Verenigingsblad IT ARK

Tenminste tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad IT ARK (het gereedschap) van de vereniging AFRON. Het biedt voor leden de mogelijkheid om verhalen, reisverslagen en andere informatie te plaatsen.
IT ARK heeft het formaat van 26 x 20 cm. Met ingang van september 2015 wordt IT ARK gezamenlijk met het nieuwsblad MEDEDELINGEN EN BERICHTEN van het Frysk Landbouwmuseum te Earnewâd samengesteld. Er zullen meer (langere) artikelen opgenomen worden die gericht zijn op historische onderwerpen uit de landbouw.

Vanaf september 2017 zal bij de samenstelling van IT ARK ook samen gewerkt worden met de Boerderijenstichting Fryslân en het Platform Fryske rassen.

Verenigingszaken, agendapunten en verslagen van activiteiten zullen, zoals nu ook reeds het geval is, op de eigen AFRON website worden geplaatst. Uitnodigingen en andere verenigingszaken zullen per nieuwsbrief worden verzonden.


Redactie

De redactie van IT ARK wordt gevormd door
Dhr. Herre van Dokkumburg in overleg met voorzitter

Henk Heida

Adres van de redactie:

Buorren 2
9041BA Berltsum
Tel. 06-13683903


Het e-mailadres van de redactie is redactie@afron.nl.


IT ARK heeft als ISSN nummer: 2213-4662.


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020