Leden van de AFRON

Ald Barrahus, Agrarisch bedrijf met bezienswaardigheden, Wirdum (Fr.)

Asperges in Gaasterland / Werken met paarden.

Boerderijenstichting Fryslân

Cultuur Historisch Centrum 'De Sukerei te Damwoude'.

Flaeijelfeest te Oude- en Nieuwehorne.

Frysk Landbouwmuseum in 2018 te Goutum Leeuwarden

Landbouwmuseum Het Hooivak, Terschelling Hoorn.

Loonwerktrekker museum Engelum

Museum Oold Ark Makkinga

Museumboerderij Verhildersum te Leens.

Oude trekker en motorenvereniging OTMV

Oudheidkundige vereniging De Grûsert Berlikum.

Seedykstertoer te Marrum

Siep Dooper, Klassiek Amerikaanse trekkers

Stichting Risping Nijbeets (voorz. A. Groen)

Vereniging De Strampel (eendenkorfvlechters)
Vereniging van eendenkorf-flechters in Friesland 'De strampel' (gaffel of gevorkte tak van boom).

Vlas spinnen door Gea van Dijk

Werkgroep: Makke yn Fryslân (fabrikanten landbouwwerktuigen).

Ygawolde-Zathe te Elahuizen (Ekke Atsma)

Zuivelmuseum 'It Tsiispakhûs' te Wommels.

Andere site's met een relatie aan historische landbouw

Bildts Dokumintasysintrum, met veel landbouw foto's.

Boerenwagenmuseum in Streekmuseum Baron van Brakel, Ommeren (Betuwe)

Boomkwekerijmuseum Boskoop.

ERF 29, Museumboerderij Kampereiland.

Farmersbase, Drachtster Compagnie.

Fries Film Archief te Leeuwarden.

Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, Leeuwarden

Friese Bond van Plattelandsvrouwen/vrouwen van nu Friesland.

Historische Trekker en Motorenvereniging - links

It Damhûs, laagveenmuseum, Nij Beets.

Jouke en Jan de Vries, Ternaard, trekkerverzamelaars.

John Deere verzameling Piet Bloed Lauwerzijl

Kaasmuseum Bodegraven.

Landbouwmuseum Tiengemeten.

Landbouw- en Juttersmuseum 'Swartwoude' te Buren op Ameland

Landbouwverhalen op Buurtbank Brabant.

Markant Friesland, samenwerkende musea N.O.-Friesland.

Meerhistorie Landbouwmuseum Haarlemmermeer, Hoofddorp

Motorenmuseum Meijer, Oude Bildtdijk, Sint Jacobiparochie

Museum De Brink Veenklooster.

Museum De Zwarte Tulp, Lisse (bloembollenhistorie)

Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen.

Museum voor Nostalgie en Techniek (W.van Schayik, Langenboom)

Museumboerderij Hoeve Groot Zandbrink Leusden.

Museumboerderij 'Karstenhoeve, te Ruinerwold

Nationaal SAET & CRUYT museum, Andijk.

Nationaal Veeteelt- (en KI-)museum, Beers (N.Br.)

Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum, Klundert

Nederlands Pluimveemuseum, Barneveld.

Openlucht laagveenderijmuseum 'It Damshûs' te Nij Beets

Oude gewassen - informatie op het Bildtweb

Roel Bottemadagen.

Sallands landbouwmuseum De Laarman te Luttenberg.

Stichting Alde Fryske Pleatsen.

Stichting Behoud van oude werktuigen Utrecht (Paard en werktuig)

Stichting Industrieel erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N)

Stichting Wurkferbân Fryske Rassen.

Stichting Zeldzame Huisdieren.

Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg, Dreischor (Zl.)

Trekker elfstedentocht

Trekkermuseum Nisse (ten zuiden van Goes, Zeeland), OTMMZ

https://www.terpenland.frl/

Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, Wageningen

Verzameling van Wim van Schayik te Langenboom.

Vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te EE

Vlasmuseum Koewacht (Zeeuws Vlaanderen).

Vrienden van de krukas.

Yeb Hettinga museum, Firdgum

Zeldzame huisdierrassen.

Zuivelhistorie Nederland
Historie over de zuivelindustrie in Nederland over de periode 1879 tot 2007

Landbouwmusea buiten Nederland.

Belgie: Texture Nationaal Vlas- en Kantmuseum, Kortrijk.

Canada: Agriculturalmuseum of New Brunswick.

Canada: Allis-Chalmers collectie te Portage la Prairie (MB).

Canada: British Columbia-dairy Zuivelhistorie

Canada: British Farmmuseum, Fort Langley.

Canada: Manitoba Agricultural Museum te Austin, Canada.

Canada: Prairie graanbouw- en transportmuseum Canada

Canada: Reynolds-Alberta-Museum te Wetaskiwin (Alb.).

Canada: Western Development Museum, Saskatchewan.

Centrum Agrarische Geschiedenis, België

Denemarken: Deens landbouwmuseum te Gl.Estrup (Jutland)

Frankrijk: Musee Agricole Salviac.

Israel: Museum historie landb.mechanisatie en trekkers in Israel.

Schotland: National Museum of Rural life, Kittylochside

Laatst gewijzigd op 31 maart 2009