11 september 2016

Subsidie voor project.

Project GLAZEN POTERBEWAARPLAATSEN 1920-1955 krijgt een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

De projectgroep 'Glazen poterbewaarplaatsen, bestaande uit leden van de AFRON, donateurs van de Boerderijenstichting Fryslân en medewerkers van het Frysk Lânboumuseum, heeft een aantal activiteiten in de planning. Om de deelprojecten financieel mogelijk te maken heeft ze bij een aantal instanties en bedrijven een financiële bijdrage gevraagd. Onder andere werd bij het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân een subsidievraag ingediend.


Op 19 juli 2016 berichtte het Friesch Dagblad in het artikel 'Gesloopt of rommelschuur: het lot van veel setterhokken' dat de projectgroep ruim € 2.800 subsidie krijgt uit het Iepen Mienskipsfûns. De uiteindelijke schriftelijke bevestiging van deze toekenning laat nog even op zich wachten.


Klik hier voor het betreffende artikel.


De werkgroep is zeer content met deze toezegging, mede omdat vanuit het agrarisch bedrijfsleven en de banken, waar ook een subsidieaanvraag is ingediend, over het algemeen afwijzend wordt gereageerd. Aan eventuele aspirant sponsoren sturen we graag een uitgebreid projectvoorstel toe.


Klik hier voor informatie Iepen Mienskipsfûns.


Op de website van de provincie staat de volgende informatie over het Mienskipsfûns: 'Wilt u samen met andere inwoners iets doen om uw wijk, dorp, regio of eiland vooruit te helpen? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Dit jaar stelt de provincie 3,6 miljoen beschikbaar voor het Iepen Mienskipsfûns. Dit geld is bedoeld om goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten verder te helpen. Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen en leven in uw wijk, dorp, regio of eiland. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een belangrijke voorwaarde is dat u uw idee niet alleen uitvoert, maar samen met anderen.'


« Terug naar nieuwsoverzicht