zaterdag 2 maart 2024 - film 'Pionier' - 'als de boer kon kiezen...'

Still030.pake+germ

"Moet ik stoppen of doorgaan?"

In dit poëtische, fantasierijke verhaal zien we de jonge boer Germ, die een innerlijke reis aflegt, nadat hij zijn grootvader heeft begraven. Moet hij stoppen of doorgaan? Hij wil graag het roer omgooien, maar zou niet weten hoe. De enige taal die grootwinkelbedrijven, banken en politiek verstaan is die van omzetcijfers en groei- percentages.

Als hij ter uitbreiding van z'n land een stukje eeuwenoude ringdijk, de Penjumer Gouden Halsbân, slecht, krijgt hij iedereen tegen zich. Het maakt hem kwaad en wanhopig, helemaal nu hij er alleen voorstaat. Vanaf nu wordt dit zijn zoektocht: erachter komen wat er schuilt achter de bijzondere verhalen uit zijn jeugd, die pake hem vertelde.

Op de grens tussen werkelijkheid en verbeelding verschijnen pioniers als Grutte Pier, Menno Simons, Gysbert Japicx en Domela Nieuwenhuis, die het land aan de Friese Waddenkust zo'n eigen gezicht gaven. Dit land van terpen, dijken en eeuwige wind heeft de mensen tot vrije, onafhankelijke Friezen gevormd, die altijd goed hebben kunnen boeren op deze vruchtbare grond. Kunnen deze historische helden uit z'n jeugd, deze pioniers, boer Germ helpen te kiezen tussen wel of niet doorgaan? En, zo ja... hoe dan?

Still022.menno

Er zijn prachtige opnamen te zien van speellocaties:

 • de Waddenzee bij Surch
 • de Penjumer Gouden Halsbân
 • biologische boerderij Timpelsteed in Ingwierrum
 • het Grutterswinkeltje in Eksmoarre
 • de Victoriuskerk in Penjum
 • de oude boerderij van familie Hilarides in Arum
 • Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum
 • het Mennograanveld buiten Wytmarsum

makers van de film

 • verhaal - Gerda Holzhaus
 • muziek - Bob Driessen
 • filmers - John Treffer en Taatske Pieterson

acteurs

 • oude boer - Reinder Politiek
 • Germ - Lourens v/d Akker
 • alle pioniers - dezelfde
 • bijrollen - boeren Penjum e.o.

trailer op Nieuw Atlantis

Still021.domela

Reinder Politiek uit Kimswert speelt de pake, de bokkige, zwijgzame oude boer. De hartverwarmende acteur Lourens van den Akker (o.a. Tryater en Flikken Rotterdam) speelt niet alleen jonge boer Germ, maar ook heel geloofwaardig alle pioniers. Daarnaast zijn rollen weggelegd voor andere boeren uit de streek. Fries gesproken, met Nederlandse ondertiteling.

Het programma start met een boeiende inleiding op de film en eindigt in een nagesprek: wat komt erbij kijken voordat een boer in transitie gaat en kiest voor biologisch boeren, kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in plaats van gangbaar te blijven boeren.

Film en nagesprek hebben niet alleen een artistieke waarde, maar stellen alle prangende vragen waar boeren van nu mee worden geconfronteerd.