionele OTMV-oldtimerdag te Minnertsga gehouden. Dit jaar was ook de Afron aanwezig om aandacht te vragen voor haar activiteiten.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Wommels, opening expositie maquettes van Rein Hofstra.

Op vrijdag 26 april 2013 is de expositie van tekeningen en maquettes van architect Rein Hofstra feestelijk geopend door heer Geert Mak.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Ploegen met paarden en veel meer.

Op zaterdag 20 april 2013 is weer de landelijke ploegwedstrijd met paarden gehouden te Leusden (bij Amersfoort). Jan Drost uit Blij moest hier de wisselbeker verdedigen.
Tevens werd de gelegenheid aangegrepen om de grootste mallejan van Nederland mee naar het noorden te nemen. De foto's zijn gemaakt door O.H. te T. Bekijk de foto's »
 

Meten en Wegen museumweekend Earnewâld.

Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2013 stond het thema 'Meten en wegen' gedurende het museumweekend centraal in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. Samen met de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON is gewerkt aan het thema 'METEN EN WEGEN'.
Op zaterdag zijn de foto's gemaakt door Lourenske A.H.H. te D.
Op zondag zijn de foto's gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

2013 Afron jaarvergadering 2013.

Op vrijdag 22 maart 2013 is de jaarlijkse ledenvergadering van de AFRON gehouden bij Duhoux te Wirdum. Spreker was de heer Piet Hoekstra van de Westhoek, onder St.Jacobiparochie over 'Landbouwgewassen toen en nu, 1505 - 2005.
De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

FLM Miniaturenbeurs 2012.

Op zondag 30 december 2012 werd de vijfde maal de Fryske Miniaturendag gehouden in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Bestuur bezoekt afron-lid

Op vrijdagmiddag 28 december 2012 heeft het bestuur van de AFRON één van haar leden in Hantummeruitburen en het vlasbewerkingsmuseum te Ee bezocht.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Kampioenschap vlasrepelen

Op zaterdag 29 december 2012 is het Open Nederlands kampioenschap Vlasrepelen gehouden te Ee. De wedstrijd is voor de vierde keer georganiseerd door het bestuur van het Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok en de ondernemersvereniging te Ee en gehouden in de boerderij van familie Wilman. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Thema-avond in Veenklooster (met J.Albada)

Op vrijdag 14 december 2012 werd de jaarlijkste Afron-thema-avond gehouden in het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. Spreker was de heer Jelmer Albada uit Sondel over zijn reizen en werken op landbouwbedrijven in Zuid-Amerika en bij de Amish in Noord-Amerka waar, zij het op zeer uiteenlopende wijze, waar men met paarden werkt.
Met een opkomst van ca. 55 leden, huisgenoten en gasten kan het bestuur terug zien op een geslaagde avond.
De foto's zijn gemaakt door Jelmer Albada en onze eigen fotograaf O.H. te T. Bekijk de foto's »
 

Boek over Auke Rauwerda, Leeuwarden.

Op zaterdag 29 september 2012 is bij boekhandel Van der Velde het eerste exemplaar uitgereikt van het boek 'AUKE RAUWERDA, liever kleine baas dan grote knecht', geschreven door Reimer Rauwerda.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Drukke zaterdag in september

Op zaterdag 29 september 2012 was er van alles te doen op het gebied van de historische landbouw. De Flaeijlfeesten in Oude- en Nieuwehorne, De dag van de Jacht bij de Sûkerei te Damwoude, De Feilingdei te Berlikum, de excursie van de Fryske Boerderijenstichting en nog veel meer.
De foto's zijn gemaakt door G.H. te H. en Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Hebeca: Vlas in de laatste 2 van de 9 voorstellingen.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september 2012 zijn de laatste twee voorstellingen van het openluchtspectakel Hebeca te Jistrum opgevoerd. Het vlasbewerkingsmuseum en de Afron verzorgden gezamenlijk de demonstraties van het vlas repelen, roten , braken en slijpen. De foto's zijn gemaakt door O.H. te T. Bekijk de foto's »
 

Afron excursie bij Atsma te Elahuizen.

Jaarlijkse AFRON-excursie in augustus 2012 naar Ekke Atsma in Elahuizen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Historysk festival Súdwest Fryslân, Boalsert.

De Afron was dit jaar (2012) weer aanwezig op het Historysk festival Súdwest Fryslân te Boalsert.
De foto's zijn gemaakt door Gerda F.-de B. uit B. Bekijk de foto's »
 

Vlassers bij Hebeca.

Vrijwilligers van het Vlasverwerkingsmuseum IT BRAAKHOK uit Ee en de AFRON helpen bij de uitvoering van het openluchtspectakel HEBECA in 2012 te JISRUM.
Vlas is de rode draad onderweg naar de locatie. Bijgaande foto's zijn gemaakt op de beide try-outs van maandag 3 en woensdag 5 september 2012. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Sallands Landbouwmuseum De Laarman, Luttenberg.

Enkele foto's van de collectie van het Sallands Landbouwmuseum De Laarman te Luttenberg (Ov.) augustus 2012. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bestuursexcursie Terschelling.

Op vrijdag 17 augustus 2012 heeft het bestuur van de AFRON haar leden bezocht op Terscelling.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Historische dagen 2012 Verhildersum.

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012 zijn weer de Historische dagen op landgoed Verhildersum te Leens gehouden. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. en G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlastrekken voor HEBECA

Op donderdag 9 augustus 2012 hebben een aantal vrijwilligers van het vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK uit EE, van HEBECA uit Jistrum en van de AFRON ruim 4 are vlas getrokken in de Noordoostpolder. De vlasschoven worden in september a.s. gebruikt als onderdeel van het openluchtspectakel te Jistrum. De foto's zijn gemaakt door Gerda F-de B. uit B. Bekijk de foto's »
 

Expositie 'Littenseradiel yn Beeld', Wommels

Op vrijdag 3 augustus 2012 is de expositie 'Littenseradiel yn Byld' in het Tsiispakhús teWommels geopend door de heer Gosse A. Postma uit Weakens bij Winsum (Fr.).
Naast de bijzondere en niet eerder vertoonde foto's en films uit de beeldbank van de gemeente Littenseradeel zijn er beelden ten toongesteld van Hieke van der Veen uit Winsum.
De foto's van deze opening zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Trekkerbehendigheidswedstrijd 2012

Op zondag 8 juli 2012 is voor de tweede maal het Open Kampioenschap trekkervaaridgheid met oude trekkers gehouden bij het Frysk Lanboumuseum te Earnewald. De wedstrijd is georganiseerd in het kader van de Fryske Trekkerdag, een samenwerkingsverband met de OTMV afd. Frieslan, het Frysk Lânboumuseum en de Afron.
De foto's zijn o.a. gemaakt door Lourenske A.H.H te D. Bekijk de foto's »
 

Fryske Trekkerdagen Earnewâld

De Fryske Trekkerdagen, georganiseerd door het Frysk Lânboumuseum, de OTMV afd. Friesland en de AFRON zijn gehouden op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012.
Zaterdag waren de weergoden goed gestemd, zondag heeft de regen parten gespeeld in de geplande afwikkeling van het programma. In totaal hebben ruim 900 bezoekers, deelnemers en gasten de beide dagen bezocht.
De foto's van deze dagen zijn gemaakt door Oege H. te T. en Lourenske A.H.H. te D. Bekijk de foto's »
 

Folklore dei Nij Beets (Damhús).

Op zaterdag 30 juni 2012 is weer de jaarlijkse Folklore dei gehouden in het Damhús te Nij Beets.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

OTMV 11-stedentocht Tergracht/Birdaard

De 18e elfstedentocht met oude trekkers is gereden op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2012. Op zaterdag was er een stop/pauze-plaats te Birdaard waarvan enkele foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

OTMV Elfstedentocht met oude trekkers.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2012 wordt de 18e Elfstedentocht met ca. 288 oude trekkers gereden. Start-, overnachtings- en finishpunt is de camping van Engelum. Veel deelnemers hebben hun eigen bed in de vorm van camper, caravan of vrachtauto meegenomen.
In de loop van de donderdag arriveren de deelnemers om 's avonds even bijgepraat te worden en gezellig met elkaar over trekkers te praten en zo. Engelum is daarmee een paar dagen het centrum van Nederland, wat betreft de oude trekkers. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Hebeca perspresenatie

Op zaterdag 2 juni 2012 heeft de perspresentatie van de hoofdrolspelers van het lokatiespektakel Hebeca te Jistrum plaats gevonden. Omdat het gewas 'vlas' ook een plaatsje heeft in het decor van het openluchtspel is de AFRON en IT BRAAHHOK uit Ee gevraagd om mee te werken. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Expositie MJITTE en WEAGE geopend.

Op dinsdag 22 mei 2012 is de AFRON expositie MJITTE en WEAGE feestelijk geopend. Meer dan 60 aanwezigen hebben de opening bijgewoond. Het officiële gedeelte bestond uit 3 korte lezingen over drie verschillende strijkstokken. Na de openingsact kon onder het genot van een drankje, een hapje en life-music de expositie worden bezichtigd.
De foto-impressie is gemaakt door onze vaste fotograag Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Trekkers en vlas in Zeeuwse Musea.

Evenals in voorgaande jaren is ons lid G. Zwerver weer een paar dagen (in mei 2012) onderweg geweest om deze keer in Zeeland een aantal musea te bezoeken.
- het Trekkermuseum Nisse te Nissen ten zuiden van Goes. Een klein maar heel aardig museum met voornamelijk trekkers en trekkerminiaturen en een enkel werktuig. Het museum heeft zelf geen trekkers maar de leden van de Oude Trekker en Motorenvereniging Midden Zeeland (OTMMZ) zorgen elk jaar voor een wisselende collectie trekkers. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Tsiispakhús: Expositie slachtemaraton geopend.

Op 27 april 2012 is de expositie 'Slachtemaraton' in het zuivelmuseum 'It Tsiispakhús' te Wommels geopend.
De foto's van deze impressie zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Ploegwedstrijd met paarden. Jan Drost eerste prijs.

Op zaterdag 21 april 2012 is de landelijke wedstrijd ploegen met paarden gehouden te Loenen (Utr.). Jan Drost uit Blije werd de winnaar van de eerste prijs.
De foto's zijn gemaakt door Gerds F.-de B. uit B. Bekijk de foto's »
 

De Brink Veenklooster Het Friese paard centraal.

In het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster staat in 2012 het Friese paard centraal. Vorig jaar is er een film gemaakt waarbij het Friese paard voor een aantal verschillende wagens in actie was. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

2012 AFRON-jaarvergadering.

Op 30 maart 2012 is de jaarlijkse jaarvergadering van de AFRON gehouden te Wirdum. De fotoreportage is gemaakt door de vaste verenigings-fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Op bezoek in Barrahûs en Raerd (bij Irnsum).

Op vrijdag 30 december 2011 hebben een aantal (bestuurs-)leden van de AFRON een bezoek gebracht aan familie Jongbloed te Barrahûs (bij Wirdum) die een Kop-hals-romp boerderij bewoont en die veel voorwerpen bewaard hebben uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw.
Daarna is een bezoek gebracht aan het motor- en automuseum van Gerrit Miedema te Raerd (bij Irnsum) waar de merken Harley Davidson, Indiana en Morris de boventoon voeren.
Afsluitend heeft men het kleine maar 'smûke' Pake Titus boeremuseum van Titus de Wolff te Flânsum (bij Raerd) bezocht.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

AFRON-thema-avond SLYKWURK.

Op vrijdag 16 december 2011 is de AFRON-thema-avond gehouden bij ons lid fam. Visbeek van de SeedyksterToer te Marrum. De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

4e Friese Miniaturenmarkt te Earnewâld.

Op zondag 18 februari 2011 is de vierde Friese Miniaturenmarkt in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld gehouden. Onder ideale weersomstandigheden hebben ca. 350 bezoekers de markt bezocht. Dit jaar waren er ook een aantal AFRON-leden present met hun eigen gemaakte miniaturen.
De foto's zijn gemaakt door de vaste AFRON-fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

AFRON-excursie 2011 Eppinga sate Sondel.

Op zaterdag 8 oktober 2011 is weer de jaarlijkse AFRON-excursie georganiseerd. Dit jaar was de reis naar Familie Eppinga te Sondel. De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Flaeijlfeest 2011 'Museum in bedrijf'.

Op zaterdag 24 september 2011 is weer het traditionele Flaeijelfeest te Oude- en Nieuwehorne gehouden. Onder ideale weersomstandigheden werden de verschillende oude beroepen uitgebeeld. De organisatie had weer een groot aantal activiteiten georganiseerd waarvan de tienduizenden bezoekers met volle teugen konden genieten. De foto's zijn gemaakt door onze 'vliegende fotograaf' Oege H. uit T. Bekijk de foto's »
 

Berltsumer Feilingdei

Op zaterdag 24 september 2011 is de eerste Berltsumer feilingdei onder ideale weersomstandigheden gehouden. Naast het exposeren van oud gereedschap, veilingkarren, skûtsjes, enz. werden er aardappelen en groente geveild. De foto's van de korte foto-impressie zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. uit T. Bekijk de foto's »
 

Zwerver in Canada.

Van de heer Zwerver ontvingen we een aantal afbeeldingen van zijn reis in september 2011 naar Alberta en British Columbia. Deze keer had hij familieleden uitgenodigd om een aantal bezienswaardigheden te bezichtigen op de prairies van Alberta en in de bergen van de Rockey Mountains. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Verhildersum: Historische dagen.

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2011 zijn weer de Histrische dagen op Landboed Verhildersum te Leens gehouden. De AFRON was tezamen met het vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK uit EE aanwezig met een demonstratie over de vroegere vlasbewerking in Friesland en Groningen.
Bijgaande foto's zijn genomen door onze vaste fotograaf Oege H. te T.
Een aantal van de getoonde onderwerpen zijn alleen op zaterdag gedomonstreerd. Bekijk de foto's »
 

Nat.Veeteeltmuseum & Verzameling Wim van Schayik.

Op vrijdag 15 juli 2011 waren Zwerver & Co. op excursie in Brabant en hebben het Nationaal Veeteeltmuseum berzocht en de verzameling trekkers en andere nostalgische voorwerpen van de heer Wim van Schayik te Langenboom bezichtigd. De Verzameling van Wim van Schayik wordt ook wel 'Museum voor Nostalgie en Techniek' genoemd. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Trekkerwedstrijd Earnewâld.

Op 10 juli 2011 is de eerste trekkerbehendigheidswedstrijd met oude trekkers gehouden bij het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld in samenwerking met de OTMV afd. Friesland en de AFRON.
De foto-reportage is samengesteld uit foto's die gemaakt zijn door onze vaste fotograaf Oege H. te T. en Lourenske A.H. Herrema, tijdwaarneemster bij de wedstrijd. Bekijk de foto's »
 

Fryske Trekkerdagen Earnewâld.

Zaterdag 9 en zondag 10 juli 2011 zijn voor de tweede keer de Fryske Trekkerdagen te Earnewâld georganiseerd. Aanvankelijk was het op zaterdagmorgen slecht weer. In de loop van de dag kwam de zon weer door de wolken en konden uiteindelijkl ruim 300 bezoekers welkom worden geheten in het museum.
's Zondags was het prachtig weer om de wedstrijd met oude trekkers te organiseren. In een aparte foto-impressie wordt een beeld gegeven van deze wedstrijd.
In totaal hebben ca. 1000 bezoekers, medewerkers aan de wedstrijd en deelnemers het museum bezocht.
De foto's zijn gmaakt door Oege H. te T., vaste fotograaf van de AFRON. Bekijk de foto's »
 

Opening expositie 'Slykwurk' te Marrum.

Op vrijdag 24 juni 2011 is de expositie 'Slykwurk' geopend over de vroegere inpolderingswerkzaamheden van het kwelderland achter de zeedijk tussen het Nooderleech en Holwerd.
De foto's zijn gemaakt door onze eigen fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Opening Gaasterlands Streekmuseum Eppinga Sate.

Op zaterdag 18 juni 2011 is het museum van het AFRON-lid Willem Eppinga te Sondel op feestelijke wijze geopend. Om 2.00 uur in de middag waren ruim 300 bezoekers getuige van de openingshandeling, middels het hijsen van de vlag, speciaal ontworpen voor het 'Gaasterlands streekmuseum'. De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

'Meane' bij De Brink te Veenklooster.

Al een aantal jaren organiseert Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster een ééndagscursus zeisharen en zeismaaien. In juni 2011 is onder ideale omstandigheden weer de cursus gegeven. De foto's van het maaien zijn van 2011, die van het haren zijn van voorgaande jaren. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Systeem Gerlsma, lezing/diapresentatie.

Op woensdag 18 mei 2011 is in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld een diapresentie gehouden door G. Herrema, bestuurslid van de AFRON met als titel 'Utfiningen fan Abe Gerlsma' toegespitst op de looftrekmachine en de snarenbedpootmachine voor aardappelen.
Afrondend is het eerste exemplaar van de extra editie van het AFRON-verenigingsblad IT ARK uitgereikt aan de heer Gerlsma.
Voor en na de lezing was er de mogelijkheid de expositie te bekijken of door het museum te lopen.
De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. en Lourenske A.H.H. te D. Bekijk de foto's »
 

Museum OOLD ARK te Makkinga heropend.

Op zaterdag 14 mei 2011 is het museum Oold Ark en de korenmolen De Weyert te Makkinga heropend. Tevens was dat de afsluiting van het verbouw- en herinrichtingproject 'Samen door één deur'. De openingshandeling is vericht door bakker Harry, Harry Oosterman, burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Expositie útfiner Abe Gerlsma geopend.

Op woensdag 13 april 2011 is in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld onder een geweldige belangstelling de expositie geopend over de technische 'útfiningen' van Abe Gerlsma, indertijd specialist landbouwwerktuigen bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Leeuwarden. De foto's van deze eerste foto impressie zijn gemaakt door Fonger de Vlas, pr-medewerker van het Frysk Lânboumuseum. waarschijnlijk volgen er binnenkort meer foto's.
De expositie is tot 28 auagustus 2011 te bezichtigen. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Ploegententoonstelling Verhildersum te Leens

Op vrijdag 29 april 2011 is onder grote belangstelling de tentoonstellen 'Door de klei getrokken, ploegen op het Hogeland' geopend in de Museumboerderij van Landgoed Verhildersum te Leens. De fotoreportage is gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. uit T. Bekijk de foto's »
 

Museumdagen 2011

Tijdens het 'museumweekend' op zaterdag 2 en zondag 3 april 2011 was de AFRON present met een stand in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld tezamen met een aantal vrijwilligers van het museum.
In totaal hebben tussen de 450 en 500 personen het museum bezocht en daarmee was het aantal iets lager dan in voorgaande jaren. Een korte fotoimpressie van de zaterdag is gemaakt door de fotograven Harry v.P te W. en Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

2011 AFRON-jaarvergadering te Wirdum.

Op vrijdag 18 maart 2011 is de jaarlijkse AFRON-ledenvergadering gehouden. Als spreker was uitgenodigd de heer Fokke Meirink uit Wijnaldem over 'WURKJEN EN LIBJEN YN RUSLAN'. Deze foto impressie is gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

AFRON-themaavond in IT TSIISPAKHUS te Wommels.

Op vrijdag 17 december 2010 werd de jaarlijkse thema-avond van de AFRON gehouden in het Kunst- en zuivelmuseum IT TSIISPAKHUS te Wommeld. Spreker was de heer Ing. S.Folkerts over de ontwikkeling van de boter- en kaasbereding in de laatste 150 jaar. De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

AFRON-excursie oktober 2010

Op zaterdag 9 oktober 2010 is onder stralende weersomstandigheden de jaarlijks excursie gehouden. Bezocht zijn de AFRON-leden Openluchtmuseum De Sûkerei te Damwoude en het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. De foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograag Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Vroegere Bollenteelt, periode 1935-1950

Een aantal afbeeldingen van de vroegere bollenteelt en akkerbouwwerkzaamheden in de omgeving van Witmarsum. De foto's zijn welwillend beschikbaar gesteld door de heer Tjerk Algera, zoon van de heer Freark Algera, bollenteler te Witmarsum die op alle foto's bezig is met bepaalde werkzaamheden. (Informatie is geplaatst in 2010) Bekijk de foto's »
 

Afron leden in Alde Leije

Op zaterdag 18 september 2010 zijn er op de Aldeleie-dei te Oude Leije weer een antal leden van de AFRON actief geweest zoals de leden van de Hynsteploech fan Feankleaster en de heer Sterk uit Ferwert. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T., onze vaste fotograaf-bestuurslid. Bekijk de foto's »
 

OTMV-ploegwedstrijd september 2010.

Op zaterdag 11 september 2010 is onder schitterende weersomstandigheden de jaarlijks ploegwedstrijd met oude trekkers en ploegen gehouden op het bedrijf van familie Wilman te Engwierum. De 16 deelnemers streden in 3 verschillende klassen. Enkele afbeeldingen zijn voorzien van een kort commentaar, de andere spreken voor zich zelf. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Vlas bij Verhildersum te Leens.

Op zaterdag 14 augustus 2010 was de AFRON tezamen met het
vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK uit EE bij Verhildersum te Leens aan het vlasbewerken. Een paar foto's zijn opgenomen in deze fotoserie. Zo mogelijk volgen er binnenkort meer foto's van AFRON-leden. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Bezoek aan Landbouwmuseum Tiengemeten

Op 18 juli 2010 hebben G.Zwerver & Co. het jongste landbouwmuseum van Nederland bezocht, namelijk het pas door oud-landbouwminister Cees Veerman geopende museum op het eiland Tiengemeten (Zuid-Holland). Voorheen een eiland met ruim 1000 hektare vruchtbare landbouwgrond en sinds enige jaren in bezit van Natuurmonumenten en onttrokken aan de landbouwbestemming en voor twee-derde deel onder water gezet. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

FLM trekkerdagen 10 en 11 juli

Op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2010 zijn de eerste Friese trekkerdagen gehouden in en bij het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld in samenwerking met de OTMV afd. Friesland en de AFRON. Een korte foto-impressie van de zaterdag, een hete dag waarbij het zeer warm was op het terrein. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Trekkers in Canada.

Ter gelegenheid van de Eerste Fryske trekkerdagen (in juli 2010), georganiseerd door het Frysk Lânboumuseum, de OTMV en de AFRON, heeft de heer G.Zwerver deze fotoserie samengesteld van trekkers die hij in Canada heeft gezien in verschillende musea of gewoon bij een boer op het erf. De eerste serie zijn trekkers gemaakt in de periode 1910 -1940 en zijn veelal geen trekkers die ooit in Friesland zijn gebruikt.
In het tweede deel zijn meer recentere trekkers afgebeeld. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

AFRON op de Johanna-Hoeve Ryptsjerk

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum in 2010 van kaasboerderij Johanna-hoeve van familie van Eijden te Ryptsjerk en de aandacht voor een 100.000 kilo-koe is er een feestje georganiseerd waar ook de AFRON uitgenodigd was.
De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Opening Zuivelmuseum It Tsiispakhús Wommels.

Op zaterdag 8 mei 2010 heeft mevrouw Froukje Hernamdt, wethouder van de gemeente Littenseradiel, het vernieuwde zuivelmuseum 'IT Tsiispakhús' te Wommels heropend. Ze arriveerde in stijl per melkboot en opende het museum door een dronk van vers gemolken melk uit te brengen op het komende museumseizoen. De foto's zijn gemaakt door Oege H. te T. en G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Internationaal bezoek Minnertsga.

Op Koninginnedag 2010 is onder gunstige weerssomstandigheden weer de traditionele Oldtimerdag gehouden op de Colkezijl te Minnertsga. De heer jilles Groeneveld, organisator van het eerste uur, kon weer een bont gezelschap aan publiek, trekkers, werktuigen en ande 'ald spul' welkom heten. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

Melkautomaat in Frysk Lânboumuseum.

Op woensdag 20 april 2010 is het prototype van de eerste automatisch werkende melkmachine in Nederland, ten onrechte meestal melkrobot genoemd, aangeboden aan het Frysk Lânboumuseum. De feestelijke overdracht gebeurde door de beide ontwerpers van de machine, de heren Roel Middel en Rinke Oenema, destijds medewerkers van de Praktijkschool voor veehouderij te Oenkerk. De foto's zijn gemaakt door de heer Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Onbekende museumstukken.

Tijdens de 'Openmuseumdagen', op 10 en 11 april 2010, hoopten medewerkers van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld antwoord te krijgen over de naam en het gebruik van een aantal onbekende voorwerpen. Ook had Omrop Fryslân vier dagen achtereen aandacht gevraagd voor een aantal voorwerpen. Gedeeltelijk is dat gelukt, maar ........??
De foto's zijn gemaakt door onze vaste activiteiten-fotograaf Oege H. te T.

Van een aantal voorwerpen blijven ze zitten met de eerder gestelde vraag. Kunt u ons helpen? dan graag even een berichtje naar info@afron.nl Bekijk de foto's »
 

De Pulsator op de opendagen PTC+ Oentsjerk.

Op vriidag 26 en zaterdag 27 maart 2010 waren de heren G.Bulthuis en R. Veenstra present met een mooie collectie materiaal van de 'Melkmachineverzameling De Pulsator' op de opendagen van PTC-plus, de voormalige praktijkschool, te Oentsjerk. Van deze collectie is een fotoreportage gemaakt door de heer Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

2010 AFRON-ledenvergadering 26 maart 2010.

De AFRON-ledenvergadering is gehouden op vrijdag 26 maart 2010. Als sprekers waren uitgenodigd de heren Wiebe Dijkstra en Hans de Haan, auteurs van het pas verschenen boek 'De Friese boerderij' (uitg. Boerderijenstichting Fryslân). De foto's zijn gemaakt door Oege H. te Tergracht. Bekijk de foto's »
 

AFRON op 'Iepen dagen' van Tresoar.

Op zaterdag 20 en zondag 21 maart 2010 was de AFRON present op de 'Iependagen' van Tresoar te Leeuwarden. De foto impressie is gemaakt door Oege H. te T. Bekijk de foto's »
 

Reis met vee naar Argentinië in 1921

In 1921 heeft de heer Rinze Yetsinga uit Arum een reis gemaakt met vee naar Argentinië. De reis werd met ss.Limburgia gemaakt vanuit Amsterdam.
In een 4-tal artikelen in de 'nieuwsrubriek' wordt verslag gedaan van deze reis en het tentoonstellen van melkvee op de internationale melkveetentoonstelling (informatie geplaatst in 2010). Bekijk de foto's »
 

Graanoogstmachines in Canada.

