Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân.

In oktober 2016 heeft de Afron in samenwerking met het Frysk Landbouwmuseum en de Boerderijenstichting Fryslân het boek 'Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân' uit gegeven, geschreven door Gerrit Herrema. Het is verkrijgbaar bij de secretaris van de AFRON () , bij het Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden of bij de schrijver (telefoon: 0519-561697)


Klik hiervoor meer informatie.


Klik hier voor meer informatie.


Strie moat bolsterje.

In het voorjaar van 2015 heeft de Afron het boek 'Strie moat Bolsterje' uitgegeven.

Uitgave van het boek: 'Strie moat bolsterje'. Werken op fokbedrijf Vijver Zathe in Jelsum bij Jan en Rigtje Wassenaar-Boelstra in de jaren 1950 - 1969.'
. samengesteld door Gerda Fokkema-de Beer
. ISBN 978-90-814581-2-2
. hard kaft
. afmetingen 17,5 bij 24,5 cm
. 160 bladzijden
. ca. 135 afbeeldingen zowel zwar/wit als kleur en oude en recente foto's.
. Verkoopprijs 15,--, excl. verzendkosten,

bestellen bij de secretaris van de Afron:


Helaas is dit boek uitverkocht en er komt geen herdruk!


AGRARISCH ERFGOED, AFRON-jubileumboek.

AFRON-jubileumboek.


Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw heeft de vereniging in 2009 een jubileumeditie uitgegeven van haar verenigingsblad IT ARK met als titel: 'AGRARISCH ERFGOED' een serie artikelen in het kader van het 25 jarig jubileum van de AFRON'. Het is een boekwerk geworden waar 21 schrijvers aan hebben meegewerkt, goed voor 33 artikelen, verhalen of gedichten en meer dan 140 zwart-wit foto's en afbeeldingen.
In een scala aan onderwerpen is een kostelijk stuk 'Agrarische Erfgoed' op papier gezet door AFRON-leden en gastschrijvers, elk met hun eigen stijl en capaciteit van schrijven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de belevenissen van verzamelaar van 'ald ark', weerprofeten in vroeger dagen, boer Jan Anema van Kimswerd, de opkomst van een landbouwwerktuigencoöperatie te Tzummarum, Prins landbouwwagens uit Dokkum, 50 jaar trekkerbehendigheidswedstrijden te Franeker en de bloembollenteelt in Friesland. Een groot artikel is gewijd aan de agrarische ontwikkeling van het dorp Buren op Ameland. Uiteraard wordt in een aantal artikelen aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de AFRON. Ook zijn er een aantal zeer lezenswaardige gedichten opgenomen
Het boek heeft een gekleurd omslag en het formaat van een A4. De leden van de vereniging krijgen het boek als cadeau aangeboden.
Het boek is te koop bij de AFRON voor €19,50 per stuk, exclusief administratie- en verzendkosten. U kunt het boek bestellen via .

Ook is het boek nog te koop in de winkel van het Frysk Landbouwmuseum.


VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad.

Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad


Ter gelegenheid van de expositie 'Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad' in samenwerking met het Landbouwmuseum De Brink is in 2006 het boek uitgegeven met de gelijknamige titel 'Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad', geschreven door de heer Herman Poelsma (en bewerkt door G.Herrema). Het boek bevat veel zwart/wit afbeeldingen en een omschrijving van de complete vlasteelt vanaf het zaaien tot en met het linnen weven. Ook is er een woordenlijst en een documentatielijst opgenomen.
Formaat : A4
Omslag : Kleurendruk
Aantal bladzijden: 170
Verkoopprijs : €15,--
Voor het toesturen per post worden 4,50 porto- en administratiekosten in rekening gebracht.


Windmotoren in Friesland, themanummer

Windmotoren zijn van die haast onopvallende ingepaste objecten in een polderlandschap. Daarom is deze categorie ook niet zo bekend in de literatuur. Het is daarom een goed initiatief dat er mede door TIMS Nederland en Vlaanderen een interessante publicatie het licht heeft gezien, onder de titel 'Windmotoren in Friesland; een studie naar de opkomst en ondergang van dit bemalingswerktuig in de provincie Friesland'.


Friesland was van oudsher de provincie waar dit type van molen goed vertegenwoordigd was. Echter door de ruilverkavelingen en herinrichting moest deze molen steeds meer plaatsmaken voor efficiënte centrale bemaling. De teloorgang kwam in beeld tijdens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), een inventarisatie van de bouwkunst tussen 1850 en 1940. Een gevolg hiervan was dat bij het vervolgproject, het z.g. Monumenten Selectie Project (MSP) er toch een groot aantal werden geselecteerd om te worden voorgedragen tot Rijksmonument.


Deze publicatie geeft naast de geschiedenis en het ontstaan van dit type ook een overzicht van de spreiding in de provincie, Friese bedrijven die zich op deze bouw toelegden en de ontwikkelingen die een bijdrage leverden aan de teloorgang.


