Kerstgroet

21 december 2020

We laten een heel vreemd jaar achter ons, waarin niets mogelijk was!

Geen activiteiten, geen ledenvergaderingen of excursies.

En nog is niets zeker voor 2021.

Toch willen wij als bestuur en redacteur van de AFRON

u ondanks deze onzekere tijden fijne kerstdagen en een gezond 2021 wensen.


Henk Heida

Wopke Huitema

Gerrit Lettinga

Baukje v/d Burg

Dieneke Hamstra

Herre van Dokkumburg

 

ûs Mem naar Landbouwmuseum

30 november 2020

Us Mem naar Landbouwmuseum

Stichting Us Mem, de schatbewaarder van het erfgoed van het Fries Rundveestamboek gaat op in het Fries Landbouwmuseum. Daarmee komt dat bezit, inclusief het bekende standbeeld van de koe 'Us Mem', in eigendom van het Fries Landbouwmuseum.
Stichting Us Mem werd opgericht bij de fusie van het Fries Rundvee Syndicaat in 1998 met de Nederlandse tegenhanger NRS, die zou leiden tot het huidige CRV: de coöperatieve veeverbeteringsorganisatie in Nederland en Vlaanderen.Bijzonder erfgoed
De reden voor oprichting van stichting Us Mem was om het erfgoed van de Friese veefokkerij te behouden voor de provincie na de fusie. Dit erfgoed bestaat uit onder meer: de in Nederland unieke grote tegeltableaus uit het voormalige stamboekhuis, die in bruikleen zijn bij het Landbouwmuseum; de waardevolle medaille collectie van de beroemde veefokker Jan Wassenaar uit Jelsum die ondergebracht is bij het Fries Museum en ruim 50 meter papieren archief dat onderdak heeft bij Tresoar.
US MEM
Ook in eigendom van stichting Us Mem, en voor velen is dat niet bekend, is het standbeeld van Us Mem dat op de Harlingersingel in Leeuwarden staat. Het beeld van de zwartbonte koe, gemaakt door kunstenaar G.J. Adema, werd gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de FRS. Het is een verbeelding van de ideale Friese stamboek koe. Het beeld werd aan het FRS overgedragen op 6 september 1954 in aanwezigheid van onder anderen Commissaris van de Koningin Harry Linthorst Homan en burgemeester A.A.M. van der Meulen.

 

Nieuws Boek Boerderijen st.

21 november 2020

Onze bestuursleden Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra schreven het prachtige boek: 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem'. Het is gebaseerd op een aantal jaren onderzoek en bezoeken aan vele boerenerven, met als resultaat een rijk geïllustreerd boek waarin vroegere specifieke opstallen en versieringen in hun functies zijn vastgelegd.

Rudolf reikt het boek uit aan CdK Arno Brok aan met behulp van een graanschep. Foto: H. van Dokkumburg

Ook de recensies zijn lovend: zo verscheen in LC op 5 november een prachtig artikel, over twee pagina's, met daarbij ook prachtige afbeeldingen. Hierbij de link (voor abonnees van LC): https://www.lc.nl/friesland/Wat-zijn-toch-al-die-raadselachtige-hokjes-en-ru%C3%AFnes-op-de-erven-van-historische-boerderijen-26162972.html.

We bieden onze donateurs graag het boek aan. Een groot deel van jullie heeft het boek al bemachtigd, maar voor wie dat nog niet heeft gedaan, hierbij nog eenmaal een uitleg over de manier waarop u het boek kunt verkrijgen. Voor de zekerheid merken we op dat er per donateur één boek beschikbaar is en dat we bijhouden wie het boek al heeft opgehaald.

1) Ophalen van het boek

U kunt het boek op 28 november a.s. afhalen in het Fries Landbouwmuseum, tussen 13.00 en 15.00 uur. Het adres is: De Felling 6 te Leeuwarden.

We merken voor de zekerheid op dat het museum vanwege een verbouwing verder niet geopend is voor bezichtiging.

Ook is in één van de eerdere berichten per abuis 21 november (vandaag) genoemd als dag om het boek af te halen. Dit klopt helaas niet; het boek kan alleen 28 november worden afgehaald.

2) Bestellen van het boek

U kunt het boek ook bestellen in de (speciaal voor dit boek ingerichte) webshop: https://boerderijenstichtingfryslan.myonline.store/.

Als u klikt op het tabblad 'koop hier het boek', vervolgens klikt op de foto van het boek, en vervolgens gaat naar 'voeg toe aan winkelwagen', vindt u bij het afrekenen een veld met 'Kortingscode'. Als u daar de code, speciaal voor donateurs, invult en op de plus (+) klikt, wordt de korting verrekend.

De code is: DonateurBSF2020

U betaalt vervolgens alleen nog de verzendkosten: € 6,-. U kunt uw adresgegevens invoeren en binnen 3-5 werkdagen krijgt u het boek toegezonden.

Nog een boek kopen?

Mocht u nog graag een boek kado willen doen, dan kan het boek ook in de webshop worden gekocht, maar ook bij:

- diverse boekhandels in Friesland;
- AFÛK te Leeuwarden;
- het Fries Landbouwmuseum;

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.

Mocht u nog graag een boek kado willen doen, dan kan het boek ook in de webshop worden gekocht, maar ook bij:

- diverse boekhandels in Friesland;
- AFÛK te Leeuwarden;
- het Fries Landbouwmuseum;

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.


verder lezen »
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »