19 januari 2018

Lezing 19 januari 2018

Fryslân als kennisclub in een wereld vol aardappelen:

Van potgoed naar zaad.


Op vrijdag 19 januari 2018 organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een middag over het thema: Fryslân als kennisclub in een wereld vol aardappelen: van pootgoed naar zaad.
Inleider is Robert Graveland Directeur Research & Developm


HZPC is het grootste aardappelhandelshuis in Nederland. Het onderscheidt zich door een voortdurende veredeling van de jirpel. De innovatie vindt plaats in Metslawier, waar Robert Graveland het R&D centrum leidt. Het R&D centrum kan bogen op een lange traditie. Het duurt niet lang meer, voor HZPC zijn 100ste verjaardag kan vieren. In zijn bestaan heeft het bedrijf veel kennis opgebouwd. Graveland zal ingaan op het succes van Metslawier, waar ongeveer 90 mensen werken. De veelal hoger opgeleiden, waaronder ruim tien promovendi, komen uit de hele wereld. Zij kiezen bewust voor een werkplek in Metslawier, dat een reputatie heeft als kennishub in het veredelen van aardappelen.
In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garanties voor de toekomst. In zijn lezing zal Graveland ingaan op de mogelijke transitie van pootgoed naar zaaigoed. Innovaties rondom het opkweken van aardappelzaadjes volgen zich op.
Welke gevolgen heeft dit voor de handel in aardappelen? Welke stappen zet HZPC op dit gebied? Verzilting van de bodem is een andere uitdaging. Onlangs is de Potato Valley opgericht, een samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen en Fryslân. Als bestuurslid van Potato Valley zal Graveland dit initiatief toelichten. De eerste projecten die als doel hebben om de vitaliteit van de pootgoedsector in Noord-Nederland te versterken, zijn inmiddels in uitvoering.

De bijeenkomst is op vrijdag 19 januari aanstaande, de aanvang is 14.00 uur.
Vanwege de tijdelijke sluiting van het Landbouwmuseum is de locatie deze keer het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) te Leeuwarden.

Opgave is verplicht en kan via de website van het museum https://landbouwmuseumfriesland.nl

ent, van de HZPC Metslawier. De aanvang is 14:00 uur. De locatie deze keer HCL Leeuwarden.


« Terug naar nieuwsoverzicht