13 september 2015

Record vlasrepelen te Ferwert.

Rûpelrekôr yn Ferwert!

Zaterdagmiddag 12 september 2015 's morgens naar Ryptsjerk naar het Bosbouw en Trekker Evenement en 's middags naar Ferwert om aanwezig te kunnen zijn bij de poging het Fries Repelrecord te verbeteren. 's Morgens vroeg was al een groep mensen van de AFRON naar Ferwert vertrokken om mee te helpen bij het klaarmaken van het terrein: repelbanken aanvoeren, kleden klaarleggen en de wagens met de reeds eerder opgetaste vlasschoven naar het terrein brengen. Ook de kramen van It Braakmuseum van Ee, De Einekoerflechters, Wilman met koolzaadoliepers met producten en de AFRON werden ingericht. Een van de oudste deelnemers ( 96) was al voor dag en dauw op de fiets vanuit Franeker richting Ferwert gegaan, met voor op de fiets een vaas vol dahlia 's, die als vrolijke versiering op het veld kwam te staan. De reeds aanwezigen werden verrast op een handjevol dahliazaad. Wat een positief en fleurig begin van de dag! ( En volgend jaar een bloemencorso van de gezaaide dahlia's, met een recordpoging voor het mooiste corso??).

.

Klik hier voor enkele foto's van het repelen.

klik hier voor enkele foto's van het voorbereidende werk.

Klik hier voor enkele foto's van Afron-leden in aktie.

Klik hier voor enkele foto's van De Strampel.


's Middags druppelden de deelnemers binnen en die kregen nadat ze zich hadden gemeld, een nummer dat ze terug konden vinden op de banken. Dat werd hun repelplek. De assistenten van Hein Sterk legden schoven bij de banken en om half drie klonk de bel voor de start. Van jong tot oud begonnen de deelnemers de vlasstengels met zaadbol in kleine bosjes tegelijk over de kam te slaan om de knop er af te trekken. Daarna werden de kale stengels op het kleed neergelegd. Ondertussen vertelde Sterk wetenswaardigheden over het vlas. Rond het veld stonden veel belangstellenden van jong tot oud en er waren ouderen die nog uit eigen ervaring konden vertellen over vlasbouw en vlasverwerking in het noorden van Friesland met al de voor- en nadelen.

Na twee keer 20 minuten te hebben gerepeld, met daartussen een pauze met koffie en koek voor de repelaars, was het vlas gerepeld. Er hadden 111 personen meegedaan op 55 repelbanken plus 1 éénpersoons-repelbok en dat betekende: een NIEUW FRIES REPELRECORD!!

De organisatie was in handen van H. Sterk en O. Hoekstra, de Plaatselijke Activiteiten Ferwert Hegebeintum, De Strampel, It Flaaksmuseum Ie en de AFRON.

.


« Terug naar nieuwsoverzicht