Hollandgänger Arbeidsmigratie tussen Duitsland en Nederland

vanaf 3 augustus tot 15 december 2019

Hollandgänger

Arbeidsmigratie tussen Duitsland en Nederland

Migratie is een van de actuele thema's van onze tijd.

De regio Emsland in Duitsland en Friesland waren vroeger herkomstgebied respectievelijk streek van bestemming van talrijke arbeidsmigranten, met alle daarmee gepaard gaande kansen en problemen.

Hollandgänger: Hannekemaaiers en (Lapke)poepen werden ze genoemd.

De eersten werkten onder meer in de landbouw en de turfwinning.

De anderen handelden in linnenwaren.

Veel families in het Emsland en Friesland zijn nazaten van deze arbeidsmigranten.
Vanaf de Gouden Eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog kwamen elk voorjaar duizenden seizoenarbeiders vanuit Duitsland naar Nederland om de boeren te helpen bij de hooioogst.

Ze werden hannekemaaiers, mieren of poepen genoemd. Individueel of in groepjes boden ze zich aan.

Friese boeren hadden gemiddeld twee tot vier hannekemaaiers aan het werk.

Sommigen kwamen jaar na jaar terug bij dezelfde boer.
Anderen specialiseerden zich in de verkoop van linnen. Deze 'lapkepoepen' vormden de basis van talloze winkels en bedrijven die nu nog steeds in Nederland aanwezig zijn zoals C&A, V&D, Schweichmann, Voss, Sinke, Lampe en Hanewacker.
Na 1870 kwam er een langzaam aan een einde aan deze vorm van gastarbeid.

Dat kwam onder meer door de Duitse industrialisatie en economische groei, de Duits-Franse oorlog (1870/1871) én de introductie van landbouwmachines in ons land.
Documenten en aandenkens in deze expositie vertellen het verhaal en de achtergronden van de arbeiders van toen.
Vandaag de dag zijn er weer veel rondtrekkende arbeiders. Ze komen vooral uit Oost-Europa, maar ook uit Afrika en Azië.
Deze expositie is een samenwerking gemaakt met het Emslandmuseum in Lingen

Lezingen en activiteiten

Tijdens de expositieperiode zijn er vier lezingen. Tresoar komt elke keer langs met haar 'reisbureau' om bezoekers te helpen bij het zoeken naar hun 'Hannekemaaier roots'.


Met HCL is een wandelroute gemaakt langs 19 lapkepoepenwinkels in Leeuwarden. Deze route is vanaf augustus verkrijgbaar bij HCL en het Museum.

Samen met bierbrouwerij Tsjerkebier in Easterwierrum, de Stichting Hannekemaaierpad en de firma Adema Events te Leeuwarden komt er deze herfst een speciaal Leeuwarder bier op de markt dat van oorsprong vroeger in Leeuwarden werd gebrouwen en erg populair was bij de textielhandelaren. De presentatie daarvan is op zondag 22 september.

Het Fries Filmarchief heeft filmfragmenten van een hannekemaaierfilm beschikbaar gesteld.

Verder presenteert de Stichting Hannekemaaierpaden hun nieuwe boekje over het traject van Groningen naar Leeuwarden. Het Hannekemaaierspad is een netwerk van lange afstandswandelroutes, gebaseerd op de tochten van de Duitse trekarbeiders (o.a. grasmaaiers). Bij hun wandelroutes staan cultuur, natuur en geschiedenis centraal. Met het Hannekemaaierspad beleeft de wandelaar de trektocht zoals de Duitse trekarbeiders deze maakten. De route gaat door oude dorpen en verrassende landschappen

De lezingen (aanvang elke keer 15:00 uur)

22 september: lezing 'Bier en Brood'
6 oktober: lezing 'Linnenhandel en Lapkepoepen'
27 oktober: livemuzyk en liedjes van Hollandgänger
3 november: lezing 'Hannekemaaiers: werken in het hooi en de turf'

opgave lezingen via

 

Opendagen AFRON leden

Tussen Kerst en nieuwjaar 2019

Open dagen bij en voor AFRON leden


Pake Titus Boeremuseum weer open voor bezichtiging

Van donderdag 26 december tot en met dinsdag 31 december is het museum weer gratis open voor iedereen. Er zijn weer veel nieuwe aanwinsten bijgekomen.

Het museum bestaat uit een pake Titus keamer vol met oude boerengereedschappen, een originele boerenkeuken, een beppe Sjieuwke sneinsekeamer, de boereskuorre en de Mc Cormick keamer vol antieke trekkers in pronkstaat.

Door Cees van der Meulen wordt het historische ambacht van eendenkorfvlechten weer gedemonstreerd, Sjoke Brunia schenkt naar oeroud gebruik weer een kopje thee voor alle bezoekers en Titus legt het werk met de antieke gereedschappen weer uit.

Familie Miedema heeft het Harley Davidson museum ook weer open.

We zijn open van 13.00 u tot 16.00 uur.


Titus de Wolff

Flânsum 5

9012DC RaerdMotormuseum Friesland

Auto`s en motoren van 1910 tot 1970

Op afspraak geopend: Bel: 0566-601080 of 06-44668724

26 t/m 31 december: Een grote kerstshow!

Hegedyk 21

9012 DL Raerd www.motormuseumfriesland.nnOp `e Pleats bij Hessel Bouma

Hessel Bouma syn samling fan it greidebedriuw spesjalisearre yn hynstespul is ek iepen mar allinnich op fersyk!

Dus earst efkes skilje nei: 0515-231382

Ringdyk 5

8632 WK TirnsEASTERMAR - Bouwe en Dieneke de Jong uit Eastermar hebben een grote hobby en dat is sparen en bewaren van oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van vroeger.
De stal aan huis staat vol met oude spullen, zoals een twaalftal Steyr-tractoren. Met deze tractoren gaan ze ook wel eens op vakantie. De Steyr-club organsieert ieder jaar een evenement. Ook hebben ze met de langste Steyr-optocht ter wereld meegereden.
In het museum staan zeer uiteenlopende spullen In Eastermar hebben ze een klein museum, Tusken de Marren. Hier staan meer dan vierhonderd koffie- en theepotten, boerenwagens, stationaire motoren, miniaturen, voorraad bussen en dingen van het konings huis. Elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw stellen ze hun museum open. Entree en koffie of thee zijn gratis.
27-28 en 30 december tussen 10.00 en 16.00 uur.
Fam. De Jong
Sumarderwei 3
9261 VC Eastermar