de skiednis fan Afron

oant de oprjochting 25 jannewaris 1984