1 januari 2017

2017 ......De beste wensen.

Zoals gebruikelijk ook nu weer de beste wensen voor het nieuwe jaar 2017 toegewenst voor de leden van de Afron en de bezoekers van deze website. Een korte terugblik leert dat er weer een groot aantal activiteiten zijn geweest op het gebied van landbouwhistorie en dat er verhalen en belevenissen zijn vastgelegd in woord en beeld in het vernieuwde verenigingsblad IT ARK in samenwerking met het blad MEDEDELINGEN EN BERICHTEN van het Fries Landbouwmuseum en op deze website. Ook zijn er verhalen en ontwikkelingen te boek gesteld door leden van de vereniging. Vrij geregeld zijn er oude werktuigen en is er oud gereedschap aangeboden met de vraag of er ook plaats voor gezocht kan worden bij leden of verzamelaars. De vereniging heeft daarbij vaak kunnen bemiddelen dankzij haar leden en hun netwerken. Een provinciaal beleid omtrent het systematisch bewaren van 'agrarisch erfgoed' ontbreekt en verzamelaars hebben vaak belang bij maar een beperkt deel van dat erfgoed.


Voor het komende jaar staan weer een aantal......(zie verder-lees tekst)


Afsluitend iets over de afbeelding van een schilderij van Marianne Caroselli met als titel 'End of the Trail' afgedrukt op een kaartje met daarin een gedicht van 'De Lytsfeint', een vaste rubriekschrijver in het vroegere Fries Landbouwblad, dat hij in 1991 schreef vanuit Texas. Het gaat over het 'koloniseren' van de prairies en daarmee het verdwijnen van de 'first nations' zoals de Indianen tegenwoordig genoemd worden. De link met de Friese landbouw zou mogelijk kunnen zijn het verdwijnen van heel veel boerenbedrijven ten koste gaat of ten bate komt van ………


Klik hier voor de volledige tekst op de kaart.


Voor het komende jaar staan weer een aantal uitdagende zaken en activiteiten op de verschillende agenda's. Voor de AFRON bijvoorbeeld de invulling van de komende vacature in het bestuur en de redactie van het verenigingsblad, het mogelijk uitbreiden van het draagvlak van IT ARK met meerdere organisaties, de samenwerking in de vorig jaar opgestarte groep van 'hynderminsken', de activiteiten van de werkgroep 'Friese-landbouwwerktuigen-fabrikanten' en de samenwerking in het project 'gelede boerderijen' van de Boerderijenstichting Fryslân. Voor het Fries Landbouwmuseum wordt 2017 het laatste museumseizoen in Earnewâld en hoopt ze in 2018 de deuren te openen in Goutum. In de gemeente Het Bildt worden gezamenlijk door een aantal organisaties activiteiten ondernomen om aandacht te vragen voor het 'Bildts Aigene' met daarbij o.a. de ontwikkeling van de akkerbouw in haar gemeente. Eigenlijk zou er door de vereniging Afron en het Fries Landbouwmuseum een werkgroepje gevormd moeten worden die met name de 'akkerbouwhistorie', provinciaal gezien, meer in beeld zou kunnen brengen. Met de CH18, Culturele Hoofdstad Leeuwarden (Fryslân) 2018 in het verschiet is de stoelendans om financiële middelen en het bedenken van de meest bijzondere activiteiten reeds in volle gang. Op het gebied van samenwerking op het gebied van 'presentatie van agrarisch erfgoed' is zo op het oog (of gehoor) weinig te merken of het moet zijn dat er achter de schermen een en ander gebeurt.


« Terug naar nieuwsoverzicht