Vaste rubrieken van IT ARK.

In alle edities van IT ARK komen vaste rubrieken voor informatie van het bestuur, een terugblik op actuele verenigingsactiviteiten, 'bûthúsbankjepraat, een oude foto, enz.

Sinds september 2015 wordt er nauw samengewerkt met de redactie van het vriendenblad van het Frysk Lânboumuseum en zullen de artikelen gelijk zijn aan die van het blad 'Mededelingen en berichten'..


Voor een totaal overzicht van alle edities kunt u hier klikken.


IT ARK nr. 69, maart 2018

De eerstvolgende editie van IT ARK zal eind maart 2018 verschijnen.
Copij, verslagen en mededelingen kunt u insturen tot 15 februari 2018. Zo mogelijk digitaal aan .


IT ARK nr. 68, september 2017.

Inhoudsopgave IT ARK, nr. 68, september 2017.

Deze editie is een gezamenlijke uitgave van de redacties van IT ARK, Mededelingen en Berichten (Fries Landbouwmuseum), Oer (Platform Friese rassen) en de Nieuwsbrief van de Boerderijenstichting Fryslân.

- Colofon een voorwoord voorzitter G. Lettinga 2

- In dit nummer 3

- Thema-avond: Resultaten dendrochronogologisch onderzoek, P. Borghaerts 4

- Verhalen die jutezakken vertellen, G. Herrema 7

- Friese dierenrassen, J. Spyksma 10

- Vellema, Blija uurwerkenmakers en constructiebedrijf, G. Herrema 12

- Karakterestiek Tytsjerkeradiel, boerderij 'It Amelân', P. Vellinga 15

- Hoe de zuivel verdween uit Lytswâld, J. Vreeling 16

- P.S. Bakker, veefokker en bestuurder, J. Vreeling 19

- Boerderijen van het gelede en Amerikaanse type, J. van der Vaart 22

- Beste pruimen zijn best te pruimen, N. Zijlstra 25

- Lemen dorsvloer maken, G. Herrema 26

- It giet goed mei de Fryske hinnen, J. Spyksma 28

- Friese rassen en streekproducten, J. Spyksma 29

- Periodieken, J. Spysksma 30

- Van de nieuwe redacteur en info Afron, A. de Jong. 31

Extra binnen katern (tussen blz. 14 en 15) met Afron-informatie, tekst van secretaris D. Hamstra en redacteur A. de Jong.:

- Redactie overleg Afron, Boerderijenstichting, Platform Friese rassen en Frysk Lânboumuseum.

- Afscheid van Gerda Fokkema als secretaris.

- Verslag ledenvergadering te Damwâld

- Verslag excursie naar Bouma Tirns

- Verslag bezoek aan schapenbedrijf fam. Dijkstra Wyns

- Bestuursexcursie

- Standhouder op paardendagen Wâlterwâld.

- De bûthúspomp, Hessel Bouma.IT ARK nr. 67, maart 2017

Deze editie is een gezamenlijke uitgave van de redacties van IT ARK, Mededelingen en Berichten (Fries Landbouwmuseum) en Oer (Platform Friese rassen)

- Inhoudsopgave van IT ARK nr. 67, maart 2017.

- Colofon, 2

- Van de voorzitter, G. Lettinga 2

- Het jaar 2016 voor de Afron, G. Fokkema-de Beer 3

- In dit nummer 5

- Project 'Verdwenen en vergeten poterbewaarplaatsen' G. Herrema, 6

- Beschrijving Friese en met Fryslân verwante rassen, Joh.Spyksma, 9

- Bûthúsbankjepraat: De âlde wetterpomp yn it bûthús, R. Politiek, 10

- Melkwol, bijzondere kleding, H. Dijkstra, 12

- Winkeldochter: Hooiroeden, peilijzers, H. Dijkstra, 14

- Hoe de zuivel verdween uit Oudeschoot, J.Vreeling, 16

- De gelede- en de Amerikaanse boerderij in Fryslân, J. van der Vaart, H. de Haan, 20

- Een genenbank voor landbouwhuisdieren in Lelystad, Joh. Spyksma, 22

- Natuurbeheerders koesteren traditionele fruitrassen, Joh. Spyksm, 23

- Friese en met Fryslân verwante landbouwzaden in zakjes, Joh. Spyksma, 24

- Demonstratietuin maakt Friese landbouwgewassen zichtbaar, Joh. Spyksma, 26

- Friese houtige gewassen in de schijnwerper, Joh. Spyksma, 27

- Autochtone bomen en struiken in de Noardlike Fryske Wâlden, Joh. Spyksma, 30

- Herkent u deze (tabaks-)plant? P. Hoekstra, 31

- De foarplaat fan IT Ark 2016-1 (boerderij), H. Bouma, 31

- Foerbiten te plak bringe, G. Fokkema-de Beer, 32

- In memorium Heleen Hoekstra-Westenberg, G.Fokkema-de Beer, 33IT ARK nr. 66, september 2016

Inhoudsopgave van It Ark 66, september 2016:

Deze editie is een gezamenlijke uitgave van de redacties van IT ARK, Mededelingen en Berichten (Fries Landbouwmuseum) en Oer (Platform Friese rassen).

Van het bestuur, G. Lettinga 2 en 31

In dit nummer 3

Onderzoek naar ..., poterbewaarplaatsen, G. Herrema 4

't Broeihok, G. Fokkema-de Beer 5

Platform Friese rassen wil meedoen CH 2018, J. Spyksma 7

Aardappelwerkgr. houdt Friese rassen in stand, J.Spyksma 8

Beschrijving Friese Rassen, J. Spyksma 9

Buthusbankjepraat. Groede prykje, R. Politiek 10

Activiteiten van het Afron bestuur , G. Fokkema-de Beer 11

'De grassen v.d. Friesche Klei' gerestaureerd, H. Dijkstra 12

Eelke Dijkstra overleden, G. Herrema 14

Hoe de zuivelfabriek verdween uit Kootstertille, J. Vreeling 16

Het verhaal van 'Us Mem', H. Dijkstra 19

Veeverlosapparaat of geboortekrijk, H. Dijkstra 22

Op weg naar een Wichterplantage, J. Spyksma 24

De Werktuigencoöperatie Siegerswoude e.o., Dolstra W. 28

Roelof Middel overleden, G. Herrema 29

Gedicht: De earste skoallereis, D.J. Maat 30

Van de redactie 31.


IT ARK nr. 65, februari 2016

Deze editie is een gezamenlijke uitgave van de redacties van IT ARK en Mededelingen en Berichten (Fries Landbouwmuseum).

Inhoudsopgave IT ARK nr. 65:

Van het bestuur, G.G. Lettinga 2

Oproep nieuwe eindredacteur, bestuur 2

De koeien van Benninga (margarine fabrikant, H. Dijkstra 4

Bûthúsbankjepraat: It rottekleaster, R.S. Politiek 10

Activiteiten van het Afron bestuur en leden, redactie 11

It moaiste gehiel (by it tugen en ringiden), H. Bouma 12

Paardentractie (bij Amish) ouderwets? G.Zwerver 14

Hoe de zuivel verdween uit Langezwaag, J. Vreeling 16

De runderpest in vorige eeuwen, P. de Haan 19

Koekalender 50 jaar oud, H. Dijkstra, 22

Hessel Bosma ferstoan, G. Herrema 24

De vleesverwerkende nijverheid eind 19e begin 20e eeuw in

Harlingen, T. Dijkstra 25

Een plaatje: Hermes weidewagen, H. Dijkstra 28

Een winkeldochter in depôt: Model van een 1-rijige bieten-

lichter voor paardentractie, H. Dijkstra 29

Gedicht van een boerenarbeider voor zijn boer, H. Dijkstra 30

Van de redactie, 31

Eindejaarsbezoek aan leden, G. Fokkema-de Beer.IT ARK nr. 64, oktober 2015.

Deze editie is een gezamenlijke uitgave van de redacties van IT ARK en Mededelingen en Berichten (Fries Landbouwmuseum).

Inhoudsopgave:

Colofon, 2

Nijs fan de AFRON, G. Fokkema-de Beer, 2

In dit nummer, 3

Over een tongblaarschraper, H. van Putten, 4, 5, 6

Broeihokken verdwijnen, G. Herrema, 7, 8, 9

Bûthúsbankpraat, waarglês, R. Politiek, 10

Activiteiten van de AFRON (foto's), redactie, 11

Op bezoek bij Amish-people in Amerika, G. Zwerver, 12, 13, 14

Hoe de zuivel verdween uit Balk, J. Vreeling, 15, 16, 17

Het scherpen van de zeis met een haarapparaat H. Dijkstra, 18, 19

De Franeker Landbouw Coöperatie, G. Herrema, 20, 21

Langkret, kruiwagen, H. Dijkstra, 22, 23, 24

De vleesverwerkende nijverheid in Harlingen, T.J. Dijkstra, 25, 26, 27

Een plaatje. Wiete fuotten, wateroverlast, H. Dijkstra 28

Negerzaad en Negerzoen, H. Dijkstra, 29

Boerenwagen-wijsheden, G. Herrema, 30

Van de redactie, 31.IT ARK nr. 63, maart 2015

Inhoudsopgave:

Van de voorzitter, G.G. Lettinga 2

Van het bestuur, G. Fokkema - de Beer 2

Deelname aan 'Geschiedenis on line'- prijs 3

Van de penningmeester 3

Jaarverslag 2014, G. Fokkema & de Beer 4

Van de redactie, redactie 4

AFRON-expositie over KI bij vee 5

Belevenissen van een inseminator,J. Brouwer 5

Flaaksrepelje mei 100 minsken yn Ferwert , H.A. Sterk 5

Presentatie van het boek 'Strie moat bolsterje', G.H. 6

Vijverzathe in Jelsum, G.Fokkema - de Beer 7

Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster, D. van der Zwaag, G.H. 8

Agenda van komende activiteiten, redactie 11

Vlasrepelwedstrijd 2014 te EE, G.H. 14

Jappy de Roebelaar, gedicht, Hein Jaap Hilarides 15

Activiteiten in de achterliggende periode, redactie 16

Overleg OTMV, Frysk Lânboumuseum en AFRON-bestuur 17

Snisselbank, R.L.V.D. Sneek, bij afscheid van Van der Molen, deel 2, 18

Ûleboerd - uilenbord, Titus de Wolff 20

Skuorrereagje, R. Politiek 21

Rietdekker, J. Veenstra 22

De 18e kameel, ingestuurd door een Afron-lid 22

Werkgroep MYF, Mechanisatiebedrijf Venema Beetgum, G.Herrema 23


IT ARK nr. 62, november 2014.

Inhoud van IT ARK nr. 62, november 2014


Van de voorzitter, G.G. Lettinga 2
Van het bestuur, G. Fokkema - de Beer 2
Harm Kielstra ferstoarn 3
Van de redactie 3
KI-expositie van AFRON geopend in Earnewâld, G. Fokkema 4.
Mijn jeugdjaren bij KI-station De Takomst, J. Oostenbrug 5.
Afron-excursie naar Barrahûs, G. Herrema 8.
Activiteiten in de voorbije zomer, redactie 9.
Activiteiten in de komende periode, redactie 11.
Snisselbank, R.L.V.D., afscheid Van der Molen, deel 1 13
Geschiedenis van de verloskunde van de koe, H. van Putten 14
Heawein exit, W.W. 17
De 'Brabantse trein' voor het vervoer van o.a. bieten G.H. 19
Argentinië, land van pampa's, suikerriet en soja, G. Zwerver 20.


IT ARK nr. 61, maart 2014.

Inhoud van IT ARK nr. 61, maart 2014


Van de voorzitter, G.G. Lettinga 2
Van het bestuur, G. Fokkema - de Beer 2
Jaarverslag 2013, G. Fokkema - de Beer 3
Van de redactie 3
De boerderij Vijverzathe in Jelsum, G. Fokkema - de Beer 4
Thema-avond in Skûtsjemuseum 4
Bestuur een middagje op stap, secretaris 5
Nieuws van het Dokumintaasje Sintrum 6
Reaksje op it foarige ARK, G. Herrema 6
Activiteiten bij leden van de AFRON, G. Herrema 8
Grasso (gedicht) 9
Hulp gevraagd bij determineren van landbouwwagen G.H. 10
Paardenfokkerij/stoeterij op Ameland, redactie 11
Hardrijen met pae'd in slee (Ameland) 14
Musea/AFRON-leden
Tsiispakhûs, Wommels 15
Museum De Brink, Veenklooster 16
Frysk Lânboumuseum, Earnewâld 17
Gaasterlands streekmuseum Eppinga Sate 18
De Seedykstertoer, Marrum 19
Landgoed Borg Verhildersum, Leens 20
De Sûkerei, Damwâld 21
Barrahûs, Wirdum 22
Nag wat over seediken en 't ark dat se brûkten bij 't maken fan 'n dyk, J.G.de Beer 23


IT ARK nr. 60, november 2013

Inhoudsopgave van IT ARK nr. 60 december 2013.


