18 april 2009

* Veehouderijdag een succes.

Veehouderijdag een succes.


Onder stralende weersomstandigheden, met behoorlijk veel wind, hebben op zaterdag 18 april 2009 meer dan 170 gasten de veehouderijbedrijven van Familie Gerbrandy en Familie Lootsma te Goënga bezocht. In het kader van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON werd er een opendag op deze beide bedrijven gehouden.
Klik hier voor een korte foto-impressie.


Bij familie Lootstma wordt nog geboerd op een wijze zoals het tientallen jaren algemeen gebeurde in Friesland en worden de koeien op de Friese stal gemolken. Vanwege het mooie weer liepen de meeste koeien vandaag al in de wei. Tussen de fruitbomen op het erf hadden de heren R.Veenstra en G.G.Bulthuis (van de melkmachine verzameling De Pulsator) een deel van hun prachtige collectie melkmachines en onderdelen ten toongesteld. Uiteraard was de kleine weide-melkwagen met een Wolseley verbrandingsmotor één van de blikvangers.
Bij familie Gerbrandy wordt de monumentale Kop-hals-romp boerderij nog gebruikt voor het stallen van jongvee en de opslag van materiaal en werktuigen. De melkkoeien worden gehouden in een moderne ligboxenstal.
Op beide bedrijven werden de bezoekers te woord gestaan door de boer-ondernemer en zijn vrouw en kon er onder het genot van een kopje koffie genoeglijk worden bijgepraat over 'de goede oude tijd' en over de hedendaagse perikelen van de moderne veehouderij.
Tussen twaalf en twee was er een goedbezochte 'lunchbijeenkomst' in het dorpshuis van Goënga waar de heer A.van der Greft de aanwezigen meenam in de historie van het melken. Aanvankelijk werden de koeien uitsluitend met de hand gemolken en een goede melker kon ongeveer 6 koeien per uur melken of ongeveer 1 liter per minuut. Ruim 150 jaar geleden werden de eerste pogingen gedaan om de koeien met een machine te melken. Heel veel later werden pas de bruikbare melkmachines ontwikkeld met als topper in 1972 de Carrousel melkstal van Fullwood waar in één uur 100 tot 120 mee gemolken konden worden. Als kenner van de Friese veefokkerij toonde hij ook nog enkele foto's van bekende koeien en stieren, zoals de wereldberoemde 'Friesche os Grutte Pier'.
De heer R.Strikwerda nam de ca. 50 aanwezigen even mee in de historie van de Friese veefokkerij. Aanvankelijk de wereldwijd bekende zwart-bonte melkkoe met een hoogte van minimaal 1.25 meter en tegenwoordig de veel grotere koeien van wel 1.75 m hoogte. Namen van bekende en beruchte stieren riepen soms luidruchtige reacties van herkenning op bij de aanwezigen. Ook de rol van de keurmeesters van o.a. het Fries(ch) Rundveestamboek werd nog van een enkele kanttekening voorzien.
Na afloop van de bijeenkomst werden de sprekers, de beide gastfamilies en de vrijwilligers van het dorpshuis bedankt door de Y.Hylkema die tezamen met de heer R.Veenstra eindverantwoordelijk was voor de organisatie van deze veehouderijdag.


« Terug naar nieuwsoverzicht