In de september 2009 heeft G. Zwerver een bezoek gebracht aan de prairies van Canada. In dit fotoalbum zijn een aantal foto's opgenomen van graanoogst machines die 'gewoon' langs de weg of op het veld stonden om 'oud te worden' of stonden in een museum zoals het Agricultural Museum 'prairie Acres' in Picture Butte (Alberta) of het Western Devolopment Museum te Yorkton (Saskatschewan) of het Manitoba Agricultural Museum te Austin. Een aantal van deze machines worden jaarlijks ingezet op de 'threshingday's' dat elk museum organiseert. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

AFRON-leden op Flaeijelfeest 2009.

Afron op Flaeijelfeest 2009. Elk jaar worden op de laatste zaterdag van september de Flaeijelfeesten in Oude- en Nieuwehorne gehouden. Ook AFRON-leden zijn daarbij van de partij. De foto's zijn gemaakt door Oege Hoekstra. Bekijk de foto's »
 

* De aardappel: een wereldreiziger.

Op zaterdag 14 november 2009 heeft de AFRON haar laatste activiteit in het kader van haar 25-jarig jubileum georganiseeer in Marrum en Nieuwe Bildtzijl. Het ging over de pootaardappel als wereldreiziger. bij de heer Schaaf te Nieuwe Bildtzijl werd op 'ouderwetse' wijze gesorteeerd en de baaltje handmatig dichtgenaaid. bij Terpstra te Marrum kon de meest moderne aardappel sorteer- en opzakmachine worden bekeken Tussen de bedrijfsbezoeken door heeft de heer Henk van der Woude een lezing verzorgd. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

* Symposium en informatiemarkt 10 oktober 2009

Enkele foto's van het symposium dat op 10 oktober 2009 ter gelegenheid van de Fries vereniging voor historische landbouw gehouden is te Earnewâld. De foto's gemaakt door Harry van Putten en Oege Hoekstra. Bekijk de foto's »
 

* Opendag in zuidoost Friesland.

Op zaterdag 12 september 2009 hebben drie leden van de AFRON openhuis gehouden in het kader van de jubileumactiviteiten van de vereniging, te weten familie Bron in Oudehorne, museum OOLD ARK te Makkinga en de heer J.Kleefstra te Wijnewoude. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

* Opendag bij familie Hessel Bouma, Tirns

Op zaterdag 5 september 2009 heeft familie Bouma te Tirns opendag gehouden in het kader van de jubileumactiviteiten van de AFRON. De foto's die een korte impressie van deze dag geven zijn gemaakt door Simen Jagersma uit Aldegea (W.). Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

* Opendag Sondel en Oudemirdum.

op zaterdag 8 augustus 2009 was er één van de maandelijkes activiteiten van de jubilerende Friese vereniging voor historische landbouw AFRON in Gaasterland, te weten bij AFRON-lid Willem Eppinga in Sondel en bij het gastbedrijf van familie Siep Dooper te Oudemirdum. Bekijk de foto's »
 

* Vlasserij collectie Sterk.

In het kader van de jubileum activiteiten heeft de heer H.A.Sterk te Ferwert op zaterdag 11, 18 en 25 juli 2009 open huis met zijn uitgebreide collectie gereedschap en werktuigen op het gebied van vlasteelt en vlasverwerking. het grootste deel van de afgebeelde foto's is van het AFRON-lid W.Reitsma. Bekijk de foto's »
 

* AFRON-opendag 11 juli bij Fam. O.Hoekstra, Tergracht.

Op zaterdag 11 juli 2009 had Fam. Hoekstra uit Tergracht een opendag op hun monumentale boerderij in het kader van de AFRON-jubileumactiviteiten. De foto-impressie is gemaakt door de heer Ewald Mensink uit Nijmegen met daaraan toegevoed enkele foto's van Lourenske A.H. Herrema). Bekijk de foto's »
 

* AFRON-opendag 13 juni 2009 NO-Friesland.

Op zaterdag 13 juni 2009 is een AFRON-opendag gehouden bij vier leden in noordoost-Friesland, te weten bij Landbouwmuseum 'De Brink' te Veenklooster, Cultuurhistorisch centrum 'De Sûkerei' te Damwoude, Willem Reitsma te Kollumerzwaag en Willem Vries te Engwierum. Op dezelfde dag reden de deelnemers, OTMV-leden, van de 15e Elfstedentocht hun rit door noord-oost Friesland en passeerden daarbij het AFRON-lid O.Hoekstra te Tergracht.
Een aantal foto's zijn gemaakt door Lourenske A.H.Herrema. Bekijk de foto's »
 

* Opendag 16 mei 2009 NW-Friesland.

