Verslag excursie Titus de Wolff

12 mei 2018

Genieten van een mooi bewaard gebleven stukje natuur in Flansum.

Alsof het een zomeravond was, op maandag 7 mei 2018, beter weer hadden wij ons niet kunnen wensen! Om zeven uur werden we door Titus de Wolff met cake en koffie op zijn boerderij in Flansum welkom geheten. Nog even rondkijken in de voorkamer met de vele dierenschilderijen en het schoorsteenmantelstuk dat al vast een voorproef was van wat we straks in het veld verwachtten te zullen zien. Op naar de stal waar Titus met de tractor een flink grote wagen op het voerpad naar binnen reed. Titus klom op de zolder waar pakken met strooisel stonden, die als zitplek dienst zouden doen. Twee mannen stonden al tussen de koeien om de balen aan te pakken en op de wagen te zetten. Bij het opvangen van de eerste baal werd Henk Heida verrast door een strooiseldoop; even afschudden en in een zucht was de wagen voorzien van zitplaatsen. Een kleine dertig personen namen plaats op de balen en daar gingen we, genietend van de mooie natuur en de 'greidhoeke'. Halverwege de boerderij van Titus en het dorp Rauwerd gingen we het weiland in en wat meteen al opviel was de grote verscheidenheid aan weideplanten in het land waar we doorheen reden. Ook de vormen van land, greppels, slootjes, dijkjes, plassen heeft de oorspronkelijke vormen behouden, zoals het in de middeleeuwen al was. Er ligt twintig hectare en pas eind juni wordt het gemaaid waarna er nog jongvee wordt geweid. Nu stond het gras mooi hoog en het was zo een geschikte plek voor nesten en jonge vogels, maar bij de nestencontroles dit jaar, is gebleken dat er veel nesten verstoord waren door vos of steenmarter, waarschijnlijk de laatstgenoemde.

Zo in de stille avond was het voor ons genieten van vogels en hun geluiden en bij een korte 'voorzichtige' wandeling rond een plas een jong kievitskuiken rond zien rennen, een 'broedsje' te ontdekken, met ook nog rond vliegende tureluurs, grutto's, kieviten boven je hoofd is prachtig.

De rit over het weiland terug naar de boerderij bij een ondergaande zon leverde ook weer mooie plaatjes op met het laatste zonlicht van deze dag. Na de tocht nog 'buorkje' in het museum, even nazitten in de keuken en kamer en Titus bedanken voor de mooie avond die hij ons heeft bezorgd.

Gerda Fokkema - de Beer.Klik hier voor foto.s

 

Minnertsga Koningsdag

27 april 2018

Show van trekkers vrachtauto`s

Antieke auto`s, brommers, stationaire motoren.

Kortom er was weer genoeg te zien.

klik hier voor foto`s

 

Verslag Tsiispakhûs

15 april 2018

Op vrijdagavond 13 april was de jaarlijkse ledenvergadering, dit keer in het Tsiispakhûs van Wommels.

verder lezen »
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »