Speciale edities

Een aantal malen is en wordt er een speciale editie uitgegeven van IT ARK. Deze extra edities worden samengesteld naar aanleiding van bijvoorbeeld een expositie waaraan de Afron meewerkt, zoals de expositie Aardappelteelt (1990), Melkwinning (1993), Ploegen (1992) en over het werk van Abe Gerlsma (2011).


Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2009 is de reguliere editie nr. 51 samengesteld door meer dan 20 leden en gastschrijvers en heeft als titel 'AGRARISCH ERFGOED'. Meer informatie over dit nummer vindt u bij de vorige rubriek 'recente edities' nr. 51.


Extra editie 'Systeem Gerlsma'.

Ter gelegenheid van de expositie 'ABE GERLSMA, Utfiner/keunstner' in het Frysk Landbouwmuseum te Earnewâld is een extra editie van IT ARK samengesteld. Het eerste exemplaar is op 18 mei 2011 uitgereikt aan de heer Gerlsma.


Dit 50 bladzijden tellende nummer is samengesteld door de heren G.Herrema, bestuurslid van de AFRON en de heer H. Dijkstra, directeur van het Frysk Lânboumuseum en omvat de volgende hoofdstukken:
1 Inleiding
2 Abe Gerlsma, zijn werk
3 Aardappellooftrekkers, systeem Gerlsma
4 Het maken van de looftrekbandjes
5 Mechanisatieproefbedrijf A.T. van der Ploeg
6 De Commissie voor Rationalisatie in de landbouw
7 Aardappelpootmachines, Systeem Gerlsma
8 Bunkersorteermachines
9 Hooibouwmachines, Systeem Gerlsma
10 Andere werktigen
11 Trekkerbehendigheidswedstrijden Franeker


Het formaat is A4 en de helft van de bladzijden is in kleurendruk afgebeeld met op de middenpagina's een mooie afbeelding van de machines en afbeeldingen van de expositie. De oplage is beperkt.
Deze speciale editie is voor € 7,50 te verkrijgen in de winkel van het museum of bij de redactie van IT ARK. Mocht u een exemplaar toegestuurd willen krijgen dan wordt er € 3,00 verzendkosten in rekening gebracht.


Momenteel zijn geen exemplaren voor verkoop voorradig. Op verzoek kunnen Eèn of enkele hoofdstukken gekopieerd worden.


Meer informatie kunt u verkrijgen bij de redactie:


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020