Van de voorzitter, G.G. Lettinga 3
Van het bestuur, G. Fokkema-de Beer 3
Van de redactie 4
Nieuws van het Dokumintaasje Sintrum 5
Activiteiten voor de komende weken 5
Het AFRON-bestuur keek even over de grens, G. Fokkema-de Beer 6
AFRON-excursie naar het klompenmuseum en De Brink, H. Lussing 8
Frysk Trekkerdagen te Earnewâld geslaagd, G. Herrema 9
Een aardig verhaal, Waarnimmer 10
Verslagje van een korte vakantie in Denemarken, H.& H. 11
Archieven van Friese Mij.van Landbouw geinventariseerd, red. 12
Werkgroep 'Makke yn Fryslân' presenteert weekend landb.historie, G.H. 13
Jan Drost, zijn paarden en zijn werktuigen, redactie 15
Verborgen schatten bij AFRON-leden, G.Herrema 16
Geen vlas maar ziewier bij Kimswerd in de 12e eeuw, G.H. 17
Fan it boerehiem nei de greate skoalle (gedicht), W.V. de W.-O. 19
Botermijn B, historie van stierenhouderij Makkinga. R. Strikwerda 20
Nag weer even an 'e seekant kike, J.G. de Beer 22
Wereldwijd onderweg met International Harvester, G. Zwerver 23


IT ARK nr. 59, maart 2013

Inhoudsopgave van IT ARK nr. 59, maart 2013:


Van de voorzitter / Van het bestuur 2
Contributie 2013, v.d. redactie, Nieuws v.h. Dokumintaasje Sintrum 3
Ledenvergadering, spreker Piet Hoekstra 4
Jaarverslag 2012, G.Fokkema-de Beer 4
In memoriam Wiebe Bakker, 'de ûngetiiders' 6
Bestuur bezoekt Jan Heeringa en het Braakhok, G. Herrema 6
Dierenarts (gedicht) 7
Afron-leden goed in vlasrepelen, G. H. 8
Activiteiten van Afron en Afron-leden 9
De mol achter glas 10
Instrumenten van de dierenarts in de jaren 1930-1950 .. 10
Hein Sterk, samler en syn samling 10
Samenwerking De Brink en Afron. Boerengeriefhout 11
Monuminten (gedicht) uit archief W.Sj.B. 12
Expositie 'Mjitte en Weage' prolongeert , G.H. 13
Suikerbieten afleveren per schip 13
Kengetallen graandorsen 13
Boter wegen op de boterwaag, G.H. 14
Boerenboelgoed in 1876 te Arum 15
Even an de seekant kike, út it argyf fan J.G. de Beer 17
Roel Jullens in het nieuws van toen, O.Hoekstra 18
Jan Drost in het nieuws van toen 19
Ode aan de machinist (gedicht), W. Melis 20


IT ARK nr. 58, november 2012

Inhoudsopgave:


Van de voorzitter Lettinga / Van het bestuur 3
Van de redactie / Nieuws van het Dokumintaasje Sintrum 4
Afron-thema-avond:Werken met paarden 5
Geslaagde opening expositie Mjitte en Weage, G.Fokkema 6
Expositie MJITTE en WEAGE yn 'e lânbou, G. Herrema 7
Bestuursexcursie naar onze leden op Terschelling, G. Fokkema 10
De AFRON-excursie op 8 september 2012 naar Elahuizen,
G. Fokkema 11
Maaien met paarden, W. Huitema 12
Alderhande, H.A. Bouma 13
Jan Drost landelijk kampioen ploegen met paarden,
G. Fokkema-de Beer 14
De tiemhâlder (gedicht) J.D. Maat 15
Jan Bruining kampioen trekkerrijden, G. Herrema 16
Bezoek aan het kaasmuseum te Bodegraven (Z.H.), H. van Putten 17
Vlas als voorgerecht bij openluchtspektakel HEBECA, G. Herrema 18
Pake Titus Boere Museum, Titus de Wolff 19
Het lied van de maaiers en de melksters, N. N. 20
'Open brief aan de Nederlands Hervormde boeren en tuinders' 21
Mei de hynders nei Giethoorn, J.G. de Beer 23


IT ARK nr. 57, maart 2012.

