Leden excursie 27 oktober 2018

28 oktober 2018


AFRON najaarsexcusie


Voor Zaterdagmiddag 27 oktober 2018 hadden we onze leden uitgenodigd voor een excursie naar het nieuwe FRIES LANDBOUW MUSEUM in Goutum.

Hier werd massaal gehoor aan gegeven, en konden we deze middag bijna 60 leden verwelkomen met een kop koffie of thee en een stukje oranjekoek.

Voorzitter Gerrit Lettinga opende de middag.

Toen nam Directeur Henk Dijkstra het woord, en vertelde over de totstandkoming van de museumboerderij vanaf de aankoop tot de opening op 22 juni 2018.

Dit is en gelede boerderij van 1909 gebouwd door architect W.C de Groot, waarvan de schuur stal en woonhuis zijn gescheiden.


In een jaar tijd is heel wat werk verzet door vele mensen, en is er een prachtige boerderij verrezen waar iedereen trots op mag zijn.

Na de dia presentatie was er tijd voor een tweede kop koffie en konden we het museum zelf bekijken.

Dit viel bij een ieder in goede smaak, vooral koe Jantje genoot veel aandacht. Jantje staat sinds een paar weken in het museum, en is net als het paard keije op gezet door preparateur Chris Waler uit de Triemen.

Jantje is een dubbel doe koe, dat wil zeggen dit is een vlees en melk koe.

Waler is hier 3 maanden en 7 dagen 10 uren per dag mee bezig geweest!

Er zit 840 uren werk in. Het resultaat is dan ook prachtig, en het is heel moeilijk om er niet lekker tegenaan te gaan kruipen. (maar aanraken is taboe!)


Overal zag je mensen in het museum heerlijk rustig alles bekijken en met elkaar bespreken. Vele dingen werden herkend van vroeger en er werden herinneringen opgehaald.

Het museum verteld over de voortdurende innovatie die de Friese landbouw, en dus ook de zuivel nog steeds doormaken


Na de bezichtiging kon men nog een drankje gebruiken en even napraten over de naar onze mening zeer geslaagde excursie middag.


Dieneke

klik hier

 

Nieuwsbrief O.T.M.V

1 oktober 2018

Nieuwsbrief OTMV Afdeling Friesland

Online versie

Techische avond, GEZOCHT- secretaris-

Goedendag Leden,

Door de vele aanmeldingen voor de technische avond is er inmiddels al een flinke wachtlijst. We zijn verheugd met de vele opgave maar spijtig natuurlijk voor degene die het treft, we zoeken hiervoor een oplossing. Helaas kunnen we de groepen niet groter maken. We komen hierop terug!

De voorbereidingen voor het lustrumevenement op 5 en 6 juli 2019 in Veenhuizen zijn al een tijd in volle gang. De hoofdlijnen zijn grotendeels bekend en de functies worden verdeeld in de lustrumcommissie.
Dit proberen we dan ook te verdelen in de 3 afdelingen en als afdeling Friesland zoeken wij iemand voor de secretarisfunctie.
Hierbij dus de vraag, wie wil in de lustrumcommissie plaatsnemen als secrestaris? En zo met ons het 40-jarig lustrum tot een geweldig evenement te maken!
Van alle 3 afdelingen zitten van elke afdeling een aantal bestuursleden in die commissie die regelmatig met elkaar vergaderen in Beetsterzwaag, soms met de complete besturen, soms alleen met de afgevaardigden per afdeling. We doen het met elkaar en helpen waar nodig.Fokko en Luc-Jan
 

Oogstfeest Westhoek 2018

9 september 2018

Op zaterdag 8 en 9 sept zijn wij als bestuur van de AFRON naar de Westhoek geweest!

De vrijdags hiervoor waren er al een flink aantal mannen bezig geweest om het

materiaal daar te krijgen. Er moest een oude dors machine klaar worden gemaakt die door paardenkracht werd aangedreven, hier zijn altijd zes man voor nodig om dit allemaal draaiende te houden. Jan en Piter Drost waren er natuurlijk bij met hun paarden.

En Pier de Boer die deze tersk (dors) machine altijd vult met de schoven en de 'Wiene'

bedient om het kaf van het koren te scheiden.

Het kon wel eens de laatste keer zijn geweest nu Pier er waarschijnlijk mee stopt!

Dan gaat er weer een heel oud ambacht verloren.

Het had daar nachts nogal geregend waardoor het niet mogelijk was om s`morgens te dorsen.

In de middag lukte dat gelukkig wel, het was droog weer met een harde wind.


Ook werd er deze zaterdag geploegd van oud naar nieuw! Dat wil zeggen er werd met de paarden geploegd, en met trekkers van oude tot de aller modernste. Maar dit was een zeven schaars ploeg, dus die nam wel heel veel in èèn keer mee.

Het terrein was niet al te groot, dus die hebben we niet weer gezien.

Het was een prachtig gezicht om dat allemaal achterelkaar aan te zien rijden en ploegen.

Op het terrein stonden ook nog vele trekkers en (antieke) wagens die het bekijken meer dan waard waren.

Erg druk met publiek was het niet deze dag, er was ook overal wel iets te doen om naar toe te gaan in Friesland.

Toch hadden we een prachtige dag daar in het Bildt!

Klik hier voor foto's van Dieneke Hamstra
Klik hier voor video 1 van Alco de Jong
Klik hier voor video 2 van Alco de Jong

Klik hier voor video Eicher Agrirobot

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »