18 oktober 2016

'Bijgebouwen bij boerderijen'

Op 30 oktober 2016 organiseren de Boerderijenstichting Fryslân, het Fries Landbouwmuseum en de Afron een gezamenlijke themamiddag met als thema 'BIJGEBOUWEN BIJ BOERDERIJEN'. De uitnodiging naar de donateurs van de Boerderijenstichting, de vrienden van het museum en de leden van de Afron zijn de deur uit, evenals de persberichten. De eerste reacties en aanmeldingen komen binnen. Ook vanuit de provinciale dagbladen is positief gereageerd.BIJGEBOUWEN BIJ BOERDERIJEN

Op zondag 30 oktober 2016 organiseren De Boerderijenstichting Fryslân, AFRON en het Fries Landbouwmuseum een themamiddag over 'bijgebouwen bij boerderijen'. Op het boerenerf zijn vanouds gebouwen te vinden die schijnbaar weinig voorstellen, maar die toch een belangrijke functie hadden. Daaronder zijn koetshuizen, wagenloodsen, bijschuren, varkenshokken, stookhutten en glazen aardappelbewaarplaatsen, die samen 'klein agrarisch erfgoed' genoemd kunnen worden. Door die obscuriteit zijn ze niet gewaardeerd, bijna nooit monumentaal en worden, nadat ze hun functie verloren hebben, veelal afgebroken. De aanvang is 14:00 uur.

Er zijn twee presentaties. De eerste is van Rudolf Wielinga, bestuurslid van de boerderijenstichting. Hij heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar een aantal van die bijna vergeten bijgebouwen zoals koetshuizen, wagenloodsen, bijschuren, varkenshokken en stookhutten. Aan de hand van een lezing zal hij het belang van die gebouwen en hun architectonische waarde onderbouwen.

De tweede lezing wordt gehouden door Gerrit Herrema, vrijwilliger bij het Fries Landbouwmuseum. Herrema heeft twee jaar gewerkt aan een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis, de functie en het belang van pootaardappel-bewaarplaatsen met dubbel draadglas op akkerbouwbedrijven, toegespitst op de Friese situatie. In de vorige eeuw zijn er in Friesland enkele honderden van deze glazen poterbewaarplaatsen, als bijgebouw bij een boerderij, gebouwd. Momenteel zijn daar nog maar enkele van over. De nog niet afgebroken glazen poterbewaarplaatsen hebben daardoor een zeldzaamheidswaarde gekregen. Hij zal aan de hand van foto's en archiefmateriaal zijn bevindingen gedocumenteerd toelichten in een presentie.

Afsluitend zal het door hem samengestelde boek 'Poterbewaarplaatsen' aangeboden worden aan een nazaat van de akkerbouwer die in 1923 als eerste in Nederland een dergelijke poterbewaarplaats heeft laten bouwen. Dit boekwerk, dat zich met name toespitst op de Friese situatie, geeft een uitgebreid overzicht van pootaardappel-bewaarplaatsen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de aardappelteelt. De nog niet afgebroken glazen poterbewaarplaatsen hebben daardoor een zeldzaamheidswaarde gekregen, die in deze fraaie uitgave voor het eerst wordt gedocumenteerd. Het boek is vanaf die dag te koop voor € 17,50 (excl. verzendkosten). Leden van de Afron, donateurs van de Boerderijenstichting en Vrienden van het museum krijgen € 5,-- korting.

Tijdens de middag zijn verder een aantal kenmerkende restanten te zien van recent afgebroken poterbewaarplaatsen. Deze krijgen volgend jaar een plek in het museum.

Programma:

14:00: Woord van Welkom door Henk Dijkstra (dir. Fries Landbouwmuseum)

14:10: 'Bijgebouwen bij Boerderijen', door Rudolf Wielinga

14:45: Pauze

15:15: 'Poterhokken in Friesland', door Gerrit Herrema

16:00: Aanbieden boek

16:30: Afsluiting door Piet Vellinga (v.z. Boerderijen Stichting)

Het museum is geopend vanaf 10:00 uur

De entree is 6,00 pp

Aanmelden is verplicht en kan via www.aanmelder.nl/broeihok

of via telefoon 058-2571011 (Afron)

Het project is mede mogelijk gemaakt door: Provinsje Fryslân, K.I.Z., Oanfiterfûns en HZPC .


« Terug naar nieuwsoverzicht