Inhoudsopgave IT ARK, maart 2012:
Van de voorzitter G.G.Lettinga / Van het bestuur 3
Van de redactie / Nieuws van het Dokumintaasje Sintrum 4
In memoriam Marijke Lettinga-Bouma 5
In memoriam Wiebe Sj. Bakker 5
Jaarverslag 2011, G. Fokkema - de Beer 6
Verhalen over Rusland op de jaarvergadering, G. Herrema 7
Nieuwe Afron folder 'Activiteiten bij/door AFRON-leden 8
Mjitten en weagjen, expositie 10
De punten (gedicht), T. Mulder 10
De jister (gedicht), H.A.B. 11
Bezoek aan het Nationaal Veelteeltmuseum te Beers, een Co'tje 12
D.H.Z. (Doe Het Zelf), H. van Putten 14
De ploechdriuwersjonge, G. Fokkema - de Beer 15
De samler en syn samling 16
Melkmachines, G. Herrema 17
Een trip door 'Holland', G. Zwerver 21


IT ARK nr. 56, november 2011.

Inhoudsopgave van IT ARK, november 2011.
Van de voorzitter 3
Van het bestuur 3
Van de redactie 4
Nieuws van het Afron-Dokumintaasje-Sintrum 4
In memoriam W. Kloppenburg 6
Foar neat giet de sinne op en ek wer ûnder (gedicht), W.Sj.B. 7
Wiebe Bakker, redactie 8
Het Belgisch trekpaar, onze nationale trots, W.H. 10
Snuffelen in oude archieven, G.H. 11
Eigenbouw miniaturen van Lister en Wolseley, B.Feenstra 12
Oproep om vlas te plukken, K.O. 12
Afron-excursie 2011 naar Sondel, P.Fennema 13
Uit de oude veeartspraktijk, H. van Putten 14
Eartiids II, P.U.H. 15
Ploeije (het ploegen), G. Herrema 16
Reaktie op ûnbekinde dingen, H. Bouma 19
Twa earmen (gedicht), H.A.B. 20
Landbouw in Brazilië (deel 2, slot), G. Zwerver 22


IT ARK extra 'SYSTEEM GERLSMA'

Ter gelegenheid van de expositie 'ABE GERLSMA, útfiner/keunstner' in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld is een extra editie van IT ARK samengesteld. Het eerste exemplaar is op 18 mei 2011 uitgereikt aan de heer Gerlsma.

Dit 50 bladzijden tellende nummer is samengesteld door de heren G.Herrema, bestuurslid van de AFRON en de heer H. Dijkstra, directeur van het Frysk Lânboumuseum en omvat de volgende hoofdstukken:
1 Inleiding
2 Abe Gerlsma, zijn werk
3 Aardappellooftrekkers, systeem Gerlsma
4 Het maken van de looftrekbandjes
5 Mechanisatieproefbedrijf A.T. van der Ploeg
6 De Commissie voor Rationalisatie in de landbouw
7 Aardappelpootmachines, Systeem Gerlsma
8 Bunkersorteermachines
9 Hooibouwmachines, Systeem Gerlsma
10 Andere werktigen
11 Trekkerbehendigheidswedstrijden Franeker


Het formaat is A4 en de helft van de bladzijden is in kleurendruk afgebeeld met op de middenpagina's een mooie afbeelding van de machines en afbeeldingen van de expositie. De oplage is beperkt.

Momenteel zijn geen exemplaren meer voorradig.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de redactie: redactie@afron.nl


IT ARK nr. 55, maart 2011

Inhoudsopgaven van IT ARK nr. 55, maart 2011.
3. van de voorzitter, H.A. Sterk
4. van het bestuur, van de redactie, nieuws van het ADS
5. jaarverslag, G.G. Lettinga
6. AFRON-thema-avond Wommels (dec. 2010) G. Herrema
8. Abe Gerlsma 'keunstner-útfiner', H. Dijkstra
10. motordoof (gedicht), W. Sj. B.
11. onbekende voorwerpen, G. H.
12. trekpaard, W. H.
13. wat is er te doen bij de leden?
14. vereeniging tot maatsch.belangen in Opeinde, H. K.
15. de invloed van Vlas- en Cichoreibouw in onze streek, H. K.
16. ook uw trekker kan 'dempich' zijn, A. G.
17. uit de oude veeartsenpraktijk, Harry
18. één dag baas, een slimme boerendochter H. A. Sterk
19. eartiids sneontomoarn/ simmer (gedichten) , H. A. B.
20. de dominee van EE introduceerde de bietenteelt in Friesland
21. landbouw in Brazilië, G. Zwerver


IT ARK nr. 54, december 2010.

Inhoudsopgave van nr. 54 van IT ARK (december 2010)
Van de voorzitter, H.A. Sterk ... 3
Van het bestuur ... 4
Jilles Groeneveld overleden ... 4
Van de redactie/ Nieuws van het AFRON-dokumintaasje Sintrum ... 5
Pake Titus Brandsma museum ... 6
Eén en al boerderij op Ameland ... 6
Wie had de eerste trekker in Friesland?, G.H. ... 7
AFRON-activiteiten in 2010, G. Herrema ... 8
Winkelman, W.Sj.B. ... 10
Enkele snypsnaren ... 11
Gereformeerden overzee (boekbespreking) J. van Putten-Lettinga ... 12
Makke yn Fryslân, werkgroep ... 13
Deelnemers gezocht voor Fryske Trekkerdagen 2011, H.Dijkstra ... 14
De Fryske reabûnte ko (gedicht) H.A.B. ... 15
In dei mei de terskploech fuort, G. Fokkema-de Beer ... 16
Onbekende voorwerpen, G.Herrema ... 18
Reis met vee naar Argentinië (deel 2), R. Yetsenga ... 19
Koalsiidterskjen ... 23


IT ARK nr. 53, maart 2010.

Nr. 53 van IT ARK is tegelijk met de uitnodiging voor de ledenvergadering in week 11 toegezonden aan de leden.


Inhoudsopgave:


Inhoudsopgave, 1
Van de voorzitter, H.A.Sterk, 3
Van het bestuur, van de redactie en het Dokumintaasje Sintrum, 4
Verslag feestelijke jaarvergadering 2009, G.Herrema ... 5
Jaarverslag 2009, G.G. Lettinga ... 6
Jubileum uitgaven van de AFRON ... 7
AFRON-activiteiten en Agenda ... 8
Natuer, gedicht fan W.Sj. Bakker ... 9
Makke yn Fryslân, H. Dijkstra ... 10
Informatie gevraagd over vlasfabrieken en roterijen. G.Herrema, 12
Histoarje fan boeren en pleatsen, O.Postma, bew. G.Herrema ... 13
Reis met vee naar Argentinië, deel 1, R.Yetsinga. ... 14
Nostalgysk ferhaal, biezemrys, skuorre reachje, iisbaanfeie, H.Kielstra ... 18
It gereid, H. Bouma ... 20
Afron, 25(Omslag)


IT ARK nr. 52, december 2009.

Op 15 december 2009 is de 52e editie van IT ARK verzonden naar de leden van de vereniging. Een vrij groot gedeelte van de informatie staat in het teken van de activiteiten die gedurende het jubileumjaar zijn georganiseerd. Ook zijn er weer een paar lezenswaardige artikelen geplaatst over geheel andere onderwerpen.


Inhoudsopgave:
Van de voorzitter, H.A.Sterk ... 3
Van het bestuur, van de redactie en het Dokumintaasje Sintrum ... 4
Landbouwcollectie AFRON online in beeldbank Tresoar ... 5
Activiteiten ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum, G.Herrema ...6
AFRON jubileumboek 'AGRARISCH ERFGOED' ... 6
Afron-DVD 'Mei hân en siel' ... 7
Gedicht 'De Swinge', W.Sj.B. ... 8
Fotoverslag van geslaagde jubileumactiviteiten, G.Herrema ...9
Verslag van het AFRON-symposium 'De toekomst van de land-
bouwgeschiedenis, H. van Putten ... 14
AFRON-informatiemiddag, G.Herrema ... 16
Famylje besite yn 1935, by smid Brandsma, H. Kielstra ... 17
Bandbreedte van een heawein ... 20
De heawein, W.Sj.B. ... 21
De Canadese Prairies, 'Het land is van ons', G.Zwerver ... 22


Het jubileumboek is voor € 19,50 p.s te koop bij de AFRON

IT ARK nr. 51, Jubileumnummer maart 2008.

Tijdens de feestelijke jaarvergadering is het eerste exemplaar van het jubileumnummer van IT ARK uitgereikt aan det AFRON-erlid Eelke Dijkstra van Kollum. Het is een speciale editie geworden met ruim 30 artikelen, geschreven door 21 leden en gastschrijvers.


