De AFRON

De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON (Agrarisch Friesland Oud en Nieuw) is opgericht in 1984 met als voornaamste doelstelling het verzamelen, het bewaren, het registreren en het exposeren van oude agrarische werktuigen, gereedschap en documenten alsmede het beschrijven van oude werkmethoden door particulieren en instellingen te bevorderen en te ondersteunen.


Kreten uit bovenstaande volzin zijn:
VERZAMELEN en BEWAREN
REGISTREREN en BESCHRIJVEN
EXPOSEREN en TENTOONSTELLEN.


Als onafhankelijke vereniging hoopt zij in Friesland een stimulerende en coorrdinerende rol te vervullen. De vereniging telt ca. 180 leden en een aantal donateurs. De leden betalen een jaarlijkse contributie van €20, en de bijdrage van donateurs is minimaal 10.--


De middelen die de vereniging beschikbaar heeft om haar doelstelling te bereiken zijn:

 • de jaarlijks te houden ledenvergadering
 • het organiseren van minimaal twee thema-avond of thema-middag of excursie per jaar
 • het deelnemen aan tentoonstellingen of exposities in de landbouwmusea van Friesland (Frysk Landbouw museum te Leeuwarden.
 • het deelnemen aan festiviteiten in het kader van historische landbouw.
 • het tweemaal per jaar laten verschijnen van haar verenigingsblad IT ARK
 • het samenstellen van speciale (thema-)edities van IT ARKBestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de leden:

 • H. Heida, Mûnein voorzitter
  Tel. 058-2563027
 • W. Huitema, Workum, penningmeester, Tel. 0515-542672
 • G.G Lettinga Stiens algemeen bestuurslid
 • Mw. D. Hamstra-Hamstra, Jelsum, secretaris. Tel. 058-2572458
 • Mw. B. van der Burg, Cornjum, ledenadministratie,
Adres van de vereniging AFRON:
H. de Jongstrjitte 8, 9057 RK Jelsum
tel. 058-2572458,
e-mail


Het banknummer van de Afron:
NL10RABO 0333 3409 57, t.n.v. Afron, Workum.


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder nr. 40003695.


Het algemene e-mail adres is:


Het logo

Het logo van de AFRON stelt 5 (oude) friese melkbussen voor met een (nieuwe, moderne) melktank. Hiermee dekt het logo (en de vlag) voor een deel het werkterrein en de activiteiten van de vereniging AFRON. Het werkterrein omvat natuurlijk ook de andere onderdelen van de landbouw zoals de akkerbouw, tuinbouw, verwerking van landbouwproducten en alle te verrichten werkzaamheden.

Het logo is ontworpen door mevrouw Aagje Pool.


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020