Al met al een handzaam en informatief werk, niet alleen voor molenliefhebbers maar ook voor de geïnteresseerden in techniekgeschiedenis en bemalinggeschiedenis. Het is verschenen als themanummer Molinologie 32/33.


Mark Ravesloot


Windmotoren in Friesland


Themanummer Molinologie 32/33 (2010) Prijs incl. verzending €14,00


Te bestellen via wardbeek@gmail.com


Boerderijenboek 'De Friese boerderij'.

De Friese boerderij
2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats


Uitgave van de Boerderijenstichting Fryslân.


De ontwikkeling van de boerderijbouw in Friesland heeft een lange historie. Het begon in de ijzertijd met houten gebouwen, die zich ontwikkelden tot het Fries langhuis in de middeleeuwen. Vanaf de 16de eeuw veranderde er in razendsnel tempo heel veel, met de kop-hals-rompboerderij en de stelpboerderij die tegenwoordig het Friese landschap bepalen als resultaat. De ontwikkeling van de melkkelder, boerderijinterieurs en landgoedboerderijen zijn enkele van de vele onderwerpen die in dit nieuwe standaardwerk worden behandeld.
22 cm x 26 cm
224 pagina's
Gebonden
Full colour


De Friese boerderij kost €24,95 (excl. verzendkosten)
Voor donateurs van de Boerderijenstichting Fryslân is de prijs €20,00 (excl. €1,95 verzendkosten)


Voor meer informatie: http://www.boerderijenstichtingfryslan.nl of het bestellen van het boek: dehaan40@home.nl of telefonisch 0517-391707


Boerewurk.

Boerewurk.
Geen fotograaf heeft het werk van Friese boeren zo mooi vastgelegd als Johannes Doedes de Jong (1912-1996). Welke boer kende hem niet? In de jaren '50, '60 en '70, de tijd van grote agrarische veranderingen, was hij overal te vinden waar geboerd werd. Voor het eerst is nu een selectie gemaakt uit de prachtige documentaire fotografie die hij in het Fries Landbouwblad publiceerde: Boerewurk.
Wie maait nog met de vingerbalk? Of zet vlas in schelven? Of kruipt op knieën over het land om bieten uit te dunnen? In de (tweetalige Friese en Nederlandse) bijschriften wordt het boerenwerk op de foto's kort aangeduid. Oud-journalist van de Friese Koerier Jan de Jong schreef een inleiding over leven en werk van de fotograaf.
Boerewurk is een monument voor een voorbije tijd en een eerbewijs aan de magische fotografie van Johannes Doedes de Jong. Een aantal foto's uit dit schitterende boek wordt de hele zomer door geëxposeerd in het Fries Landbouwmuseum 'By de boer' in Earnewâld.
Johannes Doedes de Jong
Boerewurk
Gebonden, 176 pag., zwart-wit
ISBN 978 90 330 08177
Prijs 22,50 te koop in het Frysk Landbouwmuseum en bij de boekhandel.


Wij blijven boeren.

Verschenen bij Friese Pers Boekerij het boek Wij blijven boeren, geschreven door Nico Hylkema met foto's van Fonger de Vlas


In dit hartverwarmende boek worden nostalgische foto's afgewisseld met verhalen uit de Friese boerenliteratuur en interviews met boeren van nu. Het boerenleven was vroeger hard en ook nu nog is het vol zorgen, maar er verandert ook veel. De boer is een manager, die 's nachts piekert over de hoogte van z'n hypotheek. En: hoe de strijd tegen de elementen altijd weer inventiviteit oproept. In het boek zijn ook veel foto's over de collectie van het frysk Lanbouwmuseum opgenomen.
Het boek is te koop in de museumwinkel en verder in de boekwinkels in het land


Buorkje yn Fryslân

Er is een tweede, uitgebreide druk van het boek 'Buorkje yn de Wâlden' van de heer Harm Kielstra verschenen met nu als titel 'Buorkje yn Fryslân'. Het boek bevat een groot aantal korte artikelen met veel foto's en is uitgegeven bij Bornmeer in Drachten.

Het boek is voor €15,00 te koop in verschillende boekwinkels.


Op en om de Leien.

'Op en om de Leien, door H.Kielstra.


Het AFRON-lid, Harm Kielstra, heeft een heel aardig boek geschreven over de Leien, een meertje ontstaan door vervening, in de omgeving van Opeinde en Eastermar (ten noorden van Drachten). In deel èèn wordt in een aantal korte hoofdstukken aandacht besteed aan het ontstaan van de Leien en welke betekenis dit meer had voor de bewoners uit de omgeving.
In deel twee wordt het ontstaan en het functioneren van een aantal polders en waterschappen in het gebied van de Leien (Midden Friesland) beschreven. De polders zijn: de 'Westelijke Binnenleien' en de 'Oostelijke Binnenleien. De waterschappen zijn: 'Het Zwartveen', het 'Witveen', 'De Putten', de 'Tiekevaart' en 'De Wieren'.
Het boek is verlevendigd met veel foto's en afbeeldingen.
Het boek is voor € 13,50 (excl. verzendkosten) te koop bij de Supermarkt in Eastermar.


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020