Makke yn Fryslân

8 april 2021

Makke yn Fryslân, website vernieuwd

In 2009 is de werkgroep 'Makke yn Fryslân' opgericht door enkele leden van de Afron en medewerkers en vrijwilligers van het Fries Landbouwmuseum, met als doel informatie te verzamelen over de landbouwwerktuigenfabrikanten die er ooit in Friesland zijn geweest. Op de website van de Afron zijn daarover meerder berichten gepubliceerd. Een ander deel van de verzamelde informatie is onder andere gepubliceerd op de website www.frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nl.

In de loop der jaren zijn er helaas drie van de zeven werkgroepleden overleden. De andere leden zijn doorgegaan met het verzamelen van informatie ten behoeve van de website en het archief van het Fries Landbouwmuseum. In de eerste maanden van 2021 is er gewerkt aan een vernieuwing van de website over de Friese fabrikanten. Mocht u aanvullende informatie over één of meer bedrijven hebben dan kunt u middels een link bij elk bedrijf contact opnemen met beheerder van de website.

 

Kerstgroet

21 december 2020

We laten een heel vreemd jaar achter ons, waarin niets mogelijk was!

Geen activiteiten, geen ledenvergaderingen of excursies.

En nog is niets zeker voor 2021.

Toch willen wij als bestuur en redacteur van de AFRON

u ondanks deze onzekere tijden fijne kerstdagen en een gezond 2021 wensen.


Henk Heida

Wopke Huitema

Gerrit Lettinga

Baukje v/d Burg

Dieneke Hamstra

Herre van Dokkumburg

 

ûs Mem naar Landbouwmuseum

30 november 2020

Us Mem naar Landbouwmuseum

Stichting Us Mem, de schatbewaarder van het erfgoed van het Fries Rundveestamboek gaat op in het Fries Landbouwmuseum. Daarmee komt dat bezit, inclusief het bekende standbeeld van de koe 'Us Mem', in eigendom van het Fries Landbouwmuseum.
Stichting Us Mem werd opgericht bij de fusie van het Fries Rundvee Syndicaat in 1998 met de Nederlandse tegenhanger NRS, die zou leiden tot het huidige CRV: de coöperatieve veeverbeteringsorganisatie in Nederland en Vlaanderen.Bijzonder erfgoed
De reden voor oprichting van stichting Us Mem was om het erfgoed van de Friese veefokkerij te behouden voor de provincie na de fusie. Dit erfgoed bestaat uit onder meer: de in Nederland unieke grote tegeltableaus uit het voormalige stamboekhuis, die in bruikleen zijn bij het Landbouwmuseum; de waardevolle medaille collectie van de beroemde veefokker Jan Wassenaar uit Jelsum die ondergebracht is bij het Fries Museum en ruim 50 meter papieren archief dat onderdak heeft bij Tresoar.
US MEM
Ook in eigendom van stichting Us Mem, en voor velen is dat niet bekend, is het standbeeld van Us Mem dat op de Harlingersingel in Leeuwarden staat. Het beeld van de zwartbonte koe, gemaakt door kunstenaar G.J. Adema, werd gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de FRS. Het is een verbeelding van de ideale Friese stamboek koe. Het beeld werd aan het FRS overgedragen op 6 september 1954 in aanwezigheid van onder anderen Commissaris van de Koningin Harry Linthorst Homan en burgemeester A.A.M. van der Meulen.

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »