ien grut museum ...

... foarmje ús leden partikuliere samlers, tegearre mei de by ús oansletten museums en oare erfguod ynstellingen.

Fan hinnetrepkes oant Farmall-trekkers - ús samlers ha it en kinne dêr mei passy oer fertelle. Jo fine se hjir.

It is erfguod fan de lânbou en it plattelân. Wolle jo ek opnommen wurde yn in oersicht? Berjochtsje ús hjirmei.

de by ús oansletten museums

de oare erfguod ynstellingen

erfguod manifestaasjes

Flaeijel Feesten yn Aldhoarne/Nijhoarne

Risping Nij Beets yn Nij Beets

RTBE yn Ryptsjerk

 

libben erfguod

Platform Friese Rassen en Gewassen