15 mei 2016

Boerke op 't Bildt 15 maai 2016

Boerke op 't Bildt.

D'r waar op 15 maai 2916 feul belangstelling foor de aktiviteiten op 'e plaats fan Alco de Jong en Jacqueline Wijbenga an 'e Nije-Dyk. De mînsen konnen der even boerke in 't heden en ferleden bij 'n Bildtse boer. Ferskillende soorten boere-ark fan froeger en nou stonnen der naastnander. 'n Wereld fan ferskil en mooi om 't soa 's even te bekiken en te fergelikenen!

Klik hier voor enkele foto's.


Ok de irpelbakslatsys fan Klaas Oosterbaan waren tentoansteld en Klaas had alles prachtig op skrift steld. Feul mînsen sâgen der bekinde namen fan in prot Bildtse boeren en gernieren. Feerder konnen je 't ferhaal hore fan 'n Westhoekse smid die 't mesinebouwer worde fan 'n irpelpoatmesine: de Structural. Maar ok foor de ferhalen fan de fertellers en de films waar 'n prot belangstelling. Al met al twee keer 'n prachtige overdâg der 't ferskillende fan ôns AFRON-leden de skouders met onder setten hewwe.Ut ferslag fan Bikdts Aigene: . Gerryt Herrema het op baide dagen ferslag deen over de mesines fan Struktural. Hendrik de Vries waar sels ok anwezig en skonk tidens dut ferhaal de eerste snarebêdpoatmesine an 't landboumuseum in Eernewoude.


« Terug naar nieuwsoverzicht