Op 16 mei 2009 hadden 3 leden van de AFRON de deuren open voor het publiek, te weten:
- Documentatiecentrum en gerniersmuseum De Grusert te Berlikum
- Verzameling 'Ald en Sa' van de heer Jilles Groeneveld te Minnertsga en
- Loonwerk- en trekkermuseum van Jan Bruining te Engelum.
Op die dag waren er nog meer activiteiten waar AFRON-leden bij betrokken waren:
- Alde Maaie, lokatie Aldtsjerk - Oege Hoekstra met de verhuiswagen
- Alde Maaie, lokatie Roodkerk - Albert van der Ploeg hobbyboer
- OTMV afd. Friesland - stationaire motoren bij Machinemuseum Meijer Oude Bildtdijk. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

* Veehouderijdag te Goënga.

Op 18 april 2009 is de eerste van een serie opendagen gehouden in het kader van het 25-jarig jubileum van de AFRON. Een deel van de foto's is gemaakt door mw. Hinke Fiona Cnossen van de Stichting Zeldzame Huisdieren. Bekijk de foto's »
 

* Fotoverslag feestelijke jaarvergadering.

De feestelijke jaarvergadering van de AFRON werd gehouden op vrijdag 27 maart 2009 te Readtsjerk. De eerste foto's zijn gemaakt door Lourenske A.H.H. Aan een uitgebreidere versie wordt nog gewerkt. Bekijk de foto's »
 

Opening Frysk Lânboumuseum op 2 april 2009

Op 2 april 2009 is het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld geopend tezamen met het bezoekerscentrum van het nationale park 'De Alde Feanen'. Bekijk de foto's »
 

AFRON-excursie 2008 naar Fam. Bloed en het gemaal Electra.

De jaarlijkse AFRON-excursie van 2008 ging op 4 oktober naar Familie Bloed te Lauwerszijl, verzamelaar van John Deere trekkers en werktuigen en van andere merken. Afsluitend werd een bezoek gebracht aan het in bedrijf zijnde gemaal Electra (Waterwolf) te Lauwerszijl.
De foto's zijn gemaakt door Gerrie Hania. Bekijk de foto's »
 

Opening van de Sûkerei te Damwoude.

Begin april 2008 is de Sûkerei te Damwoude officieel geopend. De figuranten maken zich klaar. Bekijk de foto's »
 

Vlasteelt en vlasbewerken in de jaren 1920 - 1940 in Friesland.

Deze afbeeldingen en foto's behoren bij het artikeltje over de vlasteelt van de wijlen de heer K.D. Oosterbaan uit Tzummarum. (Geplaatst in 2009). Bekijk de foto's »
 

Vlasknopbreker van Borga en Kuiper

De redactie van IT ARK is op zoek naar informatie over de vlasknopbreker (of bollenbreker0 van de fabrikanten Borga en Kuiper. De onderstaande afbeeldingen geven in grote lijnen de werking van deze machines aan. Foto's G.H. te H. (Geplaatst in 2009.) Bekijk de foto's »
 

IT ARK 2008-2, Jan Drost, hynders en hynderark.

Ter gelegenheid van de presentatie van het boekje:: Jan Drost, hynders en hynderark' op 23 mei 2008 aan de Zeedijk te Blije. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

IT ARK 2008-2, foto's van de reis naar Canada van G.Zwerver.

Een aantal foto's die opgenomen zijn in IT ARK van november 2008. De reis begon in Toronto en ging via de provincies Ontario, Quebeck, New Brunswick naar Prince Edward Island en weer terug. Foto's G.H. te H. Bekijk de foto's »
 

IT ARK 2008-1, Hubert stoommachine verhuizen.

Een foto-impressie van het plaatsen in 2008 van een Hubert stoommachine op de nieuwe lokatie van het Frysk Lânboumseum te Earnewald. Bekijk de foto's »
 

AFRON-thema avond in het Scheepvaartmuseum te Sneek.

De jaarlijkse thema avond in 2007 is gehouden in het Fries Scheepvaart museum te Sneek.
De foto's zijn gemaakt de Gerrie Hania. Bekijk de foto's »
 

AFRON-excursie 2007.

Jaarlijkse excursie 2007 naar fam.O.Hoekstra, Tergracht aan de EE. Monumentale boerderij, verzameling 'ald ark', varen met boerenpraam en bezoek aan de molen van Burdaard.
De foto's zijn gemaakt door Gerrie Hania. Bekijk de foto's »
 

AFRON. Foto's op de voorpagina.

De foto's op de voorpagina geven het werkgebied aan van de vereniging AFRON:
o Agrarisch (in de breedste zin van het woord)
o FRiesland (met een aantal leden buiten de provinciegrens)
o Oud en
o Nieuw Bekijk de foto's »