Inhoudsopgave AFRON-jubileumboek
Voorwoord (H.A. Sterk); Romte (gedicht van mw.G. Vries - Talsma); De Afron jubileert (G. Herrema); Afron 25 jaar (J. Bruining); Werom sjen (mw.A. Timmerman-Kloppenburg); Afron-De Brink-ADS (E. Dijkstra); De pleats (gedicht van W.Sj.Bakker); It bankje oan it skulpepaedsje fan'e Tike lâns de Leien (H. Kielstra); Wat kin in hynder (H. Bouma); Fan kwea ta erger (W.Sj. Bakker); De hynder-trekker wiksel yn 1965 en letter (A. van der Ploeg); Stoomzuivelfabriek Freia (mw. G.Postma - Schurink); In terpboor (A. Hoekstra); De Friese Gladiolentelers vereniging (D. Osinga); Weerprofeten in Kimswerd (R. Politiek); Van pootstok tot palletiseerder (K.F. Oosterbaan); De molkbus (H. Bouma); Reinwetter (W.Sj. Bakker); Eala Ljip (gedicht van H. Kielstra); De boom groot, de planter dood (H. Kielstra); De ontwikkeling van het dorp Burum op Ameland (O. Straatsma); De Noorderhoeve (D.K. Oosterbaan); Opgroeien in een wereld van landbouwtechniek en mechanisatie in ontwikkeling (W. Reitsma); 50 jaar trekkerbehendigheidswedstrijden te Franeker (G.Herrema); Jeugdherinneringen van de vijftiger jaren (P. de With); Hoefbeslag kan beter (H. Kielstra); De tulpenteelt in Friesland (P. Verhulst); Willem Kloppenburg, van smidsknecht tot fabrikant van bietenrooiers (W. Kloppenburg); Jan Anema boer te Kimswerd (R. Politiek), Prins landbouwwagen en historie Prins Dokkum (P. de With); Bosonderhoud (J. Kok), Vlasteelt (H.A. Sterk); en Us mem (W.Sj. Bakker).


IT ARK nr. 50, november 2008.

- 'It iten komt hjir net fansels op tafel', een verslag van de uitreiking van het boekje 'Jan Drost, hynders en hynderark'. Een aantal foto's zijn opgenomen in de rubriek fotogalerie.
- Het verhaal van het AFRON-lid, B.J.Feenstra uit Workum.
- Het gedicht: 'De âlde pleats', van W.Sj.B.
- Het excursieverslag naar familie Piet Bloed en gemaal Electra te Lauwerszijl, door G.Hania. Klik hier voor een fotoreportage.
- Ploegwedstrijden door de eeuwen heen, namelijk Ploegwedstrijd met paarden in augustus 1856 te Metslawier, Ploegwedstrijd met trekkers in november 1959 te Hantum en de Ploegwedstrijd van de OTMV in oktober 2008 te Firdgum/Sint Jacobiparochie.
- G.Zwerver bezoekt het oostelijk deel van Canada en geeft een impressie van onder andere de Hastings County Plowingmatch & Farmshow te Stirling (Ontario) en de beide aardappelmusea in Oost Canada, te weten het museum 'Potato World' te Florenceville (New Brunswick) en 'The Potato museum' te O'Leary (Prince Edward Island). Voor een korte foto-impressie klik hier.


IT ARK nr. 49, maart 2008.

Naast de vaste rubrieken zijn er in deze editie de volgende artikelen opgenomen:
- Verslag van de AFRON-thema-avond aan het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, door G.Hania. Klik hier voor een fotoreportage.
- Het gedicht 'Simmermoarn', van W.Sj.B.
- Een zware klus voor het Frysk Lânbou Museum. Verslag van de verhuizing en plaatsing van de Hubert stoommachine op de nieuwe locatie, door G.Herrema. Klik hier voor een korte foto-impressie.
- 'Skiep, ferhalen en sizwizen', een verhaal met gezegden en spreekwoorden over schapen, door W.Sj.B..
- Een impressie van een bezoek aan het Flaeijelfeest 2007, door G.Hania.
- Vaste rubriekschrijver G.Zwerver blijft deze keer dicht bij huis en verhaalt over het aanbieden van een ets aan het AFRON-lid O.Straatsma op Ameland, het ontvangen van demonstratiemateriaal bij de De Sûkerei te Damwoude, het demonteren van een karnmolen in Eastermar en de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 'En de boer hij ploegde voort' geschreven door haar lid H. Kielstra.


IT ARK nr. 48, november 2007

Naast de vaste rubrieken zijn de volgende artikelen in deze editie van IT ARK opgenomen:


Ald ark, Beltsjeblommen en Geranium, 6
De Wilsterflapper, gedicht fan Wiebe Bakker, 7
Evenementen:
- Veel belangstelling voor zeisharen, Toeschouwer, 8
- Historische dagen Verhildersum, Toeschouwer, 8
- Voor de 15e keer 'Headei Workum', G.Herrema, 9
- 23 juni karnen en melken te Veenklooster, G.Hania, 10
- Bezoek aan de Fendtfabriek en Mercedesmuseum, P.de With, 12
- Afron excursie Preamfarre, G.Hania, 13
It Sûkerei-project, O.J.Leegstra, 15
De hin en syn sizwizen, W.Sj.B. 17
Nieuws van het AFRON-dokumentaasje sintrum, 18
Nieuws van het Frysk Lânboumuseum, F. de Vlas, 20
Heb je je vaders trekker al gevonden? G.Zwerver, 22
Vlasfabrieken en vlasroterijen in Friesland, G.Herrema, 24
Gebed van een Indiaan, 25


IT ARK nr. 47, maart 2007.

Naast de vaste rubrieken zijn de volgende artikelen in deze editie van IT ARK opgenomen:


Jaarverslag 2006, G.Lettnga, 4
Geslaagde thema-avond te Firdgum, 5
Flitsen uit nieuwe aanwinsten ADS, 9
Melken, boter en kaasmaken oude stijl, 10
Nieuws van Landbouwmuseum De Brink, 11
Maitiid, gedicht van W.Sj.B. 12
Lijnolie, een bijzonder product, E.J. ten Cate, 13
Armvoogdij, werkverschaffing en landbouw in de 19e eeuw. G.Zwerver 14
It heawinnen, H.Harsta, 15
Petear mei in âld freon (nammen fan 'e seine) W.Tj.B.,16
Nije Lânboumuseum dit jier klear, H.Dijkstra, 17
Enkele activiteiten op het gebied van historische landbouw.18
Ijzergroothandel en stalinrichting P.de With, 19
November, slachtmoanne, siswizen oer de baarch. W.Sj.B.20
2 PK, gedicht A.J.Dijkstra, 21
Derde lustrum Headei Warkum, 22


IT ARK nr. 46, november 2006.

Naast de vaste rubrieken zijn de volgende artikelen opgenomen in deze editie van IT ARK:


Het bestuur op werkbezoek naar Ameland (G.Lettinga), 3
Aagje Pool overleden, 4
De Hynsteploech fan Feankleaster (G.Lettinga), 5
Een geslaagde excursie naar 'It griene Nêst (excursieganger)5
Enorme belangstelling voor vlas (G.Herrema), 6
Vlas in verschillende museums, 8
Een boerenwagen-wijsheid, 8
Simmerjûn (W.Sj.B.), 9
Ontwikkeling in de landbouw (W.Vries), 10
Doorstart Nat. Mus. Historische Landbouwtechniek? (G.Herrema) 12
Headei Warkum (In ûngetider). 13
Eartiidsk (H. Harsta), 14
November Slachtmaand (O.Straatsma, Ameland), 17
Litouwen, een land met grote contrasten. G.Zwerver), 22


IT ARK nr. 45, maart 2006.

Naast de vaste rubrieken zijn de volgende artikelen opgenomen in deze editie van IT ARK:


Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad, 4
Verslag thema-avond te Exmorra, G.H., 5
Interessegebied en verzameling AFRON leden, 7
Handel (gedicht), W.Sj. Bakker, 9
Ut de smidte, W.Sj.B., 10
Activiteiten op het gebied van historische landbouw, 11
Toa'd of toe'd, O.Straatsma, 12
Uw kadastraal eigendom op internet, HISGIS-project, 14
De Pulsator, R.Veenstra, 15
Met 600 Friese schapen op weg naar Odessa, G.H. 17
..
..
..
..
..
..
..


IT ARK nr. 43, maart 2005.

Naast de vaste rubrieken zijn de volgende artikelen in deze editie van IT ARK opgenomen:


Beansette, 5
AFRON documentatiecentrum zoekt vrijwilligers, 6
Enkele activiteiten op het gebied van de historische landbouw,7
Dorsen in het verleden, 7
De Mosk, gedicht van W.Sj.Bakker, 9
Zomerexpositie 'De Zaaier' in de Brink te Veenklooster, 10
Limerick. Grêfskrift fan in lytse boer. 10
Adviesrapport AFRON-documentatiecentrum, 11
Jirpels yn 'e broei (gedicht ), 13
Nationaal Museum Historische Landbouw gaat virtueel, 14
Hooidag Workum, 15
Drie dagen stoom, rook en uitlaatgassen en gezelligheid, G.Zwerver, 16


Laatst gewijzigd op 17 oktober 2017