13 mei 2016

Vijver Zathe Jelsum 13-05-2016

Op vrijdag 13 mei 2016 organiseerde het bestuur van de AFRON een open dag op Vijverzathe te Jelsum, de boerderij waar familie Wassenaar op gewoond heeft.

Door velen lang naar uit gezien en nu eindelijk de kans om deze boerderij eens van binnen en van buiten te kunnen bekijken. Mede door de inzet van Oege Hoekstra en de medewerking van de makelaar was het mogelijk om deze dag te organiseren.

Klik hier voor enkele foto's.


Lang naar uit gezien en nu eindelijk de kans om deze boerderij eens van binnen en van buiten te kunnen bekijken. Mede door de inzet van Oege Hoekstra en de medewerking van de makelaar was het mogelijk om deze dag te organiseren.

Het bestuur was s`morgens om negen uur aanwezig samen met Hieke Dijkstra – de Jong, Jouke Bos, Titus Sinnema en Jan v/d Wal die nog veelkonden vertellen over vroeger.

Om half tien kwamen de 'boeren' als eersten binnen in de schuur waar ze werden verwelkomd door de voorzitter. Titus Sinnema en Jouke Bos vertelden over het ontstaan en de boerderijen die in bezit waren van de Fam.Wassenaar. Daarna kwamen de dorpsbewoners binnen en was de eerste groep doorgelopen naar de stallen en woning.

Er kwamen vele verhalen los van: altijd in Jelsum gewoond en nooit de kans gekregen eens binnen te kijken. De vooreind werd dan ook met open mond bekeken en men dwaalde van kamer naar kamer. Hieke kon hier nog veel ove rvertellen. Eèn mevrouw wilde graag zien waar haar oom (Sjoerd Postma) vroeger had geslapen toen de Dhr. Wassenaar was overleden. Mevr. wilde s`nachts niet alleen zijn.

Er zijn s`morgens zo`n 75 a 80 mensen langs geweest.

Tussen de middag is het bestuur met de vrijwilligers voor de lunch naar de Tuolle in Koarnjum gegaan. Hier was de soep heet en de broodjes heerlijk!

Om twee uur was het de beurt aan de AFRON leden, dezen zijn ook in twee groepen verdeeld van elk zo`n 47 personen.

Iedereen had een luisterend oor voor de vertellers en gingen met een goed gevoel weer naar huis toe.

Wij als bestuur konden om vijf uur de laatste mensen uitgeleide doen en terug zien op een zeer geslaagde dag waarna Oege Hoekstra de Zathe weer afsloot.

In de Tuolle werd er nog even gezellig nagepraat en kregende vrijwilligers nog een presentje mee naar huis voor hun inzet deze dag.

Dieneke Hamstra


« Terug naar nieuwsoverzicht