10 april 2014

Geslaagde AFRON ledenvergadering

De AFRON kan terugkijken geslaagde jaarvergadering van 10 april 2014 te Wirdum..
Na het zakelijk gedeelte met daarin o.a. aandacht voor It Ark en het 30-jarig bestaan van de AFRON, werd met veel interesse geluisterd en gekeken naar het verhaal met foto 's van F. Meirink over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Tetsjenië gedurende de laatste twintig jaar.Klik hier voor enkele foto's.


AFRON ledenvergadering vrijdagavond 4 april 2014.
Op de gebruikelijke plek bij Duhoux in Wirdum waren deze keer 30 leden bijeengekomen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Als eerste werden de zakelijke agendapunten afgewerkt. Na ruim een uur was het tijd voor de gastspreker F. Meirink met het onderwerp: 'Reizen naar en werken in Tetsjenië.' Meirink gaat al zo 'n kleine 20 jaar geregeld naar dit land om bij verschillende teelten in de landbouw te adviseren en de betrokkenen deskundige ondersteuning te geven. Uit zijn verhalen blijkt dat planning soms heel anders verloopt dan wij hier gewend zijn. Als er bijv. voor 80 ha. uienzaad is aangeschaft, blijkt er maar voor 60 ha onkruidbestrijdingsmiddelen te zijn. Het gevolg laat zich raden, ondanks dat er overal grote koppels vrouwen voor het wieden worden ingezet. Ook de aanvang van het werk verloopt er anders dan wij hier gewend zijn; je moet niet raar opkijken als er 's morgens pas om half elf wordt gestart. Door Meirink zijn verhaal met foto 's stonden wij er weer eens even bij stil hoe verschillend er met de landbouwgronden en landbouwmachines op de wereld wordt omgegaan. We zagen op de foto 's machines die zo op het erf waren neergezet of op het land waren achtergelaten en niet (meer) werden gebruikt. Ook moeten soms verplicht in Rusland gemaakte machines worden afgenomen terwijl ze niet nodig zijn; de fabrieken moeten wel blijven draaien. Aan het eind van de presentatie werd nog wat nagepraat over de huidige politieke situatie en ontwikkeling in Tetsjenië, een van de autonome republieken van Rusland. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje en nog even napraten over de goed geslaagde avond.


« Terug naar nieuwsoverzicht