Leden excursie 20 november 2021

20 november 2021

Leden bijeenkomst Bus museum Ousterhaule


Zaterdagmiddag 20 november 2021

Programma - vanaf 13:00 uur -

Aankomst - 13:30 uur –

Welkom en rondleiding in drie of vier groepen

14:30 uur – koffie/thee met oranjekoek een tweede kop koffie/thee

vrij zelf door het museum en/of praten in de kantine fris (zelf betalen)

16:00 uur einde – wel thuis


WEL AANMELDEN (i.v.m. o.a. consumpties):

via secretaris@afron.nl (bij voorkeur)

met: naam – aantal personen en telefoonnummer

òf via (058) 257 42 82 (Baukje van der Burg) b.g.g.

(058) 257 24 58 (Dieneke Hamstra)


Doe dit voor zondag 14 november!

Dit alles is onder voorbehoud!


Snelweg Heerenveen-Joure v.v. Afslag 25 – Oudehaske vanaf knooppunt Heerenveen èn vanaf knooppunt Joure - neem de afslag (nr. 25) - rechtsaf naar Oudehaske - via Oudehaske naar Haskerhorne- via Haskerhorne naar Ouwsterhaule - tegenover de kerk

Jetze Veldstraweg 46a 8513 CJ Ouwsterhaule NOV-museum

(Nationaal Openbaar Vervoermuseum) Zie ook: www.novmuseum.nl

Het doel is een informele bijeenkomst te houden, waarbij wij als leden opnieuw contact met elkaar kunnen leggen na de ophokperiode tijdens corona.

Tegelijk nodigt het museum uit om samen wat rond te lopen of in de kantine wat fris te drinken.

Heeft u zelf geen gespreksstof, de uitstalling in het museum geeft daar wel aanleiding toe

 

EXCURSIE GEANNULEERD.

20 november 2021

De Geplande excursie naar het Busmuseum op 20 nov.

is geannuleerd! Dit i.v.m de huidige besmettingen.

 

Lezing Levend Erfgoed

13 november 2021

Op zondagmiddag 28 november a.s. organiseren het Platform Friese rassen en gewassen en het Fries Landbouwmuseum een lezing over Fries levend erfgoed, fokkerij en de genenbank.

Inleider Mira Schoon werkt bij het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), dat onderdeel is van Wageningen University & Research (WUR)

Dat het Friese paard haar oorsprong vindt in Friesland zal niet veel mensen verbazen. Ook het Roodbont Fries vee en het Fries Hoen klinkt logisch in de oren. Dat ook het Zwartbles schaap en Wetterhoun echte Friese rassen zijn is misschien minder bekend. Een eigenschap die bovengenoemde rassen delen is de zeldzame status van het ras, nu of in het recente verleden. Voor rassen met een zeldzame status is het zeer belangrijk om een goed fokprogramma te hebben. Het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), onderdeel van Wageningen University & Research (WUR) is door de overheid aangewezen om de Nederlandse landbouwhuisdierrassen te ondersteunen en adviseren over duurzame fokprogramma's.

Mira Schoon werkt als onderzoeker bij het CGN veel samen met de rasorganisaties en stamboeken van de zeldzame rassen, zo ook de van oorsprong Friese landbouwhuisdierrassen. Op zondagmiddag 28 november zal Mira de verschillende onderdelen die hierbij van belang zijn, delen met de aanwezigen in het Fries Landbouwmuseum. Uiteraard met de focus op de Friese rassen. Waar moet men op letten bij het fokken met zeldzame rassen? En hoe kunt u het beste omgaan met inteelt? Een ander onderdeel waar het CGN zich mee bezig houdt is de genenbank. In de genenbank wordt genetisch materiaal (sperma, embryo's en eicellen) opgeslagen als verzekering voor de toekomst en indien nodig voor gebruik in de huidige populaties om de genetische diversiteit te vergroten. Ook binnen de genenbank is een goede samenwerking tussen het CGN, rasorganisaties en veehouders essentieel voor het behoud van het Friese levend erfgoed.

Aanvang: 14:00 uur
Entree: 7 euro

 

Lezing Dam Jaarsma

12 november 2021

Terugkijken, maar met volle moed

de toekomst van de landbouw

tegemoet'.Op vrijdag 12 november a.s organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing over het thema: 'Terugkijken, maar met volle moed de toekomst van de landbouw tegemoet'.
De inleider is Dam Jaarsma, die een groot deel van zijn carrière heeft gewerkt aan het landbouwbeleid, als voorlichter en als medewerker van verschillende landbouworganisaties. De aanvang is 14:00 uur. De locatie is het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

Na 1945 heeft de wereld, de Europese, de Nederlandse en de Friese landbouw zich sterk ontwikkeld. Dam Jaarsma heeft het allemaal meegemaakt in talloze functies binnen de landbouw.
In zijn verhaal zal Dam Jaarsma het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar verbinden.Jaarsma is geboren op een boerderij in St.Nyk op 8 maart 1937. Hij studeerde sociale geografie aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam en aan de Agricultural High School in Kopenhagen. Onmiddellijk daarna kwam hij in dienst van de Friese Maatschappij van Landbouw als economisch sociaal voorlichter. Al snel werd hij hoofd van de afdeling economisch sociale voorlichting van de Friese Mij. Daar hield hij zich onder meer bezig met streekverbetering en ruilverkaveling. In het begin van de jaren 1960 was veel weerstand tegen ruilverkavelingen. Friesland telde in die jaren nog 13.000 boeren. (In 2018 waren er in heel Fryslân nog ca. 4.000 landbouwbedrijven). In het landbouwbeleid waren aanvankelijk het prijs- en marktbeleid het belangrijkst.Mansholt
In 1958 ging Mansholt naar Brussel. Daarvoor zag Mansholt, als Nederlands minister van landbouw al vroeg in dat een sociaal en economisch verantwoorde landbouw alleen mogelijk was door structurele verandering. Deze structurele verandering werd een belangrijk onderdeel van het werk. De gevolgen zijn zichtbaar en merkbaar tot op de dag van vandaag.In 1980 werd Jaarsma hoofd van de Sociaal-Economische voorlichting van het Koninklijke Nederlands Landbouw- Comité (KNLC), de koepelorganisatie van de algemene landbouworganisaties. Het werk was in toenemende mate gericht op sociaal-economisch beleid. In 1988 werd dit de hoofdtaak van de plaatsvervangend algemeen secretaris van het KNLC, hij werd in 1992 algemeen secretaris van die organisatie.
Bij deze functie hoorde ook het vervangende lidmaatschap van de Sociaal Economische Raad (SER) en daardoor van verschillende commissies die de aanbevelingen voorbereiden. (zoals EEC EU, GATT, Euro)LTO
In 1997 kwam de oprichting van de LTO tot stand en kwam er een eind aan het Landbouwschap. Dam Jaarsma werd vervolgens directeur van LTO's internationale landbouwbeleid in Brussel. Lobbyist maar ook lid van het Europees Economisch Sociaal Comité en bleef substituut in de SER. In 2002 ging Dam Jaarsma met pensioen. Voor Agriterra is hij in veel landen geweest om landbouworganisaties te verbeteren of op te zetten. Van 2004 tot 2012 werkte hij als zzp-er voor een project van landbouworganisaties in Wit-Rusland.

LET OP: toegang met Coronatoegangsbewijs op de telefoon of op papier.De entree voor stipers van de Fryske Akademy, vrijwilligers en Vrienden van het Landbouwmuseum hebben gratis toegang:
graag uw komst aanmelden via: [aanmelden@frieslandbouwmuseum.nl]aanmelden@frieslandbouwmuseum.nlAnderen betalen 7 euro en dat is inclusief koffie.

 

Expositie van Aldert v.d. Poort

20 oktober 2021


Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Aldert Jacobs van der Poort is geboren. Deze Dokkumer schilder die al op 36-jarige leeftijd overleed, was een veelzijdig kunstenaar. Van hem is vrij weinig werk bekend, maar wat er is, is van hoge kwaliteit.

In 1800 vertrok Van der Poort naar Leer in Oost-Friesland, waar hij als verver werkte en later schilderlessen gaf. In 1803 keerde hij terug naar Leeuwarden waar hij tot zijn dood in 1807 werkte.
Zes grote behangsels van zijn hand hangen in het Fries Landbouwmuseum. Ze zijn opmerkelijk vanwege de zeldzaamheid. Tussen het einde van de zeventiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zijn er namelijk bijna geen landschappen in Friesland geschilderd. In de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsschilderkunst, nemen ze zodoende een bijzondere plaats in.

Naast deze werken toont het museum vanwege dit jubileum onder andere portretten en een groot aantal schetstekeningen. Dit alles passend in het thema 'Ode aan het landschap'. De tekeningen zijn afkomstig uit het Fries Museum en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL.).

Er zijn nog twee schilderijen van hem bekend in een museum in Vienne (Frankrijk) en twee in het Frans Hals museum. Deze werken zijn in slechte staat en moeten gerestaureerd worden. Deze zijn dus helaas niet toonbaar.

De expositie loopt van 20 oktober tot einde dit jaar. Vanaf 1 november is het museum alleen in de weekeinden geopend.

 

Open Depot en Lezing

25 september 2021

Tekst bij foto: Demonstratie van een LKG melkapparaat op de landouwtentoonstelling van 1912Oktober is de maand van de geschiedenis en het Fries Landbouwmuseum trapt op zaterdag 2 oktober af met twee lezingen over de historie van de landbouwmechanisatie, een open depot en een tweedehands boekenmarkt.Auteur Henk Dijkstra geeft twee lezingen over zijn recent verschenen boek '200 honderd jaar Friese Landbouwmechanisatie' over de ingrijpende verandering waarop in de afgelopen twee eeuwen landbouw werd bedreven. Verder is voor één keer het depot achter het museum geopend en te bezichtigen. In de opslag worden met name machines bewaard die niet in het museum passen. Naast een aantal tractoren zijn onder meer vroege modellen van de looftrekker en de snarenbedpootmachine van Abe Gerlsma te zien. Een McCormick trekker en een zeldzame hooipers met opbouwmotor die recent aan het museum zijn geschonken, zijn ook te bewonderen. Vrijwilligers zijn aanwezig om uitleg te geven.Om 11:00 en 13:00 uur geeft Henk Dijkstra een lezing over zijn boek '200 jaar Friese Landbouwmechanisatie'. In de afgelopen twee eeuwen veranderde de wijze waarop in Friesland landbouw bedreven werd ingrijpend. Rond 1800 werkte de boer nog voornamelijk met de hand, geholpen door zijn paard, daarna nam de trekker de rol van het paard over en volgde op mechanisatiegebied de ene revolutionaire ontwikkeling na de andere. Innovatieve dorpssmeden en uitvinders begonnen met de import, verkoop en bouw van landbouwwerktuigen. Een aantal van hen groeide uit tot succesvolle fabrikanten en handelaren. Voorbeelden zijn de rood-gele landbouwwagens van Miedema, de blauwe hooischudder van Eureka, de maaibalk van Schukken en de gierpomp van Hermes.Verder is er een verkoopmarkt van tweedehands instructie- en mechanisatieboeken. Liefhebbers kunnen wellicht een fraai exemplaar bemachtigen van hun trekker of werktuig.Maand van de geschiedenis
Dit jaar wordt in de maand van de geschiedenis de betekenis van werk in historisch perspectief geplaatst. Het thema is 'Aan het werk'. Het Fries Landbouwmuseum en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium gaan de hele maand oktober gezamenlijk allerlei activiteiten organiseren rondom dit thema. Centraal staat de belangrijke rol die het werk van boerenprofessoren speelde bij het ontstaan van de sterrenkunde.Kijk op www.frieslandbouwmuseum.nl voor openingstijden en de route. Aanmelden voor bezoek en lezing.

 

Boereheadei 18 juli 2021

18 juli 2021

Understeand berjocht hawwe we jim in pear wiken lyn tastjoerd, mar doe koe fanwege it wiete waar op 5 july de boereheadei net trochgean.
No hat De Wolff hea makke fan de twadde sneed en liket it waar foar kommende snein goed.


Nostalgyske Boereheadei, snein 18 july

Mei oldtimer-trekkerkes, dito meanmasines, heaskodders, swylmasines, heaparsen, heaharken en heafoarken, hearuters, en noch mear boere-ark sille in hiele ploech boeren en 'buitenlui' wer ûngetiidzje sa't dat fyftich jier lyn barde. Der wurdt skodde-mei-it-hynder, meand mei in trekkerke, hea swile mei autentike âlde masines, der wurde wurdzen makke, hea yn 'e bult en op ruters setten, de heaparsen meitsje pakjes, de heaweinen wurde fol foarke en opladen, folle net genôch! Teedrinke mei de boeren op it fjld? Dat heart derby fansels! Of in ritsje mei trekker en wein nei de fûgeldobbe? Ek dat kin.

It sil barre op it fûgeltsjelân fan Titus de Wolff tusken Flânsum en Raerd.

Snein, 18 july is it safier. Om 2 oere geane de manlju en froulju los!

Alde tiden komme op 'e nij ta libben! Wa't it sjen en belibje wol is fan herten wolkom. Tagong en parkearen: fergees.
Der is rom plak foar jo auto of fyts op it boerelân, dus net yn de berm parkeare.

Foar mear ynformaasje: Titus de Wolff, Flânsum 5, Raerd, 06-22378947

 

Boereheadei GIET NET TROCH!!!!!

3 juli 2021

Mei oldtimer-trekkerkes, dito meanmasines, heaskodders, swylmasines, heaparsen, heaharken en heafoarken, hearuters, en noch mear boere-ark sille in hiele ploech boeren en 'buitenlui' wer ûngetiidzje sa't dat fyftich jier lyn barde. Der wurdt skodde-mei-it-hynder, meand mei in trekkerke, hea swile mei autentike âlde masines, der wurde wurdzen makke, hea yn 'e bult en op ruters setten, de heaparsen meitsje pakjes, de heaweinen wurde fol foarke en opladen, folle net genôch! Teedrinke mei de boeren op it fjld? Dat heart derby fansels! Of in ritsje mei trekker en wein nei de fûgeldobbe? Ek dat kin.

It sil barre op it fûgeltsjelân fan Titus de Wolff tusken Flânsum en Raerd.

It waar moat alles fansels mooglik meitsje. Sneon, 3 july is it safier. Om 2 oeren geane de manlju en froulju los! (En as it sneon om it waar net kin, dan 'breekt nood wetten' en giet it oan op snein 4 july om 2 oere! )

Alde tiden komme op 'e nij ta libben! Wa't it sjen en belibje wol is fan herten wolkom. Tagong en parkearen: fergees.

Der is rom plak foar jo auto of fyts op it boerelân, dus net yn de berm parkeare.

Foar mear ynformaasje:

Titus de Wolff, Flânsum 5, Raerd, 06-22378947

 

Meidieling

2 juli 2021

Meidieling

Ut namme fan Titus de Wolff diel ik mei dat de Nostalgyske Boereheadei fanwege it wiete waar net trochgiet.

Jim krigen earder berjocht dat dat wêze soe op sneon 3 of snein 4 july.

We wachtsje op bettere omstannichheden. As it safier is dat it trochgean kin, dan dogge we jim berjocht.

 

Voormalige landbouwmuseum!!

22 mei 2021

Onderstaand telefoonnummer is aangepast!

Het voormalige landmuseum in Veenklooster is ermee gestopt
Momenteel worden de voorwerpen ontzameld: wie belangstelling heeft kan bellen met de eigenaar:

Stijn Corsel 06-14233760

 

DE SPITKEET GAAT WEER OPEN

20 mei 2021

Beste donateurs en andere belangstellenden.

Verheugend nieuws! Vanaf woensdag 19 mei a.s. gaat openluchtmuseum De Spitkeet weer open.


Wel gaat de heropening gepaard met enkele regels om de kans op coronabesmettingen te beperken. Er is een vaste looproute en de handen kunnen worden ontsmet. Reserveren is gewenst, maar dat mag ook ter plaatse bij de ingang. De gezondheid van de bezoekers wordt geverifieerd en contactgegevens worden opgevraagd, zodat bron- en contactonderzoek, indien nodig, mogelijk is. Een mondkapje is binnen verplicht. Telefonisch reserveren kan vanaf woensdag 19 mei via 0512-840431.

In de verplichte sluitingsperiode hebben de vrijwilligers het park en de huisjes mooi bijgehouden en het museum is er helemaal klaar voor om de bezoekers na zo'n lange tijd weer te ontvangen. Alles is fraai groen, de boomgaard staat in bloei, de interieurs van de huisjes zijn schoongemaakt en bijgewerkt. Het museum ziet er weer tip top uit en in het park is anderhalve meter afstand geen enkel probleem.

U bent van harte welkom.
 

Boek vanaf nu verkrijgbaar.

20 mei 2021

200 jaar Friese
Landbouwmechanisatie


In de afgelopen twee eeuwen veranderde de wijze waarop in Friesland landbouw bedreven werd ingrijpend. Rond 1800 werkte de boer nog voornamelijk met de hand, geholpen door zijn paard. Een eeuw later nam de trekker de rol van het paard over en volgde op mechanisatiegebied de ene revolutionaire ontwikkeling na de andere. In Friesland begonnen in de jaren net voor en na de Tweede Wereldoorlog innovatieve dorpssmeden en uitvinders met de import, verkoop en bouw van landbouwwerktuigen.
Een aantal van hen groeide uit tot succesvolle fabrikanten en handelaren en werden internationale spelers met een iconische status. Voorbeelden zijn de rood-gele landbouwwagens van Miedema, de blauwe hooischudder van Eureka, de maaibalk van Schukken en de gierpomp van Hermes. Friesland leverde ook wereldprimeurs, zoals de melkrobot uit Oentsjerk en de snarenbedpootmachine en looftrekker van uitvinder Abe Gerlsma.

In dit rijk geïllustreerde standaardwerk beschrijft Henk Dijkstra (directeur Fries Landbouwmuseum) de historie van de landbouwmechanisatie in Friesland, met uitstapjes naar nationale en internationale ontwikkelingen.
Aan het eind van het boek wordt uitgebreid de geschiedenis van een aantal van de belangrijkste Friese fabrikanten van landbouwmachines beschreven.


Deze uitgave is verkrijgbaar via onze winkel (nadat we weer open zijn)
Het boek kost € 49,90
bestellen kan (ook) via de uitgever
U krijgt het boek dan toegestuurd.Veenklooster

Het voormalige landmuseum in Veenklooster stopt ermee.
Momenteel worden de voorwerpen ontzameld: wie belangstelling heeft kan bellen met de eigenaar: Stijn Corsel 06-14233790

 

Wordt verwacht !!!

19 april 2021
200 jaar Friese landbouwmechanisatie Henk Dijkstra

Wordt verwacht

Omschrijving

In de afgelopen twee eeuwen veranderde de wijze waarop in Friesland landbouw bedreven werd ingrijpend. Rond 1800 werkte de boer nog voornamelijk met de hand, geholpen door zijn paard. Een eeuw later nam de trekker de rol van het paard over en volgde op mechanisatiegebied de ene revolutionaire ontwikkeling na de andere. In Friesland begonnen in de jaren net voor en na de Tweede Wereldoorlog innovatieve dorpssmeden en uitvinders met de import, verkoop en bouw van landbouwwerktuigen. Een aantal van hen groeide uit tot succesvolle fabrikanten en handelaren en werden internationale spelers met een iconische status. Voorbeelden zijn de rood-gele landbouwwagens van Miedema, de blauwe hooischudder van Eureka, de maaibalk van Schukken en de gierpomp van Hermes. Friesland leverde ook wereldprimeurs, zoals de melkrobot uit Oentsjerk en de snarenbedpootmachine en looftrekker van uitvinder Abe Gerlsma.

In dit rijk geïllustreerde standaardwerk beschrijft Henk Dijkstra de historie van de landbouwmechanisatie in Friesland, met uitstapjes naar nationale en internationale ontwikkelingen. Aan het eind van het boek wordt uitgebreid de geschiedenis van de 15 belangrijkste Friese fabrikanten van landbouwmachines beschreven.

Henk Dijkstra (Gytsjerk, 1959) is directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

ISBN: 9789056156435. Auteur: Henk Dijkstra Bindwijze: Gebonden Pagina's: 448 Prijs: € 39,90 Taal: Nederlands Categorieën: , , , , , , , , ,
 

Makke yn Fryslân

8 april 2021

Makke yn Fryslân, website vernieuwd

In 2009 is de werkgroep 'Makke yn Fryslân' opgericht door enkele leden van de Afron en medewerkers en vrijwilligers van het Fries Landbouwmuseum, met als doel informatie te verzamelen over de landbouwwerktuigenfabrikanten die er ooit in Friesland zijn geweest. Op de website van de Afron zijn daarover meerder berichten gepubliceerd. Een ander deel van de verzamelde informatie is onder andere gepubliceerd op de website www.frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nl.

In de loop der jaren zijn er helaas drie van de zeven werkgroepleden overleden. De andere leden zijn doorgegaan met het verzamelen van informatie ten behoeve van de website en het archief van het Fries Landbouwmuseum. In de eerste maanden van 2021 is er gewerkt aan een vernieuwing van de website over de Friese fabrikanten. Mocht u aanvullende informatie over één of meer bedrijven hebben dan kunt u middels een link bij elk bedrijf contact opnemen met beheerder van de website.

 

Kerstgroet

21 december 2020

We laten een heel vreemd jaar achter ons, waarin niets mogelijk was!

Geen activiteiten, geen ledenvergaderingen of excursies.

En nog is niets zeker voor 2021.

Toch willen wij als bestuur en redacteur van de AFRON

u ondanks deze onzekere tijden fijne kerstdagen en een gezond 2021 wensen.


Henk Heida

Wopke Huitema

Gerrit Lettinga

Baukje v/d Burg

Dieneke Hamstra

Herre van Dokkumburg

 

ûs Mem naar Landbouwmuseum

30 november 2020

Us Mem naar Landbouwmuseum

Stichting Us Mem, de schatbewaarder van het erfgoed van het Fries Rundveestamboek gaat op in het Fries Landbouwmuseum. Daarmee komt dat bezit, inclusief het bekende standbeeld van de koe 'Us Mem', in eigendom van het Fries Landbouwmuseum.
Stichting Us Mem werd opgericht bij de fusie van het Fries Rundvee Syndicaat in 1998 met de Nederlandse tegenhanger NRS, die zou leiden tot het huidige CRV: de coöperatieve veeverbeteringsorganisatie in Nederland en Vlaanderen.Bijzonder erfgoed
De reden voor oprichting van stichting Us Mem was om het erfgoed van de Friese veefokkerij te behouden voor de provincie na de fusie. Dit erfgoed bestaat uit onder meer: de in Nederland unieke grote tegeltableaus uit het voormalige stamboekhuis, die in bruikleen zijn bij het Landbouwmuseum; de waardevolle medaille collectie van de beroemde veefokker Jan Wassenaar uit Jelsum die ondergebracht is bij het Fries Museum en ruim 50 meter papieren archief dat onderdak heeft bij Tresoar.
US MEM
Ook in eigendom van stichting Us Mem, en voor velen is dat niet bekend, is het standbeeld van Us Mem dat op de Harlingersingel in Leeuwarden staat. Het beeld van de zwartbonte koe, gemaakt door kunstenaar G.J. Adema, werd gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de FRS. Het is een verbeelding van de ideale Friese stamboek koe. Het beeld werd aan het FRS overgedragen op 6 september 1954 in aanwezigheid van onder anderen Commissaris van de Koningin Harry Linthorst Homan en burgemeester A.A.M. van der Meulen.

 

Nieuws Boek Boerderijen st.

21 november 2020

Onze bestuursleden Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra schreven het prachtige boek: 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem'. Het is gebaseerd op een aantal jaren onderzoek en bezoeken aan vele boerenerven, met als resultaat een rijk geïllustreerd boek waarin vroegere specifieke opstallen en versieringen in hun functies zijn vastgelegd.

Rudolf reikt het boek uit aan CdK Arno Brok aan met behulp van een graanschep. Foto: H. van Dokkumburg

Ook de recensies zijn lovend: zo verscheen in LC op 5 november een prachtig artikel, over twee pagina's, met daarbij ook prachtige afbeeldingen. Hierbij de link (voor abonnees van LC): https://www.lc.nl/friesland/Wat-zijn-toch-al-die-raadselachtige-hokjes-en-ru%C3%AFnes-op-de-erven-van-historische-boerderijen-26162972.html.

We bieden onze donateurs graag het boek aan. Een groot deel van jullie heeft het boek al bemachtigd, maar voor wie dat nog niet heeft gedaan, hierbij nog eenmaal een uitleg over de manier waarop u het boek kunt verkrijgen. Voor de zekerheid merken we op dat er per donateur één boek beschikbaar is en dat we bijhouden wie het boek al heeft opgehaald.

1) Ophalen van het boek

U kunt het boek op 28 november a.s. afhalen in het Fries Landbouwmuseum, tussen 13.00 en 15.00 uur. Het adres is: De Felling 6 te Leeuwarden.

We merken voor de zekerheid op dat het museum vanwege een verbouwing verder niet geopend is voor bezichtiging.

Ook is in één van de eerdere berichten per abuis 21 november (vandaag) genoemd als dag om het boek af te halen. Dit klopt helaas niet; het boek kan alleen 28 november worden afgehaald.

2) Bestellen van het boek

U kunt het boek ook bestellen in de (speciaal voor dit boek ingerichte) webshop: https://boerderijenstichtingfryslan.myonline.store/.

Als u klikt op het tabblad 'koop hier het boek', vervolgens klikt op de foto van het boek, en vervolgens gaat naar 'voeg toe aan winkelwagen', vindt u bij het afrekenen een veld met 'Kortingscode'. Als u daar de code, speciaal voor donateurs, invult en op de plus (+) klikt, wordt de korting verrekend.

De code is: DonateurBSF2020

U betaalt vervolgens alleen nog de verzendkosten: € 6,-. U kunt uw adresgegevens invoeren en binnen 3-5 werkdagen krijgt u het boek toegezonden.

Nog een boek kopen?

Mocht u nog graag een boek kado willen doen, dan kan het boek ook in de webshop worden gekocht, maar ook bij:

- diverse boekhandels in Friesland;
- AFÛK te Leeuwarden;
- het Fries Landbouwmuseum;

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.

Mocht u nog graag een boek kado willen doen, dan kan het boek ook in de webshop worden gekocht, maar ook bij:

- diverse boekhandels in Friesland;
- AFÛK te Leeuwarden;
- het Fries Landbouwmuseum;

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.


verder lezen »
 

Landbouwmuseum kan verder!

10 november 2020

Goed Nieuws

Beste mensen,

Het Fries Landbouwmuseum kan weer verder!


Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om in 2021 het Fries Landbouwmuseum een subsidiebedrag te geven van 200.000,- euro. Daarmee is de continuering van het museum voorlopig geborgd.
Afgelopen zomer stelde de provincie vast welke organisaties de komende vier jaar een subsidie krijgen uit de pot voor musea en kunst. Daarvoor had het provinciebestuur advies gevraagd aan twee adviescommissies. Het Fries Landbouwmuseum viel toen buiten de boot. Het College van Gedeputeerde Staten vindt echter dat het museum, conform het advies van de commissie, behouden moet blijven voor Fryslân.

In het komende jaar zal het museum aanpassingen in zijn meerjarenbeleidsplan aanbrengen op basis van de suggesties van de adviescommissie en een aangescherpte visie ontwikkelen voor de toekomst van het museum. Dat kan dan een opmaat zijn naar een continuering van de subsidierelatie over de periode 2022-2024. Het nieuwe plan van het museum moet ervoor zorgen dat de provincie andere middelen binnen de organisatie kan vinden voor ondersteuning van het museum in de periode 2022-2024.
Daarna, vanaf 2024, kan het museum weer meedoen in een volgende subsidieronde.

COVID 19

In verband met Covid-19 is het museum momenteel gesloten.
We volgen hierin de RIVM richtlijen.


 

Boekpresentatatie en aanschaf

18 oktober 2020

Verslag boekpresentatie en informatie over de aanschaf van het boek: Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem | It gie oan!

Dit jaar bestaat de boerderijenstichting 35-jaar. Ondanks 'corona' is na het opschorten van de activiteiten één belangrijke activiteit gelukkig wel overeind gebleven: de overhandiging van het eerste exemplaar vanhet boek 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem' aan commissaris van de koning Arno Brok op 10 oktober 2020.

Rudolf reikt het boek aan met behulp van een graanschep. Foto: H. van DokkumburgHet boek werd geschreven door onze bestuursleden Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra. Het is gebaseerd op een aantal jaren onderzoek en bezoeken aan vele boerenerven, met als resultaat een rijk geïllustreerd boekwaarin vroegere specifieke opstallen en versieringen in hun functies zijn vastgelegd. De boerderijenstichting is vereerd dat onze Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, het eerste exemplaar in ontvangst heeft willen nemen.
Rudolf Jan Wielinga richtte zich tijdens de overhandiging tot de commissaris met de volgende woorden: “Op onze rondritten constateerden we dat veel erfgoed is verdwenen en dat nog veel door functieverlies en verwaarlozing verloren zal gaan. Op de valreep hebbenwe nog iets kunnen documenteren. Dit boek kan daarom als een pleidooi voor het behoud van het nog aanwezige erfgoed worden beschouwd.”
Daarna volgde de plechtige overhandiging. Hiervoor werd een graanschep gebruikt, in verband met de afstandsregels.Commissaris van de koning Arno Brok sprak waarderende woorden over het boek en zei dat het voor beleidsambtenaren op het Provinciehuis bruikbaar was voor het ontwikkelen van beleid. Hij vond dat de boerderijenstichtinggoed bezig is en dat hij uitkijkt naar de volgende publicaties van Hans de Haan en Jacob van der Vaart over de Amerikaanse boerderij en over de Gelede boerderij. Hij zou ook die boeken graag in ontvangst willen nemen en hoopte dat de coronapandemie dan achterde rug zou zijn.Tot slot kreeg Ton Peters, de voorzitter van de Landelijke koepel voor alle zestien boerderijenstichtingen, Agrarisch Erfgoed Nederland, het woord. Hij ging in op de belangenbehartiging op landelijk niveau en bepleitteeen landelijk geldende subsidieregeling voor herbestemming en boerderijrenovatie. Ook liet hij zijn gedachten gaan over de veranderingen die in agrarisch Nederland nog zullen optreden, zoals zonneweides en windmolens, wat zeker zijn invloed zal hebben op hethistorisch waardevolle boerderijenbestand. We zullen daar alert op moeten blijven was zijn waarschuwing.De commissaris van de koning, druk in gesprek met onze voorzitter's Middags was er in verband met de corona-maatregelen, waarbij er maar maximaal 30 mensen in de zaal mochten zijn, voor donateurs nog twee keer een bijeenkomst met PowerPointpresentatie in het Fries Landbouwmuseum.Het was een uitermate geslaagde dag waar ons bestuur tevreden op terug kan kijken. Het Fries Museum bleek een uitstekende gastheer te zijn. Hierna nog enkele foto's van de feestelijke dag.Boven: de zaal, zoals deze vanwege Corona was ingericht.Zowel de Boerderijenstichting als ook de gastgever het Fries Landbouwmuseum houden zich uiteraard aan het coronaprotocol, vandaar een beperkte deelname van maximaal 30 aanwezigen.Onder: een heuse signeersessie door auteur Wiebe HoekstraInvloed adel en eigenerfde boeren
In Fryslân hebben kloosters en adel vanaf het eind van de middeleeuwen een belangrijke invloed gehad op de inrichting en beplanting van het boerenerf. Halverwege de achttiende eeuw, nadat het welstandsniveau van de boerenbevolking was toegenomen, kwam er meeroog voor esthetiek. Bij enkele grote boerenhuizen werden aanzienlijke tuinen aangelegd, waarbij de monumentale tuinen bij de adellijke states als voorbeeld dienden. Maar over het algemeen bleef de inrichting van het boerenerf sober en gericht op doelmatigheid.
Rudolf Jan Wielinga heeft in de loop der jaren een schat aan gegevens verzameld die een goed beeld geven van het boerenerf zoals dat in het verleden heeft gefunctioneerd. Samen met historicus Wiebe Hoekstra is hij de laatste twee jaar regelmatig op pad geweestom deze gegevens verder aan te vullen en te documenteren.
De Boerderijenstichting Fryslân wil door middel van een publicatie in boekvorm over het culturele erfgoed op 'it boerehiem' aandacht vragen bij eigenaren, het publiek en overheden voor dit fenomeen. Hopelijk kan daarmee worden voorkomen dat in de toekomst nogmeer van deze juweeltjes gaan verdwijnen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de inrichting van het boerenerf en het levend erfgoed.
De ontwikkeling vanaf haar ontstaan in de middeleeuwen tot omstreeks 1950 wordt behandeld. Door de huidige modernisering van de landbouw en het veranderen van functies van boerderijen verandert ook de inrichting van het erf. Hopelijk biedt dit boek eigenarenvan een historische boerderij inspiratie voor inrichting van het eigen erf en behoud van oude elementen. Het boek laat zien welke grote rijkdom op het platteland nog aanwezig is, een onderscheidende rijkdom om te koesteren. Sommige nog zichtbare elementen gaanterug tot de terpentijd en de tijd van kloosters en stinzen.
Aanschaf van het boekHet boek kan worden gekocht bij:- diverse boekhandels in Friesland;
- het Fries Landbouwmuseum;
- de tijdelijke webshop. Deze is te vinden via: https://boerderijenstichtingfryslan
.myonline.store/
Donateurs krijgen het boek gratis. Zij hebben hierover al een bericht gehad. Hierbij volledigheidshalve nog de samenvatting:- het boek kan 7 en 21 november worden opgehaald in het FLM;
- het boek kan worden besteld via de webshop met een kortingscode die is toegezonden.

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.

 

Nieuwsbrief Warkums erfskip nr 6

24 augustus 2020

Twee portretten

Op zondag 21 juni 2020 heeft de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip twee portretjes kunnen kopen bij Veilinghuis Peerdeman te Utrecht. Het veilinghuis heeft ons in contact gebracht met de verkopers. Zodoende kon de historie van de portretten in kaart worden gebracht. De historie kunt u hier lezen.

Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen

zijn de twee afgebeelde personen. Waarschijnlijk zijn de portretjes ter gelegenheid van hun huwelijk in 1827 gemaakt. Sjoerd Huitema heeft de nazaten tot en met de achterkleinkinderen in kaart gebracht.
Nieuwsgierig geworden naar alle nazaten? Bestudeer dan de uitgebreide Parenteel van Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen.

Tentoon gesteld in de balievitrine

De twee portretten kunt u in onze balievitrine bewonderen.
Bovendien hebben we van beide afbeeldingen ansichtkaarten laten drukken, die u voor 1 euro per stuk kunt kopen.

Toochdagen werken schilder Marten Groenhof
vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus

In dorpshuis 'It Swaeigat' in It Heidenskip zijn op 28 en 29 augustus de zogenaamde Toochdagen van werken van de Heidenskipster schilder Marten Groenhof.

Op dit moment is uitgeverij De Ryp bezig met het realiseren van een boek over Groenhof. De uitgever is begonnen met een bericht in de plaatselijke krant de Friso waarin gevraagd werd naar personen die een werk van deze schilder hebben hangen.

Daar is boven verwachting op gereageerd, zo meldt de uitverij: er zijn een kleine honderd werken boven water gekomen.

Op de 'Toochdagen' zullen deze werken professioneel op de foto gezet worden, bovendien worden de gegevens van de schilderijen geregistreerd zodat er duidelijker zicht komt waar de schilderijen zijn en in welke staat zij zich bevinden.

Vrijdagmiddag 28 augustus wordt vanaf twee uur 's middag begonnen met de klus. En op zaterdag vanaf 10 uur. De uitgeverij doet een oproep: 'Mochten er nog mensen zijn die zich met een tekening, aquarel of olieverfschilderij willen aanmelden dan kan dat, mail dan met: utjouwerijderyp@gmail.com.

Ook belangstellenden naar het werk van Marten Groenhof zijn welkom deze dagen.
 

2e deel workums erfskip 2020

24 augustus 2020

Sint Ursula


Nu het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum gesloten is, heeft het bestuur van dat museum besloten de oude prent van Sint Ursula in It Heidenskip aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip over te dragen.

De tekst onder de afbeelding luidt:

HET KLOOSTER VAN ST. URZULA. Gelegen ½ uur van WORKUM in 't Heidenschip is geboud
in't jaar 1389 ten tyde van POUS BONEVACIUS de IX Door de Heeren KATHOYKE
Pastoren Petrus Nieclaas, Louis de Montagne, Johan Thinge en Jacobus Danielsz.


De tekening is waarschijnlijk van begin 19e eeuw. Lang is gedacht dat Sint Ursula een klooster was. De oorzaak is een kaart uit 1664 met daarop per ongeluk een klooster getekend in plaats van een kerk. De kerk bestond overigens toen al niet meer. Deze was omstreeks 1250 ten gevolge de ontvolking van het gebied afgebroken. Er stond alleen nog een boerderij met de naam Sint Ursula met Teake Ikeles als boer. In 1633 woonde hij er al en in juni 1702 kwam hij op 108-jarige leeftijd te overlijden.

De historie van Sint Ursula kunt u hier lezen.

Familie Gaastra in Dordrecht

Hierboven ziet u de winkel van Jan Baukes Gaastra te Dordrecht. Hij vestigde zich hier vanuit Workum in 1874, waar hij aan het Scheffersplein een koffie en theehandel overnam van de heer N. Bonten. Daarbij bleef de naam Bonten behouden.

De verzameling foto's van de famlie Gaastra uit Dordrecht kunt u hier bekijken.

Familie Meijer van Sociëteit De Harmonie

Van 1887 tot 1930 was de familie Meijer sociëteithouder van Sociëiteit De Harmonie op de Merk te Workum. In 1887 kwam de familie vanuit Arum naar Workum.

In Arum was de familie Meijer logementhouder van De Gouden Leeuw (afgebrand in 1937) en de nog steeds bestaande De Gekroonde Leeuw. Vandaar, dat er ook een aantal foto's van personen uit Arum en omstreken in de fotocollectie voorkomen.

De foto's, waarvan een aantal met (nog) onbekende personen, kunt u hier bezoeken.

Museum Warkums Erfskip is sinds juli beperkt open.
We zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.Maximaal 4 bezoekers mogen we tegelijkertijd per tijdslot in ons museum verwelkomen.We houden ons aan de richtlijnen van het R.I.V.M.
Lees hier het Protocol Museum Warkums ErfskipReserveren is niet verplicht,
maar wordt aanbevolen.


 

Nieuws OTMV Afdeling Fryslân

22 juli 2020

Corona, Pionier & Kenteken

Beste Leden,

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 • Corona & OTMV-evenementen
 • Pionier
 • Laatste nieuws omtrent kenteken

Wij zijn momenteel alweer juli 2020. Normaliter voor de OTMV een tijd waarin we even een korte vakantieperiode in zouden gaan, en waar er in de voorafgaande periode er reeds een groot aantal evenementen had plaatsgevonden. Toertochten, shows, ploeg- en maaiwedstrijden, dorpsfeesten, ze mochten allemaal helaas niet doorgaan. Echter heb ik van velen vernomen dat ze de vrijgekomen tijd veelal nu ook aan restauratie hebben kunnen besteden, of het op individuele basis actief geweest zijn met motoren of trekkers of hele stapels oude Pioniers of folders opnieuw hebben gelezen.

Corona en evenementen organiseren

Dat evenementen niet door konden gaan was uiteraard begrijpelijk, al zal een ieder ook wel eens gedacht hebben, ''ach dat ploegen of maaien kan toch ook prima op 1,5 meter''. Of een toertocht. Allemaal in de buitenlucht en veelal op ruime afstand van elkaar. Zeker als je al een hele tijd geen enkel evenement of activiteit hebt kunnen bezoeken, lonkt de drang dit weer eens te doen steeds meer. Althans bij mij wel. De laatste afdelingsbijeenkomst was de jaarvergadering in Beetsterzwaag.

Echter was ik zelf onlangs bij de KNO-arts, welke mij nog eens goed op het hart drukte dat we het Corona-virus niet moeten onderschatten. In het Noorden zijn we er misschien relatief bekaaid vanaf gekomen, wat misschien ook maakt dat we al vrij snel weer overgaan tot de orde van de dag. En laten we hopen dat die mogelijkheid er ook zo blijft in het Noorden. Ook straks in het najaar wanneer men vaak meer vatbaar is voor griepvirussen en verkoudheid. Laten we hier nuchter en met boerenverstand naar blijven kijken.

Dit zorgt ook voor de vraag hoe we als OTMV om willen en kunnen gaan met de huidige versoepelingen van de lockdown. Het OTMV-hoofdbestuur heeft hier uitgebreid (digitaal) over vergadert en heeft besloten dat er voorlopig geen landelijke evenementen worden georganiseerd. Ook PVN en HMT gaan geen landelijke evenementen organiseren. De OTMV wil als verenging te allen tijde voorkomen dat een OTMV-evenement als een mogelijke brandhaard van Corona wordt gezien.

Lokale evenementen
Op lokaal niveau mogen, binnen de regels t.a.v. Corona, vanaf 1 juli jl., weer evenementen worden gehouden. Hierbij stelt het hoofdbestuur verplicht dat hiervoor een vergunning verkregen wordt bij de lokale autoriteiten, ongeacht het soort evenement. Het is in ALLE GEVALLEN aan de lokale autoriteiten (en dus niet aan de OTMV ! ) om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd, en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Wij als afdelingsbestuur ontvangen graag een afschrift van de goedkeuring.

Let bij het organiseren vooral op het kunnen handhaven van de maatregelen zoals de 1,5 mtr. afstand en vastleggen deelnemers (voor eventueel GGD-onderzoek). Het plaatsen van een tent op een buitenevenement zorgt er voor dat je met verschillende regels te maken hebt, zowel regelgeving voor buiten als voor binnen, houdt ook daar rekening mee! Mocht de wens er zijn, laat het even weten en we kunnen jullie enige handreikingen geven. Evenementen die doorgang vinden kunnen geplaatst worden op de website via de normale weg (organisatie ? afdelingscoördinator ? agendacoördinator). Bovengenoemde zaken blijven uiteraard alleen gelden zolang de regelgeving vanuit de overheid onveranderd blijft.

LET OP! Boetes van deelnemers en organisatoren zijn voor rekening van de organisator/deelnemer en kunnen niet gedeclareerd worden bij het afdelings- of hoofdbestuur! De directe organisator(en) van het evenement is(zijn) hiervoor ZELF verantwoordelijk.

Wellicht is het beste advies dat we ons met elkaar richten op 2021 en al onze energie te steken in de (mogelijke) evenementen voor dat seizoen.

Laatste nieuws kenteken

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 mei 2020 het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen aangenomen. De invoering van kentekens voor landbouwvoertuigen en van een APK voor snelle tractoren alsmede de verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u gaat daarmee definitief door.

De wet omvat vele voorwaarden, regels en uitzonderingen, waar wij u als lid op een later moment via de Pionier (of als de tijd het weer toelaat via een bijeenkomst) in detail verder over zullen informeren. Een paar hoofdlijnen delen we via deze nieuwsbrief even met u. Registratie
Het registreren van bestaande landbouwvoertuigen kan alleen gedurende een bepaalde periode, de zogenaamde conversieperiode. Deze conversieperiode zal ingaan van 1 januari 2021 en duren t/m 31 december 2021. Gedurende deze periode kunnen eigenaren zelf hun bestaande landbouwvoertuigen bij de RDW administratief registreren. Ook aanhangers met een constructie- of gebruikerssnelheid hoger dan 25 km/uur dienen geregistreerd te worden. Het bestaande materieel hoeft niet te worden gekeurd of geschouwd door de RDW of een mechanisatiebedrijf. Aanmelden van bestaande landbouwvoertuigen na afloop van de conversieperiode kan, maar dan moet het voertuig wèl worden gekeurd door de RDW (en zal dus dan ook meer kosten).

De eigenaar kan tijdens de conversieperiode op verschillende manieren een aanvraag voor registratie indienen:
 • via een volledige online aanvraag (inschrijving en tenaamstelling in één)
  • dit kan zowel met E-herkenning als met DigiD
 • via een schriftelijke inschrijving plus tenaamstelling bij een RDW-keuringsstation
  • met legitimatie

De verplichte registratie-items van het voertuig zijn:

 • serie- of constructienummer
 • merk
 • handelsbenaming
 • Europese voertuigcategorie; T, C, R, S, Z
 • bouwjaar
 • maximumconstructiesnelheid
 • brandstof
 • voertuigomschrijving (bijv. zelfrijdende mestinjecteur of maaidorser)

Kentekenplaat
Na registratie ontvangt de eigenaar een kentekencard (kentekenbewijs op creditcardformaat). De kosten van registratie en de kentekencard zijn €18,- euro per voertuig. Vervolgens kan de eigenaar een kentekenplaat kopen bij een automaterialenhandel (dit mag bij voertuigen van vòòr 1978 ook een blauwe plaat zijn, lang of vierkant). Echter is men pas vanaf 1 januari 2025 verplicht de kentekenplaat te voeren. Wel moet er direct een kentekenplaat op het landbouwvoertuig zitten als er harder dan 25 km/u wordt gereden, de landbouwtrekker APK-plichtig is, het voertuig in het buitenland rijdt of ontheffingsplichtig is. Trekkende voertuigen krijgen een kentekenplaat die begint met de letter T en alle geregistreerde getrokken materieel krijgt een plaat beginnend met de letter L.

Advies
Ons dringend advies is dan ook om al uw, daarvoor in aanmerking komende trekkers/landbouwvoertuigen te laten registreren in de komende conversieperiode. Ook al staat deze voorlopig, in afwachting van reparatie of restauratie, in de schuur. Wilt u deze te zijner tijd gaan verkopen of er mee gaan rijden dan hoeft u niet die lange en veel duurdere weg van registratie bij de RDW te bewandelen.

Meer info is te vinden via de Fehamec (www.fehamec.nl), welke als belangenbehartiger fungeert tussen de nationale overheid en de landbouwsector. De OTMV is een aangesloten verenging binnen de Fehamec.

En verder in 2020

Voor vragen aangaande het organiseren van evenementen in Corona-tijd kunt u terecht bij het afdelingsbestuur via otmvfriesland@hotmail.com. Mogelijk kunnen we u niet altijd alle antwoorden geven, maar we kunnen u wel verwijzen naar de betreffen de instanties die dat wel weten. Dit geldt uiteraard voor zowel organiserende leden als deelnemende leden.

Onderstaand nog een paar mooie foto's uit de afdeling Friesland van dit seizoen. Deze kregen we toegestuurd van diverse leden. Mocht u ook nog mooie foto's hebben, stuur ze gerust toe. Dat mag via bovenstaand e-mailadres maar mag ook naar de bestuursleden via Whatsapp.

Tot slot rest mij u een goede vakantie toe te wensen, en laten we hopen dat we elkaar spoedig weer treffen in een tijd waarin Corona niet langer grip heeft op de OTMV. Houd de OMTV agenda in de gaten voor de mogelijke evenementen komende tijd via www.otmv.nl/evenmenten.

Mei freonlike groetnis,

Fokko Jansma
Voorzitter OTMV afd. Friesland


 

STEUN ONS MUSEUM!

11 juli 2020

U heeft het misschien in de media gelezen, maar we willen u ook via deze weg informeren dat de provinciale subsidie voor het Fries Landbouwmuseum per 1 januari 2021 a.s. wordt stopgezet.
Deze mededeling kwam hard aan. Zonder deze substantiële structurele bijdrage dreigt het museum zijn deuren te moeten sluiten en gaat een voor Nederland unieke collectie agrarisch erfgoed verloren.
Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar uw steun is nu meer dan welkom!

Sluit u aan bij de Vrienden van het Fries Landbouwmuseum. U betaalt de rest van dit jaar slechts 10 euro.

Geeft u liever een eenmalige schenking? Ook dat is mogelijk. Voor alle vragen over schenkingen kunt u contact opnemen met onze directeur Henk Dijkstra via info@frieslandbouwmuseum.nl

 

Nieuws van Boerderijenstichting

30 juni 2020

PROJECT BOERDERIJEN VAN HET GELEDE EN AMERIKAANSE TYPE IN FRYSLAN Nieuwsbrief 14, juli 2020


Aan de eigenaren van en betrokkenen bijeen boerderij van het gelede en het Amerikaanse type in Fryslân.

Waarom en op welke manier kwamen de technische materialen uit Amerika terecht in de Amerikaanse boerderijen die vanaf 1923 in Fryslân en in enkele andere provincies zijn gebouwd?

We wisten dat het bedrijf Brouwers stalinrichting daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld, maar waar zijn de gegevens uit die tijd te vinden.

Tot voor kort een mysterie.

Nog functionerende Amerikaanse boerderij in Haren bij Groningen In deze nieuwsbrief aandacht voor de firma L.S. Brouwers uit Minnertsga, later in Leeuwarden gevestigd.

Reimer Rauwerda uit Leeuwarden attendeerde ons kortgeleden op het oude bedrijfsarchief van deze firma. Dit archief is ondergebracht bij het Historisch Centrum Leeuwarden( HCL) en bestaat uit 115 archiefdozen (16 strekkende meter) met volgens

Rauwerda bedrijfsgegevens van de jaren 1919 tot 1960.

Helaas is dit archief (nog) niet ontsloten. Wat komen we in dit archief allemaal tegen?

We nemen u mee op onze speurtocht.


Rauwerda bedrijfsgegevens van de jaren 1919 tot 1960. Helaas is dit archief (nog) niet ontsloten. Wat komen we in dit archief allemaal tegen?We nemen u mee op onze speurtocht.

Firma L.S. Brouwers Minnertsga–Leeuwarden.

Wie is deze S. Brouwers en waarom is hij voorde bouw en stalinrichting van de Amerikaanse boerderijen zo belangrijk?

Lammert Simons Brouwers is een boerenzoon, geboren in 1878 in Minnertsga.

In1898, hij is dan 20 jaar, onderneemt hij helemaal alleen een voor die tijd opzienbarende reis naar Amerika. Na wat omzwervingen komt hij terecht in Fairfield in de staat Iowa.

Hier kan hij werken in het bedrijf van de Louden Machinery Company.

De oprichter van het bedrijf William Louden, heeft in 1867 patent gekregen op een takelinstallatie voor het omhoog hijsen van hooi en graan. Daarnaast specialiseert het bedrijf zich in boerderijbouw, landbouw mechanisatie en materiaal voor de stalinrichting.

In een 240 pagina's dikke catalogus uit 1923,afkomstig van de firma Brouwers, noemt Louden twee belangrijke eisen voor een stal: schoon en comfortabel.

Dit bedrijf,de Louden Machinery Company is voor Brouwers heel interessant.

In Fryslân is veel van wat in dit bedrijf wordt gemaakt niet of nauwelijks bekend.

Hij voelt,hier zit handel in en besluit bij zijn terugkeer in Fryslân om de producten van Louden te gaan verkopen en bij de boerenbedrijven te installeren. Door de Eerste Wereldoorlog lukt het hem pas in februari van het jaar 1919 weer in Minnertsga terug te komen. Hij is dan in het bezit van een verklaring dat hij officieel agent is voor de firma Louden. De boerderij van zijn vader Simon Brouwers richt hij in als werkplaats voor het stalinrichtingsmateriaal. Hij importeert complete hijs installaties met netten en grijpers. Dankzij een goed product, vakmanschap, service en reclame slaagt hij erin al na amper een jaar 50 complete hijsinstallaties te verkopen en te plaatsen in de provincies Fryslân en Groningen. Hij noemt dit in advertenties:

'Amerikaanse hooi-en graan hijsch-en transportwerktuigen'. Ook verkoopt hij veel drinkbakjes en het bij behorende leidingsysteem met waterreservoir. Hij noemt dit: 'zelf regelende staldrinkinrichtingen'. Door het snel toenemen van de werkzaamheden moet hij personeel in dienst nemen. De uit Amerika geïmporteerde drinkbakjes zijn van plaatstaal en dat kan beter vindt Brouwers. Hij laat zelf drinkbakjes van gegoten ijzer maken. Hij adverteert dan met 'vernieuwde drinkbakken nr.2 en 3 Brouwers'. De Amerikaanse vast zetbeugels, waar hij er ook veel van verkoopt, zijn alleen geschikt voor de Hollandse stallen. In 1927 heeft hij met langere kettingen deze koebeugels aangepast voor gebruik in de Friese stal. Regelmatig ontwikkelt hij technische vernieuwingen waarop meerdere patenten worden verleend. In 1939 wordt de boerderij in Minnertsga te klein en verhuist het bedrijf naar Leeuwarden.


Louden Machinery Co. Fairfield Iowa


Gedurende ons onderzoek naar de bouw en inrichting van de Amerikaanse boerderijen vinden we via gericht onderzoek in de boerderijen zelf, in de literatuur en via informanten belangrijke informatie over de firma L.S. Brouwers en de firma Louden. In de boerderij bij Scharsterbrug uit 1923, de eerste in Fryslân gebouwde Amerikaanse boerderij, is zeer waarschijnlijk de hele stalinrichting, de hooihijsinstallatie en ook de heel opvallende ventilatiekappen geleverd door de Louden Machinery Co. en geplaatst door de firma

L.S. Brouwers. Op de ijzeren staanders die de H balken onder de zolder in deze boerderij ondersteunen, komen we de naam Louden tegen. Uit een vroegere beschrijving van deze boerderij 'De schuurloze greidboerderij' lezen we dat de vastzetbeugels,net als de drinkwaterleiding uit Amerika komt met vermelding van 'systeem Louden'. Van deze Amerikaanse vastzetbeugels zijn enkele bewaard gebleven. In de Amerikaanse boerderij bij Grou (1924) vinden op het opwindmechanisme voor de hooitakel eveneens de naam Louden. In Minnertsga (1923) bij een boerderij van het gelede type met een Amerikaanse hooischuur zien we op de ijzeren beugels van de vier hooinetten de vermelding Louden, Fairfield Iowa. Architect De Groot heeft op de bouwtekening van de stal heel precies de beugels van het Amerikaanse vastzetsysteem voor de koeien getekend.

De 4 complete stalinrichting en de hooitakel met de netten zijn zeer waarschijnlijk geleverd door de firmaL.S. Brouwers. Destalinrichting van de in 1926 gebouwde Amerikaanse boerderij in Haren (Groningen) is volgens de huidige boer Hendrik van Hemmen geleverd en geplaatst door de firma L.S. Brouwers. In 1931 laat Koningin Wilhelmina bij paleis Het Loo in Apeldoorn een Amerikaanse boerderij bouwen. Uit beschrijvingen van deze boerderij en informatie van de laatste boer Gerrit J. Wensink weten we dat de complete stalinrichting met de drinkwatervoorziening en de hijsinstallatie voor het hooi eveneens door Brouwers is geleverd en geïnstalleerd.


Brouwers Stalinrichting


Van Gerrit Brouwer hebben we een kopie gekregen van het artikel “ Brouwers Stalinrichting”, dat hij heeft geschreven voor De Bildtse Post van september2000.

Ook de directeur van het Fries Landbouwmuseum, Henk Dijkstra heeft zich verdiept in L.S. Brouwers.

We hebben gebruik mogen maken van de informatie uit een (nog) niet door hem uitgegeven artikel over Brouwers. Bij het zoeken op de naam Brouwers in oude kranten komen we veel advertenties tegen van de firma Brouwers. Uit al deze informatie en gegevens krijgen we sterk de indruk dat van veel Amerikaanse boerderijen in Fryslân en daarbuiten de stalinrichting door de firma L.S. Brouwers is gerealiseerd met materiaal oorspronkelijk afkomstig van de firma Louden en later steeds meer van de firma Brouwers zelf.


Archief firma L.S.Brouwers


We waren blijverrast toen we kort geleden een mail kregen van Reimer Rauwerda uit Leeuwarden. Hij schrijft daarin onderanderen het volgende:“In het verenigingsblad van de Friese Vereniging voor Landbouwhistorie ITARK nr.74-2020-01 las ik over de hijsinrichtingen voor hooi en ook graan van het fabricaat Brouwers. Als oud directeur van Brouwers Stalinrichtingen heb ik de nadagen van deze installaties nog meegemaakt.

In1960 kwam ik in dienst bij Brouwers en heb daar nog enige tijd de oprichter Lammert Simon Brouwers meegemaakt, die mij in wijdde in de techniek van de hijsinrichtingen. Als jongste bediende werd ik o.a belast met het op orde brengen van het archief. Daar waren ook alle gegevens bij van de geleverde projecten vanaf 1919, het ontstaan van Brouwers in Minnertsga.

Na mijn afscheid in 1999 is het bedrijf verhuisd naar het industrieterrein De Hemrik in Leeuwarden en het archief ondergebracht bij het HCL in Leeuwarden.

Naar ik heb begrepen ook de vele ordners met projectgegevens vanaf 1919” .


Reimer Rauwerda


Die laatste opmerking van Rauwerda klonk ons als muziek in de oren. We hebben snel contact gelegd met hem om te vragen mee te gaan naar het HCL om daar het archief van Brouwers te onderzoeken. Vanwege de Corona en een interne verhuizing is een bezoek aan het HCL slechts beperkt mogelijk. Bij het eerste bezoek van Jacob van der Vaart en Reimer Rauwerda zijn er een aantal van in totaal 115 archiefdozen klaargezet. een Omdat dit archief nog niet toegankelijk en ontsloten is met een duidelijke inhoudsopgave van wat erin zit, is het zaak elke doos open te maken en zorgvuldig te bekijken wat er precies in zit. Uitermate belangrijk is om in dit archief de antwoorden te vinden op onze vragen:' Vinden we de bewijzen van onze vermoedens dat de stalinrichting van veel Amerikaanse boerderijen door de firma L.S. Brouwers is geleverd en geïnstalleerd?' En op de vervolg vraag:' Heeft deze firma daarvoor gebruik gemaakt van het materiaal van de firma Louden uit Fairfield Iowa en in een later stadium van Brouwers zelf?' Er is enkele dagen en dagdelen zorgvuldig nageplozen of er de antwoorden op deze vragen zijn te vinden. Het zoeken richtte zich op de projectstukken ,dat zijn de leveranties aan de honderden boerderijen, met technische tekeningen en materialenlijsten. Uiteindelijk helaas zonder veel resultaat. Duidelijk is geworden dat Rauwerda in 1960 wel het hele bedrijfsarchief van de firma L.S. Brouwers vanaf 1919 tot 1960 in klappers heeft geordend, maar dat slechts een gedeelte, vooral betrekking hebbende op de jaren 1946–1960 in het HCL aanwezig is. Ook de talrijke foto's van stalinrichtingen die door de firma Brouwers zijn gerealiseerd zijn niet in het HLC terug te vinden.

Waar zijn de oudere project gegevens gebleven?Waarschijnlijk is bij de verhuizing van het bedrijf in het jaar 2000 slechts een deel van het archief naar het HCL overgebracht.

Wel lijkt het octrooiarchief vanaf 1924 aanwezig en oude kasboeken sedert 1920

De kasboeken bevatten dermate summiere informatie dat we daar niet veel mee kunnen. Wel geldbedragen en een notanummer, maar zonder opgaaf van waar het betrekking opheeft. Het octrooiarchief geeft informatie over verbeteringen die de firma Brouwers heeft bedacht en aangebracht bij onder anderen de drinkbakjes en het vastzet systeem. Al met al hebben we dus geen antwoorden kunnen vinden op onze vragen. Het enige positieve van deze tijd rovende werkzaamheden is geweest dat wei nformatie hebben gevonden van twee boerderijen in Feanwâlden en Appelscha, die in respectievelijk 1954 en 1960 zijn omgebouwd tot Amerikaanse boerderij. Tevens heeft Rauwerda ons nadere informatie kunnen geven over zaken die hem bij het archiveren van het bedrijfsarchief bijgebleven zijn. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en tijd. Rest mij nog u te vertellen dat ik (Hans de Haan) vanaf februari hartklachten heb gehad. Uiteindelijk heb ik 20 mei een hartoperatie ondergaan waarbij er vijf omleidingen zijn geplaatst. ik Gelukkig gaat het herstel heel voorspoedig. Vanwege de corona beperkingen heeft ons werken aan het boek enige vertraging opgelopen,maar gelukkig niet meer dan enkele maanden.


Hans de Haan, haanshoeve@hotmail.comtel. 0513-438007

Jacob van der Vaart, j.vaart@hetnet.nltel. 0513-412217


 

Vlas route 2020

22 juni 2020

Vlasroute “Follow the Blue Line” vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen.

De vlasroute start 20 juni 2020. Vanaf 10.00 uur zijn alle locaties open.

De start van de route is bij Kleine-Lijn, ambachtelijke textieldrukkerij met winkel en theetuin. Hier ontvang je de nieuwe flyer met tips en informatie.


Twee locaties zijn het hele jaar te bezoeken. Dit zijn Ambachtelijke textieldrukkerij Kleine-Lijn te Blije en het Vlasmuseum te Ee.


VLASVELDEN In mei 2020 zijn er drie vlasvelden ingezaaid met vezelvlaszaad. Deze velden zijn in Blije, Ternaard en Engwierum. In Blija aan de Farewei richting Farebuorren. Ternaard aan de Holwerderweg 11 (nabij Fiskbuorren) en een proefveld aan de Tempelsteed 1 te Engwierum. Het vlasveld in Ternaard is in samenwerking met Agrarisch Collectief Waadrâne

VLASDAGEN - Tijdens de vlasdagen zijn alle locaties open met extra demonstraties en activiteiten. De eerste vlasdag is op zaterdag 20 juni 2020. De volgende vlasdagen zijn op 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli en 1 augustus

Blije - Bij Kleine-Lijn kun je het ambacht beleven van het linnen bedrukken. Zaterdag 27 juni - Natuurlijk verven met planten en wieren uit het waddengebied. Meer info op kleur van het wadBlije - Demonstraties vlechtwerk. Maak kennis met het ambacht en Douwe van de Weij laat u zien hoe je kan vlechten met vlas en riet. Ook kunt u hier aan de slag met vlas. U kunt samen met Douwe vlas repelen. Repelen is één van de vele bewerkingen van het vlas.Ee - En in het vlasmuseum demonstraties vlasverwerken o.a. repelen, braken, zwingelen etc. I.v.m. corona en de huidige maatregelen is het vlasmuseum hoofdzakelijk onbemand. Mocht u toch graag met een vrijwilliger van het museum willen praten of wilt u een demonstratie zien? Dan kan dat, door te bellen met: 06 – 30 96 45 60 Groepen minimaal één dag van te voren reserveren!

AGENDA de agenda wordt wekelijks gewijzigd met nieuwe activiteiten tijdens de vlasdagen.

Zaterdag 20 juni - VLASDAG Vanaf deze datum weer heerlijke VLASKOEKEN verkrijgbaar bij Veldzicht te Metslawier

Zaterdag 27 juni - VLASDAG met presentatie van Kleur van het Wad.

Zaterdag 11 juli - VLASDAG - Wolly Prins van WOLDIE staat met eigengemaakte natuurlijke vlaszeep in de tuin van Kleine-Lijn. Heerlijke zachte zeep met lijnzaad.

Nieuw op de route is Veldzicht Metslawier. Bar/café met lunchroom en B&B. Of slapen in een oude Art Deco Landbouwschool te Metslawier. Dat kan natuurlijk ook bij BinnenInn! Hier kreeg men vroeger onderwijs over het telen van vlas. 

Het Vlas bloeit en boeit

21 juni 2020

Het vlas bloeit en boeit...

In juni bloeit het vlas en deze blauwbloeiende bloemenzee mag je niet missen! Texture stuurt je op vlasjacht! Stel je vlassafari niet uit, want de bloei van het vlas duurt niet eeuwig...

Op onze website 'Vlasvelden in Vlaanderen' kan je met een klik op de kaart een perceel vlas in jouw buurt vinden. Dit jaar noteerde het Departement Landbouw en Visserij een kleine 1400 vlasvelden in Vlaanderen terwijl het vorig jaar nog ruim 1600 velden telde. Het droge weer van de afgelopen maanden speelde de vlasboeren parten.

TIP: Vlasbloempjes staan 's morgens in bloei en zijn tegen de vroege namiddag al uitgebloeid. Wie dus een bloeiend vlasveld in al haar glorie wil spotten, moet vroeg uit de veren. Net zoals bij een echte safari dus...

Ga naar de website 'Vlasvelden in Vlaanderen' Vlastastische fietsroutes

We stippelden voor jou drie fietsroutes langsheen bloeiende vlasvelden uit. Aan jou de keuze tussen een familietoer (22 km), een stevige rit (48 km) of een echte kuitenbijter (102 km)! Telkens met Texture als vertrek- en eindpunt. Goed om weten: op het museumplein van Texture is een fietsstalling en fietspomp aanwezig. Bovendien is het museum strategisch gelegen voor fietsers, pal aan de Leie, tussen fietsknooppunten 10 en 18.

Wist je dat je de gratis knooppuntensticker (familietoer en/of stevige rit) gewoon kan ophalen aan de balie van Texture? Je kan onze uitgestippelde routes van 22, 48 of 102 km ook online raadplegen en downloaden via www.vlasveldeninvlaanderen.be. Superhandig, niet?

En wil je extra info bij de vlasrelicten die je passeert tijdens de familietoer? Dan tippen we je graag de ErfgoedApp. Zo krijg je een kort woordje uitleg, inclusief foto's en video's bij Preetjes Molen, B&B de Vlaschaerd en vlassite Sabbe. Een aanrader voor de erfgoedliefhebbers!

Meer weten over onze vlastastische fietsroutes

copyright foto Siegfried Desmet

Preetjes molen ontwaakt...

De winterslaap van Preetjes molen duurde dit jaar wel erg lang... maar eindelijk is het zover! We gooien de deuren van onze vlaszwingelmolen weer open. Laat de molen maar draaien! Je bent welkom NU zondag 21 juni tussen 14 en 17 uur om een gratis demonstratie mee te pikken door één van onze molenaars. En dit herhalen we elke derde zondagnamiddag van de maand, tot en met september.

Tag je foto's op sociale media met #PreetjesMolen @TextureKortrijk en laat ons meegenieten van je molenbezoek. We vragen aan onze bezoekers om zich ter plaatse te houden aan de veiligheidsvoorschriften in het kader van het COVID-19 virus.

Zondag 21 juni tussen 14.00 tot 17.00
Hoge Dreef z/n, Heule
Gratis


TIP: Combineer een molenbezoek met een bezoek aan het museum Texture en de vlasbewerking zal geen geheimen meer voor jou kennen…

Instaprondleiding in Texture

De gidsen missen Texture en wij missen onze gidsen. Een klassiek groepsbezoek met een gids zit er nog niet meteen in, maar de instaprondleiding voor een kleine groep van maximum 10 mensen kunnen we opnieuw veilig aanbieden. Dat is alvast een goed begin!

Wie zich graag NU zondag 21 juni laat meeslepen in de verrassende wereld van het vlas, is van harte welkom om 11 uur. Een begeesterende gids neemt je anderhalf uur mee op sleeptouw doorheen het museum. En dat voor slechts 3 euro bovenop je toegangsticket.

Zondag 21 juni om 11.00
Onthaal van Texture
€ 3 bovenop je toegangsticket


Hoe boek je online je museumticket, inclusief instaprondleiding?

Met onderstaand stappenplan lukt het je zeker! Het belangrijkste om weten is dat je zowel een museumticket koopt, alsook een instaprondleiding toevoegt. Je hebt beide nodig om je plek te verzekeren.

- Klik op onderstaande button 'boek nu je ticket'.
- Kies voor 'bezoek aan Texture'.
- Selecteer zondag 21 juni 2020 en vink het tijdslot 11 uur aan.
- Kruis het product 'Instaprondleiding' aan. Een ticket kost voor iedereen € 3.
- Kies daarna je museumticket volgens het tarief dat bij jou past.
- Je voegt dit toe aan de winkelwagen.
- Je klikt op 'doorgaan', je geeft je gegevens in en rekent af. Na betaling krijg je een bevestiging.

Boek nu je ticket

Ondervind je problemen bij het boeken van een online ticket?
Mail naar texture@kortrijk.be of bel 056 27 74 70 en we helpen u graag verder.

Deze zomer in Texture...

Naar jaarlijkse traditie landt Schatten van Vlieg, een spannende speurtocht voor gezinnen, in museum Texture. Dit jaar staat alles in het teken van 'Hoor jij wat ik hoor'. De collega's zijn achter de schermen nog volop bezig... maar wat zijn ze aan het doen bij lokale radiozender Quindo? Nemen ze een zomerhit op? Dat ontdek je tijdens de zomermaanden juli en augustus in museum Texture. Spits je oren...

Schatten van Vlieg in Texture
Woensdag 1 juli t.e.m. zondag 30 augustus
Elke dag tussen 10 en 17 uur, behalve op maandag
Gratis voor kinderen < 12 jaar, de begeleider(s) betaalt een toegangsticket


P.S. Speel je deze zomer Schatten van Vlieg in Texture, dan mogen op vertoon van je kassaticket zowel de kinderen als de begeleider(s) gratis binnen in Kortrijk 1302 om ook daar op speurtocht te gaan. En vice versa. Zo sla je deze zomer in Kortrijk twee vliegen in één klap!

 

Opening Tsiispakhûs!

11 juni 2020

De vlag bij museum it Tsiispakhûs in Wommels gaat weer in de mast!

Alle musea mogen weer open mits wordt voldaan aan de voor

musea geldende richtlijnen.

Museum it Tsiispakhûs opent donderdag 11 juni 13.30 uur ook weer haar deuren voor bezoekers.

We moeten werken met tijdsblokken en er mogen maximaal 10 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.

Uw bezoek kunt (moet) u reserveren op onze website (www.tsiispakhus.nl) met behulp van een nieuw online ticketsysteem.

U betaalt echter in het museum.

Als er ruimte in het museum is bent u als spontane gast ook van harte welkom.

Groepsbezoek is nog niet geoorloofd,

wel mag u als gezin met alle leden op bezoek komen.

De goed ontvangen expositie 'Boer zoekt...fabriek'

is nog te zien die we, dankzij de vele gulle reacties van onze 'freonen' dit jaar hebben kunnen

verfraaien en verbeteren.

 

Afgelaste evenementen 2020

26 mei 2020


Afgelaste evenementen door covid 19 in de maanden juni – juli – augustus en september.


12 en 13 juni Trekker elfstedentocht.


20 juni Oldtimer treffen Blauwhuis


21 juni Stationaire motorendag Jubbega


27 juni Oude tractoren en stationaire motoren in Oude -Bildtzijl


27 juni Historisch festival Sloten


4 juli Oldtimer show Sint Nicolaasga


23-24-25- juli Boerendag Driezum/Wâlterswâld (31 juli 2021)


29 augustus Stoppeldei Nijbeets


26 september Flaeijelfeesten Nieuwehorne

 

FLM en Nat veeteelt museum samen

20 april 2020

De besturen van het Fries Landbouwmuseum en het Nationaal Veeteelt Museum (NVM) in Beers (NB) tekenen deze week een intentieverklaring, waarbij het NVM gaat integreren in het Fries Landbouwmuseum (FLM).
De planning is om voor het einde van dit jaar het integratieproces af te ronden, zodat het FLM vanaf 2021 een groot deel van de collectie van het NVM zal kunnen tonen.

Aanleiding
Door verkoop van het gebouw waarin het NVM 20 jaar lang was gehuisvest (het oude ki-station Land van Cuijk in Beers), moest het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie of samenwerking. Die zoektocht heeft nu dus geresulteerd in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum, waarbij integratie van de beide collecties het uiteindelijke doel is.

Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een mooie en zeer interessante aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept. Bovendien brengt het NVM veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs. Hierdoor versterkt het FLM zijn positie als toonaangevend agrarisch museum in Nederland.

Sunny Boy komt thuis
De collectie van het NVM 'behandelt' de ontwikkeling van de veefokkerij. Het laat zien hoe Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw dankzij kunstmatige voortplantings-technieken toonaangevend werd op het gebied van de veeverbetering. Opvallend is dat veel impulsen hiervoor uit Friesland kwamen, onder meer op het terrein van de kunstmatige inseminatie.
De museumcollectie telt zo'n 2.300 objecten, ongeveer 25.000 foto's en ander beeldmateriaal (dia's, films en video's). De gehele collectie is geregistreerd (Adlib) en gedigitaliseerd. Het heeft naast objecten tevens een fraaie kunstcollectie, waaronder koeienschilderijen van de bekende kunstenares Marleen Felius en koestudies van de (Haagse school) schilder Jan de Haas.
Bijzonder zijn ook de geprepareerde koppen van diverse wereldberoemde stieren, zoals Kian uit de fokkerij van het roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee. Een ander topstuk is de kop van Sunny Boy, geboren in Fryslân (Schalsum) en met bijna twee miljoen nakomelingen een wereldkampioen.

De komende maanden gaan beide musea de integratie vormgeven. Het FLM gaat voorbereidingen treffen om ruimte te maken voor de integratie van de collectie van het NVM. Het NVM gaat eerst nog een deel van zijn omvangrijke collectie kritisch bekijken en ontdoen van overlap.
Eind 2020 moet alles zijn afgerond. Dan is de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum veilig gesteld voor de toekomst en staat er een versterkt Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

 

Boerendag 2020 gaat niet door!

11 april 2020

Boerendag Driezum/Wâlterswâld gaat in 2020 niet door ivm met covid-19 crisis

 

Excursie Schaatsmuseum

18 januari 2020

Zaterdagmiddag 18 januari 2020


Deze middag zijn we met 25 mensen op bezoek geweest in Hindeloopen!

We werden om twee uur verwacht in het schaatsmuseum.

Dit museum heeft de grootste schaatscollectie ter wereld.

Hier zijn nog originele werkplaatsen (houtbewerking, smederij lakkerij en pottenbakkerij)

Maar voordat we dit moois konden aanschouwen kregen we eerst koffie.

Daarna kon ieder op eigen gelegenheid door het museum lopen.

Er zijn hier schaatsen van over de hele wereld.

Ook de kinderschaatsen van koningin Wilhelmina liggen hier. Zelfs het familiewapen staat hier op

In de sfeervol ingerichte winkel was een grote keus aan beschilderde voorwerpen.

Ook was er een omvangrijke verzameling sleden.

En dan natuurlijk de hindelooper schilderkunst! Hier wordt bijna 7 dagen per week aan gewerkt door vader en zoon Bootsma die beiden de schilderskunst machtig zijn.

Het werk wordt zelfs naar china en Japan gebracht, alhoewel senior zelf niet vliegt!

Dit laat hij graag aan zijn kinderen over.

(ik buk al als hier een vliegtuig laag over komt!)
Ook worden er veel klompen aan de Zaanse schans geleverd!

Het museum is ook het gehele jaar open van

maandag tot zaterdag 10.00 – 18.00

Zondags 13.00 – 17.00

Nadat we het museum hadden bezocht was er nog ruimschoots tijd om met elkaar onder het genot van een kopje koffie en een lekker stukje koek na te praten.

Het was een geslaagde middag naar ons idee!

Klik hier

 

Nieuwjaarswens AFRON bestuur!

17 december 2019

Het bestuur wenst alle leden fijne kerstdagen

en een gezond 2020 toe!


 

35 jaar AFRON verslag

29 oktober 2019

Zaterdag 26 oktober 2019 was voor het AFRON bestuur een spannende dag!

De vereniging bestaat 35 jaar en dat wilden we vieren samen met onze leden, en dat zou volgens afspraak in de Izeren kou in Allingawier gevierd worden.

Een paar oud leden die een woordje zouden zeggen, dia`s en filmpjes bekijken en voor de liefhebber het museum bekijken. Alles was geregeld tot we op dinsdag

22 oktober te horen kregen dat de deuren daar op slot zaten en voorlopig niet weer weer open zouden gaan.

Wat nu? Paniek! Waar gaan we nu naar toe?

We hebben hier en daar gevraagd of het mogelijk was om binnen vier dagen met 40 man langs te kunnen komen.

Dat kon gelukkig in de recreatie boerderij De Blikvaart in St.Anna Parochie.

Toen snel een mail opgesteld voor de leden die zich hadden opgegeven en voor de website en maar hopen dat die zou worden gelezen.

De leden die geen mail hadden zijn gebeld met de mededeling om naar de nieuwe locatie toe te komen.

En toen was het zover! Zou iedereen het kunnen vinden?

En als er nu maar niemand naar Allingawier toe rijdt!

Door ziekte hadden een paar leden afgezegd.

De voorzitter opende deze middag en heette iedereen welkom. Er waren 43 leden.

Daarna kreeg Jan Bruining het woord hij heeft de AFRON mede opgericht en is ook voorzitter geweest.

Toen kwam Gerrit Lettinga vertellen over de Hynsteploeg.

Dit was een ploeg mannen die zich met hart en ziel inzetten om te werken met paarden. Dit hebben ze jaren lang gedaan, maar zo nu en dan viel er iemand weg ,of kon door de leeftijd niet meer mee doen. Tenslotte is alles op een laag pitje gezet. Maar door de inzet van Jan Drost met zoon Piter en Gerrit Lettinga wordt het vuur weer aangewakkerd en hebben de mannen Peter van Sinderen en Anne Woudsma bereid gevonden om samen verder te gaan.

Ook Wopke Huitema kwam aan het woord over de Hea ploeg hij vertelde hoe ze vroeger het hooi van het land haalden met de paarden en dat naar huis brachten in de schuur.

Ekke Atsma vulde zijn verhaal aan en was ook van mening dat er weer meer animo komt om met paarden te gaan werken.

Omdat er geen museum op deze locatie is had Dieneke Mindert Wijnstra uit Warns gevraagd of hij deze middag ons een paar verhalen wilde komen vertellen.

Gelijktijdig met Dhr Wijnstra kwam het echtpaar Scheenstra uit Marsum ook binnen.

Zij hadden helaas de mail niet gelezen/gekregen en waren met de taxi naar Allingawier gegaan. Daar zagen ze een papier met GESLOTEN op de deur. Gelukkig was de taxi er nog en die heeft hen weer thuis gebracht. Toen op de site gekeken en in de auto naar de Blikvaart.

De koffie en oranjekoek ging er natuurlijk in als koek!

Toen was het de beurt aan de verhalen verteller Mindert Wijnstra.

Hij heeft twee keer twintig minuten mooie verhalen vertelt. Tussendoor werd er door Herre van Dokkumburg een film getoond over het leven van Hessel Bouma op de boerderij in vroeger tijd. De leden werden getrakteerd op een hapje en een drankje en konden even gezellig met elkaar praten.

We hoorden positieve geluiden over de locatie en de gezellige middag!

Om vijf uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen een wel thuis.

Dieneke klik hier

 

LOCATIE VERANDERING 35 jaar AFRO

23 oktober 2019

Jelsum 23 okt 2019


Geachte AFRON leden


Door omstandigheden bij de Izeren Kou in Allingawier zijn het restaurant en Museum

per direct gesloten!
Ook wij zijn hier erg van geschrokken en hoorden hier gisteren de 22ste pas van.

Dit houdt in dat wij ons 35 jarig jubileum op 26 oktober a.s hier niet kunnen vieren.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om een nieuwe locatie te vinden, en dat is gelukt.

We kunnen nu terecht bij :

Recreatie boerderij de Blikvaart

Hemmemaweg 12

9076 PH
Sint Anna Parochie

Onze wel gemeende excuses voor het ongemak, maar we hopen u nu in Sint Anna te mogen begroeten om 13.30u.

Mocht dit onverhoopt niet lukken wilt u dit dan per omgaande laten weten aan Dieneke?

Tel. 058-2572458Met vriendelijke groet:

Het AFRON bestuur

Henk Heida

Wopke Huitema

Baukje v/d Burg

Dieneke Hamstra

Gerrit Lettinga

 

Laatste dag met stand in Workum

20 oktober 2019

Vandaag 20 oktober stonden we met de stand bij de strontrace in Workum.

We waren de vreemde eend in de bijt tussen alle scheepsmensen.

Maar de mensen waren wel belangstellend naar waar de AFRON voor staat!

klik hier

 

Spitkeet 2019

7 september 2019

Op zaterdag 7 september 2019 zijn we met een stand naar de Harkema geweest bij de Spitkeet.

Op een enkele bui na hebben we dat best getroffen.

Er was weer van alles te bekijken. Oude trekkers met mooi verbouwde woon/kampeer wagens. Bokken wagens waarin de kinderen een ritje konden maken. Muziek en op het eind van de middag een boerenboelgoed!

De dag werd goed bezocht!

verder lezen »
 

Afscheid van onze voorzitter!

23 mei 2019


Afscheid van onze voorzitter Gerrit Lettinga


Gerrit Lettinga en de AFRON dat is een èènheid!

Gerrit heeft heel veel gedaan voor de vereniging.

Elke keer tekende hij weer bij voor het voorzitterschap.

Jaren achter elkaar altijd maar weer vergaderen bij èèn van de bestuursleden thuis,

wat ook altijd wel gezellig was natuurlijk.

En met de stand ergens staan tijdens evenementen, ook daar was Gerrit altijd bij te vinden.

Hij heeft veel mensen kennis en is ook woordvoerder geweest bij de Paardenploeg van Jan Kloppenburg (mede oprichter van de AFRON)

Dus zat hij gebeiteld bij de AFRON.

Maar nu heeft hij toch besloten er mee te stoppen, en dat respecteren wij natuurlijk.
Je mag stoppen als je ruim 24 jaar voor de club bezig bent geweest!
In december 1995 is Gerrit bestuurs en redactielid geworden.

In 2000 vice voorzitter tot 2011.

In dat jaar werd hij voorzitter tot april dit jaar.

Gerrit was een man zonder computer, die wondermachine zei hij altijd daar heb ik helemaal niets mee.

Alles werd hem uitgeprint gebracht en dan was Gerrit weer helemaal op de hoogte van alles wat er speelde.

Tijdens de ledenvergadering op 5 april 2019 jl. in Berltsum hebben wij dan ook afscheid van Gerrit genomen en hem even in het zonnetje gezet door hem

ERE LID van de AFRON te maken.

Henk Heida spelde hem het erelid speldje op, en er was een mooie foto voor hem en bloemen voor Ditty.

Ook Hein Sterk heeft nog een woordje gesproken over wat ze samen hadden meegemaakt in de tijd dat Hein ook in het bestuur zat.

Hier was Gerrit wel mee ingenomen.

Maar Gerrit laat ons als bestuur nog niet in de steek gelukkig. Hij blijft hand en span diensten verrichten. En hij wil de 25 jaar vast ook nog vol maken bij de AFRON.

Henk Heida is nu zijn opvolger en wordt /is onze nieuwe voorzitter.

Gerrit uit naam van alle leden en het bestuur willen we jou nogmaals hartelijk danken voor alles wat je de laatste 24 jaar voor de AFRON hebt betekend!

Het bestuur.

Klik hier voor foto`s


 

Uitnodiging AFRON leden Excursie

18 mei 2019


Geachte leden.


Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een ledenexcursie.

Wanneer: Zaterdagmiddag 18 mei 2019.

Locatie: BB Bunker in Grou

Adres: Burstumerdyk 1

9001 ZC Grou

Aanvang: 14.00u / 14.15u met koffie/thee en iets lekkers.

14.30u rondleiding in twee goepen.

15.45u einde rondleiding.

16.00u einde middag.

Na de rondleiding is er gelegenheid om na te praten onder het genot
van een drankje op eigen kosten!


Graag voor 1 mei 2019 opgeven bij Dieneke Hamstra

Tel: 058-2572458

Mail: info@afron.nl

Of tijdens de ledenvergadering op 5 april a.s. in Berltsum.


Het bestuur.

 

It Tsiispakhuis Wommels vernieuw

13 mei 2019

BOER ZOEKT... FABRIEK

Op de begane grond is vanaf donderdag 2 mei t/m zondag 3 november 2019 de nieuwe wisselexpositie

'Boer zoekt...fabriek' ingericht terwijl op de eerste verdieping (de kaaszolder) de permanente tentoonstelling over het zuivelverleden kan worden bezocht. Met deze nieuwe tentoonstelling nemen we u mee terug in de tijd waarin de talloze melkfabrieken in steden en dorpen in Friesland zijn ontstaan. Op meerdere wandpanelen kunt u lezen waarom deze zijn opgericht. Wie waren de oprichters, wie de geldschieters (de freule van Wommels!) en wie de eigenaren van de zuivelfabrieken? Een aantal boeren (coöperatie) of een vermogend particulier, vaak afkomstig uit 'Holland'?

Met de komst verschijnen er naast de hoge kerktorens hoge schoorstenen op het platteland en rammelende melkbussen, die door melkrijders naar de fabriek worden vervoerd.

De botermaakster, de boerin of de dochter, verliest hiermee haar sociale positie want mannenin witte overals nemen haar taak over en fietsen van en naar de zuivelfabriek alsdaar de stoomfluit gaat. De kranten schreven over het gevaar dat er nu 'magere kalveren en vette boerinnen' zouden komen! Deze plattelandsontwikkeling, die in korte tijd eind 19 eeuw plaatsvond, wordt uitgebreid verklaard.

Het onlangs aan ons geschonken tegeltableau afkomstig uit de zuivelfabriek van Vreugdenhil (v/h Hollandia) te Scharsterbrug, naast de vele historische foto's, tonen deze geschiedenis en op de oude zwart-wit films maakt de boerin nog boter en kaas. Het museum op het Ald Hiem 2 in Wommels is dit jaar geopend van 2 mei t/m 3 november op donderdag t/m zondag van 13.30 -16.30 uur.

Klik hier voor foto!

 

Verhuizing Documentatie centrum

31 januari 2019


Op 11 januari kregen wij als AFRON bestuur het vriendelijke verzoek om zo snel mogelijk de ruimte in Veenklooster waar ons documentatie centrum al ruim 30 jaar is gevestigd te legen.

Dit werd een hele klus natuurlijk.

Iedereen ging grote stevige dozen sparen

Dhr Herre van Dokkumburg ging aan de slag om alles in te pakken. Plank voor plank met in elke doos een briefje waar op stond wat er in zat.

Op 23 januari is het bestuur met behulp van Hans Woudstra Alco de Jong en Hendrik Hamstra begonnen om alles van boven te halen en in auto`s te laden.

Dieneke zette alle dozen bij de trap neer, en daar stonden drie man op en gaven de dozen aan elkaar door!

Vandaar door de stal naar buiten en in de auto`s plaatsen.

Dit was een hele klus, en we zijn er drie keer geweest met auto`s en een busje en zelfs een veetrailer waar alle planken van de schappen mooi in pasten en het meubilair en wat kasten.

Daarna ging het in optocht naar Berltsum waar Herre van Dokkumburg al klaar stond voor de ontvangst.

Op 30 januari werden de laatste dozen opgehaald, en zijn Baukje en Dieneke nog even met de stofzuiger door de ruimte geweest en hebben de boel afgesloten.

Nu staat dus alles, zo`n 200 dozen in Berlikum waar

Dhr van Dokkumburg alles weer een plekje hoopt te geven de komende tijd.

Hier moet nog een wandje uitgebroken worden en geverfd, waarna de schappen geplaatst kunnen worden en de boel weer wat geordend een eigen plaatsje krijgt.

Klik hier voor foto`s gemaakt door Dieneke

 

Nieuwjaar

9 januari 2019

Het AFRON bestuur wenst iedereen een succesvol 2019!

Gerrit Wopke Henk Baukje Dieneke

 

Miniatuur markt Goutum

30 december 2018

Op zondag 30 december is er een Friese Miniaturen dag in het Fries Landbouw Museum.

Tijdstip: 10.00u tot 17.00u

Locatie: Felling 6 8912 CG Goutum

 

Open tussen kerst en nieuwjaar

27 december 2018

Geachte AFRON leden.

Onderstaande adressen kunnen weer worden bezocht tussen kerst en nieuwjaarHet Pake Titus Boeren Museum

Hier is een oude collectie boerengereedschappen en een pronkkamer. In de schuur oude werktuigen en een verzameling Mc. Cormick trekkers.
Er is een aardstraalkastje uit 1952 dat werd verkocht als middel tegen denkbeeldige schadelijke aardstralen.
Het kastje kan ingekeken worden om de werking te bestuderen.

Titus de Wolff Flânsum 5 9012 DC Raerd. Tel 0566-601418

Het Harley Davidson en Oldtimer museum
Een museum met een 30 tal antieke Harleys en andere merken motoren en unieke oldtimer auto`s.
Dit alles aangevuld met informatiekaarten.
Fam. Miedema Blink 3 9012 DB Raerd.Op `e Pleats by Hessel Bouma.
Hessel Bouma syn samling fan it greidebedriuw, spesjalisearre yn hynstespul is ek it hiele ier rûn iepen op fersiek!
Dus earst efkes skilje nei: 0515-231382.
Ringdyk 5
8632 WK Tirns

 
18 december 2018

Het AFRON bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een succesvol 2019!


Gerrit Wopke Henk Baukje Dieneke

verder lezen »
 

Bestuursuitje december 2018

13 december 2018

Bestuursuitje naar Dhr Leenstra in Joure op 13 dec. 2018

Hij had 13 oude Deutz trekkers staan waarover hij mooi kon vertellen. Het was erg koud deze dag, en we konden binnen bij de kachel en een kop koffie lekker opwarmen.

Daarna gingen we naar de Fam. Terpstra in Wijckel zij wonen in een oude boerderij uit omstreeks 1800.

Ze hebben alles zelf verbouwd en geverfd in de kleuren zoals het vroeger was en hebben ook veel antiek spul staan, wat vroeger in de slagerij werd gebruikt zoals een oud hakblok en messen en zelfs de slijpsteen voor de messen was er nog.

Dit kwam bij Hinke haar ouders vandaan die slager waren.

Kees vlecht ook nog veel eenden korven waar hij mee de boer op gaat.

Ook daar koffie gedronken en het huis bekeken.


Daarna zijn we naar Sloten gereden waar we hebben gegeten.

klik hier

 

Leden excursie 27 oktober 2018

28 oktober 2018


AFRON najaarsexcusie


Voor Zaterdagmiddag 27 oktober 2018 hadden we onze leden uitgenodigd voor een excursie naar het nieuwe FRIES LANDBOUW MUSEUM in Goutum.

Hier werd massaal gehoor aan gegeven, en konden we deze middag bijna 60 leden verwelkomen met een kop koffie of thee en een stukje oranjekoek.

Voorzitter Gerrit Lettinga opende de middag.

Toen nam Directeur Henk Dijkstra het woord, en vertelde over de totstandkoming van de museumboerderij vanaf de aankoop tot de opening op 22 juni 2018.

Dit is en gelede boerderij van 1909 gebouwd door architect W.C de Groot, waarvan de schuur stal en woonhuis zijn gescheiden.


In een jaar tijd is heel wat werk verzet door vele mensen, en is er een prachtige boerderij verrezen waar iedereen trots op mag zijn.

Na de dia presentatie was er tijd voor een tweede kop koffie en konden we het museum zelf bekijken.

Dit viel bij een ieder in goede smaak, vooral koe Jantje genoot veel aandacht. Jantje staat sinds een paar weken in het museum, en is net als het paard keije op gezet door preparateur Chris Waler uit de Triemen.

Jantje is een dubbel doe koe, dat wil zeggen dit is een vlees en melk koe.

Waler is hier 3 maanden en 7 dagen 10 uren per dag mee bezig geweest!

Er zit 840 uren werk in. Het resultaat is dan ook prachtig, en het is heel moeilijk om er niet lekker tegenaan te gaan kruipen. (maar aanraken is taboe!)


Overal zag je mensen in het museum heerlijk rustig alles bekijken en met elkaar bespreken. Vele dingen werden herkend van vroeger en er werden herinneringen opgehaald.

Het museum verteld over de voortdurende innovatie die de Friese landbouw, en dus ook de zuivel nog steeds doormaken


Na de bezichtiging kon men nog een drankje gebruiken en even napraten over de naar onze mening zeer geslaagde excursie middag.


Dieneke

klik hier

 

Nieuwsbrief O.T.M.V

1 oktober 2018

Nieuwsbrief OTMV Afdeling Friesland

Online versie

Techische avond, GEZOCHT- secretaris-

Goedendag Leden,

Door de vele aanmeldingen voor de technische avond is er inmiddels al een flinke wachtlijst. We zijn verheugd met de vele opgave maar spijtig natuurlijk voor degene die het treft, we zoeken hiervoor een oplossing. Helaas kunnen we de groepen niet groter maken. We komen hierop terug!

De voorbereidingen voor het lustrumevenement op 5 en 6 juli 2019 in Veenhuizen zijn al een tijd in volle gang. De hoofdlijnen zijn grotendeels bekend en de functies worden verdeeld in de lustrumcommissie.
Dit proberen we dan ook te verdelen in de 3 afdelingen en als afdeling Friesland zoeken wij iemand voor de secretarisfunctie.
Hierbij dus de vraag, wie wil in de lustrumcommissie plaatsnemen als secrestaris? En zo met ons het 40-jarig lustrum tot een geweldig evenement te maken!
Van alle 3 afdelingen zitten van elke afdeling een aantal bestuursleden in die commissie die regelmatig met elkaar vergaderen in Beetsterzwaag, soms met de complete besturen, soms alleen met de afgevaardigden per afdeling. We doen het met elkaar en helpen waar nodig.Fokko en Luc-Jan
 

Oogstfeest Westhoek 2018

9 september 2018

Op zaterdag 8 en 9 sept zijn wij als bestuur van de AFRON naar de Westhoek geweest!

De vrijdags hiervoor waren er al een flink aantal mannen bezig geweest om het

materiaal daar te krijgen. Er moest een oude dors machine klaar worden gemaakt die door paardenkracht werd aangedreven, hier zijn altijd zes man voor nodig om dit allemaal draaiende te houden. Jan en Piter Drost waren er natuurlijk bij met hun paarden.

En Pier de Boer die deze tersk (dors) machine altijd vult met de schoven en de 'Wiene'

bedient om het kaf van het koren te scheiden.

Het kon wel eens de laatste keer zijn geweest nu Pier er waarschijnlijk mee stopt!

Dan gaat er weer een heel oud ambacht verloren.

Het had daar nachts nogal geregend waardoor het niet mogelijk was om s`morgens te dorsen.

In de middag lukte dat gelukkig wel, het was droog weer met een harde wind.


Ook werd er deze zaterdag geploegd van oud naar nieuw! Dat wil zeggen er werd met de paarden geploegd, en met trekkers van oude tot de aller modernste. Maar dit was een zeven schaars ploeg, dus die nam wel heel veel in èèn keer mee.

Het terrein was niet al te groot, dus die hebben we niet weer gezien.

Het was een prachtig gezicht om dat allemaal achterelkaar aan te zien rijden en ploegen.

Op het terrein stonden ook nog vele trekkers en (antieke) wagens die het bekijken meer dan waard waren.

Erg druk met publiek was het niet deze dag, er was ook overal wel iets te doen om naar toe te gaan in Friesland.

Toch hadden we een prachtige dag daar in het Bildt!

Klik hier voor foto's van Dieneke Hamstra
Klik hier voor video 1 van Alco de Jong
Klik hier voor video 2 van Alco de Jong

Klik hier voor video Eicher Agrirobot

 

Hynstedagen Wouterswoude 2018

29 juli 2018

Hynstedagen Walterswâld 28 juli 2018.


Na een lange tijd van veel warmte en grote droogte, waren deze dagen weer in Driesum Walterswâld de paardendagen.
Het concours op vrijdag was door de warmte met meer dan 30 graden aangepast door het traject in te korten.
Zaterdagmorgen hebben Wopke Huitema, Henk Heida en Gerrit Lettinga de stand ingericht en kwamen Jan en Pieter Drost weer met hun paarden om in het hooi te kunnen werken.

Maar net deze dag sloeg het weer om en begon het te regenen en te onweren.
Daarom moesten de paarden weer even terug in de trailer, en regende het hooi nat!

Om half twee s`middags kwamen de twee vrouwelijke bestuursleden Baukje v/d Burg
en Dieneke Hamstra bij de stand, en toen scheen zowaar de zon weer.
De paarden werden weer ingespannen en moesten aan het werk voor de schudder en de lely.
Het was niet niet erg druk met publiek dit jaar, en ook bij onze stand en op de braderie was het erg rustig.

Ook bij de veekeuring was het minder druk dan de voorgaande jaren!
Om kwart over drie zette de lucht weer aan , en begon iedereen om ons heen zijn boeltje op te pakken en vertrokken. Wij hebben dat voorbeeld ook maar gevolgd, en dat was niets te vroeg!

Een kwartier later begon het even fel te regenen en vluchten de bezoekers de grote tent in.

Klik hier

 

Leden excursie 7 juli 2018

8 juli 2018

Klik hier.Op zaterdagmiddag 7 juli 2018 hebben 22 leden deelgenomen aan een excursie naar de Seedykstertoer in Marrum.

 

25+ Oldtimer middag 7 juli 2018

7 juli 2018

Zaterdag middag 7 juli 2018
25+ Oldtimer middag in Blije van 14.00u tot 17.00u
Deelnemers en Publiek gevraagd!

Gratis toegang/deelname

Geen aanmelding nodig! voor de deelnemers: Gratis koffie.

Tevens kunt u uw spullen ruilen verkopen!

Deelname op eigen risico!!

Locatie Farrewei/ Swartewei Blije.

(Volg de borden deelnemers, publiek.)

 

Opening nieuw FLM Museum

26 juni 2018

klik hierOp 22 juni 2018 werd het nieuwe Landbouw museum geopend aan de westkant van Leeuwarden.

Vier bestuursleden van de AFRON zijn hierbij aanwezig geweest.


 

Verslag excursie Titus de Wolff

12 mei 2018

Genieten van een mooi bewaard gebleven stukje natuur in Flansum.

Alsof het een zomeravond was, op maandag 7 mei 2018, beter weer hadden wij ons niet kunnen wensen! Om zeven uur werden we door Titus de Wolff met cake en koffie op zijn boerderij in Flansum welkom geheten. Nog even rondkijken in de voorkamer met de vele dierenschilderijen en het schoorsteenmantelstuk dat al vast een voorproef was van wat we straks in het veld verwachtten te zullen zien. Op naar de stal waar Titus met de tractor een flink grote wagen op het voerpad naar binnen reed. Titus klom op de zolder waar pakken met strooisel stonden, die als zitplek dienst zouden doen. Twee mannen stonden al tussen de koeien om de balen aan te pakken en op de wagen te zetten. Bij het opvangen van de eerste baal werd Henk Heida verrast door een strooiseldoop; even afschudden en in een zucht was de wagen voorzien van zitplaatsen. Een kleine dertig personen namen plaats op de balen en daar gingen we, genietend van de mooie natuur en de 'greidhoeke'. Halverwege de boerderij van Titus en het dorp Rauwerd gingen we het weiland in en wat meteen al opviel was de grote verscheidenheid aan weideplanten in het land waar we doorheen reden. Ook de vormen van land, greppels, slootjes, dijkjes, plassen heeft de oorspronkelijke vormen behouden, zoals het in de middeleeuwen al was. Er ligt twintig hectare en pas eind juni wordt het gemaaid waarna er nog jongvee wordt geweid. Nu stond het gras mooi hoog en het was zo een geschikte plek voor nesten en jonge vogels, maar bij de nestencontroles dit jaar, is gebleken dat er veel nesten verstoord waren door vos of steenmarter, waarschijnlijk de laatstgenoemde.

Zo in de stille avond was het voor ons genieten van vogels en hun geluiden en bij een korte 'voorzichtige' wandeling rond een plas een jong kievitskuiken rond zien rennen, een 'broedsje' te ontdekken, met ook nog rond vliegende tureluurs, grutto's, kieviten boven je hoofd is prachtig.

De rit over het weiland terug naar de boerderij bij een ondergaande zon leverde ook weer mooie plaatjes op met het laatste zonlicht van deze dag. Na de tocht nog 'buorkje' in het museum, even nazitten in de keuken en kamer en Titus bedanken voor de mooie avond die hij ons heeft bezorgd.

Gerda Fokkema - de Beer.Klik hier voor foto.s

 

Minnertsga Koningsdag

27 april 2018

Show van trekkers vrachtauto`s

Antieke auto`s, brommers, stationaire motoren.

Kortom er was weer genoeg te zien.

klik hier voor foto`s

 

Verslag Tsiispakhus

15 april 2018

Op vrijdagavond 13 april was de jaarlijkse ledenvergadering, dit keer in het Tsiispakhus van Wommels.

verder lezen »
 

Follow the Blue line Vlasroute

5 april 2018

Yn it kader fan Kulturele Haadstêd 2018 is ien fan de aktiviteiten

'Follow the blue line'.

De betinkers sizze dersels it folgjende oer:

(FoaFRIESLAND

Follow the blue line is een vlasroute die het hele verhaal vertelt van vlas tot aan handbedrukt linnen.

In het verleden was het vlas, naast de teelt van aardappelen en graan, een belangrijk gewas dat werd geteeld op de kleigrond. Omdat vlas een duurzaam gewas is – er gaat niets verloren bij de verwerking van vlas – gaan wij vlas tot aan handbedrukt linnen opnieuw onder de aandacht brengen.

Met deze route hopen wij ook dat het vlas weer wordt herontdekt en t.z.t. weer boeren het gewas gaan telen en er werkgelegenheid wordt gecreëerd in een krimpgebied. In mei 2018 gaan we beginnen met het inzaaien van diverse akkers met vlas.
In de maanden juni tot september zijn alle locaties te bezoeken die elk een verhaal vertellen rondom vlas. Alle locaties zijn elke zaterdag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Daarnaast zijn er een aantal locaties die de hele week toegankelijk zijn voor publiek van 10.00 – 17.00 uur.

Wat is er zoal te zien en te beleven, twintigtal vlasbewerking machines – ambacht vlechten met vlas en demonstraties – spinnen van vlas, weven van vlasvezels tot aan handbedrukt linnen – er komt een vlasservies, gekoppeld aan een restaurant waar men bij het boeken van een arrangement na het dineren het servies meekrijgt naar huis. Dit als aandenken aan Fryslan 2018. Natuurlijke zijn er doorlopende demonstraties en er wordt een souvenir gemaakt van het product vlas.
Locaties

Marrum, de teelt van het gewas vlas
Ferwert, het tentoonstellen van de vlasbewerkingsmachines loods sterk
Blije, kleine lijn ambachtelijke textieldrukkerij met demonstraties en workshops en teelt van gewas vlas. Ternaard, de Waard van Ternaard arrangement met vlasservies
Ee, vlasmuseum het Braakhok
Holwert, Vlechtwerken van o.a. eendenkorven, de heer de Groot

Data en tijden

za 2, 9, 16, 23, 30 juni, za 7, 14, 21, 28 juli, za 4, 11, 18, 25 augustus,

za 1 september, alle dagen van 10 tot 17 uur

It bestjoer fan de Strampel stiet posityf foar dit plan oer en komt mei it folgjende foarstel:

 • Wy dogge mei en rjochtsje yn ien fan de loadsen fan Gjalt op 12 maaie in diel yn as promoasjeromte fan ús feriening.
 • Elke sneon komme yn wikseljende twatallen flechters nei Holwert.
 • Net de wênstige 25 euro, mar 10 euro betelllet de Strampel oan Gjalt de flechter foar kofje, tee, in slokje en middeis in stevige potstrohap.
 • Gjalt soarget foar reid en flaaks.
 • De koer dy't flochten wurdt, wurdt as tsjinprestaasje oan Gjalt ôfstien.
 • Elke flechter mei 3 kuorren fan himsels meinimme foar ferkeap oan it publyk.

Wy soene hiel graach sjen dat we mei-inoar dizze útdaging oangeane.

Wa't fuortendaliks al wit dat er meidwaan wol, kin alfêst, leafst mei in maat, in datum reservearje en wy besykje de planning kompleet te krijen. En 12 maaie (9 oere) hawwe ek graach jim help. In mailtsje of in telefoantsje oan de skriuwer is genôch.

 

Lezing 19 januari 2018

19 januari 2018

Fryslân als kennisclub in een wereld vol aardappelen:

Van potgoed naar zaad.

verder lezen »
 

Nieuwsbrief open dagen.

27 december 2017

Friese vereniging voor
historische landbouw
Nieuwsbrief
November 2017.

p.a. Hoatse de jongstrjitte 8
9057RK Jelsum
Tel.058-2572458
E-mail:info@afron.nl
Website: www.afron.n

l

Geachte leden.

Tussen kerst en nieuwjaarsdag zijn er weer enkele leden bereidt om hun deuren te openen en u welkom te heten en te vertellen over hun hobby/verzamelingen. Dat zijn dit jaar:

Mini Museum.Chris Bos Britsum
Mijn Mini museum op het gebied van klein boerengereedschap en wat stationaire motoren is altijd open wanneer ik thuis ben. Zoals de naam al doet vermoeden is het niet groot maar voor de liefhebbers is er toch wel wat te zien. Ook staat er een oldtimer van het merk IFA F8 Bouwjaar 1957
Ik heb zelf gemaakte miniatuurtjes zoals een Miedema wagen en kruiwagen van zo`n 15 cm. Belangstellenden kunnen beter eerst even bellen
met Chris Bos 0582572508
Aldlândsdyk 11 9055 NG Britsum.
Er wordt geen entree geld gevraagd.


Op `e Pleats by Hessel Bouma.
Hessel Bouma syn samling fan it greidebedriuw, spesjalisearre yn hynstespul is ek it hiele ier rûn iepen op fersiek!
Dus earst efkes skilje nei: 0515-231382. Kosten €4,- foar tagong in bakje koffie/thee en in stik krûdkoeke en ûtlis wat de muoite wurdich is!Museum Tusken de Marren.
Museum openstelling op 27-28-29 en 30 dec. 2017
Er zijn een stuk of 12 tractoren waaronder Steyr tractoren. Zelfs een Steyr fiets en Steyr Puch brommer. Ook Miedema wagens zijn er te zien.
De verschillende huishoudelijke gebruiks voorwerpen van vroeger zijn uitgebreid met 400 thee en koffiepotten.
De entree met Koffie en thee is gratis.
Openingstijden van 10.00 uur tot 17.00 uur. (Eerst even bellen naar 06-28079295 )
Bouwe en Dieneke de Jong
Sumarderwei 3 9261 VC Eastermar


Het Pake Titus Boeren Museum
Hier is een oude collectie boerengereedschappen en een pronkkamer. In de schuur oude werktuigen en een verzameling MC.Cormick trekkers. Nieuwe aanwinst is een aardstraalkastje uit 1952. Werd verkocht als middel tegen denkbeeldige schadelijke aardstralen. Het kastje kan ingekeken worden om de werking te bestuderen.
Ook zit er iemand van de Strampel te eendenkorfvlechten.
Titus de Wolff Flânsum 5 9012DC Raerd.

Het Harley Davidson en Oldtimermuseum
Een museum met een 30 tal antieke Harleys en andere merken motoren en unieke oldtimerauto`s.
Dit alles aangevuld met informatiekaarten.
Fam. Miedema Blink 3 9012 DB Raerd.


Museum boerderij Ald Barrahûs
Agrarisch bedrijf met historische bezienswaar-
heden. In het woongedeelte proef je het boeren leven. In de keuken vindt je een schouw en een bedstee.
In de hûskeamer een bijzonder ingerichte kabinetkast. De pronkeamer met daaronder de molkenkelder. En in de tuin staat de soldaat van Barrahûs, aan deze soldaat is een sage verbonden die zich afspeelde op de boerderij.
Folkert en Betty Jongbloed
Bredyk 28 9088 BX Wirdum
Open van 14.00u tot 16.30u.


Het AFRON bestuur.

 

Kerstgroet

22 december 2017

Wij wensen onze leden en donateurs Prettige kerstdagen en een gelukkig en succesvol 2018

Bestuur AFRON

Gerrit - Henk - Wopke - Baukje en Dieneke

 

De lester flaaksdei

21 december 2017

'De lester flaaksdei' zal worden gehouden in de oude zuivelfabriek 'It Stienfek'in Ee op zaterdag 30 december a.s

Het adres is Stienfeksterwei 30a Ee

Dit wordt georganiseerd i.s.m het Vlasmuseum It Braakhok te Ee.

 

Wer kinne myn trekkers hinne

30 november 2017

Op in trekker ride hat er al mear as in jier net dien. Yn syn wurkplak stiet in ontmantele trekker al skoften te wachtsjen 'It wol net mear.' Jan Bruining fan Ingelum hat in yndrukwekkende samling trekkers yn syn loadsen yn Ingelum, mar hy siket oar plak foar se. Bruining is siik en wol foar syn dea witte wer't syn trekkers telone komme.

De samling fan tusken de 35 en 40 trekkers, ferskillende boereweinen en wat Alde frachtauto's, hat in grutte emosjoniele wearde: 'Dizze Alde Cormick wie fan us heit, hy kocht him yn 1949 en hy hat foar us bedriuw wurke oant de ein.'

Sa stiet der mear guod fan it leanbedriuw dat Bruining tegearre mei syn heit hie. 'Ik ha ek trekkers der't ik fierders neat mei haw, mar dy't ik kocht haw om in searje folslein te meitsjen.' Leanbedriuw Bruining is yn 1991 ferkocht. Yn de trije grutte loadsen op it hiem groeide de samling Ald lanbouwguod troch.

Bruining is siik. Hy hat lest fan de longen. 'Ik hie my it alder wurden hiel oars foarsteld. As ik hjir sit, liket it hiel wat. Mar as ik in stikje rinne moat, is it niks mear.' Bern hawwe hy en syn frou net. Bruining wol syn trekkers net ferkeapje, de samling moat sa folle mooglik byelkoar bliuwe, hy wol net dat se yn hannen fan hannelers komme. Syn earste idee wie om it doarp Ingelum in trekkermuseum nei te litten. Mar dat plan run op neat ut. In pear jier lyn hawwe minsken fan it Frysk Lanboumuseum yn Earnewald by him west te sjen. Dy hienen doe neffens Bruining wol earen nei in part fan syn samling. 'Net alles, mar bygelyks us trekkers fan it leanbedriuw, der wie ik al tige wiis mei.' Mar in pear wike lyn die bliken dat it museum gjin plak hat foar syn trekkers. It lanboumuseum sil fan 't winter ferhuzje en is dwaande mei it gearstallen fan de nije kolleksje. Mear romte foar grut materiaal is der, yn fergelyk mei de alde sitewaasje yn Earnewald, spitigernoch net bykommen. Miskien hawwe se plak foar ien of twa trekkers fan Bruining, mar der wol hy net oan.

It docht Bruining sear. Net allinnich fanwege syn persoanlike ferhaal, mar ek omdat er fynt dat dit Fryske argraryske guod bewarre bliuwe moat foar letter. 'Je moatte dit guod dochs oanreitsje kinne, om hinne rinne kinne en op sitte kinne. Foar in digitaal plaatsje fan in trekker hoege jo net nei in museum. Dat kinne jo thus ek wol besjen.' Op de nije museumlokaasje is wol romte, mar jild om in loads te bouwen is der net. Bruining hie sels syn jild neilitte wollen oan it museum omdat hy en syn frou gjin bern hawwe. Hy hopet dat der dochs noch earne jild beskikber komt, sadat it museum in loads bouwe kin om grut materieel yn sjen te litten.

Teloarsteld stoareaget Bruining yn 'e loads oer syn trekkers, ferskillende mei lekke bannen en allegearre under in grutte laach stof. Oan in part derfan moat ek noch aardich sleutele wurde, wolle se wer ride kinne. Mar der hat Bruining wol in oplossing foar: 'Jo soenen der in wurkprojekt fan meitsje kinne foar wurkleazen of lestige jongeren of sa. Se meie it guod fan myn wurkplak ek sa oernimme.'

 

Nieuwsbrief Warkums Erfskip

24 november 2017

Nieuwsbrief Warkums Erfskip nummer 43 november 2017 Warkums Erfskip Vandaag, 13:20;

Winterfair Workum a.s. vrijdag 24 november

Aanstaande vrijdagmiddag en –avond is Museum Warkums Erfskip in verband met de jaarlijkse Winterfair geopend van 17.00 tot 21.30 uur.

Ons museum is gratis toegankelijk (heeft u een Museumkaart, dan scannen wij deze natuurlijk graag).

In onze museumwinkel hebben wij leuke artikelen te koop zoals Workumer aardewerk, Workumer Gaastra-thee, boeken over de historie van Workum e.o., souvenirs en voor de komende winter Friese sjaals, mutsen en handschoenen.

Natuurlijk ligt de Warkumer Wikekalinder 2018 weer op u te wachten.

Nutsspaarbank 1817—2017

Op 10 november 2017 was het 200 jaar geleden dat de eerste Nutsspaarbank in Nederland werd opgericht. Dat gebeurde in Workum!

De tentoonstelling is a.s. vrijdag (waarschijnlijk) voor het laatst te bezichtigen.

Kwartierstaat Hendrik Kuiper

Sjoerd Huitema uit Koudum heeft de kwartierstaat van Hendrik Kuiper gemaakt. Hendrik Kuiper was boer in it Heidenskip aan de Inthiemavaart, meestal de Iensumesleat genoemd. Op 16 juni 1943 is Hendrik door de Duitsers opgepakt en is nooit meer teruggekomen. Klik hier.

Een brief van een weesjongen uit 1845

Johannes Willems Schuurmans wordt in 1822 geboren op Súd 136. Na het overlijden van zijn ouders komt hij in het Workumer weeshuis. Krijgt een opleiding als zeeman en schrijft in 1845 een brief aan de regenten van het weeshuis om zijn bezittingen op te vragen.

De brief is aan Warkums Erfskip geschonken door Martin en Nelly Bijvoets uit Rotterdam.

Nog een aantal jaren blijft Johannes zeevarende, maar dan krijgt zijn leven een onverwachte wending. Klik hier.

Warkums Erfskip accepteerd Bitcoins

Aanstaande vrijdag is het mogelijk om met de digitale munt Bitcoin te betalen. BitKassa heeft er voor gezorgd, dat Warkums Erfskip een keurige pagina heeft gekregen waarop de betalingen kunnen worden verricht. Klik hier.

Wilt u een betaling doen voor aankopen in onze webwinkel of een dakpan adopteren, dan kan dat via BitFactuur: Klik hier.

Adopteer een dakpan

Museum Warkums Erfskip is een dakpannen-actie gestart om extra geld te genereren voor de inrichting van “De (nieuwe) Waag'. Dit geld willen we gebruiken om de visie “Vanuit de Waag, beleef je Workum!' voor 100% te kunnen waarborgen. Doet u ook mee? Klik hier.

Er zijn al een flink aantal dakpannen geadopteerd: Klik hier.

Museumkaart

Bestel online de Museumkaart en krijg gratis toegang tot meer dan 400 musea:

Klik hier.

Warkumer Wikekalinder 2018

De 19e Warkumer Wikekalinder van het jaar 2018 is te koop. U kunt de kalender kopen in ons museum, op diverse verkooppunten in Workum en in onze webwinkel: klik hier

Foto's nabestellen kunt op onze site oypo.nl/warkumserfskip.

Wilt u de foto's op de kalender 2018 bekijken?: klik hier.

Workum's Stenen Archief

In de zijmuur van It Pottebakkershûs bevindt zich de gevelstenenmuur.

Minte de Jong heeft de historie van de meeste gevelstenen kunnen achterhalen en hier een boekje over geschreven: “Workum's Stenen Archief'. Het boekje is verkrijgbaar in 't Pottebakkershûs en Warkums Erfskip voor slechts 3 euro. Klik hier.

Stadsplattegronden uit 1664

Warkums Erfskip is in het bezit gekomen van een aantal reproducties van de in 1664 door Bernardus Schotanus à Steringa vervaardigde kaarten van Hindeloopen, Stavoren en Workum. Afmeting 54 x 67 cm.

Deze kaarten van hoge kwaliteit mogen wij u te koop aanbieden voor 9,50 euro per stuk inclusief koker:

klik hier.

Workum van Vroeger en Nu

Middenstanders in de periode

1960-1965

Het boek over de Workumer middenstand is in onze webwinkel te koop voor € 15,-.

De verzendkosten zijn € 6,95. Ook kunt u het boek afhalen in ons museum in het waaggebouw Merk 4 te Workum: klik hier.

 

OTMV ploegwedstrijd bij EE.

30 september 2017

Afgelopen zaterdag vond tussen Ee en Engwierum, op het land van de Gebr. Wilman, de Fries kampioenschappen ploegen voor oude tractoren plaats. Vele jaren werden deze kampioenschappen in 't Bildt gehouden. Omdat vele boeren het geploeg en geloop over hun landerijen niet echt zien zitten, maar gelukkig voor de vereniging OTMV (Oude Trekker en Motoren Vereniging) waren de gebroeders Wilman, zelf ook enthousiaste deelnemers, bereid hun bouwland beschikbaar te stellen. Achttien ploegers, waarvan drie uit Noord- en Zuid Holland verschenen aan de start voor hun ploegwedstrijd waarbij de hoofdmoot van de wedstrijd bestaat uit het ploegen van de voor die vooral zo recht mogelijk moet zijn. De openingsvoor is in dit geval belangrijk, want is deze scheef dan wil de rest ook moeilijk lukken. Aldus een bericht in NNF van 28 september 1992.

verder lezen »
 

IT ARK geheel in kleur.

29 september 2017

Eind september 2017 is de vernieuwde editie van IT ARK verschenen. Het is de eerste editie die volledig in kleur is samengesteld door redacties van MEDEDELINGEN EN BERICHTEN (Fries Landbouwmuseum), NIEUWSBRIEF (van de Boerderijen-stichting Fryslân), OER (nieuwsbrief van het Platform Friese rassen) en van IT ARK (Afron).


Klik hier voor meer informatie.

 

Ryptsjerk 9 September 2017

11 september 2017

Een kort verslag van het Rypstjerker Bosbouw en Trekker evenement op 9 september 2017.

De laatste paar jaar organiseert RBTE begin september een oldtimerdag, meestal wordt op dezelfde dag voor de dames een handwerkfair georganiseerd.
Dit jaar was het erg nat het weer laat zich niet sturen.
Vanaf donderdag is hier ongeveer 50 millimeter regen gevallen. Ook deze zaterdag regende het bij het opbouwen van onze stand nog. Snel werd er een stand met dak voor ons geregeld en met vereende krachten was in zeer korte tijd onze stand geplaatst, even later nog weer iets verplaatst zodat er een doorgang bleef. Door het slecht weer waren er s` morgens eigenlijk geen bezoekers.
Na de lunch werd het weer beter, zelfs een beetje zon en kwam er ook wat meer volk op het terrein. Opvallend grootwas het aantal bezoekers uit Noord-Holland.

Op het terrein waren allerlei activiteiten georganiseerd, kettingzaagdemonstraties (3 stands uit Duitsland met allerlei kleine en grote zaagmachines). Daar stonden wij vlakbij. Een stand die deze dag een hele roofvogel uit een boomstam heeft weten te maken.
Op het grote terrein stonden 40 trekkers plus een flink aantal stationaire motoren. Deze laatste dreven ook nog een aantal machines aan. Er was een stukje geploegd voor het boomstam trekken. Daar zijn maar een paar mee bezig geweest. Doorde uitbundige regen was het een modderpoel.
De aangelegde waterbak was ruim een meter diep. Daar heeft maar één deelnemer zijn tractor aan gewaagd.Verder waren demonstraties met crossmotoren en speedcars.
Ook deze laatste gingen vanwege de modder erg moeizaam.
In de winkel bevond zich de handwerkfair. Dames zaten hier te spinnen en te haken.
s`Morgens was hier nog niet veel bedrijvigheid. In de winkel was van alles te koop, serviezen, kleding snuisterijen, breigaren en handwerken.

De catering was dik voor elkaar( Wapen van Friesland uit Oentsjerk). De standhouders kregen ook een paar consumptie munten. De verplichte EHBO had het rustig.

Henk Heida.

Klik hier voor enkele foto`s

 

Expositie trekt 500 bezoekers

9 september 2017

In het kader van Tsjerkepaed/Kerkepad is er op de zaterdagmiddagen van 1 juli tot en met 9 september 2017 in de Nederland Hervormd kerk te Holwerd een foto-expositie ingericht over de aardappelteelt en glazen poterbewaar-plaatsen. Het betreft ruim 80 grote foto's en enig klein gereedschap wat o.a. in noordoost Friesland werd gebruikt.

De expositie is een groot succes geworden en veel herinneringen en verhalen zijn los gekomen met name over de werkzaamheden die men vroeger handmatig verrichtte om aardappelen te verbouwen. Ook hebben veel bezoekers de tijd genomen om de film te bekijken over de aardappelteelt anno 1974, opgenomen en samengesteld door Sijmen van der Berg uit Hallum en de film met een compilatie van filmfragmenten samengesteld uit archiefmateriaal van het Fries Filmarchief..

Even over vier uur op zaterdagmiddag 9 september was Sape Visser uit Holwerd de 500ste bezoeker en werd met een bos bloemen welkom geheten door Alie Patrouilje-Dijkstra, voorzitter van de plaatselijke commissie. Het is in de geschiedenis van de plaatselijke commissie van Holwerd niet eerder voorgekomen dat men meer dan vijfhonderd bezoekers welkom kon heten.

Klik hier voor enkele foto's.

 

Oude ambachtendag Harkema

6 september 2017

Verslag 2 september 2017; oude ambachten dag bij de “spitkeet' te Harkema

Gerrit Lettinga en ondergetekende zijn namens de Afron naar deze dag gegaan. De weerberichten waren eerst niet zo goed maar dat werd later beter. Op een klein buitje om half één en enkele spetters om ca. 15.00u was het heel behoorliijk weer voor zo'n evenement (niet te warm of te koud)

Later op de dag kwamen Baukje en Dieneke ook even langs om de sfeer te proeven.

Het evenement in Harkema kan ieder jaar ruim 1000 bezoekers verwachten, ook dit jaar was het gezellig druk. Veel serieuze belangstellenden in onze kraam gesproken. Het evenement draait voornamelijk om de demonstraties van de oude ambachten, zoals eendenkorven vlechten, potlood tekenen, tinfiguurtjes maken, boekbinden etc. Naast deze stands waren er dit jaar een tiental oude trekkers aanwezig en ca. 20 antieke fietsen. Deze laatste groep maakte zo nu en dan een rondje over het terrein. De berijders waren in passende kledij. Ook konden kinderen rondjes rijden met een echte bokkenkar. Een draaimolen en een suikerspin ontbraken niet.

Verder waren er nog tal van andere stands, die spullen verkochten of tentoonstelden. Een kleine opsomming: palingroken, houtdraaien, rietdekken, appel een boontjes verkoop ( oude rassen). Mollen vangen en zeisharen. Aan het eind van de middag was er nog een veiling van oud gereedschap en andere antieke spullen( kastjes) etc.

Het geheel werd in stemming gebracht door accordeon spelers en andere muzikanten en zangers. Natuurlijk waren ook de “vaste “ spitketen open voor het publiek. Kortom een leuk en bezoek waardig evenement.

Mvg Henk Heida


Klik hier voor enkele foto`s

 

Paardendagen 2017

30 juli 2017

Zaterdag 29 juli 2017 naar de paardendagen in Walterwâld.
Het had erg geregend de voorgaande nacht, dus was het een modderpoel om op het terrein te komen. Veel auto`s stranden dan ook al snel en konden geen kant meer op.
Ze moesten naar hun stekje worden gesleept met een trekker. Het weer klaarde gelukkig op en de zon kwam er bij. Er waren veel bezoekers aanwezig deze dag.
Er stond voor de AFRON wel een bordje maar geen kraampje! Na enig zoek werk over het terrein werd die toch nog gevonden en met vereende krachten werd die opgezet en konden we ons spul uitstallen. Jan en Pieter Drost waren al druk bezig hun paarden in te spannen en om het hooi uit elkaar te gooien.
Er was weer de jaarlijkse koeien geitenen honden keuring. Er waren demonstraties met paarden en vogels. De boerenmarkt en oude ambachten, oldtimers (trekkers en auto`s)
dus voor iedereen was er wel iets te beleven.
Bij onze kraam was aardig belangstelling, vooral om dat er ook met de paarden werd gewerkt.
Er was even een vervelend moment op het eind van de middag. Hendrik Fokkema had een paar rondjes met de schudder gemaakt, en toen hij er vanaf wilde stappen ging het mis en kwam hij ten val. Het bleek dat zijn heup uit de kom was geschoten. Na lang wachten kwam de ambulance en werd hij naar het MCL vervoerd waar de heup weer terug in de kom is gezet. Gelukkig mocht hij die zelfde avond ook weer mee naar huis. Dit was een sneu einde van een zo`n gezellige dag!

Dieneke Hamstra


Klik hier voor enkele foto's.

 

AFRON Geiten excursie

24 juli 2017

Op Zaterdagmiddag 22 juli 2017 zijn we op bezoek geweest bij de Fam. Dijkstra in Wijns.

Geitenhouders - Familie Dijkstra

Sinds 1997 is Kleaster Bethlehem actief als biologisch melkgeitenbedrijf. Het is gevestigd op de plek waar vroeger het nonnenklooster Bethlehem stond. Het nabij gelegen Bartlehiem is hiernaar vernoemd. Jan Dijkstra en Ypie Gijzen verzorgen hier de ca.500 melkgeiten en de ca. 200 lammeren. Vanwege het mooie weer werden we door Jan enYpie verwelkomt met thee en koffie in de tuin.
Gerrit Lettinga opende deze middag en hete iedereen welkom. Er waren 22 bezoekers.
Daarna nam Jan het woord en vertelde over hun bedrijf.

Twee keer daags worden de geiten gemolken 24 in één keer. Hier heeft hij zo`n twee uur werk mee. De meeste melk gaat naar Frankrijk toe.

's Zomers kunnen de dieren weiden in de percelen rond de boerderij en dan is het wit over het land. Grappig genoeg gaan ze allemaal tegen elf uur 's morgens weer op huis aan en willen weer naar binnen. Elke avond na het melken gaat de deur weer open en gaan ze het land weer in,maar ook hier weer hetzelfde, klokslag half tien komen ze weer thuis.
Tijdens de lammer tijd wachten de geiten altijd tot Jan in de buurt is, hij hoeft er nooit voor uit bed.

Een deel van het voer wordt gewonnen van percelen op 7 km. afstand.
Met deze percelen wordt deelgenomen aan het weidevogel-collectief. Dit houdt in dat de percelen zo worden beheerd, dat weidevogels hier graag broeden, één stuk plas-dras en een ander met uitgestelde maaidatum. De rest van het voer wordt geteeld bij biologische akkerbouwers. Met hen ruilen ze mest tegen grasklaver, kuil en stro. Op deze manier sluiten ze de kringloop.

Na de uitleg was het tijd om de stal in te gaan en de geiten te bekijken.
Die stonden heerlijk in het stro, en hadden het zichtbaar naar hun zin.

Sinds kort (als een project op gezet) worden de bokken gemest tot ruim 30 kilogram en gaan dan via een coöperatie naar restaurants etc. Voorheen gingen de bokjes nuchter op transport naar het zuiden en werden daar tot 12 kilo gemest en dan verkocht in het gangbare circuit.

Er werden veel vragen gesteld over het bedrijf en de bedrijfsvoering.

Ook in de melkstal was de aandacht groot voor Jan zijn uitleg.

Langzaam aan kwam een ieder weer in de tuin terug en onder het genot van een tweede bakje koffie of thee was er nog even een gezellige nazit. Tot onze verrassing werden we door Jan en Ypie nog getrakteerd op blokjes geiten kaas en nootjes, dat werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Jan en Ypie, heel erg bedankt voor deze leerzame en gezellige middag!

Henk Heida
Dieneke Hamstra


Klik hier voor een aantal foto's.

 

Groeten uit Friesland.

21 juli 2017

Op vrijdag 21 juni 2017 heeft één van de Afron-leden een rondje 'greid- en bouhoeke' gedaan.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Bloemrijk Tergreft.

4 juli 2017

Het bloemrijkmengsel bloeit in volle pracht op Tergreft aan de Dokkumer Ee tussen Burdaard en Wijns.


Klik hier voor de jongste foto's.


Op 22 april 2017 berichtten we u over de inzaai van een bloemrijk mengsel te Tergreft. Op dit moment staat een deel van de planten in bloei. De fotograaf meldt ons:

De blommepracht by Oege Hoekstra kriget al mooi stal.
De bijen binne drok mei it stomoal en de huning.


Tweede bericht:

Hjir een update fan de foto's. De bijen ha it tige drok!
Komme steeds meer blommen yn bloei.
De minsken stappe fan de fyts en meitsje foto's
Oege sa grutsk as in pau


Klik hier voor enkele foto's plus de aanvulling..

 

AFRON leden excursie

1 juli 2017

Zaterdagmiddag 1 juli 2017 zijn we met zo`n 35 personen op excursie geweest bij Hessel Bouma in Tirns.
We kwamen bij elkaar in het dorpshuis “Us Boppeslach' waar de tafels al klaar stonden voor koffie/thee en oranjekoek.
Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten nam Hessel het woord en nodigde ons uit om mee naar zijn huis te lopen of te rijden.
Het werd ook nog mooi zonnig weer dus was het wel gezellig om een eindje te lopen.
Bij Hessel is heel veel te zien, van kleding, hoeden, gereedschap en natuurlijk veel paarden gerei!
In het dorpshuis vertelde hij al dat hij met zo`n grote groep geen tekst en uitleg kon geven over wat er te zien was. Als jullie vragen hebben moet je maar bij me komen zei hij.
Die vragen waren er wel natuurlijk, maar Hessel had ook al veel briefjes hier en daar bij gelegd.
Iedereen zag zich de ogen uit, en er werd gezellig gepraat over de dingen die ze zagen en waar het ooit voor gebruikt werd.
Zo stond er de koets die werd gebruikt om de PC winnaars door de stad te rijden, en ook een lijkkoets ontbrak niet.
Om kwart voor vier werd het tijd om terug te gaan naar het dorpshuis, maar dat was nog een hele toer om iedereen mee te krijgen. Ik heb de helft nog niet eens gezien werd er geroepen.
Er gingen mensen naar huis en anderen gingen nog even gezellig mee om na te praten met een hapje en een drankje. De broodjes stonden bij binnenkomst al op tafel, en ook kreeg een ieder nog een gehaktbal.
Want zei Hessel: DE MINSKEN MATTE HJIR NET WEI MEI DE HONGER YN DE HALS!!!
Wij kunnen op een hele gezellige excursiemiddag terug zien, en danken Hessel daar vriendelijk voor.

Dieneke.


Klik hier voor een fotoverslag.

 

Fries Landbouwmuseum in Goutum.

28 juni 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 is de verbouw van de monumentale boerderij te Goutum tot nieuw Fries Landbouwmuseum van start gegaan.

Ook is er een nieuwe website gemaakt waarop u alle nieuwtjes en wederwaardigheden van de verbouw kunt volgen https://landbouwmuseumfriesland.nl/


Klik hier voor de nieuwe website van het LANDBOUWMUSEUM FRIESLAND

 

AFRON-website met zoekfunctie

18 juni 2017

De website van de Afron is inmiddels acht jaar 'in de lucht' en had hier en daar enige vernieuwingen nodig om mee te kunnen blijven doen in de snelle veranderingen op het gebied van elektronica. Dat is inmiddels aangepast (december 2016).


Zoeken naar een naam, persoon, ding of handeling.


Nieuw is dat er in het archief van de website gezocht kan worden op namen, artikelen, onderschriften bij foto's, enz. In het openingsscherm is boven de menubalk een kadertje geplaatst met de tekst 'zoek op deze site'. Wanneer je daar je zoekterm in vult en afsluit met 'enter' dan verschijnen de plaatsen waar het betreffende woord te vinden is.

 

Groeten uit het noorden.

14 juni 2017

In juni 2017 ven een ritje door het noorden van Friesland, genieten van de natuur, van de gewassen en van de activiteiten.


Klik hier voor enkele foto's.


 

Project poterbewaarplaatsen.

13 juni 2017

Op maandag 12 juni 2017 vergaderde de commissie 'Poterbewaarplaatsen' ter afronding van het gezamenlijke project van de Boerderijenstichting Fryslân, het Fries Landbouwmuseum en de Afron.


Klik hier voor de verantwoording op de website van de provincie Fryslân.

verder lezen »
 

Groeten uit ......

10 juni 2017

Vrijdag 9 juni 2017 begint met buien en eindigt droog, zaterdag 10 juni is een mooie dag. Zijn er nog Afron-leden die deze dagen genoten hebben van 'Mooi-Fryslân' of moeten we het doen met een krantenfoto.


Stuur uw foto naar .

 

FLM voorjaar 2018 in Leeuwarden.

29 mei 2017

In het voorjaar van 2018 opent het Fries Landbouwmuseum haar nieuwe gebouw in Leeuwarden / Goutum. Ze vestigt zich dan in een monumentale boerderij in 1909 onder architectuur van archirtect W.C. de Groot gebouwd.


Klik hier voor meer informatie.

 

Groeten uit ....

15 mei 2017

De redactie ontving de groeten, doormiddel van enkele foto's, van haar lid Zwerver, op reis in de staten Michigan en Indiana (Amerika). Hem kennende is hij onderweg op het 'platte land' en bezoekt hij hier en daar eens een museum met trekkers en werktuigen.


Klik hier voor enkele foto's.


Klik hier voor een tweede serie foto's.


Klik hier voor nog enkele foto's.

 

Bloemrijkmengsel inzaaien.

22 april 2017

Op vrijdag 21 april 2017 zijn bij Afron-lid Oege Hoekstra op Tergrêft 3 verschillende bloemenmengsels ingezaaid:
- een bijenmengsel met 17 soorten bloemen

- een floramengsel met maar liefst 29 soorten en

- het 'grutto' kruidenrijk weidevogelmengsel.
Het grondstuk naast de prachtige boerderij is ruim 3 hectare groot waarvan 1,2 hectare in bloemenpracht deze zomer.
Toevallig kwamen nog wat specialisten langs van Ald Ark (Afron leden) en droegen nog wat goed gemeende adviezen aan!
Hopelijk kunnen de bijen zich te goed doen aan de nectar? Wie weet of Oege binnenkort nog een bijenstal inricht. En wat te denken van al de fietsende en varende toeristen die naast het genieten van de bloempracht ook graag van een kopje koffie willen genieten.


Klik hier voor enkele foto's. 

Oefendag ploegen van OTMV.

22 april 2017

Op zaterdag 22 april 2017 hebben 28 leden van de OTMV afd. Friesland (Oude Trekker en Motorenvereniging) zich kunnen bekwamen in het afstellen van hun ploeg in combinatie met een trekker 'op leeftijd' op twee percelen land aan de Stellingenweg te Oldeholtpade. De belangrijkste doelstelling om een oefendag te organiseren is de ploegkennis van 'ervaringsdeskundigen' of 'theoretisch geschoolde senioren' over te dragen aan leden van de vereniging die nog nooit geploegd hebben of te weinig ervaring hebben om aan een ploegwedstrijden deel te nemen. Onder redelijke weersomstandigheden, de ene pittige bui niet meegerekend, is er met veel enthousiasme geploegd en kan het bestuur terug zien op een geslaagde dag.


Klik hier voor een korte foto impressie.

 

Synaeda King, van Oosterbaan.

20 april 2017

Anne Oosterbaan (1932-2015) uit Tzummarum is niet alleen bekend geworden door de veefokkerij van stal Synaeda maar ook door het kweken van enkele tulpenrassen zoals de Synaeda King, de Synaeda Blue, Synaeda Orange en Synaeda Amor 1..

Bij een bezoek in april 2017 aan de Hortus Bulborum te Limmen (Noord Holland) troffen we de Synadae King in haar volle glorie aan.


Klik hier voor meer foto's.

verder lezen »
 

AFRON ledenvergadering 7-4-2017

12 april 2017

Op vrijdagavond 7 april 2017 was de jaarlijkse ledenvergadering, dit keer in Damwâld bij de Sûkerei.We werden ontvangen met koffie en toen rondgeleid door vrijwilligers over het terrein en in de huisjes. In groepjes van zo`n 12 man was dit goed te volgen. Terug in het museum kregen we ons tweede kopje koffie en oranjekoek en werd er nog een film vertoont over de verwerking van de chicorei wortel.

Daarna was het officiële gedeelte aan de beurt en opende de voorzitter de vergadering. Tijdens de bestuursverkiezing hebben we afscheid van onze Gerda Fokkema genomen. Baukje v/d Burg - Kalsbeek werd welkom geheten in het bestuur. We zullen Gerda vast nog wel eens om advies vragen,en of ze ons wil helpen als wij er niet uitkomen. Een vrouw met zoveel ervaring daar kunnen wij nog niet zonder. (en zo blijft ze ook nog lekker op de hoogte!) Gerda kreeg voor haar jarenlange inzet een pen met inscriptie een mand met bloemen en het nodige applaus. Voor haar Hendrik was er een rokertje meegenomen, maar die arme man was net bezig om te stoppen met roken! Het was een goede vergadering, er waren zo`n 45 leden aanwezig.

Dieneke Hamstra


Klik hier voor meer foto`s

 

Nieuwe asperges bij AFRON-lid

11 april 2017

Voor het tweede seizoen heeft ons lid Jelmer Albada in 2017 te Sondel weer asperges.

Anno 2015 is Jelmer Albada begonnen met het telen van asperges op land van de Graasboerderij in Sondel. Hij volgde de Warmonderhof opleiding voor bio-dynamische landbouw in Dronten. Tijdens deze opleiding en daarvoor reisde hij naar veel verschillende plekken van de wereld om ervaring op te doen. Onder andere bij de Amish in Noord Amerika. En op tuinbouwbedrijven in de Noord Amerika, Peru en Ecuador. En in Nederland natuurlijk.

Nu is hij weer aan het wortel schieten in Gaasterland, onder andere met asperges. De asperges verbouwt hij op duurzame wijze en wil daarmee een mooi, smakelijk en nieuw streekproduct aanbieden.

Jelmer heeft in 2012 een lezing voor de Afron gehouden (inmuseum De Brink te Veenklooster) over zijn ervaring met het werken met paarden in Zuid-Amerika en bij de Amisch in de Verenigde Staten.


Klik hier voor meer informatie.

 

Jubileum 150 jaar Ald Barrahûs

10 april 2017

Ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum van de boerderij Ald Barrahûs te Wirdum heeft familie Jongbloed op 1 april 2017 een groot aantal bezoekers welkom geheten. Ze kwamen van heinde en ver, zelfs uit de dorpen vlak in de buurt.

Informatie over deze boerderij en de mogelijheid er een bezoek aan te brengen vindt u op de website: www.aldbarrahus.com


Klik hier voor enkele foto's van de open dag.

 

Groeten uit ....

8 april 2017

Bij een bezoek aan één van de pootgoedtelers in Noordoost Friesland was deze op 7 april 2017 moederziel alleen een partij aardappelen in vijf verschillende maten aan het sorteren. In de leesruimte verzamelde hij verschillende 'aardappelvreemde' voorwerpen zoals een hoefijzer, krammen, stenen, potscherven. delen van een schroevendraaier en zelfs een gemummificeerde kikker die met de oogst van de aardappelen mee de box in gegaan zijn.

De oplettende reiziger in de 'bouhoeke' zal het opgevallen zijn dat er al veel percelen ingezaaid zijn met o.a. bieten, uien en granen en dat de aardappelen. veelal in kiembakken, nog op het erf staan af te harden.

Groeten uit ..


P.S. heb u ook de bedrijfsreportage in 'Veldpost' gelezen over de poterbewaarplaatsen van de heer Jan van der Weg te Hegebeintum?.

Als dat niet het geval is kunt u die alsnog bekijken door 'hier op' te klikken.

 

Opendag fam van der Bos Holwerd.

15 maart 2017

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2017 hield Maatschap van der Bos-Weidenaar te Holwerd (Witmonniksweg 1) een open dag in haar moderne bewaarplaats voor aardappelen.

De bedrijven die betrokken waren bij de bouw en de inrichting waren aanwezig met informatie. Een Afron-lid uit Dongeradeel heeft de mogelijkheid gekregen om twee opgeknapte machines t.b.v. de aardappelteelt ten toon te stellen.


Klik hier voor meer informatie (artikel in Nieuw Oogst 4 maart 2017).


Klik hier voor een enkele foto.

 

Eendenkorven vlechten.

1 maart 2017

Op zaterdag 25 februari 2017 organiseerde 'De Strampel', de vereniging van eendenkorfvlechters in Fryslân een inloop dag in het dorpshuis van Poppenwier.

Er werden korven gevlochten met verschillende materialen.

Ze waren ook te koop en er liep geregeld eentje met een korf naar buiten. Het was een gezellige middag.

Ook een aantal bestuursleden van de AFRON hebben deze bezocht.

Klik hier voor enkele foto's.


Zie ook de informatie op de website van D Strampel.


 

Gelede + Amerikaanse boerderijen

19 februari 2017

In de jaren 2017 en 2018 wil de Boerderijenstichting Fryslân meer aandacht schenken aan twee typen boerderijen welke in de eerste helft van de twintigste eeuw een nieuw type gebouw aan het boerderijenbestand in deze provincie toevoegden. Hun afwijkende vorm en bouwtrant maken hen tot interessante onderdelen van het bezit aan historische boerderijen en van de agrarische geschiedenis van Fryslân.
In de periode 1905-1940 werd een redelijk aantal zogenaamde gelede boerderijen en boerderijen van het Amerikaanse type gebouwd. In dit project wordt achtergrondinformatie omtrent de bouw van deze boerderijtypen samengebrachtuit publicaties en archiefonderzoek en gaan we inventariseren welke voorbeelden van dit type nog bestaan of zijn verdwenen.
Afbeelding: nog bestaande gelede boerderij bij Engelum

Amerikaanse boerderij
Het kenmerk bij uitstek van de zogenaamde Amerikaanse boerderijen was de hooiberging op een zolder boven het veestalgedeelte, gescheiden door een vloervan steen of beton. Het hooi werd hier met een takelmechaniek aan de steile achtergevel naar de hooizolder getransporteerd. Hierdoor waren de schuren veel hoger dan men gewend was bij de traditionele Fryskepleats.


Samenwerking
Het Fries Landbouwmuseum en de stichting AFRON hebben zich bereid getoond aan specifieke onderdelen van dit project mee te werken. Een aardige bijkomstigheid is dat het Fries Landbouwmuseum in de eerstkomende jaren verplaatst gaat worden naar een fraai voorbeeld van zo'n gelede boerderij bij Goutum.


OPROEP:

wie weet er nog een geheel compleet of een nog deels intact of verbouwd exemplaar van een gelede- of een Amerikaanse boerderij in Fryslân te staan. Of misschien weet u waar er vroeger een intussen verdwenen exemplaar stond. In sommige gevallen resteert er alleen nog de woning en/of de veestalling. Reacties graag naar j.vaart@hetnet.nl of bellen naar 0513 438007(Hans de Haan) of 0513 412217.

verder lezen »
 

Expositie en lezing vlasteelt.

18 februari 2017

Tot en met dinsdag 28 februari 2017 is er een kleine expositie over de vroegere vlasteelt in Friesland, met materiaal van de heer Hein Sterk uit Ferwert, in het Informatiecentrum bij de terp te Hegebeintum. Op zaterdag 18 februari 2017 heeft Sterk een lezing gehouden over die vlasteelt. Met belangstelling hebben de bijna dertig aanwezigen het verhaal gevolgd van één van oudste gewassen in de wereld.

Tot ongeveer 1960 was het vlas één van de belangrijke gewassen van de akkerbouwers in Friesland naast graan, aardappelen en peulvruchten. Ook zijn er een aantal vlasverwerkingsbedrijven in Friesland geweest en het Kweekbedrijf van de vroegere Friese Maatschappij heeft een paar belangrijke vlasrassen op haar naam staan waaronder het witbloeiende ras Concurent.


Klik hier voor enkele foto's.


Meer informatie over de vlasteelt in Friesland kunt u vinden in het door de Afron uitgegeven boek 'Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad' .

 

Groeten uit Noordoost Friesland.

10 februari 2017

Vrachtauto uit Turkije net even tekort door de bocht bij Blije. Extra pech voor de chauffeur want de aardappelen die hij op 10 februari 2017 dacht op te halen waren een etmaal eerder al door een collega van hem meegenomen naar het zuiden. Een kwestie van sturen en planning?


Klik hier voor het verdere verloop.

 

FLM fotocollectie deels 'online'

8 februari 2017

Een vaste groep van ca. 12 vrijwilligers bij het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld is al vele jaren bezig om de duizenden foto's van het museum te scannen en te beschrijven. Hetzelfde geldt voor het fotograferen en beschrijven van de voorwerpen en objecten in het museum en in het depot. Sinds de herfst van 2016 is een begin gemaakt om de foto's 'online' te zetten van de landelijke digitale fotobank van de gezamenlijke musea.


Klik hier om de foto's van het FLM te bekijken.

verder lezen »
 

Geen kiembakjes maar een auto.

29 januari 2017

Nadat het boek 'Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân' door de Afron is uitgegeven (0ktober 2016) komen er nog steeds meldingen binnen van locaties waar glazen poterbewaarplaatsen staan (of gestaan hebben). De werkgroep stelt dat op prijs want deze aanvullende gegevens worden opgeslagen in een (foto-)archief van het Fries Landbouwmuseum, evenals de reeds verzamelde gegevens van meer dan vijftig 'poaterhokken' in Friesland.


Op bijgaande foto een in goede staat onderhouden 'broeihok' waarbij de indertijd aangebrachte ventilatiemogelijkheden gebruikt worden om de auto comfortabel te stallen.


Klik hier voor meer informatie over het boek.

 

DD....Sukerei (cichorei) waskje.

14 januari 2017

De redactie van de website kreeg op 14 januari 2017 tot haar genoegen een mooie foto toegestuurd.

Geachte redactie,

Hierbij stuur ik u een fotokaart (ingekleurd). Winsum Fr. Cichorei in het Fries Sukerei (surrogaat koffie) oogst rond 1910. Misschien iets voor uw archief om te bewaren of uw website.

Vriendelijke groet, Gita Helfferich.


Met dank aan Gita en een goed voorbeeld doet volgen.


 

2017 ......De beste wensen.

1 januari 2017

Zoals gebruikelijk ook nu weer de beste wensen voor het nieuwe jaar 2017 toegewenst voor de leden van de Afron en de bezoekers van deze website. Een korte terugblik leert dat er weer een groot aantal activiteiten zijn geweest op het gebied van landbouwhistorie en dat er verhalen en belevenissen zijn vastgelegd in woord en beeld in het vernieuwde verenigingsblad IT ARK in samenwerking met het blad MEDEDELINGEN EN BERICHTEN van het Fries Landbouwmuseum en op deze website. Ook zijn er verhalen en ontwikkelingen te boek gesteld door leden van de vereniging. Vrij geregeld zijn er oude werktuigen en is er oud gereedschap aangeboden met de vraag of er ook plaats voor gezocht kan worden bij leden of verzamelaars. De vereniging heeft daarbij vaak kunnen bemiddelen dankzij haar leden en hun netwerken. Een provinciaal beleid omtrent het systematisch bewaren van 'agrarisch erfgoed' ontbreekt en verzamelaars hebben vaak belang bij maar een beperkt deel van dat erfgoed.


Voor het komende jaar staan weer een aantal......(zie verder-lees tekst)


Afsluitend iets over de afbeelding van een schilderij van Marianne Caroselli met als titel 'End of the Trail' afgedrukt op een kaartje met daarin een gedicht van 'De Lytsfeint', een vaste rubriekschrijver in het vroegere Fries Landbouwblad, dat hij in 1991 schreef vanuit Texas. Het gaat over het 'koloniseren' van de prairies en daarmee het verdwijnen van de 'first nations' zoals de Indianen tegenwoordig genoemd worden. De link met de Friese landbouw zou mogelijk kunnen zijn het verdwijnen van heel veel boerenbedrijven ten koste gaat of ten bate komt van ………


Klik hier voor de volledige tekst op de kaart.

verder lezen »
 

Bestuursuitje 23 december 2016

26 december 2016

Op 23 december 2016 is het bestuur op bezoek geweest bij

Siep Dooper in Oudemirdum, hij is verzamelaar van antieke John Deere trekkers..


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Aardappelfilm 'Ons volksvoedsel'

14 december 2016

De werkgroep 'Poterbewaarplaatsen' is (in december 2016) op zoek naar de film 'ONS VOLKSVOEDSEL' die in 1941 gemaakt is door Marofilm-voorlichtingsdienst van Alex Roosdorp te Deventer in opdracht van de Directie van de Landbouw en de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK).

Klik hier voor informatie.

 

Index op artikelen in Pionier

27 november 2016

Eind november is het laatste nummer van de Pionier in 2016, tweemaandelijks clubblad van de OTMV, verschenen. Om het zoeken in alle nummers van de 37 jaar gangen eenvoudiger te maken zijn er een aantal indexen gemaakt.


Klik hier voor de indexen.

 

Excursie Afron naar Dekema State

19 november 2016

Zaterdagmiddag 19 November 2016.

Excursie Afron naar Dekema State in Jelsum.

We werden om 14.00u ontvangen in Boersma Zathe met koffie en oranjekoek. Er was een mooie ploeg mensen op onze uitnodiging afgekomen (46 )zodat we in een paar groepjes werden verdeeld en met een vrijwilliger door de tuin naar de State konden lopen.

De oudste bekende afbeelding van Dekema State dateert uit 1722. Oorspronkelijk Fetsa State genoemd, veranderde de naam in de 15e eeuw in Camstra State toen de Familie van Camstra er kwam wonen. In de 16e eeuw trouwde Reynsck van Camstra met Hette van Dekema. Ondanks dat erna hen meer hebben gewoond bleef deze naam behouden. In 1791 trouwde een erfgenaam met een van Wageningen en die hebben er tot 1996 gewoond. De State wordt beheerd door de stichting Dekema State, nauw gelieerd aan de huidige eigenaar Stichting Old Burger Weeshuis.

Om in de State te komen loopt men over een mooie brug (1905) waar voorop de spreuk staat:“Tankje God yn alles' en op de achterkant de wapens van de grootouders van Fam. van Wageningen.

Iedereen kon door de state lopen waar je het idee krijgt dat de bewoners even van huis waren zodat wij hun spullen konden bekijken. De bezoekers zagen hun ogen uit en hadden een fijne middag.

Dekema State heeft ook een mooie oprijlaan ook wel “zwarte singel “ genoemd. Langs de laan staan oude gekandelaberde linden (gesnoeid in de vorm van een kandelaar)

In het voormalig koetshuis woont het beheerders echtpaar en is niet open voor publiek.

Ook de tuin is zeer de moeite waard om doorheen te dwalen, vooral in de zomer natuurlijk dus opnieuw een bezoekje in de zomer is zeer aan te bevelen.

Na de rondleiding kwam iedereen weer binnen druppelen en kon men nog een sapje drinken wat ook weer van eigen fruit was gemaakt. Men zat nog even genoeglijk met elkaar na te pratenen om vijf uur konden we op een geslaagde excursie terug zien.

Dieneke Hamstra.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Themamiddag 'bijgebouwen'

1 november 2016

Geslaagde themamiddag.

Op zondag 30 oktober 2016 hebben ruim 130 bezoekers de themamiddag bijgewoond over 'Bijgebouwen bij boerderijen', georganiseerd door de Boerderijenstichting Fryslân, Het Fries Landbouwmuseum en de Afron.

Rudolf Wielinga, bestuurslid van de boerderijenstichting, tot zijn pensionering architect in dienst bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, liet aan de hand van prachtige foto's de pareltjes van bijgebouwen zien die in de loop de tijd op erven van boerderijen gebouwd zijn, zoals koetshuizen, wagenloodsen, stookhutten en glazen pootaardappel-bewaarplaatsen, ook wel bekend als broeihokken.

Een groot deel van die bijgebouwen is intussen al afgebroken, stelt hij vast. En dat gaat nog steeds door. Aan de lopende band verdwijnen ze. In de vorige eeuw waren er bijvoorbeeld nog vele theekoepels op het erf bij boerenbedrijven. Hij heeft geprobeerd ze te inventariseren, er waren vele tientallen. Nu is er nog maar een klein deel over en is er van zijn hand daarover een boek verschenen.

Gebouwen die nog in redelijke staat en in groten getale voorkomen op boerenerven zijn de stookhutten van weleer. Maar ook daar zijn er vele die op instorten staan. De gebouwen zijn er in vroeger tijden neergezet om in te koken. Bewoners van de boerderijen vonden het met open vuur te gevaarlijk om binnen te koken. Ze waren bang voor brand in huis. Vandaar dat ze dit in een afzonderlijk gebouwtje deden. Er zijn ook stookhutten die daarom wat groter waren om daar deels ook te eten en te wonen.

Na de pauze vertelde Gerrit Herrema, lid van de Afron en vrijwilliger bij het museum, aan de hand van een diapresentatie over de resultaten van het onderzoek naar glazen pootaardappelbewaarplaatsen in Nederland, toegespitst op de situatie in Friesland. De betreffende gebouwen zijn vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw in grote getale gebouwd voor de opslag en bewaring van pootgoed voor het eigen bedrijf, maar inmiddels niet meer als zodanig in gebruik of in veel gevallen reeds afgebroken. De resultaten van het onderzoek samen met een literatuurstudie en een historisch onderzoek is in boekvorm verschenen.

Het eerste exemplaar van het boek is door Klaas Oosterbaan uit Sint Annaparochie, rentenier akkerbouwer indertijd ook gebruiker van een 'poaterhok', aangeboden aan de 14-jarige Mart Noteboom uit Klundert (Noord-Brabant). Het was in 1922 Martinus Noteboom uit Klundert , een voorvader van Mart, die indertijd één van de eerste glazen poterbewaar-plaatsen in Nederland heeft laten bouwen. Een delegatie van acht familieleden (drie generaties) uit Noord-Brabant waren deze middag te gast bij de werkgroep 'poterbewaarplaatsen'.

Door de medewerkers en een aantal vrijwilligers van het museum was de grote foyer van het museum gezellig ingericht met expositie- en informatiemateriaal, twee continue doordraaiende diapresentaties en enkele tafels en banken om te 'netwerken' en elkaar te ontmoeten. Tevens was dat een mooie oefening voor een presentatie van o.a. de stand over pootaardappelteelt op de te houden landbouwbeurs in december 2016 te Leeuwarden.


Klik hier voor enkele foto's.

 

'Bijgebouwen bij boerderijen'

18 oktober 2016

Op 30 oktober 2016 organiseren de Boerderijenstichting Fryslân, het Fries Landbouwmuseum en de Afron een gezamenlijke themamiddag met als thema 'BIJGEBOUWEN BIJ BOERDERIJEN'. De uitnodiging naar de donateurs van de Boerderijenstichting, de vrienden van het museum en de leden van de Afron zijn de deur uit, evenals de persberichten. De eerste reacties en aanmeldingen komen binnen. Ook vanuit de provinciale dagbladen is positief gereageerd.


verder lezen »
 

Sukerei. Molen in gebruik.

14 oktober 2016

Op vrijdag 14 oktober 2016 is molen 'De Mearmin' feestelijk in gebruik gesteld. Voorzitter Leegstra heette de aanwezigen welkom en bedankte de instanties , medewerkers van bedrijven en vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat de in verval geraakte molen onder Rinsumageest verplaatst, gerestaureerd en weer opgebouwd kon worden op het museum terrein van de Sukerei te Damwald.

Onder grote publieke belangstelling hebben wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel en wethouder Emke Peterson van Dantumadeel een nieuwe 'eerste steen' aan de molen geplaatst. Na deze officiele handeling werd de molen in het werk gesteld. Bij voldoende wind (en mogelijk wat blad loze bomen) bemaalt deze molen het terrein van het museum.

Het publiek kon de molen ook van binnen bekijken.

Na afloop was er koffie met oranje koek en een hapje en een drankje. Bedankwoorden waren er van voorzitter Leegstra en de heer Swierstra, bestuurslid van de Hollandse Molen, had nog een presentje voor de drie molenaars van deze molen.


Klik hier voor enkele foto's.


Klik hier voor enige informatie van Waldnet.

 

September editie IT ARK

18 september 2016

In week 38 van 2016 zal het septembernummer van het ledenblad IT ARK aan de leden toegestuurd worden. De redactie is blij dat het weer gelukt is om een aantal interessante artikelen en berichten te verzamelen.


De indexen van alle artikelen van IT ARK en de speciale edities zijn weer bijgewerkt.


Uw verhalen, belevenissen en verslagen van activiteiten zijn weer van harte welkom voor de volgende editie.

 

Vlasrepelmachine-knopbreker.

17 september 2016

Agrarische Dagen Franeker. Op zaterdag 17 september 2016 was een hoekje van het overvolle parkeerterrein bij de supermarkten aan de Leeuwarderweg ingericht als 'Agrarisch Treffen'. Een aantal bedrijven waren aanwezig met moderne machines.

Een publiekstrekker was de vlasrepelmachine-knopbreker die 'de knop' (Ned.: vlasbol) van de vlasstrengel scheidt en direct ook 'de knop' breekt en het zaad schoont. De eindproducten zijn dan gerepeld vlas, bolkaf en lijnzaad (zaad van vlas).

De betreffende machine (gemaakt in België) heeft tientallen jaren in de schuur gestaan en is de afgelopen winter weer 'aan de praat' gebracht door een aantal fanatieke 'oude trekker en motormensen' uit het Bildt..

Tevens was deze locatie het eindpunt van een rondrit met trekkers, afsluitend met een behendigheidswedstrijd.

Klik hier voor enkele foto's.

 

Broeihokken gesloopt .... .

16 september 2016

In een telefoongesprek met een van de Afronleden uit Kimswerd werd medegedeeld dat twee van de vier poterbewaarplaatsen(setterhokken) in dat dorp kort geleden afgebroken zijn (in 2016). Het betreft poterbewaarplaatsen met een plat dak. Vorig jaar augustus waren er in Friesland nog maar 6 van dit model poterbewaarplaatsen. Inmiddels zijn er nu 4 van afgebroken. De werkgroep 'Poterbewaarplatsen' van de AFRON, Boerderijenstichting Fryslân en het Fries Landbouwmuseum wil zich inspannen om zo mogelijk in ieder geval één van deze modellen te bewaren voor de toekomst.

 

Groeten uit .....

14 september 2016

Onderweg in de 'bouhoeke' van Friesland zag uw redacteur een aardige bezigheid op een perceel bouwland waar de aardappelen pas gerooid waren.

Een oprolbare mestzak die gevuld of geleegd werd. In ieder geval de groeten uit het noorden. (september 2016)

 

Project genomineerd voor bonus.

12 september 2016

De werkgroep 'Glazen poterbewaarplaatsen' heeft voor haar project een subsidie toegekend gekregen uit het 'Iepen Mienskipsfûns' van de provincie Fryslân.

In samenwerking met de provincie Fryslân, is besloten om de gehonoreerde projecten die sterk bijdragen aan de doelstellingen van Leeuwarden–Fryslân 2018 (Culturele Hoofdstad) extra te waarderen met een bonus van € 2018,-. In elk van de vijf regio's in Fryslân zijn drie projecten genomineerd die kans maken op deze extra bijdrage.

Tijdens het Greidhoek' Festival in Wommels, op zaterdag 17 september 2016 maken wij bekend welke genomineerden de extra bijdrage van € 2.018,- ontvangen.

Voor de regio noordoost Fryslân is het project 'GLAZEN POTERBEWAARPLAATSEN 1920-1955' genomineerd, tezamen met de projecten 'Bonifatius Missie' en Multifunctioneel inzetten Badhûs De Westereen'. Een kans van 1 op 3!!


De extra bijdrage is toegekend aan het Project 'Bonifatius Missie'.

 

Subsidie voor project.

11 september 2016

Project GLAZEN POTERBEWAARPLAATSEN 1920-1955 krijgt een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

De projectgroep 'Glazen poterbewaarplaatsen, bestaande uit leden van de AFRON, donateurs van de Boerderijenstichting Fryslân en medewerkers van het Frysk Lânboumuseum, heeft een aantal activiteiten in de planning. Om de deelprojecten financieel mogelijk te maken heeft ze bij een aantal instanties en bedrijven een financiële bijdrage gevraagd. Onder andere werd bij het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân een subsidievraag ingediend.


Op 19 juli 2016 berichtte het Friesch Dagblad in het artikel 'Gesloopt of rommelschuur: het lot van veel setterhokken' dat de projectgroep ruim € 2.800 subsidie krijgt uit het Iepen Mienskipsfûns. De uiteindelijke schriftelijke bevestiging van deze toekenning laat nog even op zich wachten.


Klik hier voor het betreffende artikel.


De werkgroep is zeer content met deze toezegging, mede omdat vanuit het agrarisch bedrijfsleven en de banken, waar ook een subsidieaanvraag is ingediend, over het algemeen afwijzend wordt gereageerd. Aan eventuele aspirant sponsoren sturen we graag een uitgebreid projectvoorstel toe.


Klik hier voor informatie Iepen Mienskipsfûns.

verder lezen »
 

Ploegwedstrijd OTMV

10 september 2016

Op zaterdag 10 september 2016 werd onder ideale weersomstandigheden weer de jaarlijks provinciale ploegwedstrijd met antieke trekkers gehouden. Dit jaar bij familie Piet en Griet Hoekstra aan de Oude Bildtdijk onder Sint Annaparochie. Er werd geploegd op een tarwestoppen, dwars op de sporen van de maaidorser.

Jammer dat de publieke belangstelling minimaal is voor deze topsport die zowel landelijk als op Europees niveau beoeffend wordt. Een goede ploeger kan zelfs meedoen aan het wereldkampioenschap.

Er werd in drie verschillende categorieën gestreden:

- heen en weer gaande ploegen met 9 deelnemers

- rondgaande hefploegen met 7 deelnemers en

- rondgaande getrokken ploegen met 5 deelnemers.


Klik hier voor enkele foto's.


Klik hier voor de uitslagen.

 

Trekker en bosbosbouw evenement

10 september 2016

Onder ideale weersomstandigheden werd op zaterdag 10 september 2016 voor de derde maal het Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement gehouden. Vanaf tien uren was het evenement voor publiek geopend. Omdat de verslaggever vroeg in de morgen was is de fotoreportage enigszins eenzijdig op trekkers en motoren gericht omdat het bosbouwdeel en het werken met gras- en hooibouwwerktuigen nog niet in volle aktie was.


Klik hiervoor enkele foto's.

verder lezen »
 

Plaats gezocht voor werktuigen.

31 augustus 2016

Eén van de AFRON-leden heeft het verzoek gekregen of hij ook een liefhebber wist voor een aantal akkerbouwwerktuigen. Dit in verband met een aanstaande verhuizing in 2016.


De werktuigen zijn inmiddels in opslag bij een Afron-lid.


Klik hier voor enkele foto's.
 

Roel Bottemadagen Oldeholtpade

29 augustus 2016

De Roel Bottemadagen op zondag 28 augustus 2016. Twee AFRON bestuursleden waren al vroeg op weg met oud spul van vroeger: een mollenval, hoofdstellen, een gehaktmolen, een notenmolen, scheerapparaten in verschillende uitvoering enz. Maar hoe zou het komen met het weer?


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Stoppeldei Nij Beets geslaagd.

21 augustus 2016

Vandaag, 20 augustus 2016, samen met voorzitter Gerrit Lettinga naar de Stoppeldei in Nij Beets bij het Damhûs

Mooie grote stand op een gezellig veldje. Er was weer van alles te beleven. Maaien, ploegen en hooien met oude trekkers. Maaien met een zeis. Ringrij wedstrijd met zo`n 20 aanspanningen.

De hele dag waren er een paar honden die de schapen bij elkaar hielden, een prachtig schouwspel om naar te zien zoals die honden gefocust zijn op die schapen.

Er kwamen verschillende mensen langs de kraam om naar de muizen- en mollenvallen te kijken en te vragen hoe of die werkten. Er lagen ook een paar koeienhoorns op de tafel. Een vrouw met een paar kinderen dachten dat het grote tanden waren van een of ander dier!!!

We hebben vandaag een prachtige zonnige dag gehad.

(klik hier voor foto`s in fotogalerie)

Dieneke Hamstra

 

Groeten uit Canada BC

13 augustus 2016

De redactie van de Afron ontving de groeten van één van haar leden vanuit Brits Columbia in Canada. Hij bezocht daar in augustus 2016 het British Columbia Farmmuseum te Langley (bij Vancouver). Volgens hun eigen website heeft men daar de grootste collectie trekkers van de gehele provincie.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Paardendagen Walterswald.

31 juli 2016

Geslaagde Paardendagen 2016 te Walterswald met onder andere een demonstratie met hooioogstwerktuigen door de Afronleden Jan en Pieter Drost uit Blije.


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

FLM werkt samen met Filmarchief

27 juli 2016

In het voorjaar van 2016 zijn het Fries Film Archief en het Fries Landbouwmuseum van start gegaan met een bijzonder erfgoedproject. De organisaties zijn samen op zoek gegaan naar 'cross-overs' tussen de beide collecties. Voorwerpen in de vaste tentoonstelling van het landbouwmuseum zullen worden gekoppeld met historische filmfragmenten, waarin we deze voorwerpen in werking zien. Filmarchief-medewerker Sjoukje Visser en landbouwmuseum-vrijwilliger Rinke Oenema hebben een selectie van belangrijke landbouwfilms uit het filmarchief gemaakt en gaan de komende tijd op zoek naar historische filmfragmenten die passen bij landbouwwerktuigen en 'boerenark' uit de collectie van het landbouwmuseum. Deze fragmenten worden uit de films geknipt en in het landbouwmuseum vertoond bij de tentoongestelde voorwerpen. 'Dood' ding en historische film worden zo gecombineerd tot oorspronkelijk levend beeld.


Klik hier voor meer informatie.

 

Afronleden en 'Waldgieltsjes'

26 juli 2016

Op vrijdag 22 juli 2016 hebben twee Afron leden een belangrijke rol gespeeld bij de promotie van het oude aardappelras 'Waldgieltsjes', verbouwd door Jaap Wilman uit Ee. Onder grote publieke belangstelling zijn een aantal kisten met aardappelen per praam naar Dokkum vervoerd en bij het stadhuis aangeboden aan wethouder Albert van der Ploeg. Beide heren zijn reeds lang lid van de vereniging. Daarna is een gedeelte van de aardappelen met een oude Dexta trekker en een gerestaureerde Prins (Dokkum) landbouwwagen naar één van de supermarkten in Dokkum vervoerd.


Meer informatie kunt u vinden op Waldnet en op RTV-Noord.

 

Frysk Lanboumuseum naar Goutum.

12 juli 2016

Vanmiddag, 12 juli 2016, heeft gedeputeerde Poepjes bekend gemaakt dat het Frysk Lanboumuseum naar Goutum verhuist. Opening begin 2018.

Het Landbouwmuseum opende haar deuren in mei 2008 in Earnewald. Daarvoor stond het museum in Exmorra.


Klik hier voor een bericht in de Leeuwarder Courant.


Klik hier voor een bericht van Omrop Fryslan.


Klik hier voor een bericht op Waldnet.

 

Oldtimermiddag 25+ te Blije.

9 juli 2016

Op zaterdag 9 juli 2016 is weer de zo langzamerhand traditioneel geworden oldtimermiddag te Blije gehouden. Deelnemers met een trekker, werktuig, vrachtauto, auto, brommer of welk voortuig dan ook had vrij toegang en een koffiebon toe. Het publiek kon gratis alle mooie spul bekijken. Mooi dat vanwege een spatje regen, later op de middag, de bezoekers en deelnemers onderdak konden zoeken bij de snack- en consumtiewagens.


Klik hier voor enkele foto's.

 

'Efkes omrinne' bij Blije.

9 juli 2016

In de maand juli 2016 staan de akkerbouwgewassen te pronken op de uitgestrekte akkers. Net zo mooi als de bollenvelden en de nog niet gemaaide greidhoeke. Een kleine impressie uit Ferwerderadeel.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Poterhokken, informatie gezocht.

7 juli 2016

In de 'bouwhoek' van Friesland was het gebruikelijk dat pootgoed voor eigen gebruik, bewaard werd in een poterbewaarplaats (poterhok, setterhok, broeihok). Ongemerkt hebben de tientallen, mogelijk wel enkele honderden, van deze bewaarplaatsen het veld moeten ruimen voor modernere bewaarplaatsen.
Over deze kenmerkende gebouwtjes is vrij weinig beschreven en ook zijn er vrijwel geen foto's van gemaakt.
De redactie van de AFRON is op zoek naar nog bestaande bewaarplaatsen, tekeningen en foto's. Ook is informatie welkom van reeds afgebroken gebouwen.


In januari 2015 is bovenstaande oproep gedaan. Inmiddels zijn er een veertig bewaarplaatsen getraceerd. Nu zijn we op zoek naar informatie over de bouwhistorie zoals bouwtekeningen, bestek, bouwaanvragen, hinderwetvergunningen bij de gemeente, organisatievormen bij coöperatief gebruik, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, enz.


U kunt uw informatie sturen naar of naar Van Aylvawâl 9, 9151 HK Holwerd.


Klik hier voor een eerste 'oogst' (juli 2016) aan informatie over huidige bewaarplaatsen.

 

Opknappen van een pootmachine.

7 juli 2016

Oude 1-rijige aardappelpootmachine wordt opgeknapt. De pootmachine is in het begin van 2016 verhuisd van Franekeradeel via Tytjerksteradiel naar Trnaard in Dongeradeel.Twee leden van de AFRON (Hendrik Fokkema en Keimpe de Vries) die indertijd zelf vele dagen en jaren met zo'n pootmachine gewerkt hebben, hebben met veel plezier de klus geklaard.

Hebt u ook een restauratie klusje onderhanden? En maakt u foto's daarvan. Misschien staan die ook wel mooi op deze website?


Klik hier voor enkele foto's.

 

Maaien met oude trekkers en show

6 juli 2016

Onder goede weersomstandigheden organiseerde de OTMV zaterdag 2 juli 2016 een maaidag en show met oude trekkers en motoren te Oude Bildtzijl.

Klik hier voor enkele foto's.

 

Werktuigen aangeboden.

4 juli 2016

Werktuigen ter overname aangeboden,

Van mw. Postma uit Boornbergum kreeg de secretaris van de AFRON de vraag of ze ook iemand een plezier konden doen met één of enkele werktuigen of gereedschap dat door haar overleden broer is verzameld (juli 2016). Het betreft

- Een bietensnijmachine

- Een maaimachinemessenslijpmachine

- Een wied- aanaardploegje voor ruggencultuur.


Klik hier voor meer informatie.

 

Zeeuwse slingereg

2 juli 2016

Op de oldtimerdag van 2 juli 2016 te St. Nicolaasga werd aan twee van de bestuursleden van de Afron de vraag voorgelegd hoe oud de Zeeuwse slingereg (op de foto) wel kon zijn.

Deze vraag wordt doorgespeeld naar de bezoekers van de website.

Geef uw mening door aan .

 

Brand broeihok landelijk nieuws

1 juli 2016

Op de speurtocht naar informatie (juli 2016) over nog bestaande broeihokken (poterbewaarplaatsen) wordt nog steeds aanvullende informatie gevonden. Zoals vandaag in Marrum waar een poterbewaarplaats opgeknapt zal worden. Minder mooie informatie was dat de voorganger van deze poterbewaarplaats in de strenge winter van 1938 is afgebrand en daardoor ook de naast gelegen boerderij. Deze enorme brand was nieuws voor tenminste 13 provinciale en regionale dagbladen.


Klik hier voor meer nieuws over de brand.

 

Groeten uit ...... 'De Bouhoeke'

26 juni 2016

Het is weer de tijd om te genieten van wat er groeit en bloeit aan gewassen in de akkerbouwstreken. Zaterdag 25 juni 2016 was er een open dag op verschillende akkerbouwbedrijven in het noorden van Friesland. Over het algemeen viel de publieke belangstelling niet tegen, maar er is in deze tijd van het jaar zoveel te doen op de zaterdag. Toch maar even een groet doorgestuurd voor de Afron-webstek.

Op een modern akkerbouwbedrijf: Een handpomp om brandstof over te pompen naar de trekker, een schakelaar voor de opvolger van de handpomp? en een 'kowe-rútsje yn it lytshús' met daarachter nog een aantal museumstukken?

Wie zorgt voor de volgende groet ..... ?

 

Afronlid rijdt koningspaar.

13 juni 2016

Op maandag 13 juni 2016 maakten Koning Willem Alexander en Koningin Maxima een werkbezoek aan Noordwest Friesland. Ze bezochten daarbij ook de stad Franeker en hadden daarbij even vervoer nodig om naar het Tsjûkelân te gaan. Voor dat vervoer was de vaste koetsier die jaren achtereen de PC-koning vervoerde uitgenodigd, namelijk één van de trouwe 'hynderleden' van de AFRON, Hessel Bouma uit Tirns.

De foto is van internet gehaald, met dank aan de Leeuwarder Courant. http://www.lc.nl/friesland/Streekbezoek-koninklijk...


Klik hier voor meer informatie.

 

Te gast bij fam. Westhof Warns

11 juni 2016

Op zaterdag 11 juni 2016 was de werkgroep 'Hynderminsken' (een gezamenlijke activiteit van het Frysk Lânboumuseum, de Afron en paardenliefhebbers) te gast bij familie Westhof te Warns. Westhof deed tot drie jaar terug vrijwel alle gras- en hooioogstwerkzaamheden met paarden op zijn veehouderijbedrijf. Het was indertijd dan ook geen bijzonderheid dat er drie span van elk drie paarden (maaien, schudden, harken) tegelijk aan het werk waren op de boerderij.

In het kader van het veilig stellen van kennis en kunde met betrekking tot het werken met paarden op de boerderij hopen de leden van de werkgroep dat er in Friesland een aantal ervaringsdeskundigen de kennis over gaan dragen aan de jongere generatie. Deze middag bleek ook maar al te zeer dat het niet zomaar even enkele paarden voor de machine inspannen is en werken maar. Paard, mens en machine moeten tezamen een 'team' vormen, en dat in de praktijk blijven beoefenen.

Jammer dat er die dag zoveel andere dingen te beleven waren, onder andere op de vliegbasis.


Klik hier voor enkele foto's

 

Bestuursuitje 31 mei 2016

2 juni 2016

Bestuursuitje naar Texel ......en na nog een autoritje door de kop van Noord Holland en over de dijk, op naar huis. Zo hebben wij een heel gezellig bestuursuitje gehad.


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Leden excursie 28 mei 2016

29 mei 2016

Praam varen door de Alde Feanen. Op zaterdag 28 mei 2016 is de jaarlijkse Afron-excursie onder ideale omstandigheden gehouden in de Alde Feanen.

Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Boerke op 't Bildt 15 maai 2016

15 mei 2016

Boerke op 't Bildt.

D'r waar op 15 maai 2916 feul belangstelling foor de aktiviteiten op 'e plaats fan Alco de Jong en Jacqueline Wijbenga an 'e Nije-Dyk. De mînsen konnen der even boerke in 't heden en ferleden bij 'n Bildtse boer. Ferskillende soorten boere-ark fan froeger en nou stonnen der naastnander. 'n Wereld fan ferskil en mooi om 't soa 's even te bekiken en te fergelikenen!

Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Vijver Zathe Jelsum 13-05-2016

13 mei 2016

Op vrijdag 13 mei 2016 organiseerde het bestuur van de AFRON een open dag op Vijverzathe te Jelsum, de boerderij waar familie Wassenaar op gewoond heeft.

Door velen lang naar uit gezien en nu eindelijk de kans om deze boerderij eens van binnen en van buiten te kunnen bekijken. Mede door de inzet van Oege Hoekstra en de medewerking van de makelaar was het mogelijk om deze dag te organiseren.

Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Eelke Dijkstra overleden

12 mei 2016

Op 9 mei 2016 is Eelke Dijkstra uit Kollum overleden. Dijkstra was sinds de oprichting van de Afron lid van de vereniging en van 1989 tot en met 2005 secretaris. Hij was nauw betrokken bij het ontstaan en de inrichting van het Afron-dokumintaasjesintrum te Veenklooster. Vanaf 2005 was Dijkstra erelid van de vereniging.

Het bestuur en de leden wensen mevrouw Dijkstra en familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Ploegen met paarden

16 april 2016

Ploegen met paarden.

Zaterdagmiddag 16 april 2016 konden de liefhebbers genieten van het werken met paarden. Aan de Leeuwarderweg tussen Ferwerd en Blija was Jan Drost aan het ploegen met twee paarden voor de Hildebrand kipploeg. Op het land hadden bieten gestaan en Klaas Drost had de mest er met paard en wagen naar toe gereden en uitgestrooid. Jan ploegde nu de mest er onder en af en toe kwam er nog een kleine biet boven die in de rustpauzes aan de paarden werd gevoerd. De ploeg maakte prachtig werk en Jan zorgde er voor, dat de voor 'streekrecht' werd. Elke keer was het weer even opletten met de ketting bij het 'hâld-om' en 'boei-om'. Jan moet op de ketting gaan staan zodat het wiel er over gaat en de ketting weer aan de goede trekkant zit. Tussen de bedrijven door was er tijd om iets uit te leggen of vragen te beantwoorden. Klaas zijn paard en wagen stond stand-by voor de hand- en spandiensten en met het paard in draf werd er voor de bezoekers koffie gehaald. Het netjes geploegde land ligt weer klaar om ingezaaid te worden.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Drost scoort op ploegwedstrijd

10 april 2016

Op vrijdag 8 april 2016 is weer de landelijke wedstrijd ploegen met paarden gehouden bij museumboerderij 'Hoeve Groot Zandbrink' te Leusden bij Amersfoort.

Jan Drost uit Blije, lid van de AFRON en al enige jaren achtereen deelnemer aan deze wedstrijd, eindigde als tweede. In 2012 was hij eerste en in 2015 derde.

De redactie feliciteert Jan met dit succes.


Vanuit Leusden schreef men:

Beste mensen,

We hebben een bijzonder succesvolle ploegdag gehad, waarbij het weer in eerste instantie wat leek tegen te werken, heel veel water en dus nat land. Maar op zaterdag was het droog en scheen de zon. Jan Drost is een prettige deelnemer maar omdat één van zijn paarden wat niet geheel “rad' was was het in eerste instantie onzeker of hij wel mee zou doen. Maar dat is opgelost. Zijn zoon Pieter heeft ook paarden en naast de vos van Jan leverde de zoon een mooie Fries, zodat weer een goed span ontstond. De paarden deden het voortreffelijk.

Jan ploegt met een z.g. kiepploeg die in deze streek maar zelden werd gebruikt. Hij heeft de stichting Behoud Oude Werktuigen indertijd ook een dergelijke ploeg geleverd, waar we erg blij mee zijn. Ik stuur hierbij

de uitslag en de criteria

die dit jaar door de jury zijn gebruikt. Verder zal Hans Veurink nog enkele foto's toesturen. Wij hopen dat het Noorden bij onze jaarlijkse wedstrijd betrokken zal blijven !

Hartelijke groet,

Gijs Apeldoorn.


Klik hier voor een filmpje van het ploegen.


Op zaterdag 16 april gaat Drost ploegen met zijn prijswinnende combinatie van paarden en de Hildebrand kipploeg.

Hij nodigt belangstellenden uit om daarbij aanwezig te zijn, met name de 'hynderminsken' die de traditie van het werken met paarden een warm hart toedragen.

 

Geslaagde AFRON-jaarvergadering.

9 april 2016

We kunnen terugzien op een goed bezochte en goed geslaagde AFRON jaarvergadering op vrijdag 8 april 2016 in het Schoolplatenmuseum van familie Heeringa te Deinum.

Na het zakelijk gedeelte waren we om negen uur aan de rondleiding in het museum toe. Eerst vertelde de heer Heeringa over het ontstaan van het museum. Als kind werd hij al geboeid door alles wat er op een wandkaart te zien was. Hieruit is het verzamelen ontstaan en zo is er door de jaren heen een grote voorraad wandkaarten en platen ontstaan die in wisselend exposities in de boerderij worden tentoongesteld. Voor de bezoekers is het een teruggaan naar de schooltijd met veel herkenbare mooie nostalgische zaken. Behalve platen, kaarten en leesplanken waren er ook schoolbankjes uit verschillende perioden evenals schrijfgerei en handwerkstukjes, kortom teveel om op te noemen.

Toen de geur van warme gehaktballen zich door de boerderij begon te verspreiden ging het richting een afzakkertje anders waren wij in de herinneringen aan onze schooltijd gebleven.

Voor het proeven van de sfeer nog wat foto 's van deze avond. (D.H.-H.)

 

Afron lid teelt asperges

8 april 2016

Anno 2015 is Jelmer Albada begonnen met het telen van asperges op land van de Graasboerderij in Sondel. Hij volgde de Warmonderhof opleiding voor bio-dynamische landbouw in Dronten. Tijdens deze opleiding en daarvoor reisde hij naar veel verschillende plekken van de wereld om ervaring op te doen. Onder andere bij de Amish in Noord Amerika. En op tuinbouwbedrijven in de Noord Amerika, Peru en Ecuador. En in Nederland natuurlijk.

Nu is hij weer aan het wortel schieten in Gaasterland, onder andere met asperges. De asperges verbouwt hij op duurzame wijze en wil daarmee een mooi, smakelijk en nieuw streekproduct aanbieden.

Jelmer heeft in 2012 een lezing voor de Afron gehouden (bij De Brink te Veenklooster) over zijn ervaring met het werken met paarden in Zuid-Amerika en bij de Amisch in de Verenigde Staten.

Ook is hij lid van het werkgroepje 'Hynderminsken' van het Frysk Lânboumuseum en de Afron.


Klik hier voor meer informatie.

 

Slopers van OTMV en AFRON

30 maart 2016

Op vrijdag 25 maart 2016 hebben een tweetal leden van de OTMV op professionele wijze een aantal draadramen, deuren en andere onderdelen van twee verschillende poterbewaar-plaatsen in Oude Bildtzijl veilig gesteld voor het project 'Glazen poterbewaarplaatsen', het gezamenlijk project van de AFRON, FLM en Boerderijenstichting. De vaste AFRON-transporteur uit Tergrêft zorgde voor het transport naar de voorlopige opslagplaats in Tergrêft. Op de foto genieten de heren van de koffie, waarna het weer wat beter werd.

 

Poterbewaarplaatsen ZO-Friesland

17 maart 2016

Poterbewaarplaatsen in Zuidoost Friesland.

In de jaren 1941-42 zijn er een aantal poterbewaarplaatsen door de Stichting “Poterbewaarplaatsen' in verschillende gemeenten in Zuidoost Friesland gebouwd, o.a. in Boyl (foto), Blesse, Makkinga, Oosterwolde, Donkerbroek, Rottevalle en Murmerwoude. Een werkgroepje (leden van de Boerderijenstichting Fryslân, het Frysk Lânboumuseum en de AFRON) is (in maart 2016) op zoek naar informatie over deze stichting en de werkwijze van de afzonderlijke poterbewaarplaatsen en haar gebruikers. De overkoepelende stichting is opgericht op initiatief van de 'Dienst voor kleine boeren', mogelijk een onderdeel van Rijks landbouwvoorlichtingsdienst, en de verschillende coöperatieve aankoopcoöperaties in dat gebied. Kunt u helpen met foto's, statuten, archiefmateriaal, enz. dan stelt de werkgroep het op prijs dat u contact met haar opneemt per e-mail: of telefonisch: 0519-561697.

 

Lezing in Tsiispakhus Wommels

21 februari 2016

Op zondag 21 februari 2016 organiseerde het Zuivelmuseum 'It Tsiispakhus' te Wommels één van haar winteractiviteiten. Uitgenodigd was de heer Henk Dijkstra, directeur van het Frysk Lanboumuseum' om een lezing te houden over de ontwikkelingen van de zuivelbereiding in Friesland, van vroeger op de boerderijen, verzorgd door de boerin, tot tegenwoordig door enkele hele grote melk verwerkende industrieen.

Onder de noemer van 'Van melkaad tot multinational', schetste de spreker zeer gedetailleerd de vroegere boter- en kaasbereiding op de boerderij. Ook de vraag waarom de boeren in Friesland indertijd meer boter dan kaas maakten en dat men in 'de Hollanden' juist meer kaas dan boter maakten kwam aan de orde. Een omslagpunt in de zuivelbereiding van boerderij naar verwerking in de vele zuivelfabrieken die Friesland gekend heeft was o.a. de studiereis van enkele vooraanstaande heren naar Denemarken waar men reeds in een eerder stadium melk verwerkte in fabrieken. De lezing werd ondersteund met dia- en unieke filmbeelden.

Het is dat voorzitter Harry van Putten de spreker tot uiterlijk vijf uur de tijd had gegeven voor zijn lezing, want anders hadden de ongeveer veertig aanwezigen, onder het genot van een lekker kopje koffie, nog wel een uur langer zuivelhistorie voor geschoteld gekregen.


Klik hier voor enkele foto's of hier voornog meer foto's.

 

Schapen bij dorsvloer maken.

12 februari 2016

Bij het speuren (in februari 2016)naar informatie over 'Klein agrarisch erfgoed' in de archieven van de voormalige Friese Maatschappij van Landbouw vond uw redacteur in de advisering van het Bouwbureau van de Fr.Mij.v.L. (in 1934) een recept voor het maken van een harde lemen dorsvloer (Fries: terskhúsflier) en een wagenpad in de schuur (Skuorrereed). Om de vloer goed in te trappen werd geadviseerd om daarvoor een koppel schapen te gebruiken.


Klik hier om de betreffende informatie te bekijken.

 

IT Ark, editie 2016-1

7 februari 2016

De nieuwste editie van IT ARK is op 7 februari 2016 verschenen, in samenwerking met het vriendenblad 'Mededelingen en berichten' van het Fries Landbouwmuseum. Met dank aan de redacteuren van de verschillende artikelen.

Een mooie voorplaat, maar wie weet bij welk dorp deze boerderij staat?

 

Vijver Zathe te koop.

2 februari 2016

Op internet gevonden dat 'Vijver Zathe' te Jelsum te koop aangeboden wordt (februari 2016).

Dat is voor de Afron-leden geen nieuws want de vereniging heeft vorig jaar het boek 'Strie moat bolsterje', verhalen van mensen die voor de familie Wassenaar gewerkt hebben, uitgegeven en met een klein aantal belangstellenden de boerderij bezocht. Er zijn nog enkele boeken beschikbaar voor de verkoop ().


Klik op de link om foto's en uitgebreide informatie over deze monumentale boerderij te bekijken.

 

Boek: 'Strie moat bolsterje'

1 februari 2016

Op vrijdag 30 januari 2016 heeft de Afron de eerste exemplaren van het boek 'STRIE MOAT BOLSTERJE, werken op fokveebedrijf Vijver Zathe in de jaren 1950 - 1969' uitgereikt aan de personen wiens verhalen en ervaringen als werknemer of dienstverlener, op het fokveebedrijf Vijver Zathe in Jelsum bij Jan Wassenaar en Rigtje Wassenaar-Boelstra, zijn vastgelegd.
Voorzitter Lettinga kon de vijftien vertellers met 'aanhang' en de andere vijftig belangstellenden om ongeveer half negen welkom heten in de Tuolle te Jelsum. Na het welkomstwoord kreeg Gerda Fokkema-de Beer het woord die op de haar zo spontane wijze vertelde over de bezoeken aan de vertellers, het optekenen en uitwerken van hun verhalen en de uiteindelijke vormgeving van het boek. Van elke verteller haalde ze een anekdote aan uit hun verhaal.
Vervolgens werd aan alle verhalenvertellers een boek uitgereikt.
Dank werd gebracht aan het bestuur van de Boelstra-Olivier Stichting voor de financiële bijdrage om de uitgave van het boek mogelijk te maken.
Afrondend werd Gerda Fokkema in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen voor de enorme hoeveelheid werk die ze als secretaris van de vereniging heeft gedaan voor het samenstellen van dit boek.
Klik hier voor enkele foto's.
Klik hier om een boek te bestellen.

 

Gebruik onbekend / bekend.

1 februari 2016

Onderweg in de voormalige gemeente Wonseradeel (februari 2016) ontdekte de redacteur aan de zijmuur van een monumentale boerderij een plank met daarop een aantal haken. Het gebruik er van is hem onbekend.

Wie kan de verlossende informatie verstrekken? ( of tel. 0519-561697).


Er zijn enkele reactie binnengekomen op onze vraag waar de haken voor gebruikt zijn. 'Om melkbussen aan te hangen om te drogen'. Titus schrijft:

'Elke boer hie in amer- en busrak om se droechje te litten en

50 jier lyn wie it wat nijs om se oan sa'n heak te hingjen''


De volgende vraag is of er ook iemand een foto heeft van melkbussen aan de haak.


En de foto is er gekomen: Gisteren kreeg ik een folder van de AFRON en heb later de Afron-web-site bekeken en daar kwam ik een vraag tegen over melkbusklemmen. U verzocht daarin of er ook foto's waren waarop de functie goed was waar te nemen.

Ik heb jaren lang enkele bussen haken gehad maar heb ze enkele maanden terug bij het oud ijzer gedaan. Wel wist ik hier een boerderij in de buurt waar nog bussenklemmen aan de muur zaten. Ik ben vandaag met een melkbus naar die boerderij gefietst en heb een melkbus daar opgehangen en wat foto's gemaakt. Deze foto voeg ik hierbij. Als u een bussenklem wenst kan ik er wel voor zorgen dat deze naar u toekomt.

Ook meldt ik mij aan als lid van afron. Hartelijk dank voor de informatie. 

Werkverschaffing in Franeker.

27 januari 2016

'De tijd vliegt' is een gezegde dat in ieder geval opgaat als men in oude archieven aan het 'sneupen' is (februari 2016). Op zoek naar informatie in het archief van de voormalige gemeente Barradeel belandde uw redacteur onbedoeld in het archief van de stad Franeker en vond bij toeval een aantal documenten met betrekking tot de werkeloosheidsbestrijding in de 19e eeuw. Een speciale commissie werd door het college van B. & W. ingesteld om werk te creëren. Om het werk van de commissie mogelijk te maken werd er een fonds gesticht waar renteloze leningen in gestort konden worden. De terugbetaling na het winterseizoen werd gegarandeerd door de Stad Franeker. Werklozen konden voor een gangbaar loon werk verrichten als 'touwpluizer', als 'steenklopper' of als 'vlasbraker'.


Klik hier voor enige informatie over 'touwpluizen'

Klik hiervoor enige informatie over 'steenkloppen'

Klik hiervoor enige informatie over 'vlasverbouw' en 'vlasbraken'.

verder lezen »
 

Wie weet de maker of fabrikant?

5 januari 2016

De fabrikant(en) is/zijn bekend: Franeker Landbouwcoöperatie en smid Miedema uit Hitzum.


Klik hier voor meer informatie (januari 2016).


De redactie van IT ARK werd in oktober 2013 benaderd met de vraag wie de fabrikant van een oude kunstmeststrooier geweest kan zijn. De vraag werd op de website geplaatst.

Het is een kleine 2-wielige strooier die achter een wagen gekoppeld kan worden. De kunstmest werd dan met een schop vanaf de wagen in de voorraadbak geschept. Omdat de strooier in een dorp ten zuidwesten van Franeker gebruikt is wordt gedacht aan een smid of fabrikant uit het gebied Franeker - Bolsward - Harlingen?
Kun u ons uit de droom helpen, dan graag even een berichtje naarKlik hier voor enkele afbeeldingen.

 

2016........... De beste wensen.

1 januari 2016

Het is langzamerhand een goede gewoonte geworden dat de redactie van de AFRON-website en het verenigingsblad IT ARK, namens het bestuur, alle Afron-leden en de bezoekers van de website een voorspoedig nieuw jaar toewensen. Bij dezen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016.

Ook hoort er een terugblik bij. In het achter ons liggende jaar zijn weer veel activiteiten op het gebied van landbouwhistorie georganiseerd, getuige de meer dan 800 foto's op de Afron-website en de circa 40 nieuws flitsen. Deze aantallen komen ongeveer overeen met het aantal in de daarvoor gaande jaren. In feite is dat het visitekaartje van de vereniging. Het aantal meldingen van activiteiten in de rubriek 'agenda' was wel veel lager dan in 2014. Daarom nogmaals de oproep om voor 2016 uw activiteiten te melden bij de redactie.

De Afron website is nu precies acht jaar 'in de lucht'. Een modern medium. Gemiddeld in 2015 telden we per dag 43 bezoekers. Dat is een mooi aantal, echter…. Het gemiddelde van de eerste zes maanden was 49 en van het laatste halfjaar maar 37 en dat is toch wel verontrustend. Is onze website aan een 'update' toe? De redactie houdt zich aanbevolen voor uw wensen en adviezen.

Dit jaar is ook het verenigingsblad 'IT ARK' vernieuwd. Er wordt samengewerkt met het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld om er een leesbaar en historisch verantwoord blad van te maken. Ook daarvoor ontvangt de gezamenlijke redactie graag uw verhalen en informatie over historische feiten met betrekking tot de landbouw in de breedste zin van het woord.

 

Open dagen verzamelingen

29 december 2015

Even terug in de tijd.

Een 'mini-museum' stond in de aankondiging (december 2015), maar eenmaal op locatie was er zoveel moois te zien, dat je dat 'mini' wel met een korreltje zout moet nemen. Er was een prachtige verzameling stationaire motoren welke op verrijdbare plateaus startklaar stonden. In een andere afdeling stond een eigenhandige gerestaureerde auto. Er is veel inventiviteit en handigheid voor nodig geweest om deze auto weer in goede staat te krijgen, maar het is nu dan ook een 'pronkje'. Het is een IFA F8. Vroeger was in Zwickau in Duitsland de Audi en DKW fabriek maar na de oorlog zijn die merken naar West -Duitsland gegaan. De fabriek in Oost -Duitsland ging ook weer auto 's maken maar mocht niet meer de naam DKW gebruiken en toen werd het IFA. Tevens heeft Bos rond een uitgebreide verzameling melkmachineapparaten een schat aan vele andere boeren(hand)gereedschappen verzameld, maar ook eigenhandig gemaakte miniatuur melkmachinewagens met daarbij een mini Wolsley motor, dit alles uitgevoerd tot in de kleinste details.

Een mini-museum met een maximum aan mooie dingen!


Klik hier voor enkele foto's.

 

Eindejaarsbezoek 2015

24 december 2015

Eindejaarsbezoek aan leden met een verzameling.

Op 22 december 2015 werd er door het AFRON-bestuur een bezoek gebracht aan Bouwe en Dieneke de Jong in Eastermar. Bouwe heeft eerst iets verteld over zijn levensgeschiedenis. Hij is een enthousiast verzamelaar van Steyr trekkers. Keurig en ruim staan de trekkers opgesteld in wat voorheen de ligboxstal was. Zelfs een Steyr fiets en Steyr Puch brommer zijn er te vinden!


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

AFRON-lid als geschiedschrijver.

19 december 2015

Precies vijf jaar geleden plaatste de redactie van de AFRON-website een bericht over één van haar Amelander leden dat die een boek geschreven had over de geschiedenis van alle boerderijen van het eiland, namelijk de heer O. Straatsma met het boek 'Een en al boerderij'.

Nu vijf jaar later verschijnt een boek van zijn hand met de titel “AMELAND. Verrassende inkijkjes in de rijke geschiedenis van het eiland Ameland'.

De Leeuwarder Courant van 18 december 2015 schrijft daarover: Oud-huisarts duikt dieper in Amelander geschiedenis. In het boek krijgt het boerenleven wederom veel ruimte. Voor het schrijven baseerde hij zich op zijn eerder verzamelde materiaal, dat hij opdook in onder andere het gemeentelijk archief en bij Tresoar in Leeuwarden. Hij mag dan wel negentig zijn; Straatsma is al begonnen aan een boek over ruilverkavelingen op Ameland'.

Meer informatie is te vinden op de website Amelander historie. http://www.amelanderhistorie.nl/products/ameland/


Gezien de gemiddelde leeftijd van de AFRON-leden en de historische kennis die ze bezitten moet Straatsma wel een voorbeeld voor hen zijn om ook eens de pen ter hand te nemen en hun memoires te delen met anderen.

 

IJkmerken op aardappelkorven

10 december 2015

In het archief van de stad Franeker vond ik (in december 2015) een verordening van het stadsbestuur om tenen meetkorven voor aardappelen op te meten met een achtkantig meetijzer in plaats van een vierkante en de goedgekeurde korven te voorzien van een ijkmerk-houtje en een tweede ijkmerk op de bovenrand van de korf.

De redactie is op zoek naar een afbeelding van zo'n meetijzer voor korven en een voorbeeld van de ijkmerken op het houtje en de korf.


Klik hier om het document in te zien.

 

Index op verenigingsbladen.

29 november 2015

De laatste edities van de verenigingsbladen Pionier en IT ARK en 'it nijsblêd Mededelingen en berichten van het jaar 2015 zijn weer verschenen. Dus zijn er weer indexen gemaakt.Klik daarvoor naar Documentatieof voor IT ARKof voor de Pionierof voor Mededelingen en berichten.

 

AFRON-excursie Makkinga geslaagd

15 november 2015

Zaterdagmiddag 14 november 2015.

Excursie middag naar Makkinga naar korenmolen `De Weyert` Deze molen is in 1886 als houtzaagmolen gebouwd in Gorredijk. Sinds 1925 staat hij in Makkinga en is omgebouwd naar korenmolen. Vanaf 1970 heeft de molen niet meer gedraaid, en door acties van de dorpelingen werd er in 1983 begonnen met de restauratie, en een jaar later gingen de eerste vijf vrijwillige molenaars op de molen aan de slag. En zo kwamen wij als bestuur met vele leden vanmiddag een bezoek brengen aan deze molen. Er waren deze middag 43 personen aanwezig.

Naast de molen is Museum`Oold Ark`gevestigd waar we werden ontvangen door enthousiastevrijwilligers. We werden in groepjes verdeeld, en de ene groep ging mee het museum in en de andere groep ging de molen in. Daarna was er koffie met oranjekoek, en gingen we weer op pad maar nu andersom. De mensen hebben genoten van alles wat er was te zien.

Het museum bood een kijkje in de tijd dat alles nog met de hand werd gedaan in verschillende beroepen zoals: de Smid de Schoenmaker de Timmerman de Boer de Kaasmaker de Schilder de Huisvrouw en ga zo maar door. Er was een oud schoolklasje waarbij je steeds hoorde ooh ja dat weet ik nog wel, en dat hadden wij ook op school.

In de molen ging het al net zo, iedereen kon vragen stellen en er werd ook mooi uitgelegd waar alles voor was en hoe het werkte.

Ook in de molen winkel werden er vele zakjes bakmeel gekocht voor appelcake, kruidkoek of pannenkoeken. Tegen half vijf was het tijd om op te stappen, en konden de mensen die dat wilden nog even napraten in het Witte Huis in Donkerbroek. Zo`n 25 personen hebben hier gehoor aan gegeven.

Al met een zeer geslaagde excursiemiddag, wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Hartelijk dank uit naam van het AFRON bestuur. Dieneke Hamstra.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Napraten over vlas-repel-record.

14 november 2015

Vrijdagavond 13 november 2015.

Deze avond waren we gast bij Gjalt de Groot in Holwert.

Het was een avond voor de deelnemers en vrijwilligers van het vlas repelfestival van 12 sept.j.l.

Bij binnenkomst stonden er vele stoelen in een kring klaar, met aan de ene kant een hoop riet en aan de andere kant een hoop vlas. Op de stoel lag een halve eendenkorf, en het was de bedoeling dat iedereen die deze avond aanwezig zou zijn deze mand zelf af zou vlechten!

Een aantal ging na de koffie dapper aan de slag, maar het viel nog niet mee. Anderen probeerden het niet eens en verdwenen gelijk naar het swetshok van Gjalt. Er waren zo`n 18 personen aanwezig, en tien ervan zijn gaan vlechten.

Onze Gerda had de slag gelijk goed te pakken, en kon na afloop haar korf mee naar huis nemen. Anderen waaronder ondergetekende moesten de rand er nog op zetten, maar door kramp in de polsen hebben we dat maar aan Gjalt over gelaten.

Toen nog een gezellige nazit in het swetshok met een drankje, en(vette iel en skraal bier!) en kibbeling (met graat) Gjalt heeft nog even leuk verteld, en toen was het ook bijna bedtijd.

Heel hartelijk dank voor de leerzame en gezellige avond fam. de Groot. Dieneke Hamstra.


Klik hier voor enkele foto's.

 

OTMV ploegwedstrijd te Engwierum

3 oktober 2015

Onder ideale weersomstandigheden is de tot driemaal toe uitgestelde provinciale ploegwedstrijd met oude trekkers gehouden op zaterdag 3 oktober 2015 bij familie Wilman te Engwierum.

Omdat het stoppelveld tijdens natte omstandigheden is bemest waren de vastgereden en vrij diepe sporen een extra handicap voor het ploegen op de vrij zware klei.


Klik hier voor de uitslagen.


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Aardigheidje. Even puzzelen.

30 september 2015

Ter gelegenheid van het feit dat er op 30 september 2015 ca.300 nieuwsberichten met daaraan gekoppeld ca. 200 fotoalbums op de Afron-website zijn geplaatst heeft de redacteur 32 plaatjes bij elkaar gezocht die als 'openingsfoto' van een fotoalbum of fotogalerie zijn gebruikt. Kunt u ze allemaal weer terug vinden met de achterliggende foto-verslagen en nieuwsberichten?


Klik hier om het antwoordenformuliertje op te vragen dat u daarna kunt printen en eventueel opsturen naar de redactie. De namen van de eerste tien inzenders zullen 'als eeuwige roem' op onze webside worden vermeld.


Een Fries spreekwoord luidt: 'Dêr't bijen binne dêr is ek huning'. Kennelijk is de 'eeuwige-roem-honing' nog niet gemaakt of zijn mogelijk de bijen in winterrust. Na drie weken nog geen oplossing,


Klik hier voor de 32 afbeeldingen.

 

Flaeijelfeest 2015.

29 september 2015

Op zaterdag 26 september 2015 werd weer het flaijelfeest te Oude- en Nieuwhorne gehouden. Onder ideale weersomstandigheden konden veel bezoekers genieten van de optocht en de vele demonstraties. Een van de Afron-leden demonstreerde het vroegere schudden, wiersen en 'tiemjen' van hooi. Twee ander leden uit de zuidwesthoek van Friesland reden mee in de optocht.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Nieuw Kolleksjesintrum Leeuwarde

29 september 2015

Momenteel (eind september 2015) wordt er in Leeuwarden, achter het Kristallicgebouw aan de Harlingerstraatweg, hard gewerkt aan een nieuw depot voor vijf Friese musea, namelijk voor het Fries Landbouwmuseum, het Fries Scheepvaartmuseum, het Fries Natuurmuseum, het Fries museum en Tresoar. Het wordt een bijzonder gebouw wat klimaatbeheersing betreft, het eerste in zijn soort in Nederland. Een aantal vrijwilligers en een medewerker van het Frieslandbouwmuseum namen al vast een kijkje in het in aanbouw zijnde gebouw waar in de loop van 2016 een deel van hun collectie in opgeslagen kan worden.

Klik hier voor enkele foto's.


Klik hiervoor informatie over het gebouw.

 

IT ARK nr.64 in een nieuw jasje.

25 september 2015

Het is zover! Op de AFRON-ledenvergaderingen van 2014 en 2015 is uitvoerig stilgestaan bij een nauwere samenwerking tussen de Afron en het Frysk Lânboumuseum en de redacties van het verenigingsblad IT ARK en de nieuwsbrief MEDEDELINGEN EN BERICHTEN. De inhoud van beide bladen is interessant voor zowel de leden van de Afron als de vrienden, medewerkers en vrijwilligers van het museum. Door de krachten te bundelen kan er effectiever gewerkt worden door de redacties en kan gebruik gemaakt worden van de kennis en capaciteiten die er aan weerskanten is.

Het eerste resultaat van samenwerking verschijnt aan het begin van oktober 2015, een editie van 32 bladzijden waarvan het omslag in kleur is afgedrukt. 28 bladzijden zijn gevuld met redactionele artikelen. Het plan is om met een tweepersoons eindredactie te werken, een aantal vaste rubriekschrijvers en verder met gastschrijvers zoals leden van de Afron, vrienden van het museum en andere deskundige belangstellenden voor landbouwhistorie.

Gekozen is om de van ouds bestaande namen te handhaven en op blz. 2 en 31 specifiek gerichte informatie over de Afron in de editie van IT ARK te vermelden en de specifieke informatie van het Frysk Lânboumuseum in MEDEDELINGEN EN BERICHTEN te plaatsen.

Dus een informatieblad met twee 'gezichten'.

 

Groeten uit de Dordogne, Frankr.

22 september 2015

Van een Afron lid kreeg de redactie in september 2015 een aantal foto's toegestuurd van een bezoek aan een landbouwmuseum in de Dordogne (Zuid Frankrijk). Dat er buiten de musea om, zoals gewoon langs de weg' ook, inmiddels, antieke trekkers bewaard worden blijkt uit een aantal foto's die bij een garagebedrijf in het dorp Villeveuve sur Tarn genomen zijn.

Hartelijk dank voor deze bijdrage. Wie volgt?


Klik hier voor enkele foto's.

klik hiervoor de website van het 'Musee-agricole-salviac.com

 

WK + nationale ploegkampioensch.

19 september 2015

Op donderdag 17 tot en met zondag 20 september 2015 zijn te Veendam Europese en nationale ploegwedstrijden gehouden in verschillende categorieën. Jammer genoeg was er in geen van de categorieën een deelnemer uit Friesland. De enige die zich opgegeven had heeft zich om medische redenen afgemeld.

Geploegd werd met moderne trekkers, oude trekkers en ploegen en paardenploegen. Een AFRON-lid heeft zaterdag 19 september een bezoek gebracht aan het ploegen met oude trekkers en met paarden. Vanwege de grote afstanden tussen de wedstrijdvelden en het verplaatsen per 'perpedium mobile' was de dag te kort voor een bezoek aan de moderne ploegers.


Klik hier voor enkele foto's van het ploegen met paarden.


Klik hier voor enkele foto's van de openingsplechtigheid en het ploegen met oude trekkers en oude ploegen.


Klik hier voor meer foto's en uitslagen (ploegvereniging).

Klik hier voor het volledige programmaboekje (met daarin o.a. de lijsten met deelnemers)

 

Record vlasrepelen te Ferwert.

13 september 2015

Rûpelrekôr yn Ferwert!

Zaterdagmiddag 12 september 2015 's morgens naar Ryptsjerk naar het Bosbouw en Trekker Evenement en 's middags naar Ferwert om aanwezig te kunnen zijn bij de poging het Fries Repelrecord te verbeteren. 's Morgens vroeg was al een groep mensen van de AFRON naar Ferwert vertrokken om mee te helpen bij het klaarmaken van het terrein: repelbanken aanvoeren, kleden klaarleggen en de wagens met de reeds eerder opgetaste vlasschoven naar het terrein brengen. Ook de kramen van It Braakmuseum van Ee, De Einekoerflechters, Wilman met koolzaadoliepers met producten en de AFRON werden ingericht. Een van de oudste deelnemers ( 96) was al voor dag en dauw op de fiets vanuit Franeker richting Ferwert gegaan, met voor op de fiets een vaas vol dahlia 's, die als vrolijke versiering op het veld kwam te staan. De reeds aanwezigen werden verrast op een handjevol dahliazaad. Wat een positief en fleurig begin van de dag! ( En volgend jaar een bloemencorso van de gezaaide dahlia's, met een recordpoging voor het mooiste corso??).

.

Klik hier voor enkele foto's van het repelen.

klik hier voor enkele foto's van het voorbereidende werk.

Klik hier voor enkele foto's van Afron-leden in aktie.

Klik hier voor enkele foto's van De Strampel.

verder lezen »
 

Ryptsjerk RTBE

13 september 2015

Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement.

Zaterdagmorgen (12 september 2015) vroeg op weg naar Ryptsjerk naar het Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement bij de Vertakking. De organisatie had alles keurig geregeld en na het plaatsen van tafel en attributen van de Afron, maar eens even rond sneupen.


Klik hiervoor enkele foto's.

verder lezen »
 

Wie weet ...wat een 'jaksel' is.

12 september 2015

Enige tijd geleden kreeg de redactie per e-mail de volgende opmerking: 'Ik tink net dat jo in Jaksel yn 'e hûs ha, mar dat witte jo mar noait'. Een 'jaksel' zou een woord zijn dat in Friesland gebruikt werd bij één van de oogstwerkzaam-heden op de vroegere akkerbouwbedrijven. De redactie houdt zich aanbevolen voor uw reactie over de betekenis van het woord 'Jaksel'.


Mogelijk dat het 12 september a.s. (2015) te Ferwert wordt gedemonstreerd bij de poging om het record te breken om met 100 mensen tegelijk vlas te repelen. Geef u op om mee te doen dit record te breken.


Foto: Het gerepelde vlas is afgevoerd. Op de 'roepelkleden' is de vlasknop (zijn de vlasbollen) achter gebleven evenals stro resten. Van dit achtergebleven materiaal kan een 'jaksel' gemaakt worden. En nu is het weer aan U, zeer gewaarde lezer: Wat is een jaksel?

 

Groeten uit ..... Friesland.

11 september 2015

Van één van de AFRON-leden kreeg de redactie enkele foto's toegestuurd die op zaterdag 12 september 2015 in het noorden van Friesland gemaakt zijn. Op die dag waren er een groot aantal evenementen georganiseerd. Ook de AFRON was actief bij een aantal daarvan.

Een van de evenementen was (voorlopig?) een week uitgesteld en zodoende konden er aantal foto's gemaakt worden onderweg naar een ander evenement.


Klik hiervoor enkele foto's.

 

In de ban van het vlasrepelen.

2 september 2015

De commissie 'Record vlasrepelen Ferwert' is volop bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. De voorbereiding verloopt naar wens, maar .... om het record van enige jaren geleden te breken van 50 'rûpelbanken' en 100 'rûpelders' zijn er nog een aantal repelbanken en repelaars nodig. Vandaar de oproep aan een ieder die nog een repelbank heeft of zelf mee wil doen op zaterdag 12 september 2015 om zich te melden bij de heer Hein Sterk te Ferwert.

Telefoon: 0518-411-798

Mobiel: 06-557 459 33

E-Mail.:


Bijgaande foto is gemaakt van het vorige repelfestijn in Ferwert.


Klik hiervoor de extra AFRON nieuwsbrief.

 

De k(n)op der ôf. Vlasrepelen.

31 augustus 2015

Op 12 september 2015 wordt een poging gedaan om het record vlasrepelen te verbeteren. De Afron is medeorganisator en heeft daar over een extra nieuwsbrief doen uitgaan.

Inmiddels is het vlas op donderdag 13 augustus 2015 machinaal getrokken, nadat vorige week een aantal vrijwilligers de randen van het perceel handmatig getrokken hebben om ruimte te maken voor de trekker met machines.

De machine behoorde inmiddels tot het 'agrarisch erfgoed' en is waard om bewaard te blijven.Klik hier voor het bekijken van de nieuwsbief.

Klik hier voor handmatig vlastrekken op 3 augustus 2015.

Klik hier voor enkele foto's van het machinaal trekken van het vlas.

 

Historisch Festival Súdwest.

30 augustus 2015

Zaterdag 29 augustus 2015 was de Afron aanwezig op het HistorischFestival Sûdwest in de Klameare te Bolsward.

De ruimte was beperkt om alles uit te kunnen stallen, in plaats van een groot dia scherm hadden we nu alleen de laptop op tafel en konden we toch wat filmpjes laten zien!

Er waren zo`n 28 stands met uiteen lopende zaken, er werden lezingen gehouden, er was een filmtheater en er waren activiteiten in en rond de Klameare zoals Folklore Fryslân. De Smidse

Er stond een T-Ford van Fokke v/d Meer en er lag een Blazersaak WK1 stadt Workum die bezichtigd kon worden. Er waren verscheidene mensen die even stevig met het vooronder kennis hebben gemaakt door hun hoofd te stoten!

Ondanks het mooie weer was het de hele dag gezellig druk.


Klik hier voor enkele foto's.

 

De Roel Bottemadagen 2015

23 augustus 2015

Zaterdag 22 augustus 2015 als bestuursafgevaardigden al vroeg op weg naar Oldeholtpade naar de Roel Bottemadagen. Een plaats waar wij nog niet eerder waren. De organisatie was prima in orde en binnen de kortste keren stonden wij met de AFRON materialen in een mooie stand. Ook de interesse van de bezoekers was goed. We konden veel over de vereniging vertellen. Daarnaast was in het programmaboekje een artikel over de AFRON geplaatst zodat verschillende mensen al wat geïnformeerd waren.

Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Medewerkers Bildts Dokumintaasje

23 augustus 2015

Ook het tweede (en laatste) perceeltje vlas dat in 2015 in Friesland verbouwd is, is op 21 augustus 2015 getrokken (plokt), door de Depoortere vlastrekmachine van de Hoekstra's, vroeger één van de gerenommeerde loonbedrijven op het gebied van vlastrekken, machinaal repelen en knopbreken,

Onze secretaresse schreef:


'Flasplokke met 'e mesine fan Hoekstra fan 'e Ouwe-Dyk.

Mînsen fan't Bildts Dokumentasy Sintrum holpen met bij 't an stúksetten fan 'e skoven'


Klik hier voor enkele foto's.

 

Historische dagen Verhildersum.

9 augustus 2015

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus 2015 zijn weer de Historische dagen op landgoed Verhildersum te Leens gehouden. Op zondag was de AFRON ook één van de standhouders.

Vandaag een prachtige dag gehad op landgoed Borg Verhildersum in Leens We hadden een mooi plekje met de AFRON stand.

Prachtig weer erbij, en veel bezoekers die onze stand kwamen bezoeken en een folder meenamen, of een praatje maakten.

Er was overal wat te doen, voor jong en oud. Omdat dit twee dagen duurt was het vandaag minder druk dan op zaterdag werd er gezegd.

We konden de eeuwen oude borg bezichtigen, waarmen zich op visite waande in het rijke leven van de notaris familie Van Bolhuis in de 19e eeuw. Of men stapte binnen in de woning van de arme landarbeider Jacob de Vries en zijn gezin! Dat was dus echt een wereld van verschil.

De enorme tuin met beschutte singels en een boomgaard met historische fruitrassen was ook zeer de moeite waard om door te lopen.

Kortom een geslaagde dag! Dieneke.


Klik hier voor een aantal foto's.

 

Boeredei Walterswald

25 juli 2015

Boeredei in Walterswald op zaterdag 25 juli 2015.

Er waren wat het weer betreft onheilspellende voorspellingen, maar gelukkig is het slechte weer tot 's middags vier uur uitgebleven en was de Boeredei weer een druk bezocht, goed georganiseerd, gezellig evenement. Afron bestuursleden waren met materiaal in een stand aanwezig en er werd een praatje gemaakt met belangstellenden en leden. Jammer genoeg kon de 'Heaploech' van de Afron niet een demonstratie geven want het paard van Jan Drost was de avond ervoor bij de stoelendans uitgegleden en nu kreupel. De machines en het hooi waren er klaar voor, maar zonder paard kon er niet worden gewerkt. Om 4 uur werd alles in de kraam opgeruimd en daarna barstte de bui los.

Klik hier voor enkele foto's.

 

Trekkerdei Earnewâld 5 juli 2015

13 juli 2015

Zondag 5 juli 2015 voor de eerste keer als bestuurslid mee naar de Trekkerdei in Earnewâld.

Samen met Gerda Fokkema de stand van de AFRON bemand. De weersomstandigheden begonnen goed, maar in de loop van de morgen hebben we toch nog een paar dikke onweersbuien gehad. Er waren daardoor ook minder mensen dan in voorgaande jaren wat erg jammer was.

Er was genoeg te zien aan trekkers en stationaire motoren.

Het voorrijden van alle voertuigen was mooi om naar te kijken, zoveel enthousiaste mensen die hart voor hun hobby hebben.

Omdat de weersverwachtingen voor het einde van de middag erg slecht waren werd besloten om er drie uur maar een einde aan te maken en de boel in te pakken en op te laden.

De meeste mensen hebben onderweg naar huis hele dikke buien gehad.

Ik heb een hele gezellige dag gehad, en kon me uitleven in mijn hobby met het maken van foto`s.

Dieneke Hamstra


Klik hier voor een aantal foto's.

 

Pronkjedei te Dokkum.

11 juli 2015

Onder ideale weersomstandigheden wordt op 11 juli 2015 voor het eerst de 'PRONKJEDEI' te Dokkum georganiseerd. Antieke sleepboten, auto's, stationaire motoren en ongeveer 60 trekkers (op de Markt). Veel van de trekkereigenaren waren lid van de OTMV en/of de AFRON en zij konden deze zaterdag kiezen uit meerdere evenementen met o.a. oude trekkers. De stemming zat er goed in en het was gezellig druk in de stad.


Klik hier voor een aantal foto's.

 

De k(n)op derôf! (in september)

10 juli 2015

DE K(N)OP DERôF is de poging om met minimaal 100 deelnemers die vlasrepelen in het Guinessbook of Records te komen. Deze poging wordt georganiseerd door de vereniging Afron, de vereniging van eendenkorfvlechters 'De Strampel', het Vlasbewerkingsmuseum 'It Braakhok'te Ee en de P.A. Ferwert. De geplande datum is 12 september 2015 te Ferwert.

Een werkgroep is momenteel druk aan het plannen maken om er een leerzame dag van te maken en zal naast het WK-vlasrepelen nog veel meer laten zien over het proces om van vlas o.a. linnen (damast) te maken.

Om dit WK mogelijk te maken zijn er tenminste 100 personen (jong, oud, vrouw, man) nodig die vlas gaan repelen. Als je deze uitdaging aan wilt gaan kun je je opgeven bij Hein Sterk te Ferwert. Vooraf is er de mogelijkheid om al vast te oefenen.


Opgave voor 1 september bij Hein Sterk

Telefoon: 0518-411 798

Mobile telefoon: 06-557 459 33

E-mail: hasterk@kpnmail.nl


Op woensdagavond 9 en donderdagavond 10 september is er gelegenheid om te oefenen in de schuur bij Gjalt de Groot in Holwerd, Miedwei 11 vanaf 19.00 uur.


 

Henry Ford museum in Dearborn.

10 juli 2015

Het is bekend dat AFRON-leden de gehele wereld bereizen en musea bezoeken die met landbouw, landbouwtechniek of techniek te maken hebben. Een aanrader om een museum te bezoeken is het Henry Ford museum in Dearborn, een voorstad in het grote industriegebied van de stat Detroit in de Amerikaanse staat Michigan. Het museum is in 1929 gesticht door de bekende auto- en trekkerfabrikant Henry Ford. Met een oppervlakte van ca. 5 hectare is het één van de grootste musea in Amerika. De collectie omvat voorwerpen, werktuigen, trekkers, auto's, industriële machines, locomotieven, vliegtuigen en nog veel meer zaken. Een van de Afron-leden is daar kortgelden op bezoek geweest. Zijn advies is om als liefhebber van techniek en de ontwikkeling daarvan in ieder geval een vijftal uren voor een bezoek uit te trekken. Zie ook de website van het museum.

Naast het museum is een 'village', een soort openluchtmuseum, van ca. 50 acre (ruim 15 hectare) gevestigd. Ook is het mogelijk om per bus één van de Ford fabrieken te bezoeken.

Het bezoek van Afronlid Zwerver vond plaats in juli 2015)


Klik hier voor enkele foto's.

 

Groeten uit .... Indiana (USA)

4 juli 2015

De redactie ontving nog een aantal foto's van haar lid G. Zwerver die 'ûnderweis' is in Amerika (juli 2015). Deze keer ongeveer 1000 kilometer westelijker dan Hamburg (NY) waar hij de tweedaagse Horse Progress Show bezocht waar de Amish boeren uit geheel Amerika de nieuwste ontwikkelingen kunnen bekijken op het gebied van werktuigen die door paarden kunnen worden getrokken. Dit jaar is de show in de staat Indiana in (de gemeente) Daviess County. Normaal is dit een gebied met 's zomers temperaturen tussen 35 en 35 graden Celcius en droog. Dit jaar is het daar bijzonder nat en relatief koud zodat er op de show geïmproviseerd moest worden met de demonstraties ploegen en maaien en het parkeren van auto's op grasland was moeilijk.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Groeten uit .... Hamburg.

28 juni 2015

Van het Afron-lid Zwerver kreeg de redactie in juli 2015 weer een aantal afbeelding van een reis die hij maakt in een gehuurde auto. Uiteraard zijn we van hem gewend dat hij een aantal landbouw-gerelateerde foto's stuurt. Hij overnachtte een aantal nachten in Hamburg. Een plaats ver weg van hier waar veel Duitse, Engels en Schotse plaatsnamen voorkomen. Over het weer heeft hij meestal niet zo veel te melden, maar deze keer was er een regenbui van bijna een etmaal die er voor zorgde dat er een showdag met oude trekkers afgelast is en hij dus genoodzaakt was om een hotelletje 'nearbij' (50 minuten rijden) te zoeken. Mogelijk dat 'the day after' de show wel door kan gaan.....

En de zondagmorgen was het nog steeds regenachtig maar de show ging wel door.


Klik hier voor enkele afbeeldingen (o.a. van C.A.M.S. Cookport Antique Machinery Show).

 

Groeten uit .... Tergracht.

20 juni 2015

Eén van de AFRON leden stuurde de redactie in juni 2015 een paar foto's die hij gemaakt had bij een oud-bestuurslid 'Op Tergrêft'. Net als vroeger als er 'paardenkrachten' voor een bedrijf gekocht werden, werden deze eerst uitgeprobeerd, bekeken, bewonderd en na goedkeuring van de familie opgenomen in de veestapel. Zo ook nu met een enigszins gedateerd stalen ros.


Klik hier voor enkel foto's.

 

Elfstedentocht met oude trekkers

13 juni 2015

De 21e trekkerelfstedentocht is georganiseerd op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2015. Op vrijdag is onder tropische weersomstandigheden vanuit Engelum de zuidelijke route gereden langs 7 steden van de 11 Friese steden. Op zaterdag ging de route vanuit Engelum naar Franeker, Harlingen, Dokkum en Leeuwarden. Het was nu donker, koud en regenachtig weer en dan is het koud op de trekkers zonder cabine.

Dit jaar voor het eerst berustte de organisatie onder een nieuwe stichting met een aantal nieuwe bestuursleden. Ook is er een nieuwe website gemaakt: www.trekkerelfstedentocht.nl


Klik hier voor enkele foto's in NO-Friesland.

 

Groeten uit .... NO-Friesland

13 juni 2015

Groeten uit ..... deze keer uit Noord-Oost Friesland. Een aantal foto's die hun eigen verhaal moeten vertellen. Het betreft activiteiten en/of beelden die gemaakt zijn op zaterdag 13 juni 2015 in de gemeente Ferwerderadeel en het uiterste noordelijk randje van de gemeente Tietjerksteradiel.


Klik hier voor de foto's.

 

Groeten uit ....zonder postzegel

29 mei 2015

De tijd dat men tijdens een reis of vanuit een streek waar men geniet van een welverdiende rust, een ansichtkaartje naar familie en vrienden stuurt is vrijwel verleden tijd. Niet dat de kaarten zo duur worden maar wel de postzegels. Daarbij komt het gemak van de moderne digitale apparatuur om foto's te maken en te versturen vrijwel kosteloos is ......., nadat de apparatuur gekocht is en de abonnementen afgesloten zijn.

De redactie van de AFRON stelt het op prijs om van haar leden reisverslagen en foto's te ontvangen die in het kader passen van de 'historische' of wat 'jongere' landbouw. Met uw toestemming zullen die dan geplaatst worden op de AFRON-website en/of in het verenigingsblad IT ARK van komende herfst van 2015.

 

De Sûkerei, Damwâld: Alde Maaie

9 mei 2015

Op zaterdag 9 mei 2015 organiseerde museum 'De Sûkerei' te Damwâld een 'âlde maaie'-dei, de dag waarop veel arbeidersgezinnen verhuisden van de ene naar een andere boer. De âlde maaie-dei was 12 mei en de nije maaie-dei 1 mei. Verhuisd werd er met een paard en een 'haeiwein' van de boer waar men naar toe ging.


Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers in klederdracht brachten met veel verve de verhuizing in beeld. De vaste verhuizer met paard en wagen( in noord-oost Friesland) reed een rondje met het huisraad en leverde dat weer netjes af bij de pas leeggeruimde woning.


Klik hier voor enkele foto's.

 

Expositiemateriaal gevraagd.

1 mei 2015

Landbouw/veehouderij en 2e wereldoorlog


Voor een expositie (seizoen 2015) in museum It Tsiispakhús te Wommels over de relatie tussen de landbouw en de Duitse bezetter in de 2e Wereldoorlog vragen we het volgende.
Heeft u op zolder nog foto's of andere voorwerpen liggen die betrekking hebben op de landbouw/veehouderij in de oorlogsjaren? Dan zouden wij dit graag van u lenen.

U kunt daartoe contact opnemen met:

tel.nr 0515-331587 of

via het e-mail adres: info@tsiispakhus.nl.


 

Waddengoud keurmerk

30 april 2015

Op donderdag 30 april 2015 werd door Johannes Kramer, gedeputeerde in Friesland, het Waddengoud keurmerk uitgereikt aan Japik Wilman van Broersma-State te Engwierum. Het bedrijf kreeg Waddengoud voor de door hen geproduceerde olie en honing van het koolzaad van eigen teelt.

De oude koolzaadrassen die Wilman verbouwt geven veel honing.


Klik hiervoor enkele foto's.

verder lezen »
 

Afron ledenexcursie naar Stokman

25 april 2015

Zaterdag 25 april 2015. Ledenexcursie naar het veeteeltbedrijf van Stokman in Koudum.

Met een groepje van zo 'n 15 personen bezichtigden wij de vrije keuze stal. De koeien hebben zelf de keuze: in de stal blijven of even een frisse neus halen en buiten grazen. Omdat het wat fris en bewolkt was stond er wel eens een koe wat te twijfelen en met z'n kop tussen de lamellen naar het weer te kijken: zal ik naar buiten of niet? Het zijn net mensen! Buiten was ook een soort terp waarop de dieren graag in groepen bij elkaar staan.


Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Drost prijswinnaar ploegen.

12 april 2015

Op vrijdag 10 april 2015 is weer de landelijke wedstrijd ploegen met paarden gehouden bij museumboerderij 'Hoeve Groot Zandbrink' te Leusden bij Amersfoort.

Jan Drost uit Blije, lid van de AFRON en al enige jaren achtereen deelnemer aan deze wedstrijd, eindigde als derde. In 2012 was hij eerste. Op de foto Jan in aktie in 2012.


Terugblik Ploegwedstrijd 2015

De Stichting Vallei Horstee organiseerde i. s.m. de Stichting Behoud Oude Werktuigen op zaterdag 11 april 2015 een ploegwedstrijd op Hoeve Groot Zandbrink. Bijzonder is dat de ploegen door paarden werden getrokken, zoals gebruikelijk was in de landbouw in de periode 1850 -1960. Er waren 11 deelnemers, niet alleen uit de Gelderse Vallei, maar ook uit Groningen, Friesland en Gelderland. De paardenrassen varieerden van mini-shetlander tot het Nederlandse Trekpaard en alles wat daar tussen zit in grootte.

De ploegers probeerden om de akker zo goed mogelijk te bewerken. Ploegen doe je niet zo maar even, zeker omdat de paarden het niet meer gewend zijn. Ploegen vraagt om een goede balans tussen 'de bouwmeester', de ploeg en de paarden. Het beeld moet rust en regelmaat uitstralen, waarbij de ploeger zonder veel woorden en handelingen de paarden in de voor en door de wendingen stuurt. Een uur lang ploegden ze voort. Ondanks de wind en de lage temperatuur, vergeleken bij de dag ervoor, werkten paarden en bouwmeesters zich flink in het zweet.

Na het ploegen worden diverse andere werktuigen gedemonstreerd om de grond te bewerken en in te zaaien: de eg, de cultivator, de kunstmeststrooier en de gerestaureerde aardappelpootmachine. Een prachtig beeld zijn de drie Percherons van de heer Henk Vink voor de cultivator.

Een deskundige jury bestaande uit de heren Gijs van Loenen en Wim Ruinemans beoordeelde het ploegresultaat aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. En het was maar wat spannend toen wethouder J. Overweg de uitslag bekend maakte. De eerste prijs en wisselbeker ging opnieuw naar Chris Olbach uit Neede met zijn Haflinger Waldi. De heer Olbach won voor de derde keer op rij en mag de wisselbeker nu als zijn eigendom beschouwen. De Tweede prijs was voor Eite Oosterveld uit Eenrum met het Hongaarse trekpaard Kormos. De derde prijs ging naar Jan Drost uit Ferwert. Drost werkt met een span Gelderse paarden. Hij viel in 2012 ook al in de prijzen.


Klik hier voor meer informatie en de puntenwaardering per deelnemer.

 

OTMV instructiedag ploegen.

11 april 2015

Op zaterdag 11 april 2015 is er weer een instructiedag ploegen georganiseerd door de OTMV. 18 meer of minder geoefende deelnemers hebben weer hun trekker-ploeg combinatie beter leren kennen en kunnen ervaren dat het belangrijk is dat alle afstelmogelijkheden van de ploeg gangbaar moeten zijn. Ondanks de buitjes en de harde wind kunnen de deelnemers terug zien op een geslaagde dag.


Klik hier voor enkele foto's.

 

AFRON-jaarvergadering te Firdgum

10 april 2015

Op vrijdagavond 10 april 2015 werd de jaarvergadering van de Afron gehouden. De locatie was deze keer het Yeb Hettinga Museum in Firdgum. Na de opening kregen de aanwezigen de gelegenheid beurtelings in twee groepen het Seaddehûs te bekijken.
Het tweede deel van de avond was bestemd voor de jaarvergadering. Er werd afscheid genomen van Oege Hoekstra die zich 10 jaar zeer intensief als bestuurslid voor de Afron heeft ingezet.

Het derde deel van de avond was het bezichtigen van het museum en even van gedachten wisselen. Wij zien terug op een goed geslaagde avond.

Klik hiervoor enkele foto's.

verder lezen »
 

Reactie op IT ARK nr. 63.

3 april 2015

De redactie van IT ARK kreeg een reactie van één van haar leden op het artikel in IT ARK van april 2015. Hij stuurde een foto naar aanleiding van het artikel over het mechanisatiebedrijf G. Venema te Beetgum.


Hjirbij in foto wêr't G. Venema (út Bitgum) gehiel links op stiet, de oare smeden /hanlers binne mij net bekend.
It wie yn de '60 er jierren, in reiske nei de Vicon yn Nieuw Vennep.
Fanôf rjochts dhr. Tamboer en de beide heren Vissers [direkteuren Vicon.]


Graag ontvangen we informatie over de andere heren.


 

IT ARK nr. 63 is uit.

2 april 2015

Ook deze keer is het weer gelukt om er een leesbaar geheel van te maken met bijdragen van leden over bijvoorbeeld over de presentatie van het boek 'Strie moat bolsterje', van de werkgroep Makke yn Fryslân met een artikel over mechanisatiebedrijf GeVe te Beetgum en over de toekomst van Landbouwmuseum De Brink.

Tevens is een uitnodiging voor de ledenvergadering op 10 april 2015 te Firdgum meegezonden.

 

OOLD ARK Makkinga Nieuwsbrief.

13 maart 2015

De nieuwsbrief van maart 2015 van het Museum Oold Ark te Makkinga is uit! Naast de huishoudelijke zaken van het museum en een terugblik van de activiteiten in 2014 worden de activiteiten voor 2015 aangekondigd en toegelicht.
De wisseltentoonstelling 'Van Keningsroede tot Meterwiel' blijft ook voor 2015 een speerpunt van het museum met daarnaast een expositie over 'Riet en Rietdekken'. Daarnaast is er de maandelijkse vlooienmarkt en zijn er activiteiten in samenwerking met de buren 'Molen de Weijert.


Klik hier voor het openen van de nieuwsbrief

 

CC... Lezing + filmbeelden CAF

12 maart 2015

Op zondagmiddag 29 maart 2015, organiseren het Fries Landbouwmuseum en het Fries Film Archief een filmmiddag rondom de C.A.F. Tijdens deze middag worden fragmenten getoond uit de speelfilm 'Na veertig jaren', die in 1936 werd gemaakt bij het 40-jarig bestaan van de coöperatie. Ook zijn er delen te zien uit recent verworven privéfilms uit de periode 1947-1954 van oud directeur Jan M. Boudewijn (1918-1987).
Inleider deze middag is Jan de Vries uit Grou die in de jaren 1975 - 1986 directeur van de C.A.F. was.
De middag begint om 15:00 uur. Het museum is open vanaf 14:00 uur. Opgave kan via info@frieslandbouwmuseum.nl

In 1936 bestond de CAF 40 jaar en ter gelegenheid daarvan werd een film gemaakt door het filmerscollectief 'Film yn Fryslân'. Het eerste deel van de film laat het verhaal zien van een jong boerengezin dat zich aansluit bij de coöperatie na een slechte ervaring met een particuliere handelaar, die hun ouders het leven zuur had gemaakt. Het tweede deel laat met name werkzaamheden in de fabriek te Leeuwarden zien, zoals het maken van veekoeken en het repareren van zakken. Ook Harlingen komt aan bod met kunstmestoverslag.
Naast de grote CAF film zullen er ook een aantal fragmenten getoond worden uit de privé films fan Jan Marinus Boudewijn (1918-1987), die tussen 1947-1954 bij de CAF, werkzaam was de laatste jaren as directeur. Deze films dateren allemaal uit de periode 1947-1954. Er zullen fragmenten te zien zijn van onder meer een toneelstukje op het kantoor fan de CAF in Leeuwarden gespeeld door medewerkers, beelden van het CAF filiaal in Gorredijk, o.a. het laden en lossen van een schip in de Compagnonsvaart, en beelden van Leeuwarden vanuit het CAF-kantoor.

Inleider van de middag is Jan de Vries uit Grou (1939). De Jorwerter van geboorte heeft verschillende jaren bij de CAF gewerkt. In de periode 1970 - 1975 als directiesecretaris en later van 1975 - 1986 als lid van de directie. De Vries vervolgde zijn carriére in de zuivelindustrie als directeur bij o.a. De Goede Verwachting in Workum en trad later toe tot de Concerndirectie van de Friesland Coberco Dairy Foods. Momenteel is hij voorzitter van de stichting FB Oranjewoud.

verder lezen »
 

Pake en pannekoekdagen Earnewâld

24 februari 2015

In de voorjaarsvakantie 2015 zijn weer de 'pake en beppedagen' gehouden in de Friese musea. Bij het Fries Landbouwmuseum stond 'graan' in het middelpunt van de belangstelling. De jeugdige bezoekers krijgen bij de ingang van het museum een zakje met graan uitgedeeld. Na een speurtocht met vragen over graan, zoals haver, tarwe, gerst en mais, konden ze zelf het graan malen en van het verkregen meel een pannenkoek bakken. Ruim 1100 kinderen, pakes en beppes hebben deelgenomen aan deze activiteit.

Klik hier voor een aantal foto's.

 

Boekpresentatie: Flânsum

22 februari 2015

Zondagmiddag 22 februari 2015 met prachtig weer was het een drukte van belang in Flânsum. De reden was het presenteren van het boek:'Flânsum' - Hoe was het? Geschiedenis en herinnering.-
Titus de Wolff en zijn zuster Sjoke Brunia- de Wolff zijn in de geschiedenis terug gegaan om alles over het ontstaan en de historie van hun geboortegrond boven water te krijgen. Titus deed veel veldwerk 'ik bin in útfiner' en Sjoke speurde in oude geschriften en archieven naar wetenswaardigheden betreffende de boerderijen, de bewoners en hun gebruiken. Dit alles is door Sjoke vastgelegd in het boek 'Flânsum'. Al dit werk werd zondag afgerond met het aanbieden van het eerste exemplaar aan Haringsma, een broer van de moeder van Titus en Sjoke. Er was veel belangstelling voor de presentatie en menigeen keerde met dit mooie boek huiswaarts.

.

Klik hier voor enkele foto's.

 

Poterbewaarplaatsen gezocht.

16 januari 2015

In de 'bouwhoek' van Friesland was het gebruikelijk dat pootgoed voor eigen gebruik, bewaard werd in een poterbewaarplaats (poterhok, setterhok, broeihok). Ongemerkt hebben de tientallen, mogelijk wel een honderdtal, van deze bewaarplaatsen het veld moeten ruimen voor modernere bewaarplaatsen.
Over deze kenmerkende gebouwtjes is vrij weinig beschreven en ook zijn er vrijwel geen foto's van gemaakt.
De redactie van de AFRON is op zoek naar nog bestaande bewaarplaatsen, tekeningen en foto's. Ook is informatie welkom van reeds afgebroken gebouwen.
Om een idee te krijgen hoeveel er van deze bewaarplaatsen geweest zijn willen we ook graag informatie ontvangen over het aantal dat er in de dorpen van de 'bouwhoeke' gestaan hebben. (Bericht 16 januari 2015).
U kunt uw informatie sturen naar of naar Van Aylvawâl 9, 9151 HK Holwerd.Klik hier voor een eerste 'oogst' aan informatie over huidige bewaarplaatsen.

 

Geschiedenis on line met AFRON.

15 januari 2015

De website van de Afron is voor 2015 aangemeld voor de wedstrijd van de beste website op het gebied van geschiedenis.Wij als bestuur van de Afron zijn best wel trots op de Afron-website en onze mening baseren we ook op de respons en waarderende opmerkingen die we vaak krijgen te horen.
Dit alles hebben wij te danken aan onze web-master, die zeer accuraat en actief is.
Wordt er een activiteit georganiseerd dan staat het verslag met de foto's dezelfde avond al weer op de Afron–site.
Daarom hebben wij besloten onze site aan te melden voor de geschiedenis online prijs en nu is ons verzoek aan jullie om zoveel mogelijk te helpen bij het verzamelen van stemmen.
Dus als je mee wilt helpen:Mobiliseer uw bezoekers, vrienden, familieleden en volledige netwerk. Hoe meer stemmen, hoe meer vreugd.
Stemmen kan van 20 december 2014 t/m 5 februari 2015.Klik hier om te stemmen.

 

Bezoek bij een trekkerliefhebber

10 januari 2015

In de donkere dagen voor kerst 2014 heeft een Afron-lid nog een bezoekje gebracht aan een liefhebber die met name Ferguson en Dearborn trekkers onderhanden heeft.Klik hier voor enkele foto's.

 

De Sûkerei in de prijzen.

6 januari 2015

Tijdens de nieuwjaarsreceptie(2015) van gemeente Dantumadeel in de Pipegeal in Broeksterwâld werden de sport- en cultuurprijzen van de gemeente uitgereikt. Ook 'De Sûkerei' (lid van de Afron) was daarbij. Van harte gefeliciteerd met deze waardering.
'Aan het druk doende zijn dankt Stichting 'De Sûkerei' te Damwâld het toekennen van de cultuurprijs van de gemeente Dantumadiel. De organisatie heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt in en ten behoeve van de gemeenschap. “Warbere minsken' oordeelde wethouder Peterson. “Of hja binne oan it gêrsmeanen of hja helje túch tusken de stienen wei of hja liede in groep rûn of hja sette kofje'. De prijs werd, in het bijzijn van vrijwilligers, in ontvangst genomen door voorzitter Oege Jan Leegstra.
Bron: Informatie en foto uit het Nieuwsblad Noord-Oost Friesland van dinsdag 6 januari 2015.

 

Ruimte maken voor 'ald ark'.

3 januari 2015

Een van de actieve leden van de Afron heeft de laatste maanden van het oude jaar (2014) gebruikt om zijn monumentale boerderij in topconditie te brengen. Dat daar veel stof bij vrij komt om o.a. het rietendak op te knappen en raampjes bij de koeienstallen te restaureren was voor zijn uitgebreide verzameling werktuigen en gereedschap niet zo prettig. Het heeft uiteindelijk geresulteerd dat 'de bezem' voor het stof gebruikt is maar ook door zijn verzameling gehaald is. Het resultaat was een prachtig schone stal en een schuur met veel vrije ruimte. Dat heeft echter niet lang geduurd want al snel werd de eerste 'nieuwkoop' aangehaald.Klik hier om te zien welk werktuig door deze 'greidboer' aangeschaft is.

 

2015........... De beste wensen.

1 januari 2015

Langs deze weg wensen het bestuur van de AFRON en de redactie van het verenigingsblad IT ARK alle leden een voorspoedig 2015 toe, uiteraard geldt dit ook voor hun huisgenoten en alle bezoekers van de websiteHet afgelopen jaar was weer een jaar met veel activiteiten waarbij we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat oude trekkers en antieke landbouwwerktuigen steeds meer gaan dienen ter opvulling van braderieachtige activiteiten en dorpsfeesten. Uiteraard moet elk zelf weten om daaraan mee te werken. In de doelstellingen van de AFRON ontbreekt echter het werkwoord 'publiektrekken', wel staat er om actief deel te nemen aan exposities en demonstraties met trekkers en werktuigen, maar dat is net even een ander accent dan standhouder te zijn op bijvoorbeeld een braderie of een 'fair' van één of ander bedrijf.De website is een modern medium om onze boodschap uit te dragen. We krijgen geregeld goedkeurende opmerkingen over de aanpak en de inhoud van de website. Dit jaar is het gemiddelde aantal dagelijkse bezoekers gelijk aan vorig jaar. We mochten in totaal ruim 100 agendapunten publiceren, ongeveer 60 nieuwsberichten en in de 36 fotoverslagen 625 foto's plaatsen en daarmee is het unieke werkwijze ten dienste van onze leden en belangstellenden.We gaan er vanuit dat het jaar 2015 weer volop gelegenheid gaat bieden om bezig te zijn de historie van de landbouw in de breedste zin van het woord. Wat de Afron betreft is de trend reeds gezet door de presentatie van een boek over het werken bij de familie Wassenaar in Jelsum en de expositie over de Kunstmatige Inseminatie bij dieren in de afronhoek van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.

 

Open dagen bij leden.

31 december 2014

De Open Dagen rond Kerstmis 2014 en Oud Jaar bij Willem Eppinga, Titus de Wolff en fam. Miedema.
Fijn dat deze leden hun deuren weer open zetten voor een bezichtiging van: Gaasterlands Streekmuseum Eppinga State, de Pake Titus keuken en keamer bij Titus de Wolff en de verzameling motoren bij Miedema.Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Eindejaarsbezoek aan leden.

30 december 2014

Ook dit jaar is het bestuur weer op pad geweest om leden met een verzameling te bezoeken. Op 30 december 2014 waren wij bij Tiemersma en niet in zijn woonplaats Grijpskerk maar in Grootegast waar zijn zoon met een collega samen een garage heeft.
Het volgende adres was De Vertakking in Ryptsjerk. Eerst werd er een kijkje genomen in de winkel met niet alleen een grote keuze aan prachtige interieuraccessoires, maar ook een uitgebreid aanbod van breiwol, handwerkzaken en kleding. In de bedrijfshal werden we verrast door een daar opgestelde collectie Stihl tractoren, die zeer zeldzaam zijn.Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Druk bezochte miniaturenbeurs.

28 december 2014
Op zondag 28 december 2014 hebben honderden mensen de kans waargenomen om onder gunstige weersomstandigheden de reis naar de 7e miniaturenbeurs in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld te ondernemen. Naast de standhouders-handelaren waren ook veel modelbouwers. De organisatoren kunnen terug zien op een geslaagde dag met meer dan 900 bezoekers.

Klik hier voor een aantal foto's.

Gedurende de kerstvakantie is het museum geopend en kunt u genieten van een aantal aanpassingen in de permanente expositie van het museum. Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

Klik hier voor een paar foto's.
 

Kampioenschap Vlasrepelen te EE

27 december 2014

Nederlands Kampioenschap vlasrepelen 2014.


Op zaterdag 27 december 2014 is voor de vijfde maal het Nederlands Kampioenschap Vlasrepelen gehouden te Ee, bij Dokkum.


De organisatie berustte zoals vanouds bij Vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te Ee in samenwerking met familie Wilman in de boerderij aan de Dontingaweg. Vanaf 's morgens 10 uur waren er diverse demonstraties van oude beroepen, vlasbraken en vlaszwingelen. Ondanks de intensieve reclame campagne bleef 's middags het aantal deelnemers beperkt tot twaalf, hetgeen de onderlinge competitie niet belemmerde. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een demonstratie vlasrepelen gegeven door de regerend kampioen Klaas Oosterbaan. De algehele organisatie was in handen van de bestuursleden van IT BRAAKHOK Jaap Broersma (* januari 1925), Sikke Tuma en Evert Douma. De juryleden Jan de Vries uit Sint Jacobiparochie en Hein Sterk uit Ferwert waren streng doch rechtvaardig. De deelnemers kregen ongeveer 6 minuten de tijd om een voldoende dikke schoof te repelen en schoon te maken en daarna nog enige minuten om de schoof gerepeld vlas met twee banden te binden. Omdat het vlas van ongelijke lengte was en de vogels ruim tijd gekregen hebben om ten tijde van het afrijpen in hokken op het land van de zaadknop te genieten, heeft de jury een soepele beoordeling toegepast. Tussen de zes best gekwalificeerde deelnemers zit maar weinig verschil in punten en daarom zal voor een volgende wedstrijd, over twee jaar, een exclusieve partij van hoge uniforme kwaliteit vlas handmatig moeten worden getrokken.
De publieke belangstelling was dusdanig groot dat het soms dringen was om de demonstraties en de wedstrijd van dicht bij mee te maken.
afsluitend werd nog gerepeld door de jongste (en enige dame) en de oudste repelaar uit het noorden des lands.
Als derde eindigde de heer Jetze Kalma uit Stiens met 44½ punten, als tweede de heer Roel de Jong uit Sexbierum met 45 punten en als eerst de heer Klaas Oosterbaan uit Sint Annaparochie met 46½ .Klik hier voor de uitslag.Klik hier voor enkele foto'sKlik hier informatie van RTV-noordoost-FrieslandKlik hier voor de uitslagen van de vorige wedstrijden.

 

Onbekend werktuig op de beurs.

14 december 2014

Op de Noord Nederlandse Landbouwbeurs (10 t.m. 13 december 2014) stond er naast de prachtig gerestaureerde Allis-Chalmers trekker (bouwjaar 1938) in de stand van het Landbouwmuseum een oud werktuig. waarvan men de naam en de functie wilde weten. Middels een deelnameformulier hebben veel beursbezoekers hun idee daarover ingeleverd.Bericht van de museumdirectie:
Ons museum was prominent aanwezig op de (perfect georganiseerde) Noord Nederlandse Landbouwbeurs (10-13 dec.) in Leeuwarden.
In onze stand stond een merkwaardig apparaat. Aan de bezoekers de vraag - allemaal 'experts' tenslotte - wat het was.
Wie het goed had, kon een mooi Ford-trekker-miniatuur winnen.
Bijna 300 bezoekers waagden de gok en ruim dertig ervan hadden het juiste antwoord: een strosnijder.
Na loting kwam Jos de Witte uit Marknesse als winnaar uit de bus.
Gefeliciteerd, u krijgt het model binnenkort toegestuurd!Dit apparaat (plm 1920) werd voor en na de oorlog gebruikt om stro in korte stukjes te snijden. Het stro werd dan gebruikt voor het bijvoeren van vee, vaak in combinatie met andere gewassen zoals voerbieten.
In de machine zitten twee rollen die de graanstengels naar binnen voeren. Met een 'versnellingsbak' aan de zijkant, kon de lengte van het afgesneden stro bepaald worden. De rollen worden aangedreven door het grote wiel waarop twee snijmessen zitten.

verder lezen »
 

Afron bestuurslid op pad.

13 december 2014

Soms kan één van de Afron-bestuursleden het niet laten om stiekem even in andermans keuken te kijken. De auto wordt dan gestart en op vrijdag 12 december 2014 ging het richting Harkema, met als eindbestemming het Openluchtmuseum themapark De Spitkeet. Dat dan het fototoestel vergeten wordt zal wel te maken hebben met de leeftijd, maar gelukkig kwam er nog een dag om foto's te maken.
Een deel van zo'n bezoek zou aangemerkt kunnen worden als bedrijfsspionage maar een veel groter deel als pr-werk voor het behoud van agrarisch (plattelands) erfgoed. Ook wordt er veelal een foldertje achter geladen van de vereniging Afron.Klik hier voor enkele foto's.Klik hier voor de website van De Spitkeet.

 

OTMV-praatmiddag Engelum.

13 december 2014
Op zaterdagmiddag 13 december 2014 was de heer Sietse Vogelzang degene die een plaatje en een praatje hield over de bekende Borga machinefabriek uit Appingedam. Machinefabriek Borga, met de officiële naam 'Ter Borg & Mensinga's Machinefabriek n.v.' leverde reeds in 1898 de elektrische stroom voor de straatverlichting in Appingedam omdat zij een stoommachine hadden waar de dynamo's door aangedreven werden.
Bekend zijn ze geworden als fabrikant van de bekende grote stationaire dorsmachines en stropersen. Ze hebben echter een veel groter scala aan werktuigen gemaakt zoals aardappelpootmachines, trailerdorsmachines, stro- en hooipers, graspersen voor grasdrogerijen, maaidorsers, knollenplukmachines waaruit ook de bonenplukmachine en de gladiolenoogstmachines zijn ontwikkeld. In het noorden van het land was het één van de twee bekende fabrikanten van knop- of vlasbollenbreker. Helaas is de fabriek in 1980 failliet gegaan.
Ruim anderhalf uur hebben de ongeveer vijftig aanwezigen kunnen genieten van de dia/s en de meegebrachte mappen met folders en ander documentatie materiaal.

Klik hier voor de website over Borga.
 

Afron-lid op landbouwbeurs.

10 december 2014

Het Fries Landbouwmuseum, lid van de Afron, is present op de Landbouwbeurs (december 2014) te Leeuwarden. U kunt de weidewagen bij de west-ingang van de beurs niet missen en direct daarbij een filmzaaltje waar unieke filmbeelden van het vroegere boerenbedrijf getoond worden. In één van de grote hallen staat het pronkstuk van een trekker uit het jaar 1938 en ook nog tot verbazing van jong en oud het prototype van de eerste melkautomaat (robot). Kom, kijk en verwonder je over al het mooie, grote en heel grote materiaal dat nog tot en met zaterdag 13 december in Leeuwarden te bekijken is.

 

Kampioenschap vlasrepelen.

2 december 2014

De inschrijving is geopend.
Op zaterdag 27 december 2014 wordt weer de tweejaarlijkse vlasrepelwedstrijd gehouden te Ee. Als de berichten juist zijn dan komen er ook deelnemers van buiten de provincie Friesland.
De wedstrijd wordt georganiseerd door het Vlasbewerkingsmuseum 'It Braakhok' te Ee in samenwerking met familie Wilman, die tevens 'open dag' houdt op haar boerderijwinkel aan de Dodingawei nr. 40 te Engwierum (vlak bij het dorp EE).Inlichtingen en opgave bij
J. Broersma, tel. 0519-518669 of bij
S. Tuma, tel. 0519-518329.

 

IT ARK nr. 62 is uit.

1 december 2014

Ook deze keer (november 2014) is het weer gelukt om er een leesbaar geheel van te maken met bijdragen van leden over bijvoorbeeld het KI-station De Takomst te Giekerk, de geschiedenis van de verloskunde van de koe, verslagen van AFRON-activiteiten en een verslag van een agrarische reis naar Argentinië.


De volgende editie verschijnt eind maart 2015 en de redactie ziet weer met belangstelling de verhalen van haar leden tegemoet.

 

Het soldaatje van Barrahus

4 november 2014

Zaterdag 1 november 2014 kwam tijdens de AFRON-excursie naar Barrahûs bij Wirdum het verhaal van het Soldaatje van Barrahûs ter sprake.
Onze vraag was hoe dat verhaal dan wel zou zijn. We kregen de volgende reactie van familie Jongbloed.
Mogelijk zijn er varianten op dit verhaal, wij houden ons aanbevolen ().Klik hier voor het verhaal.

 

Excursie 2014 naar Barrahûs.

1 november 2014

Op de warmste eerste november (2014) sinds de metingen van het weer in De Bild waren de leden van AFRON te gast bij haar lid te Barrahûs. Rond de klok van kwart over twee uur heette voorzitter Lettinga meer dan 30 leden en huisgenoten welkom op de monumentale boerderij van familie Jongbloed. Na een lekker bakje koffie of thee met eigen gebakken cake en een korte uitleg over de historie van de boerderij werd de groep in tweeën gesplitst.
De ene groep werd rondgeleid door de heer Jongbloed, 'baas yn 'e achterein', langs de stalling voor het jongvee in de vroegere 'gollen' (hooivakken) en de voorwerpen en het gereedschap zoals dat de laatste honderd jaar op het bedrijf gebruikt is. Veel van de aanwezige leden herkenden de voorwerpen en kon er een uitwisseling plaatsvinden van kennis omtrent het gebruik van een aantal voorwerpen.
De andere groep werd rondgeleid door mevrouw Jongbloed, 'baas yn 'e foarein', die enthousiast via de keuken, de kamer in de hals van de boerderij de groep naar de opkamer geleidde. Ook hier weer het feest der herkenning. Er werd uitgebreid verteld over 'de foarein' van de historische boerderij die in het eind van de dertiger jaren van de vorige eeuw verbouwd is en waar nu nog details van 'de Amsterdamse school' in terug te vinden zijn. De rondgang eindigde in de 'molkenkamer' waar vroeger de boerin of haar dienstmeid de melk verwerkte tot boter en kaas.
Na ongeveer een uur werd er onder het genot van een tweede kopje koffie of thee gewisseld van groep of zo u wilt van rondleider. Ondertussen werden aan het eind van de tweede ronde de gehaktballen en de worst in de keuken op temperatuur gebracht en kon er onder het genot van een drankje en een broodje met iets warms nog nagepraat worden.
Een zeer geslaagde middag waarbij de gehele familie Jongbloed inclusief de dochters bij ingeschakeld waren.Klik hier voor enkele foto'sKlik hier voor de website Ald Barrahûs.

 

AFRON-expositie over KI.

20 oktober 2014

Zondagmiddag 19 oktober 2014 werd de expositie met als onderwerp 'KI' geopend in de AFRON hoek in het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld. Voorafgaand aan de opening kregen drie sprekers het woord over dit onderwerp. Reimer Strikwerda beet de spits af met een helder verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van de KI. Interessant is dan te horen dat KI al lang in Rusland werd toegepast met goed gevolg voordat het in Nederland in 1938 een voorzichtige start maakte bij Joh. Kraai in de provincie Groningen. Deze wist de belangstelling van de boeren te wekken door hen het sperma door een microscoop te laten bekijken. Door deze boeren werd de eerste K.I. vereniging opgericht, er werd een beroemde Drentse stier aangekocht en het dier werd gestald in het ' bolhok' achter het café. De interesse voor KI werd aangewakkerd door het feit dat kleine boeren veel dezelfde plaatselijk favoriete stier gebruikten met als gevolg het verspreiden van ziekten en daardoor onvruchtbaarheid. Vervolgens hoorden wij het verhaal over dierenarts Siebenga en de KI ontwikkelingen in Friesland met de 'tegenwerking' van de FRS en NRS. KI betekende concurrentie voor de stierenhandel van de fokkerijbedrijven. Risico's, het diepvriessperma werd veel gebruikt, Blitsaerd Keimpe was een topper ( er kwamen 250 goedgekeurde zonen) en inteelt dreigde. Toen kwam het fokken met de Holstein in zwang en dus vers bloed. Sunny Boy (enorme spermavoorraad met veel kwaliteit, 1,8 miljoen 1e dekkingen ) zorgde voor een groot aantal goede dochters en maar één zoon werd belangrijk. Via een dochter van Sunny Boy werd stier Kia gefokt, een stier met rood factor, zeer waardevol.Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

'Opendeur' bij zuiderburen.

5 oktober 2014

In plaats van naar de zondagse mis op 5 oktober 2014 ging het Afron-lid Zwerver naar een Oldtimer 'benefiet opendeur. Toevallig kwam hij aan het adres van een vroegere vlaskoopman c.q. vlasverwerker in België die een open dag organiseerde ten bat van een goed doel. Hij kocht vroeger ook vlas op uit Groningen en Friesland maar kwam soms niet verder dan het bedrijfsgedeelte van de boerderij en mocht 'op de haverkist' de koopsom betalen. In 1977 is hij begonnen met het verzamelen en opknappen van trekkers.Klik hier voor enkele foto's.

 

Groeten uit .... het Vlasmuseum.

4 oktober 2014

Soms moet iemand wel eens een reden bedenken om een aantal dagen en nachten 'der op út te gean'. Dat overkwam ons lid G. Zwerver kort geleden ook toen hij ontdekte dat het sinds 2012 gesloten Nationaal Vlas-, Linnen- en Kantmuseum te Kortrijk (België) geheel vernieuwd op een andere locatie geopend zou worden.
Hij en zijn vrouw bezochten op zaterdag 4 oktober 2014, de eerste van de twee open dagen van het museum. Modern ingericht, moderne elektronische hulpmiddelen om het verhaal te vertellen van de verwerking van vlas tot linnen. Drie etages hoog, elk met een eigen thema.
Omdat hij en zijn vrouw een aantal malen het 'oude museum' bezocht hadden was het nu een hele overgang om dezelfde beleving te ervaren over de vlasteelt en de vlasverwerking van de periode zo van ca. 1930 tot 1970. Zo hebben ze gemist de voorwerpen, gereedschap en werktuigen van de verbouw en teelt van vlas. Zonder de teelt is er toch geen verwerking en handel mogelijk? Ook zal het zo sprekende materiaal van de tientallen diorama's mogelijk in een depot opgeslagen zijn.
Er wordt nog gewerkt om de uitgebreide vakbibliotheek over te brengen naar stadsbibliotheek van Kortrijk en het fotomateriaal zal opgenomen worden in een beeldbank. Ook een eigen studie- en ontvangstruimte moet nog ingericht worden.
Dat er de laatste dagen nog hard gewerkt moest worden voor de opening was hier en daar nog te merken, maar het is het personeel met de vrijwilligers gelukt om in ieder geval de vrijdag en zaterdag bijna 1800 gasten te begroeten en dan volgt er op zondag nog een open dag.
Een succes en van harte aanbevolen voor aspirant bezoekers om het bezoek aan het Vlasmuseum Texture te combineren met een wandeling met een gids door de buurt van het museum aan de noordkant van de rivier de Leie, door de Engelse 'De Golden River' genoemd.
(de foto van de opening komt uit de West Vlaamse Courant).Klik hier voor enkele afbeeldingen.Klik hier voor de website van het museum.Klik hier voor een verslag van de opening op vrijdag 3 oktober 2014.

 

Iependei Wetterskip Fryslân.

27 september 2014

Op zaterdag 27 september 2014 zijn er op een groot aantal plaatsen in Friesland activiteiten geweest ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Wetterskip Fryslân. Eén van die activiteiten was bij familie Hoekstra op Tergrêft waar vanuit een boerenpraam het resultaat van waterschapswerken aan de oever van de Ee bekeken kon worden. Medewerkers en bestuursleden van het Wetterskip verzorgden de toelichting.
Vanaf Bartlehiem verzorgde Jan Drost uit Blije met zijn drie trouwe viervoeters de terugreis naar de boerderij (of andersom).
Tevens had familie Hoekstra hun boerderij opengesteld waar men de uitgebreide verzameling van boerengereedschap, werktuigen en boerenwagens kon bekijken.Klik hier voor enkele foto''s

 

Oldtimerdag Ryptsjerk.

24 september 2014

Op zaterdag 13 september 2014 is onder ideale weersomstandigheden de eerste oldtimer-dag bij De Vertakking in Ryptsjerk gehouden. Het accent lag o.a. op oude werktuigen uit zowel de landbouw als de bosbouw. Voor de landbouwwerktuigen is een beroep gedaan op de verzameling van één van de AFRON-bestuursleden. Zoals gebruikelijk levert dat vooraf nog wel enig (transport-)werk op.
Hebt u deze dag gemist, dan kunt zaterdag 27 september 2014 de collektie gereedschap en werktuigen nog bekijken bij ons bestuurslid de heer Oege Hoekstra te Tergracht nr. 1 (aan de EE ten westen van Burdaard) tijdens de open dag van Wetterskip Fryslân.Klik hier voor enkele foto's.

 

Ploegen met één merk trekker.

13 september 2014

Op zaterdag 13 september 2014 is onder ideale omstandigheden het nationaal kampioenschap ploegen gehouden te Zeijerveld in Drente. Bijzonder aan deze wedstrijd was dat er alleen maar trekkers van één merk aan konden deelnemen. Van huis uit behoorden daarbij ook de voor dit merk gebouwde Ransomas ploegen.
Opvallend was dat bijna de helft van de 28 deelnemers ploegden met een Dreesman ploeg, gemaakt door de Fa. Dreesman, smederij in Wildervank.
De deelnemers kwamen uit verschillende streken boven de grote rivieren, zoals Den Oever en bij Rotterdam vandaan. Geploegd werd met 2 schaar getrokken rondgaande ploegen (4 deelnemers) en 2 en 3 schaar rondgaande ploegen in de hefinrichting. De hoogst gekwalificeerde deelnemers worden uitgenodigd om in Engeland deel te nemen aan 'het internationale club kampioenschap.Klik hier voor enkele foto's.

 

Ploegen en dorsen in de Westhoek

6 september 2014

Onder gunstige weersomstandigheden is op zaterdag 6 september 2014 weer het Provinciaal Kampioenschap ploegen met oude trekkers in de Westhoek onder Sint Jacobiparochie gehouden. 24 deelnemers in drie verschillende categorieën op een tarwe stoppel.Klik hier voor de uitslagen. Het ploegwerk is op 10 onderdelen gejureerd. De omschrijving van elk onderdeel kunt u vinden op de website http://www.ploegvereniging.nl/ onder het kopje reglementen oldtimers.Klik hier voor enkele foto's.Aan de overkant van de Oude Bildtdijk, op het terrein van Machinefabriek c.q. Stationaire motormuseum Meijer werden op zaterdag 6 en zondag 7 september 2014 twee dorsdagen georganiseerd. Naast een viertal stationaire dorsmachines waren er ook nog zeventig trekkers en enkele werktuigen te bewonderen. Het motormuseum van Meijer was ook in vol bedrijf en trok veel bezoekers.Klik hier voor enkele foto's van de zaterdag.
Klik hier voor enkele foto's van de zondag.

 

Landbouwgewassen verwerken tot .

5 september 2014

Wat wordt er zoal gemaakt van landbouwgewassen?Bij Museum 'De Sûkerei' licht men een klein tipje op van de mogelijkheden om van heel gewone landbouwgewassen de meest bijzondere producten en voorwerpen te maken, variërend van biologische toevoegstoffen aan levensmiddelen, kleding, delen van moderne telefoontoestellen of delen van het instrumentenpaneel van auto's.
Het museum was al sterk in de presentatie over de vroegere teelt van 'sûkerei' (cichorei) en de verwerking tot 'surrogaat kofje', maar ook over de moderne teelt van dit wortelgewas en de verwerking tot inuline (in een fabriek te Roosendaal).
Nu heeft ze een tijdelijke expositie met een aantal panelen over de moderne technologie om uit de heel gewone gewassen zoals, bieten, maïs, vlas, hennep, aardappelen en uit melk de meest bijzonders stofjes te halen om die als grondstof te gebruiken voor de fabricage van onder andere gebruiksvoorwerpen te halen. Weet u misschien van welk gewas de draad van een 3D-printer gemaakt is?
Benut de kans om het museum 'De Sûkerei' te Damwâld te bezoeken en kennis te nemen van de moderne mogelijkheden om in plaats van aardolieproducten akkerbouwgewassen te verwerken tot dagelijkse gebruiksvoorwerpen en levensmiddelen. Enthousiaste vrijwilligers en mogelijk één of enkele bestuursleden zullen graag te woord staan.
De expositie is tot en met woensdag 10 september 2014 van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken met uitzondering van de maandag.Klik hier voor enkele afbeeldingen.

 

SûkereiDamwâld: Biobased Economy

4 september 2014

Van 2 t/m 10 september 2014 wordt in museum De Sûkerei te Damwâld een expositie gehouden met als onderwerp: 'BIOBASED ECONOMY'.
Nog maar weinig mensen zijn vertrouwd met genoemd begrip 'Biobased Economy'. Het betreft een economie, die dankzij de winning van ingrediënten uit plantaardige producten, nastreeft niet langer (te) afhankelijk te zijn van olie, aardgas of steeds schaarser wordende mineralen op aarde (in het bijzonder in eerste instantie fosfaat). Zij is neutraal ten aanzien van de productie van broeikasgassen en heeft als belangrijk kenmerk dat de grondstof herwinbaar is.
Inuline gewonnen op een moderne wijze uit cichorei-wortels is een voorbeeld van zo'n belangrijke hernieuwbare vervanger, zoals vorengaand gedefinieerd. Inuline en derivaten daarvan worden tegenwoordig namelijk niet alleen toegepast vanwege tal van specifieke werkingen in voedingsmiddelen en / of de diervoeding, doch ook in de chemische industrie.
Hier is het bijv. de uitgangsgrondstof voor de bereiding van harsen, polyurethaan-schuimen en lijmen, terwijl na oxydatie van inuline een biologisch afbreekbare waterontharder ontstaat, welke wordt toegepast als vervanger van fosfaat in wasmiddelen.
De teelt van cichorei (vroeger voor de bereiding van koffievervanger in onze regio) heeft hierdoor een geheel nieuwe impuls gekregen.
Er zijn vele voorbeelden van herwinbare vervangingen uit planten. Zo wordt printdraad, bereid uit resp. aardappelen, toegepast in 3D-printers. Of wordt lignine gewonnen uit snoei - en dunningshout, waarmede duurzame alternatieven voor derivaten van aardolie kunnen worden ontwikkeld.
Een bijzonder plantaardig derivaat is ook polymelkzuur (afgekort in de vakwereld als PLA). PLA wordt bereid uit melkzuur, dat op haar beurt weer is verkregen uit bietsuiker. Van PLA worden o.a. plastics gemaakt (al of niet verstevigd met natuurlijke vezels) , chirurgische garens etc.Graag nodigt het museum U uit deze bijzondere tentoonstelling te komen bezichtigen. De expositie is toegankelijk van 2 t/m 10 september 2014 op dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur.Klik hier voor meer informatie over het museum.

 

Stoppeldei Nij Beets

31 augustus 2014
Stoppeldei Nij Beets 30 augustus 2014.
Zaterdagmorgen vertrok een afvaardiging van het bestuur van de Afron richting Nij Beets om met oud gereedschap, informatiefolders en ander materiaal te laten zien waar de Afron voor staat. Wij kregen een plaats met kraam toegewezen op het terrein van het Damshûs. Op deze plaats centraal gelegen te midden van alle activiteiten was een braderie met een rijke verscheidenheid in aanbod en de meeste bezoekers aan de Stoppeldei kwamen er even rondneuzen. Een Afron lid kwam langs voor een praatje en met anderen die de vereniging niet kenden werd over de activiteiten van de Afron gesproken, zij kregen een folder mee.

Klik hier voor enkele foto's gemaakt door een hele late bezoeker (na 16.00 uur).

Klik hier voor enkele foto's van Wâldnet.

Klik hier voor meer foto's van de Risping.verder lezen »
 

7e Lustrum van de OTMV.

30 augustus 2014
Zaterdag 30 augustus 2014 was de eerste van de twee dagen dat het 7e lustrum van de O.T.M.V. bij Kraggenburg in de Noordoostpolder gevierd werd met een show van oude trekkers en motoren. Met een enkel buitje in de morgen hebben veel leden hun materiaal kunnen tonen aan hun collega leden. Voor de deelnemers was er een defilé georganiseerd voorafgaand aan een toertocht.
Demonstraties waren er van een aantal dorsmachines waarvan één aangedreven werd door een locomobiel, van het zelfbinderen met een JF-ééndoeksbinder , van een rupstrekker met een 6-scharige wentelploeg, voorheen gebruikt in de Wilhelminapolder. Ook werd er gedemonstreerd mat de eerste volautomatische werkende ploeg die in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld is door 'Wageningen' en momenteel in opslag staat van het voormalige Museum voor Historische Landbouwtechniek. Waarschijnlijk door de excentrische ligging van de demonstratie terreinen was de publieke belangstelling maar matig.
Naast het oude materiaal van de OTMV-leden waren er verkopers van miniatuur trekkers en werktuigen, boeken, dvd's tweedehands materiaal, enz.

Klik hier voor enkele foto's.

Klik hier voor heel veel meer foto's en een filmverslag op de site van de OTMV.
 

Afron bestuursexcursie 2014

22 augustus 2014
Op vrijdag 8 augustus 2014 was het bestuur van de Afron op excursie naar het boomkwekerijmuseum in Boskoop.
's Middags  maakten wij een rondvaart door het kwekerijgebied en bezochten wij De Proeftuin van Holland, het Rosarium en plantentuin Esveld. Dit alles onder deskundige begeleiding van een vrijwilliger van het Museum.

Klik hier voor enkele foto's.verder lezen »
 

Museumstukken op veiling.

21 augustus 2014

De nalatenschap van landbouwmuseum Paasloo wordt binnenkort (herfst 2014) 'online' geveild. Op de website van 'onlineveilingmeester' worden meer dan 800 kavels met museumstukken aangeboden waarvan een deel landbouwwerktuigen, trekkers, gereedschap maar ook veel huishoudelijke spullen.
Op de website staan de veilingvoorwaarden hoe er geboden kan worden, welke percentages er over het uitgebrachte bod aan kosten berekend worden en hoe er vooraf betaald moet worden.
Ook wordt er een kijkdag georganiseerd.Klik hier voor deel 1.Klik hier voor deel 2.

 

Groeten uit .....

2 augustus 2014

... het West-Brabantse waar vroeger het graan met de zicht geoogst werd en deze met haarhamer en haarspit gescherpt moest worden. Ode in brons aan deze oude boer in de berm te Ulicoten.
Ook heeft dit lid van de AFRON de boerendag op zaterdag 2 augustus 2014 te Rijsbergen (N.Br.) bezocht. Een evenement waar duizenden bezoekers op af komen.Klik hier voor enkele afbeeldingen.

 

Groeten uit ......

30 juli 2014

.... Zwingelspaan kreeg de redactie van één van onze leden. Een naam van een stuk gereedschap om handmatig vlas te bewerken. Dat moet dan wel een dorp of buurtschap zijn in een streek van Nederland waar (vroeger?) vlas verbouwd werd.
Om U een tip te geven: U moet het beneden de grote rivieren zoeken en in de provincie Limburg is vrijwel nooit vlas verbouwd.
Een tweede tip: Op wandelafstand van Zwingelspaan kunt u een aantal echte houten zwingelspanen en ander gereedschap en werktuigen voor de vroegere vlasbewerking in één van de Nationale musea bekijken (bericht van juli 2014).
Tip drie: Klik hier voor enkele foto's en voor de website.

 

Aardappelen poten in juli

27 juli 2014
Zaterdag 26 juli 2014.
De Boeredei yn Wâlterswâld.
Dit jaar was een speciaal jaar voor de Hynstedagen in Driesum/ Wâlterswâld, het was namelijk de 25ste keer dat deze dagen werden georganiseerd. De AFRON is met de "hynsteploech" al een aantal jaren vaste deelnemer aan de activiteiten. Meestal werd het dorsen of het oogsten van hooi met oude machines met behulp van paarden gedemonstreerd. Nu werd er voor dit jubileum ook iets speciaals bedacht om te demonstreren. Jan Drost met zijn hulpen demonstreerde het aardappelpoten met paard en de halfautomatische bakje pootmachine.

Klik hier voor enkele foto'sverder lezen »
 

Warme oldtimerdag Lauwerzijl

19 juli 2014

Op zaterdag 19 juli 2014 is onder warme weersomstandigheden de derde oldtimerdag bij familie Bloed te Lauwerzijl gehouden, dit jaar georganiseerd door een aantal fanatieke trekkerliefhebbers. (Eerder in 2002 en 2006). Naast de eigen John Deere collectie trekkers en werktuigen van familie Bloed waren er nog ongeveer 100 trekkers, enkele met een wagen of werktuig, verschenen.
Een gezellig en puur trekker/motor-evenement zonder gekunstelde franje van braderie-achtige elementen. 's Middags een tropische temperatuur van ruim 30 graden Celcius heeft ongeveer het zelfde effect op het aantal bezoekers dan een flinke bui tussen één en drie uur.Klik hier voor enkele foto's.

 

Trekkerdagen Earnewâld.

6 juli 2014

Nederland is inmiddels een ronde verder en de eerste helft van de twee trekkerdagen in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld is achter de rug.
Onder matige publieke belangstelling en een paar buien in de middag is op zaterdag 5 juli 2014 voor de vijfde maal een begin gemaakt met de trekkerdagen. Een gezellige dag met ongeveer dertig deelnemende trekkers met een mooi aantal werktuigen. De grote werktuigen waren de walkantensnijder van Bos Easterein en de slootreinigmachine van Bos, evenals een Favoriet aftakashooischudder van Leegstra.
Ook kon men deelnemen aan een prijsvraag met betrekking tot de hedendaagse uitrustingseisen om met een trekker en getrokken werktuig of wagen op de openbare weg te rijden.Ook op zondag 6 juli was er weer van alles te beleven bij het F.L.M. met als belangrijkste onderdeel de trekkerbehendigheidswedstrijd. BVan de dames eindigde Anja Jorna uit Workum als eerste met 116 strafpunten. Als tweede eindigde Wietske Broersma uit Spannum met 141 strafpunten, op de voet gevolgd door Nellie Jorna uit Tzum met 158 strafpunten.
Van de heren waren dat respectievelijk Joop Jorna uit Tzum met 92 strafpunten, Meile Greidanus uit Easterein met 96 strafpunten en Wiebe Jorna uit Winsum met 101 strafpunten.
In totaal hebben 13 deelnemers gestreden om de eer. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar en die van de trekkers 52.Op zondag zijn er ca. 50 trekkers geweest. en ongeveer 400 bezoekers, de deelnemers en hun helpers (?) niet meegerekend en daarmee is het aantal deelnemers en bezoekers vrijwel gelijk aan vorig jaar, terwijl het aantal evenementen in Friesland met oude trekkers de laatste paar jaar aanzienlijk toegenomen is.
De organisatoren, het Frysk Lânboumuseum, de OTMV afd. Friesland en de AFRON, gaan binnenkort plannen uitwerken voor de trekkerdagen van volgend jaar. Hebt u nieuwe ideeën
om in het programma op te nemen, dan houdt de organisatie zich van harte aanbevolen.Klik hier voor enkele foto's.
Klik hier voor foto's van het Frysk Lânboumuseum.klik hier voor de volledige uitslag van de trekkerbehendigheidswedstrijd.

 

Uitslag prijsvraag trekkerdagen.

6 juli 2014

Inrichtingseisen trekkers en werktuigen op de Trekkerdagen 2014 te Earnewâld.Deelnemers en bezoekers van de Trekkerdagen te Earnewâld, op zaterdag 5 en zondag 6 juli 2014, konden hun kennis omtrent de inrichtingseisen voor landbouwtrekkers en werktuigen middels een prijsvraagje testen. Van Loonbedrijf Toering uit Oudega (Smal.) stond op het museumterrein een moderne trekker en pers met enkele (kunstmatig) aangebrachte mankementen.
Zo ontbrak de ruitenwisser van de trekkercabine, waren één van de stadslichten van de trekker en één van de achterlichten van de pers niet in orde en ontbrak de borgpen van de trekhaak en lag de linker buitenspiegel in de cabine van de trekker. Dat de buitenspiegel, borgpen en kapjes van lampjes voor het zicht in de afgesloten cabine lagen heeft heel wat goede antwoorden opgeleverd.
Een hoofdstuk apart is de afgeknotte driehoek achter op de pers. Deze driehoeken moeten voorzien zijn van een EG-merk en nummer en dat nummer was niet herkenbaar. De afgeknotte driehoek mag niet afgeplakt zijn en wordt nog wel eens ten onrechte gevarendriehoek genoemd. Een enkele deelnemer wil de gevaren driehoek met schroeven vastzetten in plaats van te plakken.
Dat er kritisch naar de combinatie gekeken is blijkt uit het feit dat men de opraper van de pers omhoog wil hebben en dat het losse materiaal (gras/hooi) eerst verwijderd moet zijn. Ook mankeerde er iets aan de aftakasbeschermkap (betreft veilig werken) of dat er een beetje te weinig olie in de achterbrug van de trekker zit. Een aantal mensen hebben de zijreflectoren op de pers gemist, maar die zijn pas verplicht als de getrokken machine of de wagen een lengte van 6 meter of meer heeft. Ook werd opgemerkt dat de machine breder is dan de trekker en dat er dan breedtelichten of reflectoren op de voorkant van de machine moeten zitten.
De bedoeling van de organisatoren was om aandacht te vragen voor de huidige inrichtingseisen van trekkers en werktuigen en dat deze eisen ook gelden voor oude antieke trekkers waarmee men de weg op gaat en dat is geslaagd. De discussies waren soms intensief en heftig. Uiteindelijk zijn er een groot aantal briefjes met goede antwoorden ingeleverd.
Om reden dat één en ander zichtbaar in de cabine lag is besloten om uit alle ingeleverde formuliertjes één te trekken voor het beloofde prijsje (het boek 'Het grote Friese trekkerboek') en dat is geworden: Hans Douwe van der Boon uit Twijzelerheide.

 

Boerendag in Gaastmeer

2 juli 2014

Boerendag Gaastmeer.
Zaterdag 28 juni 2014 was de Afron weer met de stand op stap. Deze keer waren wij in Gaastmeer, waar een prachtige, goed georganiseerde Boerendag was. Het werd een zonnige dag met een goede belangstelling voor het werk van de Afron. De 'tuollen' riepen bij nogal wat bezoekers allerlei herinneringen op , dit leidde tot leuke gesprekken.
Voor nog een paar foto 's van deze dag kunt u bij de fotogalerij kijken(klik hier).

 

AFRON-erelid 90 jaar oud.

22 juni 2014

Op maandag 23 juni 2014 is Eelke Dijkstra uit Kollum, erelid van de AFRON, 90 jaar geworden. Hij is van meet af aan lid van de vereniging, is jarenlang secretaris geweest en heeft zijn stempel gedrukt op het bewaren van documentatiemateriaal van de (voormalige )Friese Maatschappij van Landbouw en de vorming van het AFRON-Dokumintaasje Sintrum in één van de gebouwen van Museum De Brink te Veenklooster.
Vorige week mocht ik met frou Dijkstra (reeds 3 maanden 90 jaar) en de heer Dijkstra een gezellig kopje koffie drinken. De actieradius van de autoritjes wordt wat kleiner maar alle andere zaken zoals huishouden en tuin worden nog eigenhandig geregeld. Ook langs deze weg nog gefeliciteerd.
O ja, nog de groeten aan de leden van de AFRON.

 

Groeten uit .....

21 juni 2014

Het is weer de tijd om een kaartje te sturen van uw vakantiestreek, van de reis die u gemaakt hebt of zo maar van uw woonomgeving. Zo deed ook één van onze leden op 21 juli 2014 toen hij even aan 'it buorkjen' (= omgeving en veldvruchten bekijken) was in het noorden van Friesland.
Hij maakte daarbij enkele foto's die in de fotogalerie zijn geplaatst.Ook de groeten uit uw omgeven, van uw reis of zo, zijn van harte welkom om geplaats te worden. Graag sturen naar

 

De oudjes gingen weer voorbij.

14 juni 2014

Onder ideale weersomstandigheden hebben de 228 oude trekkers de 20ste Elfstedentocht gereden. Vrijdag 13 juni 2014 de zuidelijke route en zaterdag de 14e de noordelijke route. Elk jaar is de animo om de tocht te mogen rijden weer groter, dit jaar waren er 40 liefhebbers die op de wachtlijst geplaatst zijn. Dat de Friese Elfstedentochten wereldberoemd zijn, dat weten we zo langzamerhand wel. Maar dat de tocht met trekkers, inclusief een reis naar Friesland, een cadeautje van een familielid kan zijn, overkwam de heer Simon Vander Kooy uit St, Thomas (Ontario Canada). Hij reed de tocht met een, zij het een Engelse, trekker met twee Canadese vlaggetjes voorop.Klik hier voor enkele foto's.Klik hier voor nog meer foto's in de stad Dokkum (Wâldnet).Klik hier voor foto's van www.engelum.com

 

Ze zijn er weer ...... de oudjes

11 juni 2014
Woensdagmiddag 11 juni 2014 omstreeks 15.00 uur wordt Engelum opgeschrikt door het lawaai van opstijgende vliegtuigen met daar tussendoor het muzikale motorgeronk van een oude Lanz Bulldog trekker uit Hattum. Tezamen met enkele Massey Ferguson trekkers en een Farmall Dairy trekker zijn het de eerste deelnemers van de 20ste Elfstedentocht met trekkers van tenminste 31 jaar oud.
Op vrijdag de dertiende(!!??) vertrekt de eerste groep van een kleine dertig trekkers om 7.00 uur uit Engelum voor de zuidelijke rit van 140 km langs een aantal van de elf steden. Deze groep hoopt dan om ongeveer 18.45 uur weer terug te zijn in Engelum. Daarna vertrekken de resterende zeven groep om het kwartier. De laatste van de 288 deelnemers wordt om ongeveer 20.30 terug verwacht in Engelum.
Op zaterdag de 14e wordt de noordelijke route van ruim 100 km gereden en vertrekt de eerste groep om 7.30 uur en hoopt om ca. 18.00 uur weer in Engelum te zijn.
Voor de liefhebbers van oude trekkers is het een buitenkansje om donderdag-, vrijdag enóf zaterdagavond een kleine 300 trekkers te kunnen bewonderen. Ook onderweg zijn er aan pleisterplaatsen geregeld waar de deelnemers koffie/thee gaan drinken of een hapje eten.

Klik hier voor uitgebreide informatie, routekaarten en dienstregeling van beide dagen.
 

Kunstschatten van Oranjewoud.

5 juni 2014

Enkele Afron-leden gingen u voor en bezochten op 4 juli 2014 de expositie 'Kunstschatten van Oranjewoud' in het Landgoed Oranjewoud en het Museum Belvédère te Heerenveen.Klik hier voor enkele foto's.

 

Oldtimer evenement Eastermar.

1 juni 2014

Onder ideale weersomstandigheden is op zaterdag 31 mei 2014 weer het maai- en oldtimerevenement van de OTMV afd Friesland gehouden in Eastermar.
De prijswinnars zijn:
1e prijs Andries de Jong uit Bontebok (midden)
2e prijs Sietze van Veenen uit Terbant (rechts) en
3e prijs Taede Werkhoven uit Anjum (links).Klik hier voor enkele foto's.Bijgaande foto komt uit Weekblad Actief (Burgum). Lourens Jan Hoogland met zijn kleinzoon Mark Visser.

 

Expositie: Voortplanting?

28 mei 2014

Voortplanting? Zo gaat dat kunstmatig!!Zoals reeds eerder in ons lijfblad “It Ark' aangekondigd krijgt de AFRON-expositie (seizoen 2014) over het kunstmatig insemineren van dieren steeds vastere vorm.
Het bestuur is samen met de medewerkers van het Fries landbouwmuseum te Earnewâld al een poos druk om alle materiaal bij elkaar te krijgen. Nu het meeste materiaal binnen is zijn we begonnen met het inrichten van de Afron-hoek in het museum. Het wordt weer spannend om alles begin juli voor elkaar te krijgen.
Het exacte openingsmoment van onze expositie wordt zo spoedig mogelijk aan onze leden en via onze website bekendgemaakt.
Henk Heida, werkgroeplid, met vriendelijke groet namens het bestuur van de AFRON.

 

Windmolens, expositie in F.L.M.

24 mei 2014
Op vrijdagavond 23 mei 2014 is een expositie over Amerikaanse windmolens in Friesland geopend in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld. Na een welkom door directeur Dijkstra van het museum kreeg de heer Brouwers, voorzitter van de Stichting Windmotoren Friesland het woord. Hij hield een pleidooi om vooral documentatie over de windmotoren in Friesland te verzamelen en er over te publiceren.
Daarna kreeg Murk Jaep van der Schaaf, documentaire maker voor Omrop Frysland het woord over de documentaire 'STIELEN REUZEN' over windmolens die zaterdag en zondag uitgestuurd wordt in het programma Friesland DOK en zondagavond en maandag nog op Omrop Fryslân zelf en later op internet te bekijken is..
Afsluitend kreeg de heer Bertus Mulder, voorzitter van de Stichting Waterschapserfgoed het woord. Dat de geschiedenis zich herhaalt getuigt een zin in een krantenartikel uit de jaren twintig van de vorige eeuw waar het over 'schrikmolens' gaat die het landschap zouden bederven.
Gelukkig zijn er in Friesland een vrij groot aantal Amerikaanse windmolens gepromoveerd tot monument, zodat ze gerestaureerd konden worden en bewaard voor de komende decennia. Ook hier geldt 'Behoud door gebruik'.

Klik hier voor enkele foto's.

•Naast de expositie staan er nog meer zaken in de planning: Omrop Fryslân (DOK) heeft een speciale documentaire gemaakt die op 25 mei op de landelijke tv komt. Klik hier om de documentaire 'STIELEN REUZEN' te bekijken.
•Verder organiseert het museum in de zomermaanden een drietal wandelexcursies naar een windmotor.
•In de herfst volgt een lezing over dit onderwerp.

Kijk ook eens op onderstaande links:

http://www.youtube.com/watch?v=xMvcEVnn8aQ
http://www.youtube.com/watch?v=uXaZEDNx0uU
www.windmotoren-friesland.nl
www.waterschapserfgoed.nl
 

Oefen- en instructiedag ploegen.

4 mei 2014
Op zaterdag 3 mei 2014 is onder ideale weersomstandigheden voor de tweede maal in het noorden een oefendag georganiseerd in het afstellen van en het ploegen met oude trekkers en antieke ploegen. Het ging daarbij niet om te scoren of om te winnen (c.q. te verliezen) maar om van elkaar kennis op te doen in het afstellen van de eigen ploeg-trekkercombinatie. Van Biddinghuizen, Dedemsvaart en Anjum en vele andere plaatsen is men met eigen materiaal naar Ter Idzard gekomen. Sommigen met wedstrijdervaring, anderen voor de eerste keer met een voor hen uitdagende combinatie van trekker en ploeg.
De organisatie was in handen van een aantal OTMV-leden (langzamerhand de ploeg- en maaispecialisten binnen de noordelijke afdelingen van de OTMV) die een tweetal personen uitgenodigd hadden om de deelnemers te adviseren (en zelf ook kennis op te doen).
Het ging nu niet om wedstrijdpunten maar om van elkaars kennis en kunde te leren. Voor beginnende ploegers een kans om t.z.t. vrijmoediger zich op te geven voor een regionale ploegwedstrijd.

Klik hier voor enkele foto's.
 

Oude trekkers in Minnertsga.

26 april 2014

Een nieuwe traditie gestart in Minnertsga. Voorheen op kininginnedag nu op koningsdag (dit jaar op 26 april 2014) oude trekkers in Minnertsga, georganiseerd door o.a. leden van de OTMV-afd. 'Friesland en het museum 'Âld en sa' van familie Groeneveld.
Het weer was goed en de rommelmarktverkopers, goede doelen verkoopstandjes en de eten- en drankverkopers waren ruimschoots aanwezig zodat de argeloze bezoeker zich wel afgevraagd kan hebben of er dan ook nog oude trekkers zijn. Afgezien van de dorscombinatie vooraan bij de weg en de moderne trekkers van een loonbedrijf hadden er aan één kant van de straat een lint van oude trekkers geparkeerd kunnen worden (dat was vroeger toch ook zo?). Nu waren die helemaal achteraan, wat verlaten, op een perceel weiland geconcentreerd.
Ook waren er maar enkele trekkers met een werktuig. Wel waren er enkele mooie gerestaureerde wagens aanwezig, uitgerust volgens de wettelijke regels van verlichting, richtingaawijzers, enz.Klik hier voor enkele foto's.

 

Expositie It Tsiispakhús

25 april 2014

Vlaskamp in Littenseradeel.
Op 25 april 2014 was de opening van de expositie over de tuinen van Vlaskamp in Littenseradeel.
De dorpsomroeper riep de genodigden bij elkaar en vroeg hen mee naar de ingang te gaan om de opening van de expositie bij te wonen. Aly v. d Mark snoeide de takken voor de deur en maakte zo de ingang naar binnen vrij.Klik hier voor enekele foto's.

verder lezen »
 

Film: Om punten en seconden.

15 april 2014

We zijn in 2014 al een tiental jaren op zoek naar de film“OM PUNTEN EN SECONDEN'
Een reportage om de Friese kampioenschappen trekker-
behendigheid te Franeker op 21 september 1957.Productie : Parcival Film N.V., Tilburg
Regie en camera : Didier C.van Koekenberg
Assistent camera : Jacques M.S. Sassenes
Tekst : Didier C.van Koekenburg en Jan. Schipper
Tekst gesproken door : Ger LugtenbergVertoning door : Tyresoles Nederland N.V., afd. Publiciteit,
1e Industriestraat 3-48,
BussumDeze film is indertijd o.a. vertoond te Franeker in combinatie met films over nationale en internationale ploegkampioenschappen (o.a. te Uppsala).
Parcival Film NV is opgericht door Gerard Veldman (geboren in 1913), die een fotozaak in Tilburg had. Toen het fenomeen film op kwam is hij al vrij snel begonnen met filmpjes te maken voor Tilburgse fabrikantenfamilies. Later heeft hij onder de naam Brabantfilm gewerkt. Op den duur kwamen er zoveel opdrachten vanuit het hele land binnen zodat hij apart personeel heeft aangetrokken voor het maken van professionele films en daarvoor de naam veranderd in Parcifalfilm. Zo zijn er films gemaakt voor het Polygoonjournaal, de KRO, de NCRV en voor diverse Ministeries.
Ook zijn er diverse films gemaakt over de tulpenrally en documentaires over de wereldkampioenschappen ploegen te Uppsala en de trekkerbehendigheidswedstrijd van 1957 te Franeker. Deze laatste beide films werden vertoond op voorlichtingavonden van de bandenfirma Tyresoles uit Bussum.Zowel de filmmaatschappij Parcifal als de bandenfirma Tyresoles bestaan niet meer. We hebben bij diverse archieven en musea navraag gedaan, echter zonder resultaat. Ook via internet komen we niet veel verder. De film is niet aanwezig in de archieven van de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg), het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, Het Fries Film Archief (Leeuwarden), Het Frysk Letterkundig Museum (Leeuwarden), het Nederlands Audiovisueel Archief (Hilversum) of in het Museum voor Historische Landbouwtechniek (Wageningen).Hebt u informatie over bovengenoemde film of aanknopingspunten om deze film te vinden dan stellen we het op prijs dat u contact met ons opneemt via of tel 0519-561697.

 

Werk van Abe Gerlsma op Ameland.

11 april 2014

Op vrijdag 11 april 2014 heeft historicus en schrijver Mijthijs Deen een exposite van werken (olieverf en etsen) van Abe Gerlsma (1919-2012) geopend op Ameland. Het Maritiem Centrum te Hollum toont een aantal van zijn grotere werken van met name het Waddengebied. In het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude in Buren ziet u kleinere, aan de landbouwgerelateerde, werken.
De bijeenkomst in Hollum werd geopend door de heer Joop de Jong, directeur van de Stichting Amelander Musea waarna burgemeester Albert de Hoop een toelichting gaf op de expositie.
Daarna kreeg Mathijs Deen, schrijver van het boek 'De Wadden een geschiedenis' het woord om de expositie te openen.
Na de openingen konden de vele genodigden onder het genot van een hapje en een drankje de expositie in het Maritiem Centrum bekijken waarna per VIP-bus naar het Landbouw en Juttersmuseum werd gereisd.
Na een stralende dag konden de mensen van de wal met de laatste boot weer van het gastvrije Ameland vertrekken.Klik hier voor een bericht van het Amelander persbureau.

 

Geslaagde AFRON ledenvergadering

10 april 2014

De AFRON kan terugkijken geslaagde jaarvergadering van 10 april 2014 te Wirdum..
Na het zakelijk gedeelte met daarin o.a. aandacht voor It Ark en het 30-jarig bestaan van de AFRON, werd met veel interesse geluisterd en gekeken naar het verhaal met foto 's van F. Meirink over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Tetsjenië gedurende de laatste twintig jaar.Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Oold Ark met pruttelkoffie.

5 april 2014
Tijdens het museumweekend van zaterdag 5 en zondag 6 april 2014 staat de koffie te pruttelen op een 1-pits petroleumstelletje en het draadjes vlees staat te garen op een 3-pits petroleum stel.
Naast deze twee sfeer- en geurmakende museumstukken is er nog veel meer te zien in het museum Oold Ark te Makkinga. Gezellig ingericht in een aantal afdelingen zijn werkplaatsen ingericht met het gebruikte gereedschap van veel van de vroegere handwerklieden die vrijwel in elk dorp hun brood verdienden.
Speciaal is dat jaar een gedeelte van het museum ingericht over meten en wegen.

Klik hier voor een aantal foto's.
 

FLM 2000 jaar oud paardenskelet.

1 april 2014

Bijzondere vondst in Fries Landbouwmuseum (april 2014).
Een enige tijd geleden, door het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld, verworven skelet van een paard, blijkt maar liefst 2.000 jaar oud te zijn. Het gaat om het skelet van merrie. Het paard moet afkomstig zijn uit een terp in Friesland. Er zijn aanwijzingen dat het skelet in de jaren dertig nabij Ferwerd gevonden is. Het Fries Landbouwmuseum kreeg het paard enige tijd geleden van de Universiteit van Wageningen, die vanwege verhuizing een zolderopruiming hield. In een koperen houdertje op het voetstuk van het frame, waar het paard op staat, zat een vergeeld papiertje met de tekst 'Paard uit de terpen'.
Uit een C-14 datering komt nu haar echte leeftijd naar voren: 2.000 jaar oud. Het 'hynderke' is vanaf het museumweekend (zaterdag 5 april) te bewonderen in het museum. Complete paardenskeletten uit de ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd zijn erg zeldzaam.


Voor de oorlog hadden hoogleraren in Wageningen grote belangstelling voor de ontwikkeling van Nederlandse landbouwhuisdierrassen. Met name huisdieren uit de terpen hadden hun interesse, want in terpen blijven voorwerpen van organisch materiaal goed bewaard. In de zomerperiode 1928-1931 hield een Wageningse ingenieur met medewerking van Prof. D.L. Bakker toezicht op de afgraving van de terp Burmania bij Ferwerd. Wellicht dat zij hier is gevonden.

 

Tuinen van Vlaskamp in zonnetje

1 april 2014
Vlaskamp in Tsiispakhús te Wommels.

Vanaf 26 april 2014 is op de begane grond van It Tsiispalhús te Wommels een expositie te bezichtigen over de bijzondere tuinen van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp in de gemeente Littenseradiel. Met foto’s en tekeningen wordt de waardevolle historie van deze tuinen in beeld gebracht. Zo is er aandacht voor de tuin van de meisjeskostschool in Spannum en de prachtige tuinen rond de neo-classicistische huizen aan de Seerp van Galemawei in Mantgum. Ook de tuinen van Vlaskamp in Jorwert en Boazum komen aan de orde.

Klik hier voor het inventarisatie rapport van de parken en tuinen van Gerrit Vlaskamp in Friesland en Groningen (uitg. Rijksuniversiteit Groningen).

Vanaf 5 april 2014 is er een meer algemene expositie over de tuinen van Gerrit Vlaskamp in het Fries museum te Leeuwarden.

Omrop Fryslân komt met een tweedelige documentaire over Vlaskamp op zondag 6 en zondag 13 april.
Tegelijk brengt de Afuk het boek over hem uit met als titel 'De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp'.
 

FLM Kleuters op Tuinpatatpad.

29 maart 2014

Kleuterroute van start
Vanaf 2 april 2014 is er voor scholen in het Fries Landbouwmuseum een speciale 'Kleuterontdekroute' gemaakt 'het Tuinpatatpad'.
Op woensdagochtend 2 april a.s. komen de kleuters van groep 1 en 2 van de Ichthusschool Gytsjerk langs voor de 'première'.
Grietje Huisman is dan zelf aanwezig om voor te lezen uit haar boek.


''Iepke en Bette zien piepers op het aanrecht liggen, maar er zitten gekke dingetjes aan. 'Dat zijn spruiten,' zegt hun vader, 'als je een aardappel in de grond stopt, komt er een plant uit. Daar groeien weer kleine aardappeltjes aan.' Dat willen Iepke en Bette wel eens met eigen ogen zien. Dus gaan ze met hun schepjes de tuin in. De tuinkabouters kijken toe.''


Het pad is gemaakt naar aanleiding van het boek van Grietje Huisman: Tuinpatat. Vanaf 1 april zijn de originele aquarellen te bekijken in het museum.

 

IT ARK is er weer.

24 maart 2014

Nummer 61 van het ledenblad IT ARK is verzonden (in maart 2014) naar de leden van de AFRON. Deze keer is, om financiële redenen, voor het verzenden weer gebruik gemaakt van de diensten van FRL-post. Binnen de provincie Friesland moet IT ARK op of omstreeks 20 of 21 maart j.l. bezorgd zijn, buiten de provincie in de eerste helft van week 13. Mocht dat niet het geval zijn, of dat u onverhoopt helemaal geen ARK ontvangen hebt, dan willen we dat graag per omgaande weten. ( of per telefoon 0519-561697)Ingesloten bij deze editie is een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 4 april a.s. bij Duhoux te Wirdum, aanvang 19.45 uur. Zie ook de agenda van deze website.Ook is er een verzoek bij om de contributie van 2014 over te maken. Helaas is het IBAN-nummer niet vermeld.Het volledig nummer is
NL10RABO 0333 3409 57 t.n.v Afron, Workum.

 

Nieuwsbrief 2014 Oold Ark

24 maart 2014

De nieuwsbrief maart 2014 van het Museum Oold Ark te Makkinga is uit! Naast de huishoudelijke zaken van het museum en een terugblik van de activiteiten in 2013 worden de activiteiten voor 2014 aangekondigd en toegelicht.
De wisseltentoonstelling 'van Keningsroede tot meterwiel' blijft ook voor 2014 een speerpunt van het museum. Daarnaast is er de maandelijkse vlooienmarkt en zijn er activiteiten in samenwerking met de buren 'Molen de Weijert.Klik hier voor het openen van de zeer lezenswaardige Nieuwsbrief 2014.

 

Groeten uit ....

22 februari 2014

Groeten uit het zuidelijk halfrond.
Eén van de Afron-leden stuurde in februari 2014 de reactie een foto uit Argentinië van een melkveehouderijbedrijf met ca. 3500 runderen, kalveren, meststieren en melkkoeien. De koeien worden daar 3 maal per dag gemolken in een 40-stands Westfalia-Surge roterende melkstal. Het werk werd gedaan door 2 mannen en 2 vrouwen in de stal en 1 man te paard om de koeien uit de omheinde ruimten op te halen. Het paard kon met de knieën gestuurd worden zodat de cowboy tijd had om een sigaret te roken en met een mobieltje (of zo) in contact te blijven met de grote wereld.
Totaal werkten op dat bedrijf 50 mensen die, afhankelijk van drukte op het veehouderijbedrijf, ook in het constructiebedrijf van deze veehouder (met 3 zonen) ingezet kunnen worden.

 

Luchtbanden onder boerenwagens?

1 februari 2014

Leden van de werkgroep 'Makke yn Fryslân' wordt zo nu en dan de vraag voorgelegd: 'Zijn er in Friesland 'weinmakkers' geweest die onder een bestaande houten boerenwagen (haeiwein) de houten wielen verwisseld hebben met luchtbandenwielen of de oude assen verwisseld hebben met assen assen van oude luxe auto's?'
Ze moeten daarop (in februari 2014) het antwoord schuldig blijven. Wel is er documentatiemateriaal en zijn er foto's beschikbaar van de eerste luchtbandenwagens met een platte laadvloer die door lokale wagenmakers in samenwerking met de smid gemaakt zijn.
Hebt u (foto-)materiaal over oude houten boerenwagens met luchtbanden? laat het ons dan weten (per e-mail ).Opm. Bijgaande foto is in 1994 gemaakt op de tentoonstelling AGROBELT te Vilnius in Litouwen. De wagen kon ook geleverd orden met ijzeren wielen.

 

Groeten uit Boomkwekerijmuseum.

25 januari 2014

Van één van de AFRON-leden kregen we de groeten uit Boskoop's Boomkwekerijmuseum. Het museum viert dit jaar haar 40-jarig bestaan, tesamen met de 140-jarig jarige afdeling Boskoop van de vereniging Groei en Bloei.
Ter gelegenheid van deze beide jubilea presenteert het museum een Duo-jubileumtentoonstelling van 17 januari t.e.m. 15 februari 2014.
Zeker een aanrader om te bezoeken.Klik hier voor meer informatie op de website van het museum.Klik hier voor een korte fotoimpressie.

 

Onbekende voorwerpen.

22 januari 2014

Na de feestdagen van 2013/2014 hebben een aantal leden van de AFRON hun speurtocht op zolders, in hokjes en vergeten hoekjes voortgezet op zoek naar verrassende en onbekende voorwerpen. In de bijlage vindt u er drie, waarvan ze niet weten waarvoor ze gebruikt zijn.
Wie komt met de gewenste informatie?
(e-mail: )Klik hier voor de afbeeldingen.

 

2014 ...........De beste wensen.

1 januari 2014

Langs deze weg wenst het bestuur van de Friese Vereniging voor historische landbouw AFRON en de redactie van IT ARK al haar leden een voorspoedig 2014 toe, in het bijzonder wenst ze u succes toe bij het organiseren van uw activiteiten op het gebied van de historische landbouw. Ook gelden deze wensen voor de aspirant leden en de bezoekers van onze website.De website WWW.AFRON.NL is nu vijf jaar 'in de lucht' en het aantal unieke bezoekers stijgt nog steeds. In 2009 begonnen met gemiddeld 1350 bezoekers per maand, in 2010 gemiddeld 2937, 2011 met 3404, 2012 met 3341 en heel bijzonder in 2013 gemiddeld 4710 bezoekers per maand, met in september een uitloper naar 5474 bezoekers!! Totaal in 2013 zijn dat er 56526 bezoekers geweest, voorwaar geen slechte score ten opzichte van een aantal andere organisaties in Friesland. Eén van de oorzaken van deze grote verhoging kan zijn dat er een aantal leden van de AFRON zijn met een eigen website die een 'link' hebben opgenomen van de AFRON-website. Met name vanuit de hoek van de OTMV kreeg de redactie reacties op de indexen van De Pionier (verenigingsblad van de OTMV) die op de AFRON-site in te zien zijn.Welke zijn de meest gelezen rubrieken van de AFRON-site? Voor de redactie een vraag. We denken dat de meest gelezen rubriek die van de 'agenda' is met activiteiten voor en door leden of activiteiten die binnen de doelstelling van de vereniging passen. Fijn dat steeds meer leden hun activiteiten ruimschoots van tevoren aan de redactie doorgeven. De rubrieken 'nieuws' (de laatste jaren met ca. 60 berichten) en de 'fotogalerie' (ruim 20 per jaar) zijn veelal informatief en worden meestal verzorgd door bestuurs- en redactieleden. Wat ons betreft kunnen de leden hier meer gebruik van maken evenals van de rubriek 'vraag en aanbod'.Op 30 december bezocht ik nog één van de meest noordelijke leden (aan de zeedijk) waar op een in de buitenlucht staande wagen met balen stro nog een (klein formaat) kip 'op eieren' zat of mogelijk net niet. Het aantal eieren is ons niet duidelijk geworden. De link naar de AFRON-leden kan zijn dat er een onbekend aantal activiteiten in planning zit maar dat ze niet allemaal 'uitgebroed' gaan worden. Laat ons weten waar u het komende jaar mee bezig gaat.

 

Landbouwwagens met geheimen.

30 december 2013

De werkgroep 'Makke yn Fryslân' roept de hulp in van haar website-bezoekers voor het 'determineren' van een luchtbandenwagen en de uitleg over de constructie en de werking van een gepatenteerde 'olie-rem' op Hermes wagens.
Graag ontvangen we uw informatie per e-mail: of per post: Redactie IT ARK. p.a. Van Aylvawâl 9, 9151 HK Holwerd of via de website www.frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nlKlik hier voor details.

 

Activiteiten bij AFRON leden.

28 december 2013

Het begint zo langzamerhand traditie te worden dat leden van de AFRON tussen Kerst en Oud en nieuw, de deuren van hun 'museum' open stellen voor het publiek.
Onze vaste fotograaf O.H. uit T. bezocht een aantal van die Afron leden, te weten
Titus de Wolff te Raerd tussen Leeuwarden en Sneek die vanaf 27 december tot en met 31 december 2013 het Pake-Titus-boerenmuseum open stelt voor het publiek. Ten opzicht van voorgaande jaren zijn er met name in het voorhuis veel restauraties uitgevoerd.en Gerrit Postmus en Marian Dijkstra te Blije die op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2013 hun museum open stelden voor een 'koffieklets'.Het bestuur van de Afron heeft de laatste jaren de gewoonte om tussen Kerst en Oud en nieuw een bezoek te brengen aan één of enkele van haar leden. Dit jaar ging de reis naar een lid aan de overkant van de grensrivier de Lauwers:
Peter de With te Lutjegast, verzamelaar van oude trekkers, restaureerde een Prins landbouwwagen en schreef daarover een artikel in het AFRON-jubileumboek (2009).
Ook bezochten zij de heer Geert Bulthuis in Wehe den Hoorn, verzamelaar van materiaal op het gebied van melkmachines.Klik hier voor een korte fotoimpressie.

 

Op bezoek bij verzamelaars.

27 december 2013

Bestuur een middagje op stap.
Zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar, heeft het bestuur op 27 december 2013 een bezoek gebracht aan mensen met een hobby/verzameling. Deze keer gingen wij naar de heer Bulthuis in Wehe -Den Hoorn en naar Petrus de With in Lutjegast.

verder lezen »
 

AFRON-thema avond geslaagd.

21 december 2013
Op vrijdag 20 december 2013 is de jaarlijks thema avond  van de Afron gehouden in het Skûtsjemuseum te Earnewâld.

Klik hier voor een korte foto-impressie.

Een verslag van de bijeenkomst kunt u lezen:verder lezen »
 

Editie 60 van IT ARK

10 december 2013

Eind november 2013 is nummer 60 van ons verenigingsblad IT ARK in Friesland voor het eerst verzonden per Regiopost. De redactie heeft over de bezorging, die volgens planning verlopen is, geen klachten gekregen. Voor deze wijziging is gekozen omdat de tarieven bij PostNL verschrikkelijk uit de hand lopen met verhogingen van tientallen procenten in de laatste jaren.Ook heeft deze editie al vrij vlot een reactie opgeleverd. Op de voorkant is een bezem, een kruiwagen en raam afgebeeld, maar de redactie heeft daar een tekst bijgezet die niet helemaal klopt. Graag horen we meer reacties wat voor soort bezem, wat soort van kruiwagen en wat voor raam er op afgebeeld is. U leest er van in editie 61 van IT ARK..

 

Afronexcursie in NO-Friesland.

4 november 2013
AFRON ledenexcursie op zaterdag 2 november 2013:
Klompenmuseum Scherjon Noord-Burgum en Landbouwmuseum Veenklooster.

Even voor 14.00 uur arriveerden de eerste leden met aanhang bij het Klompenmuseum in Noord-Burgum. Iedereen kon direct doorlopen naar de ontvangstruimte van het museum. Hier stond de koffie en thee met oranjekoek en Friesche Dumkes al voor ons klaar, op gezellig gedekte tafels. Het leuke van zulke middagen is dat ieder aanschuift bij ieder en er veel gelach en gepraat te horen is.
Tot grote vreugde van het bestuur konden er 47 belangstellenden verwelkomd worden.
Nadat iedereen voorzien was van een stoel en eten en drinken, nam de eigenaresse Marie Wiersema het woord om ons iets te vertellen over de geschiedenis en het reilen en zeilen van de Klompenmakerij annex Museum en Winkel. Ze begon met een stukje geschiedenis en later volgde een uitleg over hout soorten en het maken van de klomp.
Hierna was er gelegenheid om in het museum en de winkel rond te kijken. De werkplaats mocht ook, alleen draaien hier op zaterdag de machines niet. Wel kon je op een film zien hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Verrassend om te zien hoeveel, mooie, grote, kleine, buitenlandse, frivole, kinder-, streekgebonden, werk-, oorlogse, klompen er zijn. Ook de winkel kon zich verheugen op grote belangstelling.

Tenslotte werd het tijd om naar het Landbouwmuseum in Veenklooster te gaan. We hadden verschillende routes uitgelegd gekregen, maar door wegwerkzaamheden en omgevallen bomen en dus afgesloten wegen, moesten we even creatief zijn om er te komen.
Ik heb ze niet geteld maar, ook hier waren vele leden weer aanwezig en al weer een ontvangst in een warme en gezellige ruimte. Bovendien rook het er heerlijk naar appeltjes.
Dick en Marjanne van der Zwaag heten ons van harte welkom. Dick wil nog even de verkoop van de boerderij nader toelichten. Het is nog even afwachten wat er met alle museum stukken gaat gebeuren als de verkoop van de boerderij door gaat.
Hierna kunnen we vrij rond kijken in het museum. Tenslotte worden we allemaal koud en kruipen we weer heerlijk onder de grote verwarming. Tijd voor een warm bakje koffie/thee of een frisje/borreltje en wordt er weer gezellig gekletst. Zelfs de kroketten vinden gretig aftrek.
Tenslotte gaan we zo rond half zes maar eens huiswaarts en kijken we terug op een zeer geslaagde AFRON leden excursie.

Hiltje Lussing.

Een uitgebreider verslag komt in IT ARK van december a.s.

Klik hier voor een fotopresentatie.
 

Gerlsma-archief nu bij Tresoar.

31 oktober 2013
Op donderdag 31 oktober 2013 is het archief van de heer Abe Gerlsma (1919 - 2012) uit Franeker, indertijd voorlichter c.q. specialist landbouwwerktuigen bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, in aanwezigheid van drie generaties van familie Gerlsma overgedragen aan het Fries Historisch- en Letterkundig Centrum. Tresoar te Leeuwarden.

Het archief is beschreven door de heer B.H. de Vries, medewerker bij Tresoar. Het was voor hem een bijzondere klus werk om het archief van een 'ontwerper van landbouwwerktuigen' te bewerken en te beschrijven. Voor Friesland en mogelijk voor heel Nederland is het uniek dat zo'n specifiek archief gedeponeerd wordt bij een instantie als Tresoar. Het archief omvat ongeveer één meter planklengte en is door zijn specialiteit een waardevolle aanwinst tussen alle mogelijk andere archieven.

Voordat het archief bij Tresoar gebracht is heeft het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld in 2011 dankbaar gebruik mogen maken van dat archiefmateriaal voor haar expositie 'Abe Gerlsma, útfiner en keunstner'. Momenteel is men daar nog druk bezig om de honderden foto's uit dat archief te beschrijven zodat op termijn ook (een deel van) dat materiaal toegevoegd kan worden het 'Gerlsma-archief' en/of het Fries fotoarchief van Tresoar.

Abe Gerlsma was ook een getalenteerde etser, tekenaar en schilder en er zijn dan ook een groot aantal exposities geweest van dat 'andere werk'. Familie Gerlsma heeft ook de etsplaten in permanente bewaring gegeven bij Tresoar.

Klik hier voor enkele foto's.
 

Weekend: Makke yn Fryslân.

19 oktober 2013
Op zaterdag 19 oktober 2013 heeft de werkgroep 'Makke yn Fryslân', een samenwerkingsverband van FLM en AFRON, een eerste presentatie van haar werkzaamheden gegeven. De foyer van het Frysk Lânboumuseum was sfeervol ingericht met een aantal in Friesland gemaakte wertktuigen. Een vijftal inleiders hebben elk een korte presentatie voor hun rekening genomen:
Henk Dijkstra over de ontwikkeling van de mechanisatie in de drie achter ons liggende eeuwen.
Broer Burghgraef over fabrikanten van landbouwwerktuigen in en rondom Bolsward.
Folkert Schukken over de bedrijfshistorie van H.J. Schukken's Industie Bolsward. (klik hier voor foto's)
Gerrit Herrema over de pas geopende en in aanbouw zijnde website www.frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nl
Henk Beunk, redacteur bij Agrimedia, met een 'Blik in de toekomst'.
Stuk voor stuk 'nijsgjirrige ferhalen'. 's Morgens hebben zo'n 30 bezoekers de lezingen bij gewoond, 's middags zijn er nog zo'n 50 bezoekers geweest waarvan een aantal de lezingen hebben bijgewoond.
De organisatoren kunnen terug zien op een geslaagde.

Op zondagmiddag hebben ruim dertig personen de lezing van de heer Roel Middel bijgewoond over het bedenken en maken van de eerste volautomatisch werkende melkmachine van
Nederland.

De organisatoren van deze drie dagen 'Landbouwhistorie' kijken tevreden terug op een geslaagd weekend. Er zijn vele gesprekken met bezoekers geweest en nieuwe contacten gelegd met betrekking tot het historisch erfgoed in Friesland.

Klik hier voor een foto impressie.
 

Boek: Archieven Friese Mij.v.L.

18 oktober 2013
Op vrijdag 18 oktober 2013 is het eerste exemplaar van het boek 'Archieven van de Friese Maatschappij van Landbouw' uitgereikt aan de heer Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord. De archieven van de Friese Mij. zijn geinventariseerd door Sjoerd de Haan van Tresoar. Ook hij heeft in een 65 bladzijden tellende toelichting een beeld geschetst van het reilen en zeilen van deze organisatie. Hij was ook één van de sprekers.
Het boek telt in totaal 339 bladzijden en is te koop bij Tresoar.

De overhandiging vondt plaats in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. Vooraf heeft Dr. Rolf van der Woude een schets gegeven over het belang van boeren en boerenorganisatie in Nederland met als titel 'The farmer feed us all'. En Hoe! Landbouworganisaties in Nederland. Een succes'.

Klik hier voor een korte fotoimpressie.

Klik hier voor de muziek van 'The farmer feed us all'
 

We zijn er klaar voor.

16 oktober 2013

De laatste weken is er met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen van het weekend van de Landbouwgeschiedenis in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
Zo zijn er korte historische filmpjes over het werken met de vroegere landbouwwerktuigen bijelkaar gemonteerd en zijn er enkele diapresentaties gemaakt. Is de nieuw te presenteren website van de werkgroep 'Makke yn Fryslân' voorzien van de eerste informatie en foto's.Maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2013 hebben een zestal vrijwilligers en medewerkers van het museum en de AFRON, onder de luifel en in de foyer van het museum een expositie ingericht van werktuigen die in Friesland gemaakt zijn (o.a. van Schukken, Hercules, Nauta, Miedema, Structural). Naast werktuigen uit de eigen collectie van het museum zijn er door 'derden' werktuigen en trekkers met werktuigen beschikbaar gesteld voor deze expositie.
Een schoolvoorbeeld van goede samenwerking van vereniging, museum en liefhebbers van historische landbouw(werktuigen).Naast het bezichtigen van de expositie kan men de komende vrijdagmiddag, de gehele zaterdag en zondag lezingen bijwonen, de film- en diapresentaties bekijken.Zaterdagmorgen besteedt Omrop Fryslân Radio aandacht aan deze activiteiten.Zie voor meer informatie over deze activiteiten de agenda van deze website.

 

Jubileumploegwedstrijd FPC,

12 oktober 2013
Jubileum ploegwedstrijd FPC.

Op zaterdag 12 oktober 2013 is de provinciale ploegwedstrijd voor de 25ste maal georganiseerd door het Fries Ploeg Comité (FPC). De wedstrijd is gehouden op een tarwestoppel aan de Middelweg-West tussen St. Jacobiparochie en St. Annaparochie. Ondanks (of mogelijk dankzij) het wat regenachtige weer begonnen er om 11.00 uur 20 deelnemers aan het maken van de beginvoor.
In de loop van de middag knapte het weer wat op en verschenen er ook een aantal belangstellende familieleden, vrienden en bezoekers.

Om ongeveer vier uur kon de heer Jan de Vries, voorzitter van het FPC, de uitslag bekendmaken:
- de best gekwalificeerde deelnemer die voor de eerste maal aan de ploegwedstrijden heeft deelgenomen is Jelte Visser uit Sint Jacobiparochie geworden met 210 punten.
- in de categorie 2- en 3-schaar wentelploegen eindigde Gerrit Jukema uit Oosterbierum als eerste met 229 punten, gevold door Jaap de Jong uit Oosterbierum met 221 punten en als derde eindigde Acronius Hanenburg uit Pietersbierum met 209 punten.
- in de categorie 4- en meerschaar-ploegen eindigde Gert Boomsma uit Minnertsga met 213 punten op de voet gevold door Jelle Gerrit Postma uit Marssum en derde werd Jelte Visser uit Sint Jacobiparochie met 210 punten.
Geploegd werd volgens het reglement van de Landelijke ploegvereniging waarbij op 13 verschillende onderdelen van het ploegwerk moet worden beoordeeld. De best gekwalificeerde mogen volgend jaar deelnemen aan de Nationale ploegwedstrijden.

Gezien de woonplaats van de deelnemers is het sportief meedoen aan de provinciale ploegwedstrijd kennelijk een exclusieve aangelegenheid van deelnemers uit noord-west Friesland. Liggen Ferwerderadeel, de Dongeradelen en Kollumerland te ver uit de richting? Met de moderne trekkers van tegenwoordig met airconditioning in de cabine en een rijsnelheid van iets meer dan 16 km/uur moet een ritje van ongeveer een uur toch geen grote opgave zijn? Ook missen we de ploegers uit zuid-oost Friesland.

Klik hier voor een volledig overzicht van de uitslagen.

Omdat het de 25ste wedstrijd van het FPC is, is er een feestelijk tintje aan de wedstrijd gegeven middels muzikale begeleiding van de bezoekers en later op de middag life-music. Na de prijsuitreiking werden twee jubilarissen nog even naar voren gehaald die bij alle wedstrijden betrokken zijn geweest, namelijk
Jan de Vries uit Sint Jacobiparochie, de grote stimulator van de ploegwedstrijden in Friesland, zowel met modern als antiek materiaal. Hij is ook degene die veel voorwerk gedaan heeft in het uitzetten van de perceeltjes en het ploegen van markeervoor aan het begin en het eind van het te ploegen perceel.
Ouwe Wassenaar van de Oude Bildtdijk onder Vrouwenparochie die van meet af aan bestuurslid is geweest en tevens jurylid. Ook is hij één van de juryleden die veel gevraagd wordt voor de landelijke ploegwedstrijd en de provinciale ploeggwedstrijden in Groningen, Drente en Noord-Holland.
Beide heren kregen een aandenken aangeboden in de vorm van een ingelijste aardewerktegel.

Klik hier voor een fotopresentatie.
 

Veekeuring Bolsward.

6 oktober 2013
Op donderdag 3 oktober 2013 is sinds jaren op Bolletongersdei weer de traditionele veekeuring te Bolsward gehouden. Net zo als vanouds lag het intitiatief van deze keuring(en) weer bij de plaatselijke kalverfokculubs.
De dag-kampioensprijs ging naar familie Eppinga uit Sondel evenals de kampioensprijs van de rubriek oudere kalveren.
's Avonds kwam familie Eppinga (lid van de Afron) nog in actie bij het rinrijden met paarden.

Ook de vast AFRON-fotograaf was daar aanwezig.
Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Druk bezocht Flaeijelfeest.

1 oktober 2013

Op zaterdag 28 september 2013 is weer het jaarlijks Flaeijelfeest te Oude- en Nijehorne gehouden. Mede dank zij het mooie weer hebben meer dan 20.000 belangstellenden de activiteiten van de ruim 450 vrijwillers gadegeslagen. Ook dit jaar waren er weer een aantal leden van de AFRON die actief hebben deelgenomen aan de activiteiten.Klik hier voor een korte fotoimpressie.

 

Afron op de AD te Franeker.

22 september 2013

Om het agrarisch gehalte van de Agrarische Dagen te Franeker wat te verhogen was de AFRON dit jaar op zaterdag 21 september 2013 met een stand aanwezig op de Ziverstraat. Het gehele bestuur was present en heeft vele gesprekken gevoerd over het behoud en de documentatie van oude werktuigen en werkmethoden.Opgemerkt werd dat de jongere generatie meer belangstelling heeft voor de werktuigen waar 'heit' mee gewerkt heeft (periode zestig en zeventiger jaren) dan waar 'pake' mee gewerkt heeft (vijftiger jaren) en dat die periode momenteel nog te weinig aandacht heeft en krijgt van de (landbouw-)musea.Ook was er een mooie diapresentatie te bekijken in het F-point aan de Zilverstraat zz (dat niet door iedereen was te vinden)over de 50 jaar dat er trekkerbehendigheidswedstrijden op de Voorstraat werden gehouden en het technisch werk (werktuigen) van de grote stimulator Abe Gerlsma.Uit de andere daar aanwezige foto- en filmpresentaties bleek maar weer dat het 'agrarische' van de Agrarische Dagen maar bitter weinig aandacht krijgt. Op geen enkele van de ca. 200 foto's en afbeeldingen was een wedstrijdtrekker te bekennen en op de 45 minuten durende compilatie van filmbeelden waren er maar van één van de 50 wedstrijden beelden. Jammer!!!!Klik hier voor enkele foto's.

 

De oudjes: Hermes en Wifo.

20 september 2013

Zo maar op een vrijdagmiddag 20 september 2013 in het uiterste noorden van Friesland. Een landbouwwagen van het merk Hermes wordt geladen met paardenmest door één van de eerste WIFO achterladers in de hefinrichting van een oude International trekker.
Voor de leden van werkgroep 'Makke yn Fryslân' weer een bewijs dat er hier en daar nog wel oude werktuigen en wagens in gebruik zijn die door Friese fabrikanten gemaakt zijn. Werkt u zelf (of uw buurman) nog met zo'n werktuig of wagen, laat het ons even weten zodat we er mogelijk enkele foto's of een filmpje van kunnen maken (e-mail adres ).

 

Afron Nieuwsbrief september 2013

18 september 2013

Het bestuur van de AFRON heeft op 18 september 2013 weer een nieuwsbrief doen uitgaan naar haar leden met informatie over een aantal op stapel staande activiteiten zoals de ledenexcursie, de workshop tenenvlechten en activiteiten in de maand van de (Friese landbouw-)geschiedenis.Klik hier om de nieuwbrief op te vragen.

 

De Brink. Wilgentenenvlechten.

17 september 2013

Gedurende de zomer van 2013 zijn en worden er een aantal activiteiten in het kader van de expositie 'Boerengeriefhout van brandhout tot kunst' in Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster georganiseerd. De gehele zomer is er de deel-expositie over boerengeriefhout, op zaterdag 11 mei is er een activiteitendag geweest en op zaterdag 3 en 24 augustus konden kinderen hun eigen klompbootje timmeren.Op zaterdag 5 oktober 2013 wordt er een workshop 'Vlechten van wilgetenen' georganiseerd. Deze workshop omvat een gehele dag waarbij de koffie en een uitgebreide lunch inbegrepen is in het programma. AFRON-leden krijgen een korting op de prijs. In de rubriek 'agenda' is nadere informatie vermeld.
De eerste deelnemers hebben zich reeds opgegeven zodat er al één van de twee groepen vol geboekt is. Wacht niet te lang met opgeven voor de tweede groep, want VOL = VOL.Jammer genoeg id vanwege ziekte deze activiteit niet doorgegaan.De activiteiten in het kader van 'Boerengeriefhout' zijn mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdragen van de Provincie Friesland, de Van Helomastichting en de Stichting Woudsend 1819.Zie ook de informatie op de website van museum De Brink.

 

FLM Spelen met koeienkootjes.

15 september 2013

EARNEWALD - Het Fries landbouwmuseum in Earnewâld heeft in het voorjaar van 2013 een zeldzaam stuk speelgoed verworven. Het betreft een speelgoedstal, een zogenaamde 'keatstâl' uit 1894 afkomstig uit Hieslum. De publiciteit in de Leeuwarder Courant hieromheen heeft geleid tot de ontdekking van nog zo'n 10 andere keatstallen. Vele ouderen herinnerden zich dat ze vroeger met een dergelijke stal speelden en namen contact op met het museum. Een aantal er van (drie) hebben inmiddels hun stal aan het museum geschonken. Ook twee collecties gekleurde bikkels, die dieren moeten voorstellen, zijn verworven.
Op zaterdag 14 september 2013 heeft de Leeuwarde Courant in een 2 pagin's groot artikel onder de kop 'Spelen met koeiekootjes' besteed aan de keatallen. Ook in het maandblad Bolwerd is in februari 1952 uitgebreid aandacht besteed aan dit kinderspel en zijn de spelregels vermeld.
Al met al genoeg reden om een speciale zondagmiddag (15 september 2013) in het museum te beleggen rondom de voorloper van de huidige speelgoedboerderij. Al hoewel de publieke belangstelling niet zo heel groot was konden de bezoekers met de eigenaren van de keatstallen uitgebreid met elkaar jeugdherinneringen ophalen.

 

OTMVploegwedstrijd een uitdaging

7 september 2013
Op zaterdag 7 september 2013 is op de eerste dag na een zeer warme zomerse periode de provinciale ploegwedstrijd voor oude trekkers en ploegen gehouden aan de Westerweg te Tzummarum. In de categorie rondgaande ploegen in de hefinrichting streden 5 deelnemers om de eer, in de categorie rondgaande getrokken ploegen 2 en in de heen- en weergaande ploegen (kantel-, wentel- en aanbouwploegen) 12, waarvan 4 vroegtijdig de wedstrijd verlaten hebben. Van toepassing was het reglement en de puntentelling van de landelijke organisatie waarvan de Oude Trekker en Motorenverening (OTMV) deel van uitmaakt.
"De organisatoren werden met een probleem geconfronteerd dat nog niet eerder in de geschiedenis van de ploegvereniging is vermeld. De rondgaande ploegers kregen een gerstestoppel toegewezen waarop nog rijkelijk stro was achter gebleven. Het bleek dat alle ploegers moeite hadden om er enigszins mooi ploegwerk neer te leggen. (...) dat het ploegwerk van dien aard was dat juryleden nauwelijks in staat waren om er punten voor te geven. In overleg met de ploegers werd besloten om de wedstrijd na drie onderdelen te beëindigen en op zoek te gaan naar een alternatief. " aldus een citaat uit Nieuwe Oogst (d.d. 7 september 2013) over de ploegwedstrijden met moderne trekkers in Mussel (Groningen).
De ploegers in Tzummarum konden daar ook over meespreken, de vrij lange tarwestoppel met veel los stro en daarbij nog een erg droge en harde grond die voor menig ploeger een te grote uitdaging bleek te zijn. Deze beide factoren maakte het dat de aardigheid van het ploegen met oud materiaal na enkele voren geploegd te hebben behoorlijk zakte en werd er druk gesleuteld en werden voorscharen werkeloos aan de kant gelegd. Bijkomende factor voor enkele ploegers was dat men zichtbaar te weinig had geoefend om de trekker-ploeg-combinatie tot in de finesse te kennen en met gladde gepolijste risters aan de wedstrijd deel te nemen.
Volgens enkele juryleden was het niet eerder voorgekomen dat men genoodzaakt was om zo weinig punten te geven voor ploegwerk dat op onderdelen eigenlijk nog een lagere waardering verdiende.
In de categorie rondgaande gedragen ploegen eindigde Jan Hoitinga uit de Westhoek met 129 punten op de eerste plaats, op de voet gevolgd door Pieter Miedema uit Ferwerd met 127 punten.
Bij de getrokken rondgaande ploegen eindigde Jan de Vries uit Sint Jacobiparochie met 137 punten en Teade Werkhoven uit Anjum op de tweede plaats met 112 punten.
Bij de heen- en weergaande ploegen eindigde Thiemen Hoitinga (met Krone ploeg en Fordson Dexta trekker) uit de Westhoek met 146 punten op de eerste plaats gevold door Johannes Visser uit Tzummarum met 143 punten.

Klik hier voor de volledige uitslagen.

Klik hier voor een korte foto-impressie.volgt binnenkort.
 

Schukken en Ceres werktuigen.

28 augustus 2013

De werkgroep 'Makke yn Fryslân' is op zoek naar werktuigen die door H.J. Schukken's Industrie te Bolsward gemaakt zijn. Met name zijn dat vingerbalken, maaimachines voor in de hef en cirkelmaaiers (zo mogelijk die van 1,35 m en 1,50 m werkbreedte) maar ook landbouwwagens en slootreinigings-apparatuur en eventuele andere werktuigen die door Schukken gemaakt zijn.Ook wil de werkgroep graag in contact komen met eigenaren van werktuigen (o.a. kunstmeststrooiers) die door Bloemhof te Bolsward, o.a. onder de merknaam Ceres in de handel zijn gebracht.Mocht u zelf één van de werktuigen in bezit hebben of weet u wie deze werktuigen in bezit heeft, neem dan contact op met de redactie van deze website: per e-mail of per telefoon 0519-561697. (28 augustus 2013.)

 

AFRON-bestuur keek over de grens

18 augustus 2013
Het AFRON bestuur keek even over de grens.

Vrijdag 16 augustus 2013 is het bestuur op excursie geweest. Wij bezochten aan de oude rijksweg in
Rouveen een gaaf bewaarde historische boerderij. We namen eerst een kijkje bij de overbuurvrouw
die ons zou rondleiden. Zij beoefende het Staphorster stipwerk. Ook mochten we even in het bedrijfsgedeelte van hun boerderij kijken.
Onze derde stop was bij het Staphorster Museum. Onderweg naar Rouveen en Staphorst kwamen wij langs een verzamelaar met hokken vol verzamelspullen. ( Voor elk wat wils!) Daar kon het bestuur niet langs zonder even te kijken natuurlijk en er werd zowaar handel gedaan.
Na Overijssel was Flevoland aan beurt en wel het voormalig eiland Schokland. Schokland is in 1995 als eerste Nederlands monument op de Werelderfgoedlijst geplaatst. In het museum kregen wij een goed overzicht van het eiland in al zijn voor- en tegenspoed. Bovendien is er buiten rondom ook nog veel te zien dat herinnert aan het verleden.
Daarna een rondje door twee oude Zuiderzeestadjes Vollenhove en Blokzijl en via de oude kronkelende zeedijk op naar Steenwijk/Wolvega en zo weer terug naar huis. Altijd een mooi gezicht op het veld vanaf een hoge dijk.
Een uitgebreider verslag komt in It Ark van november/december.
 

Afron op Historische dagen.

13 augustus 2013

Op 10 en 11 augustus 2013 waren de Historische Dagen op het Landgoed Verhildersum te Leens. Het was goed weer en dus was er wat meer belangstelling voor de buitenactiviteiten dan voor het binnengebeuren waar de AFRON met een stand aanwezig was. Wij hebben evenwel met vele mensen een praatje kunnen maken over het agrarisch erfgoed en AFRON activiteiten. Het is dan altijd leuk dat leden van onze vereniging langs komen voor een bezoek en een babbeltje( en die leden waren er ook dit jaar weer !). Wij kunnen terugzien op geslaagde dagen, waar we met plezier aanwezig zijn geweest.Klik hier voor een korte foto-impressie.

 

Makke yn Fryslân. Eigen website!

9 augustus 2013

Een bericht van vorig jaar maar nu (9 augustus 2013) met een nieuwe website, die nog in ontwikkeling is.Klik hier om al vast kennis te nemen van alle tot nu toe bekende bedrijven.Het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld is in samenwerking met de AFRON een project gestart om informatie te verzamelen over landbouwmachinefabrikanten die ooit in Friesland geweest zijn en nog zijn. Voor dit project is een werkgroep samengesteld waarin Afron-leden en vrijwilligers van het Frysk Lânboumuseum zitting hebben.
Hebt U informatie, oude folders, jubileumboekjes, foto's of ander documentatiemateriaal dat de werkgroep mag gebruiken, neem dan even contact op met het museum of met de AFRON. per e-mail: of

 

Bukh trekker.

8 augustus 2013

Geachte lezer van dit bericht.


Een paar weken geleden heb ik met iemand uit Easterein een gesprekje gehad over 'Bukh trekkers'. Dat was in Eernewoude (bij de trekker manifestatie juli 2013).
Mogelijk was dat M. Greydanus, (heb ik op jullie site gezien) maar ik weet zijn naam niet (red.: dat is inderdaad Meile Greydanus).


Bijgaande foto van een Bukh trekker staat op de site: www.archiefijlst.nl. Foto is van omstreeks 1960, berijder is dhr Jan Stienstra.
Samen met zijn kompaan Jan van der Wal richtte hij in 1960 het loonbedrijf 'Stienstra en vd. Wal' op.
Het bedrijf bestaat nog steeds, beide firmanten leven nog. Zij kochten destijds 2 BUKH trekkers, wat voor die tijd heel bijzonder was. (hele investering...)


Het leek mij leuk jullie hiervan even in kennis te stellen


De groetnis fan Frits Boschma út Drylts.

 

Fryske Trekkerdagen geslaagd.

7 juli 2013

Fryske Trekkerdagen te Earnewâld geslaagd.


Onder gunstige weersomstandigheden is de vierde editie van de Fryske trekkerdagen op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2013 bij het Frysk Lânboumuseum weer prima verlopen. In totaal zijn er de beide dagen meer dan 60 trekkers verschenen waarvan een gedeelte alleen op zaterdag of op zondag. Ook waren er dit jaar weer meer oude werktuigen meegebracht dan in de voorgaande jaren. In totaal zijn er ongeveer 450 bezoekers geweest, de deelnemers, hun helpers en de vrijwilligers niet meegerekend. Beide dagen was er een defilé van de oude trekkers waarbij de oud-voorzitter van de landelijke vereniging het commentaar verzorgde in zijn eigen Bildtse taal.
De organisatoren, Het Frysk Lânboumuseum, de Oude trekker en Motoren Vereniging (OTMV) afd. Friesland en Friese vereniging van historische landbouw (Afron), hadden heimelijk op wat meer bezoekers gerekend, maar dit eerste zomerse weekend van de grote vakantie van de scholen heeft waarschijnlijk een rol gespeeld dat velen de keuze gemaakt hebben om de fietsen achter op de auto te binden of de caravan aan te koppelen en naar hun vakantiebestemming te gaan.
Ondanks dat zien de deelnemers, de helpers en de organisatoren terug op een geslaagd en gezellig weekend.


Trekkerbehendigheidswedstrijd voor oude trekkers.
Op zondag 7 juli 2013 is voor de derde maal het Open Fries Kampioenschap trekkerbehendigheid met oude trekkers georganiseerd. 15 heren en 3 dames hebben 's morgens in een voorronde gestreden voor een startplaats voor de finale wedstrijd op de middag. Dit jaar voor het eerst was er voor de dames een iets aangepast parcours waarbij het moeilijk achteruit manoeuvreren met een 4-wielige landbouwwagen achterwege kon blijven.
Van de 18 deelnemers waren er 9 die dit jaar voor het eerst deelnamen aan de wedstrijd. Omdat het een wedstrijd voor oude trekkers was bleek dat ook de gemiddelde leeftijd van de trekkers met 53,5 jaar, ruim tien jaar hoger was dan de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, waarvan de jongste 16 en de oudste deelnemer nog maar 67 jaar was.
Bij de dames eindigde Anja Jorna uit Wommels op de eerste plaats met 164 strafpunten, op de voet gevolgd door Wietske Broersma uit Spannum met 167 strafpunten.
Bij de heren eindigde Meile Greidanus uit Easterein op de eerste plaats met 83 stafpunten gevolgd door Wiebe Jorna uit Winsum met 93 strafpunten, Jopie Jorna uit Tzum met 96 strafpunten, Tjerk Greijdanus uit Spannum met 98 strafpunten, Roelof Oostendijk uit Oldeholtpade met 110 strafpunten en Albert Hofstra uit Akmarijp met 135 strafpunten.Klik hiervoor het totaal overzicht van de puntentelling.Klik hier voor een foto impressie.

 

Deelname aan Fryske trekkerdagen

27 juni 2013

Op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2013 worden voor de vierde maal de Fryske trekkerdagen georganiseerd door het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld in samenwerking met de Oude trekker en motorenvereniging (OTMV) en de Afron.
Het thema voor dit jaar is 'Van gras tot mest'. Deelnemers worden gevraagd om niet alleen hun oude trekker van tenminste 25 jaar oud mee te nemen maar ook een oud werktuig waarmee bijvoorbeeld gras gemaaid, geschud, gekeerd of geperst is, of een stalmeststrooier of weidesleep. Ook is het mogelijk om een opsleepwagen of één van de eerste opraapwagens mee te nemen of een transporteur-oplader om hooi en/of gras op de wagen te laden.Gratis deelname aan één of beide dagen is mogelijk, maar moet, om organisatie-technische redenen, wel even gemeld worden bij het museum: of telefonisch 0511-539420.Trekkerbehendigheidswedstrijd op zondag 8 juli.
Op zondag 8 juli wordt weer een behendigheidswedstrijd voor oude trekkers georganiseerd. Deelnemers van de trekkerdagen kunnen zich opgeven bij de directie van het Fries landbouwmuseum.
Naast de gebruikelijke prijzen is er een mooie krans en prijs beschikbaar voor de best gekwalificeerde dame. Dames laat de eer niet alleen aan de heren maar doe mee met uw antieke trekker.

verder lezen »
 

OTMV-ver.blad Pionier gescand.

17 juni 2013

Vanaf begin 2013 is er een actieve groep vrijwilligers druk bezig om alle nummers van het verenigingsblad de PIONIER van de Oude Trekker en Motorenvereniging (OTMV) te scannen en op de website van de vereniging te zetten. U kunt dan t.z.t. alle artikelen, berichten en ploftjes bekijken en eventueel overnemen op uw computer.
Klik hier om het eerste resultaat te bekijken.Eén van de Afron-leden heeft reeds een uitgebreide index op alle (hoofd)artikelen van de Pionier gemaakt.
Klik hier voor de Pionier index. U kunt daarbij ook een overzicht op merknaam bekijken.

 

Groeten uit de Veenkoloni�n.

10 juni 2013

Met de groeten uit ..... Eén van de Afron-leden stuurde de redactie een foto van het gebrandschilderde raam van het Veenkoloniaalmuseum te Veendam dat hij in juni 2013 bezocht.
Het museum in het hartje van de stad Veendam heeft een aantal deelverzamelingen die betrekking hebben op de ontwikkelingen in het zuidoostelijk deel van de provincie Groningen. Ten eerste de vervening van die streek van zowel het hoog- als het laagveen en de aanleg van de kanalen om de turf per schip te vervoeren naar o.a. de stad Groningen.
Ten tweede de teelt van fabrieksaardappelen en de groei en bloei van de aardappelzetmeelfabrieken en ook de strocartonfabrieken en ten derde de scheepsbouw die in die streek voor veel werkgelegenheid heeft gezorgd.
Op de website www.veenkoloniaalmuseum.nl is veel informatie te vinden over bovengenoemde onderwerpen.
Het is de moeite waard om eens een bezoek aan het museum te brengen en het ligt naast het winkelcentrum met een gratis parkeerplaats.

 

Onze fotograaf op pad.

26 mei 2013

Onze vaste fotograaf O.H. uit T. is geregeld op pad als ambasadeur van de vereniging Afron. Hij is tevens bestuurslid en zodoende zijn de lijnen van het bestuur naar de activiteiten die door leden georganiseerd worden kort.
Hij was de laatste weken op pad naar de Swetsroute ten zuiden van Leeuwarden waar op drie boerderijen drie boer(derij) verhalen verteld werden.Klik hier voor enkele foto's van de swetsroute.
Klik hier voor meer informatie.Op vrijdag 24 mei 2013 was hij in Franeker bij de presentatie van het jubileumboek van Machinefabriek Bijlsma-Hercules. Het boek 'Machinefabriek Bijlsma 75 jaar' werd gepresenteerd aan de werknemers en genodigden van de firma Bijlsma. De tekst is geschreven door en de eindredactie berustte bij Merlijn Torensma, de foto's komen uit het eigen bedrijfsarchief of zijn gemaakt door Elske Riemersma. Mogelijk komen we later met meer informatie over deze presentatie.

 

Expositie in de Túnmanswente.

17 mei 2013

Donderdagmiddag 16 mei 2013 is de tentoonstelling:' Rigtje Wassenaar-Boelstra' in de Túnmanswente in Koarnjum geopend. Door het doek van een vitrine te trekken werd door mevrouw Tine Sinnema-Faber de tentoonstelling geopend. In de vitrine liggen goed bewaarde menu 's van diners, opgediend bij feestelijke gedenkdagen van de familie Wassenaar-Boelstra met er boven een prachtig geborduurde letterlap met de levensgeschiedenis van het echtpaar Wassenaar-Boelstra ontworpen en gemaakt door Neeltje Hoogeveen-Boelstra, zuster van Rigtje.
Over de verschillende vertrekken verdeeld hangen de uiterst nauwkeurig vervaardigde, verfijnde tekeningen van de ideale Friese koe van de jaren '30, gemaakt door Rigtje Wassenaar- Boelstra. De tekeningen, foto 's en andere herinneringen aan het alom bekende veefokkers-echtpaar geëxposeerd in deze mooie omgeving zijn zeker een bezoek waard!
De komende zomer zal één van de getoonde menu 's worden gekookt en opgediend in de Túnmanswente.Klik hier voor een korte fotoreportage.Klik hier voor meer informatie.

 

Portret stamboekbolle naar F.L.M

14 mei 2013

Portret van fameuze Stamboekbolle naar Fries Landbouwmuseum

EARNEWALD – In mei 2013 kreeg het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld een groot schilderij van de stamboekstier Anna's Adema. Anna's Adema werd in 1944 in de vermaarde fokstal van A.N. Wassenaar te Jelsum geboren. In 1945 werd de stier gezamenlijk aangekocht door de veefokkers S.J. Sikma en Lammert J. Dijkstra te Hatsum. De in Canada woonachtige zoon en erfgenaam van de laatstgenoemde fokker, Jan Dijkstra, schonk het schilderij aan het museum.
Anna's Adema is een kleinzoon van de grote Adema 197 en de grootvader van een ander icoon van de Friese veefokkerij: Blitsaerd Keimpe.
In de stamboekzaal van het museum hangt al een schilderij van 'pake' Adema 197, 'pakesizzer' Anna's Adema komt er nu naast te hangen.Kijk voor actuele info op www.frieslandbouwmuseum.nl. Volg ons ook op Twitter.

verder lezen »
 

Natte dag Boerengeriefhout

11 mei 2013

Regen spelbreker bij het Boerengeriefhout te Veenklooster.


Op zaterdag 11 mei 2013 organiseerde Landbouwmuseum de Brink te Veenklooster in samenwerking met de Friese vereniging voor historische landbouw Afron een activiteitendag in het verwerken van boerengeriefhout. Uitgenodigd waren een klompenmaker, een bezembinder en twee vlechters van wilgentenen die handmatig hout uit de bekende boomwallen, zoals die in de Friese wouden voorkomen, verwerkten tot gebruiksvoorwerpen.
Boomstammen met een diameter van meer dan een halve meter werden moeiteloos met een grote mobile zaagmachine, aangedreven door een antieke Fordson trekker, tot balken gezaagd door de gebroeders Groen uit Nij-Beets. Zij hebben de machine in zeer slechte staat in Engeland gekocht en helemaal opgeknapt.
De grote publiekstrekker was wel de mallejan waarmee een zes meter lange boomstam werd vervoerd. Dit werktuig dat ten tijde van de regering van koningin Wilhelmina voor het gebruik in de kroondomeinen gebouwd is, is tijdelijk uitgeleend door het museum Groot Zandbrink uit Leusden bij Amersfoort. Het is momenteel in Nederland de grootste intact zijnde mallejan in Nederland met dubbelgespaakte wielen van meer dan 2 meter diameter. Voor de leden van de 'hynstgeploech fan Feankleaster' was dit weer eens wat anders dan het ploegen, maaien of hooien met paarden. Voor Jan Drost uit Blija met zijn paard Joop en twee handlangers was het eerst wel even experimenteren hoe met zo'n gevaarte met een totaal gewicht van bijna 3 ton, zonder rem of dissel, gemanoeuvreerd moest worden.
Jammer genoeg was het regenachtige weer spelbreker en moest er geregeld even een droog plekje opgezocht worden onder tentzeil of in de schuur van het museum. Voor de ruim 150 bezoekers en vrijwilligers is het desondanks een gezellige en geslaagde dag geweest.
De deel-expositie 'Boerengeriefhout', van brandstof tot kunst' is gedurende de gehele zomer, op dinsdag- tot en met zaterdagmiddag, nog te bezoeken in het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. De mallejan staat tot en met juni als blikvanger op het erf van het museum.De expositie 'Boerengeriefhout, van brandhout tot kunst' en de activiteitendag zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Fryslân, Stichting Woudsend 1819 en de Van Helomastichting.Klik hier voor een video-impressie van de heer Hedzer Kooistra.Klik hier voor een foto-impressie.

 

De Brink is er klaar voor.

7 mei 2013

Op dinsdagavond van 7 mei 2013 is er bij Landbouwmuseum De Brink in Veenklooster druk geoefend met het slepen van bomen met de grootste mallejan van Nederland (in bruikleen van het museum Groot Zandhorst in Leusden). Als ervaringsdeskundige bomenslepers waren Ekke Atsma en Wopke Huitema aanwezig om Jan Drost en zijn helpers Willem F. en Gerrit L. aanwijzingen te geven hoe een mallejan met een boom het beste aangespannen en getrokken kan worden door een paard. Een klein probleempje was eigenlijk dat voor deze mallejan, met een eigen gewicht van ca. 990 kg, de ondergehangen boomstam van ca. 1.600 kg te klein was.
Voor paard en menner was dit de eerste keer om met zo'n groot, ongeremd en ongestuurd voertuig te werken. Uiteindelijk ziet men het wel zitten om zaterdag 11 mei om 11.00 uur de vuurdoop te ondergaan. Ook 's middags zal er enkele keren gedemonstreerd worden.Ook zijn er demonstraties met de grootste bomenzaagmachine van Friesland door de Gebroeders Erwin en Alex Groen uit Nijbeets.Verder zullen er nog een groot aantal activiteiten plaatsvinden op de activiteitendag in het kader van de expositie 'Boerengeriefhout, van brandhout to kunst'.Klik hier voor enkele foto's.

verder lezen »
 

Grootste mallejan Veenklooster.

6 mei 2013

De Stichting Behoud oude Werktuigen (BOW) uit Leusden is in het bezit van de grootste mallejan van Nederland. Het werktuig om bomen uit het bos te halen, is indertijd in opdracht van de Kroondomeinen gebouwd en op de Veluwe in gebruik geweest. Nadat de Stichting BOW eigenaar van de mallejan geworden is, is deze geheel gerestaureerd.


Op de afbeelding de mallejan met een boomstam van tenminste 1600 kg.


Dit imposante werktuig zal op zaterdag 11 mei 2013 worden gedemonstreerd op de activiteitendag 'Boerengeriefhout, van brandhout tot kunst' bij het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster.


Klik hier voor meer informatie.

 

BB..Actie Wommels en Minnertsga.

4 mei 2013

Het voorjaar van 2013 is aangebroken en dat is te merken aan het opstarten van de vele activiteiten bij musea en organisatoren van evenementen. Exposities worden geopend, activiteiten georganiseerd en vele persberichten worden verzonden om maar de activiteiten onder de aandacht van potentiële bezoekers te brengen.
Ook leden van de AFRON spelen dit spel mee zoals bij- de opening van de expositie van tekeningen en maquettes van Rein Hofstra in het Tsiispakhús te Wommels. Klik hier voor enkele foto's.- de OTMV-oldtimerdag in Minnertsga op koninginnedag. Klik hier voor enkele foto's.- geen moeite te veel voor de voorbereiding om de mallejan te kunnen demonstreren in Veenklooster op 11 mei. Klik hier voor enkele foto's.

 

De Brink. Expositie geriefhout.

30 april 2013

Expositie 'Geriefhout, van brandhout tot kunst' in het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster.

Gedurende de zomerperiode van 2013 is er naast de reguliere expositie in het Landbouwmuseum De Brink te Veenkooster een deelexpositie over (boeren-)geriefhout: 'Geriefhout, van brandstof tot kunst'. Aan de orde komen onder andere de functie en het gebruik van de kenmerkende houtwallen in de Friese wouden zoals die van veekering en houtproductie. De hout- en boomwallen van de percelen bouw- en weiland leverden vroeger het materiaal, het geriefhout, voor een groot aantal gebruiksvoorwerpen, gereedschap en werktuigen op de boerderij zoals bezemstelen, bezemrijs, stelen voor vorken en scheppen, palen en planken voor hekken en erfafscheiding, klompen, houten werktuigen en wagens en houtconstructies in gebouwen. Ook was het een waardevolle leverancier voor brandstof. Het geriefhout was ook de grondstof voor het maken van kunstige voorwerpen zoals vlechtwerk van wilgentenen en het snijden of zagen van houten voorwerpen. Veel van deze toepassingen van het geriefhout komen terug in de expositie
Naast de expositie van voorwerpen zal er door middel van film, video, foto's, afbeeldingen, miniaturen en documentatiemateriaal aandacht besteed worden aan het educatieve aspect om van materiaal uit de bekende houtwallen in de Wâlden gebruiksvoorwerpen, gereedschap en bouwwerken te maken.
De expositie is georganiseerd in samenwerking met o.a. het bestuur van de Friese vereniging voor historische landbouw Afron, de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland.
Op zaterdag 11 mei 2013 wordt er een activiteitendag georganiseerd in het kader van het verwerken en bewerken van (boeren-)geriefhout.Landbouwmuseum De Brink is geopend
in april op donderdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur en op Paasmaandag,
in mei tot en met september op dinsdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur en
in oktober op donderdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.


Meer informatie kunt u vinden op www.museumdebrink.nl en www.afron.nl
of per e-mail info@landbouwmuseum.nl of redactie@afron.nl.

 

Een sterk staaltje van een smoes

28 april 2013

Op de morgen van dinsdag 16 april 2013 werd op Marktplaats een Wolseley motor met petroleum-brandstof-set in Hillegom aangeboden. Om kwart over drie werd per telefoon de gevraagde prijs van € 100,-- overeengekomen met een aspirant koper. De koop werd per e-mail bevestigd.
's Avonds kwam het volgende bericht per e-mail binnen:


Hoi Johannes,
Helaas moet ik je mededelen dat de verkoop niet door kan gaan omdat de motor al weggehaald is door 'n vandaal!, ik had 'm bij mij op het erf gezet (geen ruimte in de schuur) en is vandaag ontvreemd!!!!
Ellendig voor mij en voor u maar het is niet anders,
Groetjes Ben.


Een sterk staaltje van een smoes voor een hoger bod?


Nu maar wachten op een volgende aanbieding. Inmiddels is deze Wolseley motor sinds 28 mei weer te koop aangeboden op Marktplaats en is naar Fochteloo verhuisd. Nu echter compleet met ontsteking en zonder vraagprijs.

 

Tsiispakhús. Expositie Hofstra

26 april 2013

Op vrijdag 26 april 2013 is onder grote belangstelling de expositie 'NIFELWURK FAN IN ARSJITEKT, ferbylding fan de foarm' van modellen en maquettes van Rein Hofstra in het zuivelmuseum It Tsiispakhús te Wommels feestelijk geopend door Geert Mak.
De expositie omvat vrijwel de gehele collecite maquettes die architect Hofstra uit Grou heeft gemaakt ten behoeve van zijn werk als architekt. Zowel binnen als buiten de provincie staan tientallen gebouwen en bruggen die door hem ontworpen zijn.


De expositie is te bezichtigen van 27 april tot en met 27 juli 2013.


Klik hier voor meer informatie, o.a.over de openingstijden van het museum.

 

Ploegen met paarden.

22 april 2013
Op zaterdag 20 april 2013 heeft Jan Drost uit Blije de wisselbeker voor het ploegen met paarden in Leusden (bij Amersfoort) met verve weten te verdedigen. Jan had de steun van een grote delegatie Afron-leden en leden van de 'hynsteploech'. Onder gunstige weersomstandigheden werd er een sportieve strijd gestreden. De eerste klap is een daalder waard luidt het oude gezegde, zo ook bij het ploegen. Als de beginvoor goed is dan volgt de rest bijna automatisch. Jammer genoeg heeft de heer Drost met zijn beginvoor enige kostbare punten verloren en is de wisselbeker niet weer mee naar Friesland gekomen.
Ondanks dat, een geweldige prestatie om op landelijk niveau
met paarden te kunnen ploegen. Het zou mooi zijn dat Jan Drost (met anderen) deze zomer of herfst uitgenodigd wordt om op de jubileumwedstrijd (25e keer) van het Fries Ploeg Commité een demonstratie te geven van het ploegen met paarden. Ook leden van de OTMV zouden daaraan hun bijdrage kunnen geven.
Leden van het FPC gaat u deze uitdaging aan????

Klik hier voor een foto-impressie van het ploegen en het transport van de grootste mallejan van Nederland naar het noorden.

Klik hier voor een foto-impressie op de website van 'Paard en werktuig' van het museum in Leusden.
Klik hier voor de uitslag.
 

Actueel nieuws.

21 april 2013

Dankzij het mooie weer op 20 april 2013: Ons Afron-lid van Terschelling met haar zuster (zonder bril) uit Assen in de molkenkelder van Eestein te Tergreft.

 

Prijswinnaars 'Meten en wegen'

10 april 2013

Tijdens het museumweekend van 2013 in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld hebben een groot aantal bezoekers zelf aardappelen, kaas en zaden afgemeten en gewogen. De uitkomst van de metingen konden worden ingevuld op een formuliertje. Het bestuur van de AFRON heeft uit de formulieren met goede antwoorden een drietal prijswinnaars getrokken.De gelukkige prijswinnaars zijn:
- de heer Hans Nauta uit Leeuwarden
- de heer Peter Reen uit Feanwâlden en
- mevrouw Gryt Sterk uit Ferwert.De gemiddelde leeftijd van de mensen die een formulier ingeleverd hebben is 31,5 jaar. Veel mensen kwamen uit de provincie Friesland en er was een vrij grote groep bezoekers uit Vlaanderen.

verder lezen »
 

Ruim 23 ton aan bezoekers.

6 april 2013
Zaterdag 6 april 2013 hebben bijna zeven ton bezoekers het Frysk Lânboumuseum in Earnewâld bezocht. Omdat in dit museum het thema 'Meten en wegen' centraal staat gedurende de open monumentendagen worden de bezoekers op vrijwillige basis in groepsverband van 3 tot 11 personen op een grote bascule gewogen en kan na enig rekenwerk geconcludeerd worden dat alle bezoekers van zaterdag met elkaar bijna 7.000 kilogram hebben gewogen. Op zondag kwamen er veel meer bezoekers die metelkaar goed waren voor ruim 16.000 kilogram. Voor de beide dagen 23.700 kilo Inclusief 45 kilo voor een hond.
In het museum kan men aan een vijftal meet- en weegobjecten deelnemen en al doende ontdekken dat bijvoorbeeld 5 kilogram aardappelen onder water gedompeld, afhankelijk van het ras maar 300 tot 600 gram weegt, afhankelijk van het zetmeel gehalte van dat bepaalde ras.
Of ontdekken dat op de ene bascule voor 10 kilogram af te wegen zaad of aardappelen ook 10 kilogram aan gewichten nodig is en op een andere bascule maar 1 kilogram.

Puzzel/prijsvraag.
Bezoekers konden aan de hand van verschillende metingen antwoorden verzamelen voor een prijsvraag. Gedurende de beide dagen zijn 45 briefjes ingeleverd. De uitslag
is vinden in het volgende nieuwsbericht.

Klik hier voor een korte foto-impressie van zowel de zaterdag als de zondag.verder lezen »
 

Verzameling maten en gewichten.

5 april 2013
Tijdens de open-museumdagen op zaterdag 6 en zondag 7 april 2013 zal er elke dag een Verzamelaar van oude maten en gewichten met een deel van zijn verzameling aanwezig zijn in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld.
Op zaterdag is de heer Wim Kol uit Groningen aanwezig en op zondag de Carl Siegert uit Harmelen. Beide heren hebben een grote verzameling van onder andere
* koperen en ijzeren knop- en krukgewichten in zeer uiteenlopende zwaarte
* volume maten om droge waren af te meten
* volume maten om vloeistoffen af te meten
* korenschalen om de soortelijke massa van b.v. granen te bepalen
* weeg apparatuur zoals balansen en bascules
* meetstokken voor honden, koeien en paarden
* en nog veel meer.

Kom en laat u verrassen wat de heren voor u hebben meegenomen.

Er is een vereniging: Gewichten en maten verzamelaars vereniging 
 

Mjitte en Weage in museumweekend

4 april 2013
Het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld gaat samen met de vereniging AFRON het thema 'Meten en Wegen' centraal stellen in het museumweekend van zaterdag 6 en zondag 7 april 2013.
Bezoekers kunnen zelf verschillende wegingen uitvoeren van o.a. landbouwproducten en tot de conclusie komen dat niet elke liter een kilo weegt en dat de ene aardappel niet gelijk is aan een andere aardappel.
Ook zullen er leden van de 'Gewichten en maten verzamelaarsvereniging' gmvv aanwezig zijn met een deel van hun verzameling gewichten en 'droge en natte maten'.
Dit thema is gekozen omdat de deelexpositie 'Mjitte en weage fan lânbouprodukten' in het museum wegens overweldigende belangstelling geprolongeerd is.

Klik hier voor enkele foto's van de opeing van de expositie.
 

Sûkerei-grap geslaagd.

2 april 2013

Onderwerp: 1 april grap


'Omdat er momenteel (maart 2013) gegraven wordt op ons terrein ( i.v.m. plaatsing molen ) is er een restant te zien van een oude stins “. Deze kop stond enige tijd geleden te lezen in een paar regionale en plaatselijke kranten.


Vandaag waren er mensen met de lentekriebels en gingen er op uit. Zo ook de bezoekers aan ons museum De Sûkerei in Damwâld. Het terrein dat een middag opgesteld was voor bezoekers en geïnteresseerden, om het oude fundament van de Botnia – stins te komen bezichtigen was zeker in trek.
In de loop van de middag begon het aantal op te lopen. We mochten hiervoor 52 belangstellenden begroeten. Sommigen kwamen met rasse schreden, een ander rustig aan komen lopend, dan weer met vier tegelijk, en kwamen aan bij het tentje welk was afgeschermd met linten, met daar om heen mannen met helmen en hesjes aan. In het half openstaand tentje lag een aapje en een prikbord met de tekst:


“U ziet niet wat u wil,
Dat klopt, want het is vandaag 1 APRIL'.


Klik hier voor enkele foto's (Wâldnet)


Dit gaf bij de mensen natuurlijk verschillende reactie van, het al door te hebben gehad, teleurstelling, tot hoge waardering voor de prachtige grap.
Alleen de eerste twee kijkers waren negatief. Bij ons rees toen de twijfel, maar die was al snel weer verdwenen toen zich een nieuw groepje aanmeldde om de resten van de stins te zien. Iedereen vond het een echte ouderwetse 1-aprilgrap. Dat past dus ook wel bij ons museum, waar je ruim 100 jaar terug gaat in de tijd. De grap was dus geslaagd.
Onder de bezoekers waren ook amateurarcheologen die wel hun twijfels hadden, maar toch niet het risico wilden nemen om een unieke kans te missen. Ook deze mensen zagen de lol ervan in.


Voor de kinderen was er een Paas puzzel om op te lossen. De trekking is gedaan door J. Bouma onder het toeziend oog van drie andere vrijwilligers is de prijs winnaar(es) getrokken. Het gewonnen gouden ei zal bij Janneke Posthumus uit Ried gebracht worden.


Wat de organisatoren voor vandaag bedacht hadden dat naast de opening van het museum, en er een gelukte grap geslaagd was, gaf hen veel voldoening.


Ook de andere bezoekers aan ons museum hebben een mooie en gezellige middag gehad en bedankten de vrijwilligers voor de prachtige en deskundige rondleiding. Ze deden na afloop zich de koffie goed smaken, evenals het proeven van ons unieke koekje “een Sukereike.
Voor ons was het een goed begin voor het nieuwe seizoen.


Was getekend K.Taekema (Sûkerei).

 

Geslaagde AFRON-ledenvergadering

26 maart 2013

Vrijdag 22 maart 2013 had de AFRON een geslaagde ledenvergadering bij Duhoux in Wirdum. Na het zakelijk gedeelte waarin afscheid werd genomen van bestuurslid Herrema vertelde Piet Hoekstra van St.-Jacobiparochie over: 'Historische Landbouwgewassen'. In 2005 zijn i.v.m. het 500-jarig bestaan van Het Bildt 50 oude landbouwgewassen op kleine veldjes geteeld en gedurende voorjaar, zomer en herfst konden belangstellenden er een kijkje nemen. Er zijn toen mooie foto 's van gemaakt en aan de hand van die foto 's vertelde Hoekstra over de specifieke eigenschappen, de behandeling van zaad en gewas en de ontwikkeling gedurende de groeitijd. Wij kregen zo een mooi totaalbeeld van historische landbouwgewassen en het verbouwen ervan.Klik hier voor een foto-impressie.

 

Nieuwe website Frysk Lânboumus.

25 maart 2013

Sinds maandag 25 maart 2013 heeft het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld een nieuwe website met nog meer informatie en foto's dan de vorige. Ook ontbreken de videofilmpjes niet en het moderne twitteren heeft ook hier zijn intree gedaan.
Klik hier om een kijkje op de website te nemen.

 

De Brink heeft nieuwe website.

18 maart 2013

Sinds februari 2013 heeft Landbouwmuseum De Brink er een nieuwe website met veel informatie bij, namelijk www.museumdebrink.nl.
De redactie van de AFRON-website wenst familie Van der Zwaag veel genoegen en profijt toe met deze website.

 

Oude stins Damwâld (Sûkerei).

17 maart 2013

Damwâld, 13 maart 2013


'Omdat er momenteel gegraven wordt op het terrein van het Cultuur historisch museum De Sûkerei te Damwâld, i.v.m. plaatsing molen, is er een restant te zien van een oude stinze.


Bij graafwerkzaamheden op het terrein van het Cultuur Historisch museum de Sûkerei zijn de resten van een Middeleeuwse stinze gevonden. Vermoedelijk gaat het om de Botnia stinze.


De twee amateur archeologen die de werkzaamheden begeleiden vonden de restanten in een oude restgeul van de voormalige Middelzee. De stinze is gebouwd tussen 500 en 1000 na Christus..
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat het stenen gedeelte van zo'n 8 meter lang onderzoeken. Op woensdag 3 april worden de restanten opgehaald.
Op de plek waar de restanten werden gevonden wordt gewerkt aan een nieuw project de te restaureren molen de Meermin. Dit om in de toekomst weer water door de Trekvaert te laten stromen.De werkzaamheden zouden niet vertraagd worden door de vondst.Het bestuur heeft besloten het gat nog even open te houden voor het publiek zodat u voor de opening van het nieuwe seizoen nog even een kijkje kunt nemen'
Alleen op de tweede Paasdag stelt het bestuur het terrein open voor belangstellenden.
Een ieder die dit nog wil aanschouwen kan vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur langs komen.
U bent van harte uitgenodigd.


Wilt u het museum bekijken dat kan ook want we openen ook ons nieuwe seizoen.Voor de kinderen is er een Paas puzzel op te lossen en is er een prijs te winnen Volgens ons reden genoeg om langs te komen.
Kijk voor meer informatie op www.desukerei.nl

 

Markant Friesland groeit.

8 maart 2013

Markant Friesland groeit!Markant Friesland heeft de afgelopen 3 jaar de samenwerking bevorderd van 22 museale erfgoedinstellingen in de regio Noord-oost Friesland. De functie van belangenbehartiging en promotie is succesvol gebleken. Zo hebben de reeds deelnemende gemeenten Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel aangegeven een vervolgtraject te willen voor 4 jaar.Vanaf januari 2013 is ook de gemeente Tytsjerksteradiel in zee gaan gegaan met Markant Friesland. Dit betekent voor de stichting gebiedsuitbreiding met de aansluiting van 6 nieuwe musea.Leden van de Afron binnen het werkgebied van Markant Fryslân zijn:De Sûkerei te Damwoude
Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster
Fries Landbouwmuseum te Earnewâld
De Seedykstertoer te Marrum
Vlasbewerkingsmuseum Het Braakhok te EeKlik hier voor het volledige overzicht van aangesloten musea.

 

Verhildersum wint Erfgoedprijs

7 maart 2013
Beste allemaal,

Met 2300 van de 6700 stemmen heeft het publiek (o.a. jullie dus) Verhildersum tot winnaar gekozen van de ANWB Natuur- en Erfgoedprijs 2013
Hartelijk dank voor al jullie stemmen en steun. We zullen van de prijs een mooie informatie hut en een bijenhotel gaan bouwen!
Kom vooral kijken naar het resultaat en blijf op de hoogte via www.verhildersum.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Landgoed Borg Verhildersum, Liselotte Neervoort
 

Bemesten met paardentractie

26 februari 2013

Van de heer Jan Drost, lid van de Afron, uit Ferwert kregen we in februari 2013 bijgaande foto van een door hem ontwikkelde sleepslangconstructie aan een giertank, om mengmest met paard en wagen over het land te brengen.
Zijn wens is om ook een door paarden getrokken stalmeststrooier in zijn bezit te krijgen. Wie kan helpen? Neem dan contact op met de redactie ().Eind april moet de heer Drost tesamen met zijn grote vriend Joop de landelijke wisselprijs 'ploegen met paarden' verdedigen in Leusden (bij Amersfoort). Klik hier voor meer informatie.

 

Pake en beppe de vakantie door.

23 februari 2013

De voorjaarsvakantie 2013 is bijna achter de rug. De aktie van de Friese Museumfederatie 'HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE DOOR' is andermaal weer een groot succes geworden. Aantallen bezoekers zijn bij de AFRON-redactie niet bekend. Wel heeft een bestuurslid 'De Sûkerei' te Damwoude bezocht, waar men niet ontevreden over het aantal bezoekers was. Het Frysk Landbouwmuseum te Earnewâld liet weten dat daar dinsdag tot en met vrijdag ca. 1.500 bezoekers geweest zijn.Een aantal musea zijn zaterdag 23 en zondag 24 februari ook nog open.

 

Scannen van foto's

10 februari 2013

Het scannen van de foto 's in Eernewoude hebben wij op 20 februari 2013 afgesloten. Er zijn nu 862 foto 's klaar om naar Tresoar te worden gestuurd. Voorlopig stoppen wij met het scannen.Wij gaan er over nadenken hoe wij verder gaan. Er is een mogelijkheid om op een programma van het FLM door te gaan en dat werkt handiger. Dit zal in het bestuur worden besproken.

 

OTMV-PIONIER index jrg. 1 t.m.33

9 februari 2013

In de loop van 33 jaar (t.e.m. jaargang 2012) zijn er duizenden artikelen en berichten verschenen in het ledenblad Pionier van de OTMV. Om een artikel over een bepaald onderwerp, merk trekker of motor te zoeken is het handig om een soort van index te hebben.
Een lid van de AFRON heeft in de loop der jaren zo'n index gemaakt. Weggelaten zijn veelal de
- berichten van de redactie (over de invulling van een bepaalde editie)
- verslagen van de vele evenementen en
- de meeste berichiten uit de rubriek 'lezers schrijven'
Ook is geen melding gemaakt van de verschillende adverteerders of de inhoud van 'de plofjes'.Klik hier voor het meest uitgebreide overzicht op verschijningsdatum.Klik hier voor de berichte met een merknaam.Klik hier voor een deel van de berichten op rubrieknaam.

 

Trekker, informatie gevraagd.

9 februari 2013

Van een geregelde bezoeker van onze website kregen we begin februari 2013 bijgaande foto toegestuurd met het verzoek om ook eens iets op te nemen van een klein formaat trekker.


Het bestuur van de vereniging is er zeer mee ingenomen dat haar website veelvuldig bezocht wordt. Soms volgt er een reactie zoals in de achterliggende week de vraag naar informatie over de (Russische) Unie motor, een in licentie gebouwde motor van Farmall. De vragensteller had namelijk in de inhoudsopgaven van de Pionier een aanknopingspunt gevonden. ( inhoud Pionier )
Zo zal ook de gelukkige bezitter van een Deutz trekker van voor de oorlog ook op het spoor van de Afron gekomen zijn. De trekker had onder andere gedraaid bij twee loonbedrijven in de voormalige gemeente West-Dongeradeel. Zijn vraag was nu of bij de (familie van de) betreffende loonwerkers nog meer informatie aanwezig is.
Zo kan ook deinhoudsopgave van ons eigen verenigingsblad IT ARK een aanknopingspunt zijn voor meer informatie.

 

IT ARK index nr. 1 t.m. 58.

8 februari 2013

Op zaterdag 1 december 2012 is nr. 58 van IT ARK uitgekomen. Tevens is de index op de verschillende artikelen en mededelingen van nr. 1 t.m. 58 bijgewerkt. Klik hier om de lijst in te zien.

 

Hakblokken en koekdisschen

26 januari 2013

In de 19e en begin 20e eeuw zijn er veel boelgoeden gehouden. De advertenties met wat er er zoal aangeboden wordt zijn leerzame informatiebronnen over het inventaris van wagens, gereedschap, huisraad, enz.
Heel vaak wordt aan het eind van de advertentie vermeld: Hakblokken en koekdisschen worden op de Hieming volstrekt niet toegelaten.


De redactie van IT ARK vraagt informatie over deze volkssport(?) hakblokken en de handelswaar(?) van de koekdisschen. Hebt u informatie dan ontvangen we dat graag op .


Een trouwe bezoeker van onze website vond op de website van de oudheidkundige vereniging van Winsum (Gr.) informatie over het vermaak op de kermis en ook het koekslaan en de koekdisschen. Klik hier om de informatie in te zien. (januari 2013.)

 

Info gevr. Vlasrepel-knopbreker

13 januari 2013

In de eerste week van januari 2013 kreeg de AFRON een vraag van het Nationaal Vlas, Kant en Linnenmuseum te Kortrijk (België) of er ook informatie voorhanden was over de machine op de bijgaande afbeelding. In overleg met de kenner bij uitstek over de vlasteelt in het noorden, tevens lid van de AFRON, zijn we tot de conclusie gekomen dat het één van de eerste machines moet zijn waarmee het vlas gerepeld word, de knop (of de bollen) gebroken wordt en het zaad geschoond van stof, onkruid zaden en kaf.Toch vragen we nog meer informatie over deze machine zoals de fabrikant, het bouwjaar en verhalen/informatie van mensen die met zo'n machine gewerkt hebben.

Het museum is gedurende het jaar 2013 gesloten wegens verhuizing naar een ander pand in de stad.Klik hier voor meer informatie over (de sluiting) van het Nationaal Vlasmuseum te Kortrijk.

 

Werken met paarden (J. Albada)

10 januari 2013
Op vrijdag 11 januari 2013 geeft Jelmer Albada zijn derde lezing in Nederland over het 'Werken met paarden in de hedendaagse landbouw. De eerste lezing was op de AFRON-thema-avond in Veenklooster, de tweede in Sondel op woensdag 9 januari. Inmiddels heeft hij de lezing ook gehouden in Engeland en Spanje.
De derde lezing is in de Manage 'Kampeerboerderij ’t Holtingerzand, Studentenkampweg 2, 7975 RD Uffelte (bij Meppel).
 

2013 ....Nieuwjaarswens bestuur.

1 januari 2013

Langs deze weg wenst het bestuur van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON al haar leden een voorspoedig 2013 toe met veel en gevarieerde activiteiten op het gebied van historische landbouw. Deze wens geldt natuurlijk ook voor aspirant-AFRON-leden en bezoekers van de website.In 2012 was het inrichten van de expositie over 'METEN EN WEGEN', in het Frysk Lânboumuseum', één van onderwerpen waar veel tijd en moeite aan besteed is. Ook in 2013 kunt de expositie, mogelijk in iets aangepaste vorm, bezoeken.
Een andere activiteit was de deelname aan HEBECA in samenwerking met het Vlasmuseum te Ee.
Daarnaast zijn er tientallen activiteiten geweest waar leden van de AFRON bij betrokken waren. In de wandelgangen horen we geregeld positieve geluiden over al die activiteiten.Ook blijkt dat de AFRON-website veelvuldig wordt bezocht en dat ten opzichte van andere gelijksoortige websites het gemiddeld bezoekersaantal per dag hoog is.
Klik hier voor een overzicht van de bezoekersaantallen van de jaren 2009 t.m. 2012.Het bestuur hoopt ook in 2013 weer een beroep te kunnen doen op veel leden, elk met hun eigen specialiteit en verzameling.

 

FLM-Minaturenbeurs goed bezocht.

31 december 2012
Op zondag 30 december 2012 is voor de vijfde maal de Fryske Miniaturenbeurs in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld gehouden. In totaal zijn er ca. 500 bezoekers geweest. De centrale hal was zo vol dat enkele Afron-leden met hun miniaturen moesten uitwijken naar de gang.
Ook was het museum die dag open, evenals de laatste dagen van de kerstvakantie (t.m. zondag 6 januari 2013).

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Nederlands Kampioen vlasrepelen.

29 december 2012

Het Open Nederlands kampioenschap Vlasrepelen is voor de vierde keer georganiseerd door het bestuur van het vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te Ee (bij Dokkum) en de ondernemersvereniging van het dorp Ee in samenwerking met familie Wilman.
18 deelnemers 2013 hebben serieus gestreden om de punten die te behalen waren op het correct en netjes repelen van vlas en het correct binden van een schoof gerepeld vlas met een zogenaamde dubbele band. Voor het repelen van een voldoende dikke schoof kreeg men vijf minuten de tijd. Voor het binden en afwerken van de schoof nog eens drie minuten.
De juryleden W.S. Vries en Dam waren streng doch rechtvaardig en kwamen tot de volgende beoordeling:Klik hier voor de uitslagen.De regerend kampioen Klaas Oosterbaan kwam uit de bus met het hoogste aantal punten op de hielen gevolgd door de kampioen van het eerste uur (in 2004) Jaap Wilman (Sr.) uit Ee.
Omdat de wisselbeker drie achtereenvolgende wedstrijden door Oosterbaan gewonnen is mag hij deze permanent op de schoorsteenmantel (indien aanwezig) 'te pronk sette'.Klik hier voor een foto-impressie.Klik hier voor meer foto's van fotograaf Burt Louie Sytsma uit Kollum

 

Bestuursexcursie NO-Friesland.

28 december 2012

Evenals vorig jaar heeft het voltallige bestuur van de AFRON op de laatste vrijdagmiddag van het jaar 2012 één van haar leden bezocht.
Dit jaar ging de reis naar het noord-oosten van de provincie waar Jan Heeringa in Hantumeruitburen een klein museumpje heeft met voorwerpen, documentatie- en reclamemateriaal op het gebied van de rundveefokkerij in Friesland. Zo is een complete serie catalogi aanwezig van alle mogelijke regionale of provinciale keuringen, van verschillende tijdschriften zoals de Friese Veefokkerij, vele kaartenbakken en bakjes met o.a. het bloedgroepenonderzoek van stieren zoals dat indertijd in Wageningen bijgehouden werd (en inmiddels vervangen is door dna-onderzoek). Ook staan er verschillende voorwerpen die gebruikt zijn voor de melkerij. Voor reclame doeleinden kun je het zo gek niet bedenken of er kan een afbeelding van een koe (of een stier) op staan zoals op T-shirts, serviesgoed, hoeden, naairingen, klokjes, enz.
Na een uur werd het bestuur uitgenodigd om mee naar boven te gaan om de verzameling sperma-rietje te bekijken. Tienduizenden rietjes waar per rietje een uitgebreide informatie op aangebracht is over de betreffende stier, de datum dat de sperma gewonnen is, welk KI-station de sperma gebruikt heeft, enz.
Diep onder de indruk van het verhaal van de heer Heeringa over de veefokkerij en de enorme feitenkennis, zonder de hulp van enig databestand of computer, is het bestuur vertrokken naar het vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te Ee.In Ee is het bestuur uitgebreid ingelicht over de vroegere vlasbewerking zoals dat eeuwenlang in Friesland heeft plaatsgevonden. De 87-jarige Jaap Broersma heeft op interactieve wijze het 'roepeljen', het 'braken' en het 'slypjen' gedemonstreerd met assistentie van de heer Sikke Tuma. Later op de middag kwam Evert Douma, het derde bestuurslid van It Braakhok, materiaal ophalen dat de volgende dag gebruikt moest worden bij de landelijke wedstrijd vlasrepelen te Ee.
Ondanks het feit dat er sinds enkele jaren een intensieve samenwerking is met de mensen van It Braakhok en de Afron met betrekking tot de historische dagen bij Verhildersum te Leens en er samengewerkt is bij het openluchtspektakel Hebeca te Jistrum hadden drie van de vijf bestuursleden van de Afron nog nooit een bezoek aan het museum gebracht. Ook hier was het bestuur onder de indruk van het enthousiasme waarmee de bestuursleden c.q. de vrijwilligers het museum 'It Braakhok' runnen.Klik hier voor een korte foto-impressie.

 

Ned. kampioenschap VLASREPELEN

27 december 2012
Open kampioenschap VLASREPELEN.

Op zaterdagmiddag van 29 december 2012 wordt voor de vierde keer het OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VLASREPELEN gehouden te Ee. Initiatiefnemers waren indertijd het bestuur van het Vlasbewerkingsmuseum IT Braakhok te Ee en de ondernemersvereniging van het dorp. Door omstandigheden is het al weer vier jaar geleden dat de heer Klaas Oosterbaan uit St. Annaparochie, kampioen vlasrepelen is geworden (zie afbeelding uit de Nieuwe Dockumer Courant). Hij moet nu de titel verdedigen tegen een nog onbekend aantal tegenstanders want inschrijven is nog steeds mogelijk.

Wilt u een poging ondernemen om kampioen vlasrepelen te worden dan kunt u zich opgeven bij de heer S. Tuma van het museum IT BRAAKHOK, per telefoon 0519-518329 of per e-mail s.tuma@knid.nl. Ook hier geldt dat meedoen minstens zo veel plezier oplevert dan winnen.
Het wedstrijd zal worden gehouden in de boerderij van de heer J. Wilman, Dodingaweg 40, Engwierum (vlak bij het dorp EE bij Dokkum).

Vlas is een gewas dat vroeger veel verbouwd werd in de gemeenten langs de Waddenkust van Friesland en Groningen. 's Winters was het vlasbewerken, het repelen, het braken, het zwingelen en het schoonmaken ('slijpen') van het vlas winterwerk voor de arbeiders, om zodoende nog een karig loon te kunnen verdienen. Het stoffige werk gebeurde veelal in de zogenaamde braakhokken, kleine schuurtjes bij de woning van de arbeider. Vaak werden er werkweken gemaakt van 60 uur bij het licht van een petroleum lamp en met vrijwel geen ventilatie in de schuurtjes.

De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON heeft in 2006 het boek 'VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad' uitgegeven ter gelegenheid van een zomerexpositie in het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. Dit boek is momenteel weer volop verkrijgbaar.
Klik hier voor meer informatie.
 

Thema-avond: Werken met paarden

17 december 2012

Wegens succes geprolongeerd: Opnieuw een lezing van Jelmer Albada maar nu in Sondel. Zie onze rubriek 'agenda' voor woensdag 9 januari 2013.


Op 14 december 2012 hadden wij onze AFRON thema-avond in het landbouwmuseum De Brink in Veenklooster.


Klik hier voor een korte fotoreportage, aangevuld met foto's van de heer Albada.Jelmer Albada vertelde aan de hand van foto 's over de ervaringen op zijn reis door Peru, Colombia en Equador. Jelmer zijn interesse gaat uit naar kleinschalige, biologische landbouw en dan vooral naar het werken met paarden en voor het paard geschikte landbouwwerktuigen. Wij zagen hoe in het Andes gebergte nog gebruik wordt gemaakt van het eergetouw met een paard (muilezel) er voor, de grond wordt open-getrokken en het onkruid wordt met een racuana ( een soort pikhaak) verwijderd. Jelmer heeft wat het inspannen van paarden betreft een bijdrage kunnen leveren door het laten maken van een borsttuig dat voor een paard het werken prettiger maakt. In Ecuador werkte Jelmer bij een landbouwbedrijf dat het hele jaar rond producten verbouwt en levert aan de supermarkt in de stad. Jelmer heeft machines in Europa geschikt laten maken voor paarden en naar Ecuador laten verschepen. Deze machines hebben het bedrijf verbeterd. Het kostte veel moeite om de machines daar te krijgen en te introduceren.Na de pauze deed Jelmer verslag van zijn ervaringen bij de Amish. Hij gaf uitleg over de godsdienstige achtergrond van de Amish en de consequenties die het heeft voor hun manier van werken in de landbouw en veeteelt. Ook hier dus weer het werken met paarden en de toepassing van aangepaste werktuigen.Omdat de ruimte onder de foto's beperkt is volgt hier nog enige informatie over de Horse Progress Days:
In oantal foto's binne nommen op de Horse Progress Days. In evenemint dat de Amish elts jier yn in oare “state' organisearje. Dat is it plak wer´t de Amish oan elkoar en it publyk sjen litte wat foar nije masines at der binne en hoe´t se wurkje. In soarte fan lânbou RAI mei yn soad demonstraasjes. Om in yndruk te krijen fan de Amish en har hynderwurk binne de Horse Progress Days in moai plak.Klik hier voor mEer informatie
www.horseprogressdays.com/

Klik hier voor een meer uitgebreide versie van Jelmer zijn verhaal. afgedrukt in de catalogus van de HORSEPROGRESSDAYS van 2012.

Het was een informatieve avond over hoe er in andere landen en onder andere omstandigheden met paarden wordt gewerkt in de landbouw.

 

Werken met paarden.

7 december 2012
WERKEN MET PAARDEN IN DE HEDENDAAGSE LANDBOUW.

De jaarlijkse thema-avond van de AFRON is gehouden op vrijdag (avond) 14 december 2012 in het Landbouwmuseum 'De Brink', Kleasterwei 2 te Veenklooster.

Klik hier voor een korte fotoreportage van de bijeenkomst.

De heer Jelmer Albada uit Sondel is uitgenodigd om aan de hand van dias iets te vertellen over zijn ervaringen met het werken met paarden en (eenvoudige) werktuigen in de hedendaagse landbouw, zowel in Europa, Zuid-Amerika als bij de Amish in de Verenigde Staten en Canada. Albada heeft de laatste jaren met paarden gewerkt op bedrijven in Noord-Amerika, Ecuador en Cuba.

De bijeenkomst begint om kwart voor acht (met koffie). Na de pauze is er ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen.

Afronleden en huisgenote/huisgenoot hebben uiteraard gratis toegang,
Gasten zijn van harte welkom en betalen € 4.-- entree.

Klik hier om het persbericht te lezen.
 

Vlasmuseum Kortijk sluit deuren.

26 november 2012

Vaarwel Vlasmuseum ...


Op zondag 2 december 2012 sluit het Vlasmuseum definitief zijn deuren op de Etienne Sabbelaan. We kijken met veel plezier terug op de voorbije dertig jaar en nemen dan ook graag afscheid in stijl. Alle bezoekers worden warm verzocht om nog een laatste te keer te komen vieren in het museum.
We maken er een klein feestje van met een hapje en een drankje, een muzikale noot en veel oude bekenden die uren kunnen praten over 30 jaar Vlasmuseum.
We zetten ook demonstrateurs van verschillende ambachten (vlasbewerking, spinnen en weven) nog eens aan het werk.
Vanaf 14u kan je het vlasmuseum gratis bezoeken. Iedereen welkom!


Klik op www.vlasmuseum.be voor meer informatie

 

Gewicht aan de touwtjes

21 november 2012

MJITTE en WEAGE, raden van het gewicht aan de touwtjes


Bij de AFRON-expositie MJITTE en WEAGE (in 2012 in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld) kon men de gewichten raden die aan drie verschillende touwtjes waren bevestigd, overeenkomend met een bepaald gewicht aan aardappelen, een gewicht aan sinaasappels en het gewicht van een tros bananen. Er zijn ongeveer 200 briefjes ingeleverd en in de melkbus gedeponeerd, waarvan 22 foutloze. De goede antwoorden zijn 5 kilo aardappelen, 2 kilo sinaasappels en 1 kilo bananen.


De andere drie gesuggereerde antwoorden waren 1 ons, 1 pond en 10 kilo welke veelvuldig gebruikt zijn als mogelijk goede antwoord.


Op de laatste bestuursvergadering zijn drie prijswinnaars getrokken, namelijk:
Pieter Reitsma uit Oldeboorn,
Erik de Heer uit Bergambacht en
Jelmer Telgenhof uit Leeuwarden.


De prijswinnaars hebben inmiddels een waardebon ontvangen.

 

Mededelingen en berichten.

22 oktober 2012

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN, nijsblêd fan it Frysk Lânboumuseum.


Sinds voorjaar 2011 verschijnt tweemaal per jaar het magazine 'Mededelingen en berichten', een uitgave van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld en de Stifting Freonen fan it Museum', voor geinteresserden in het museum en in de landbouwhistorie. Naast informatie over de activiteiten in het museum wil men aardige historische zaken aan de orde stellen. Inmiddels is de vierde editie verschenen.Klik hier voor de inhoudsopgave van de vier verschenen nummers.Klik hier voor meer informatie over het museum en de 'St. Freonen fan it Museum'.

 

Musea open in herfstvakantie

20 oktober 2012
De herfstvakantie in het noorden valt in de week 22 tot en met 28 oktober 2012.
Vrijwel alle musea zijn open voor het publiek en sluiten daarna per 1 november. Groepen zijn veelal op afspraak mogelijk. Enkele musea zijn in de kerstvakantie tijdelijk weer geopend.

Breng in de herfstvakantie nog een bezoek aan één of enkele leden van de AFRON:
- Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster
- Museum De Sûkerei te Damwoude
- Museum Landgoed Verhildersum te Leens
- Fries Landbouwmuseum Earnewoude
- Museum Oold Ark te Makkinga
- Museum Eppinga Sate te Sondel
- Zuivelmuseum It Tsiispakhús te Wommels
- Museum Het Hooivak te Hoorn (Terschelling)
 

Open huis bij terpopgravingen.

8 oktober 2012

In het kader van de 'Maand van de geschiedenis' wordt er op zaterdag 13 oktober 2012 open-huis gehouden bij de terpopgraving te Dronrijp en te Firdgum.
Recent is er te Dronrijp een geheel compleet skelet van een paard uit de Romeinsetijd gevonden. In Firdgum is naast de informatie over het terponderzoek ook informatie te vinden over het te bouwen zodenhuis.Op zaterdag 27 oktober wordt er een determinatiedag van bodemvondsten gehouden te Firdgum.Tevens is er op zaterdagavond van 20 en van 27 oktober een lezing over de terpopgraving te Firdgum en dieren in het terpengebied.De toegang is gratis.Klik hier voor meer informatie.

 

AFRON-leden als netwerkers.

5 oktober 2012

Op verzoek van één van de leden een berichtje over de rol die (bestuurs-)leden kunnen vervullen bij het koppelen van vraag en aanbod. Het komt geregeld voor dat er in een gesprek, middels een telefoontje of een e-mail de vraag gesteld wordt: Weet je ook ....... (iemand die belang heeft bij een bepaald werktuig, of die een specifiek stuk gereedschap zoekt, of die iets wil weten over ....., of een locatie zoekt voor een theaterstuk). Soms is het vrij snel geregeld om iets te koppelen, een andere keer duurt het wat langer.
Enkele voorbeelden van zo'n bemiddeling of samenwerking die doormiddel van het netwerk van ons lid O.Hoekstra ontstaan zijn, zijn Hebeca (Jistrum), Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok (Ee) en de Afron, het overleg tussen de PeerGrouP, de Seedykstertoer (Marrum) en de Afron voor een locatie van het theaterstuk Onland op donderdag 18 oktober 2012 (zie de rubriek agenda).Mocht u ook gebruik willen maken van de kennis en de netwerken van Afron-leden schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden of middels

 

Boek over Auke Rauwerda.

30 september 2012
Op zaterdag 29 september 2012 is een boek verschenen over Auke Rauwerda uit Leeuwarden, van de bekende winkel aan het Westerplantage. waar geen nee te koop is op o.a. het gebied van landbouwgeriefzaken.
Auke Rauwerda is lid van de AFRON en onze vaste fotograaf was bij de presentatie van het eerste boek aanwezig.

Klik hier voor enkele foto's.

In 1932 besloot Auke Rauwerda, werkzaam bij Fabers Haardenfabriek, om voor zichzelf te beginnen. "Liever kleine baas dan grote knecht. " Aan de Westerplantage in Leeuwarden begon hij een handel in klompen, schoonmaak- en huishoudelijke artikelen onder naam Noord Brabantsche Klompenhandel.
In de loop der jaren groeide deze winkel uit tot een labyrint van panden, waarin een bijna onbegrensde voorraad ligt opgeslagen. Het boek Auke Rauwerda - Liever kleine baas dan grote knecht doet verslag van de wonderlijke ontwikkeling van dat kleine winkeltje tot een zaak die een begrip is tot ver buiten de grenzen van Friesland. De vele foto's bieden daarnaast een blik achter de schermen van dit bijzondere bedrijf
 

Van alles op 'drukke zaterdag'.

29 september 2012
Op zaterdag 29 september 2012 was er weer van alles te doen op het gebied van historische landbouw. Onder andere te

Damwoude, De Sûkerei o.a. jachtdemonstratie en mollenvangen

Berlikum, De Feilingdei

Oude- en Nijehorne, De Flaeijelfeesten.

Klik hier voor enkele foto's..
 

FLM.Unieke behangselschilderijen

28 september 2012
Unieke Friese landschappen terug in Fryslân
Zes bijzondere landschapsschilderijen gemaakt door de achttiende eeuwse Dokkumer kunstschilder Aldert Jacobs van der Poort keren terug naar Fryslân. De Ottema-Kingma Stichting heeft de werken onlangs aangekocht op een veiling in Parijs. De zogenoemde behangselschilderijen zijn in 1805 gemaakt in opdracht van de Leeuwarder koopman Johannes van der Veen. Die liet de behangsels maken ter versiering van de wanden in zijn huis aan de Nieuwestad. Aan het begin van de twintigste eeuw zijn de werken uit het huis gehaald en verkocht.
Op de schilderijen is het Friese landschap aan het begin van de negentiende eeuw vastgelegd. Zo is er een afbeelding van de graanoogst, het melken van de koeien in het veld, maar ook een boerderij met aan de slootkant een vissend jongetje. De keuze voor het landschap was in die tijd vrij uniek. Tussen het einde van de zeventiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zijn er bijna geen landschappen in Fryslân geschilderd. Uitzonderingen hierop zijn de romantische of allegorische taferelen waarbij het landschap als compositieschema diende, maar dit zijn nauwelijks landschappen te noemen. De schilderijen van Van der Poort zijn dat wel. De schilderijen kenmerken zich door een fijne detaillering. Bijzonder is dat de schilderijen in al die jaren bij elkaar zijn gebleven.
Van der Poort werd op 24 november 1771 in Dokkum geboren en overleed al op 36-jarige leeftijd. Er zijn vrij weinig werk van hem bekend, maar wat er is - waaronder een schetsboek - laat zien dat Van der Poort een veelzijdig kunstenaar was. Samen met de beroemde Friese schilder Willem Bartel van der Kooi was hij leerling van Harmen Wouter Beekkerk uit Leeuwarden.

De zes behangselschilderijen zijn vanaf donderdag 6 september 2012 te bezichtigen in het Fries Landbouw Museum in Earnewâld.
Bron: Friesch Dagblad 4 september 2012.

Op woensdag 17 oktober 2012 is er in het Frysk Lânboumuseum een lezing van de heer Peter Karstkarel over deze schilderijen.

Klik hier voor meer informatie.
 

Vlas leidt tot samenwerking.

26 september 2012
In het najaar van 2011 werden medewerkers van het Vlasbewerkingmuseum It Braakhok te Ee en het bestuur van de AFRON benaderd door Dirk Bruinsma, de regisseur en bedenker van het openluchtspektakel Hebeca te Jistrum met de vraag of het ook mogelijk zou zijn om het onderwerp 'vlas en vlasbewerken' uit te werken voor het publiek dat onderweg is naar de voorstellingslocatie.
Na overleg is tot een samenwerking besloten wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het zaaien van vlas door onder andere de leerlingen van de beide basisscholen te Jistrum, het vlastrekken in de Noord-Oostpolder met 11 vrijwilligers en afsluitend op 9 voorstellingsavonden met ten minste 7 vrijwilligers per avond de bosjes vlas uit te delen en het vlasbewerken te demonstreren.
Terug gekeken kan worden op een geslaagde samenwerking.

Klik hier voor een aantal foto's die op de laatste twee avonden gemaakt zijn.

Klik hier voor foto's van de eerste voorstellingen (try-outs)

Klik hier voor foto's van het vlastrekken.
 

Historysk Festival geslaagd.

23 september 2012

Op zaterdag 22 september 2012 waren bestuursleden van de Afron met een stand aanwezig op It Historysk Festival Súdwest dat deze keer gehouden werd in de Broerekerk in Bolsward. Dit festival wordt één keer in de 2 jaar georganiseerd. Er waren de hele dag veel mensen aanwezig met interesse voor zaken uit het verleden. Wij hadden dan ook de gelegenheid om veel over het werk van de AFRON te vertellen en er van te laten zien. De houten mollenval wist de nieuwsgierigheid van de mensen te trekken en dat gaf de gelegenheid voor een praatje. Wij kunnen terugzien op een goede presentatie op een prachtige locatie en met dank aan de goede organisatie.Klik hier voor enkele foto's.

 

Groeten uit Frankrijk.

20 september 2012

Van één van onze leden kregen we in september 2012 de groeten uit Frankrijk toen hij op doorreis was in Bourgondië. Hij bezocht daar het 'Musée Charolais du machinisme Agricole' te Neuvy-Grandchamps (ten zuid-oosten van Parijs). Een museum met een grote verzameling dicht opeen gepakte voertuigen zoals 2-wielige en 4-wielige trekkers, stoomtrekkers, kleine stationaire motoren, vrachtauto's, personen auto's en werktuigen.

 

Volle september-expositie-agenda

16 september 2012

De laatste jaren is er op de zaterdagen van de maand september van alles te beleven en vallen er evenementen samen op dezelfde dag. Het lijkt wel dat iedereen dan nog even wat moet organiseren en vergeet dat de eerste en tweede zaterdag van oktober ook mogelijkheden biedt. De organisatie van de Flaeijelfeesten hebben mogelijk wel de oudste rechten. De Fryske Boerderijenstichting is vorig jaar met haar excursie verhuisd naar de eerste zaterdag in oktober maar is weer terug in september. Mogelijk op verzoek van haar leden?Een nieuwkomer in 2012 die we van harte aan willen bevelen is de Feilingdei te Berlikum. IIn de rubriek 'Agenda' vindt u de bij ons bekende activiteiten op het gebied van historische landbouw. Staat uw evenement er niet bij dan is het niet bij ons gemeld. Geef het alsnog even door op .

 

Afron excursie Elahuizen.

11 september 2012
Op zaterdag 8 september 2012 is onder ideale weersomstandigheden de jaarlijkse AFRON-excursie georganiseerd in samenwerking met 'De ûngetiders' uit Workum. Als locatie was gekozen de boerderij van de heer Atsma te Elahuizen. Opgesteld waren een aantal stationaire motoren, trekkers en auto's. In de boerderij waren een groot aantal miniaturen opgesteld.
Omdat er op deze zaterdag zoveel andere dingen waren georganiseerd waren er ongeveer evenveel 'hoeders dan skiep'.

Klik hier voor enkele foto's.
 

Vlas. Openluchtspectakel Hebeca.

6 september 2012

Vlas en vlasbewerken zijn voor veel bezoekers van de twee try-outs van het openluchtspektakel HEBECA aan de oevers van de Bergummermeer te Jistrum een onbekende grondstof en een vergeten mogelijkheid van werkverschaffing in de vorige eeuwen.
Tijdens de wandeling door de Broekpolder onder Jistrum wordt de bezoeker gevraagd om een bosje vlas mee te nemen en dat aan het eind van de route in het decor te plaatsen van het openluchtspectakel. Onderweg worden op vier locaties demonstraties van vlasbewerking gegeven door mensen van IT BRAAKHOK uit Ee en AFRON.
Op twee avonden is er geoefend om op vrijdag 7 september 2012 de premiere vlekkeloos te laten verlopen. Inmiddels zijn de vijf geplande avonden vrijwel uitverkocht en zijn er twee extra avonden gepland.


Klik hier voor een korte foto-impressie van de try-outs.

 

Groeten uit Salland.

1 september 2012

Van één van onze leden ontvingen we in augustus 2012 een aantal foto's van een bezoek aan Sallands landbouwmuseum De Laarman te Luttenbedrg (Ov.).
Het museum is gevestigd in een oude graanmaalerij. Er is tevens een kaarsenmakerij en een smederij in het museum gevestigd.Klik hier voor de foto's.Klik hier om de website van het museum te bezoeken.

 

Excursie AFRON-bestuur.

20 augustus 2012
Bestuursexcursie naar onze leden op Terschelling.
Op vrijdag 17 augustus 2012 bracht het bestuur een bezoek aan Terschelling. Eerst luisterden wij in de Koffiemolen naar het verhaal van Theun Schol over de ontwikkeling van de landbouw op Terschelling en natuurlijk namen wij een kijkje in de boekenboerderij van Theun met een schat aan boeken. Het volgende adres was de museum- en zorgboerderij van de familie Vis. Dominique gaf een enthousiaste uitleg over het ontstaan van het museum en de zorgboerderij. Bij het rondgaan in het museum vertelde Klaas prachtige verhalen over zijn boer, natuurmens en jager zijn, met de vele lijnen naar het verleden. Na een korte lunch bij Hessel, was ons volgende adres: Jelke Wiersma en Martien. Hier werden twee Friese paarden voor de platte wagen gespannen en met Jelke als koetsier maakten wij een tocht over het eiland. Wij reden door de polders, bossen, duinen en langs het strand en als gids was Kees Cupido mee, een mooie combinatie van een prima koetsier met zijn hulpen Eelke en Bertus en een verteller die ontzettend veel weet van de agrarische sector en het eiland en die mooi kan vertellen. De Terschellingers hebben ons een prachtige dag bezorgd!

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Afron op historische dagen 2012.

11 augustus 2012
Onder ideale weersomstandigheden zijn dit jaar de Historische dagen op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012 op landgoed Verhildersum te Leens gehouden. De AFRON was op beide dagen aanwezig als standhouder in de boerderij. Op het veld waren een verscheidenheid aan standhouders zoals de vereniging Zeldzame huisdieren en het Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok uit Ee. Op zaterdag werd er gedorsen met een stoomlocomobiel en waren er een vijftrig trekkers van O.T.M.V. leden.

Klik hier voor enkele afbeeldingen..
 

Vlas trekken voor Hebeca.

10 augustus 2012
Ter voorbereiding van het openlucht spectakel Hebeca te Jistrum hebben een aantal vrijwilligers van het vlasverwerkingsmuseum It Braakhok te Ee, van Hebeca uit Jistrum en de Afron op donderdag 9 augustus 2012 vlas getrokken in de Noordoostpolder. De vlasschoven zullen worden gebruikt als decor-materiaal van de voorstellingen in september.

Klik hier voor enkele foto's.
 

Groeten uit Ecuador......

8 augustus 2012
In oktober 2011 zocht de heer Jelmer Albada via deze website eenvoudige aanaard-/wiedwerktuigen om te kunnen gebruiken in Ecuador.
Vandaag kregen we de groeten uit Ecuador van de heer Albada met de mededeling dat de werktuigen inmiddels in gebruik zijn op een bedrijf waar men op biologisch-dynamische wijze groente teelt. Vanwege het klimaat kan men een jaar-rond groente telen.
Ook stuurde hij enkele foto's van het aanaarden van prei en het wieden in broccolie.

Klik hier voor de foto's en aanvullende informatie.
 

Exp. 'Littenseradiel yn Byld'.

4 augustus 2012
Op vrijdag 3 augustus 2012 is op feestelijke wijze in het 'Tsiispakhús' te Wommels een expositie geopend met únieke en niet eerder vertoonde foto's en films uit de Beeldbank van de gemeente Littenseradiel aangevuld met beelden van Hieke van der Veen uit Weakens bij Winsum.

Klik hier voor een korte fotopresentatie van de opening.

Klik hier voor meer informatie over de openingstijden van het Zuivelmuseum It Tsiispakhús.
 

Groeten uit ........

26 juli 2012

Het is als thuisblijver altijd prettig om een kaartjes of een e-mailtje te krijgen van een vakantieganger die ook besmet is met het 'agrarische-erfgoed-virus'. Deze foto ontvingen we in juli 2013 van één van onze leden 'út de greidhoeke' die in Wilnis (in het centrum van Nederland) dit kat en muis spel zag. Hartelijk dank, wie volgt???

 

Bezoek aan Kaasmuseum Bodegraven

18 juli 2012

Van één van onze leden ontvingen we een verslag en enkele foto's van zijn bezoek (juli 2012) aan het Kaasmuseum te Bodegraven (Z.H.). Gezien de uitgebreide belangstelling voor de tentoongestelde voorwerpen en de informatie daarbij, riekt dit bezoek misschien ook een beetje naar 'bedrijfsspionage'.Klik hier voor een verslag en enkele foto's.Klik hier voor de website van het museum.De redactie stelt het op prijs dat meerdere leden op deze wijze musea, exposities en/of andere historische zaken op het gebied van de landbouw onder de aandacht van belangstellenden willen brengen. Schroom niet en stuur uw verslag met zo mogelijk enkele foto's naar

 

Schilderij van Elsinga terug.

17 juli 2012

Het Frysk Lânboumuseum is sinds begin juli 2012 in het bezit van een schilderij van de heer Johannes Elsinga. Het betreft een veld met aardappelen op het proefbedrijf van de Friese Maatschappij van Landbouw te Engelum.Klik hier voor meer informatie.

 

Bruining kampioen trekkerrijden.

9 juli 2012
Op zondag 8 juli 2012 is onder minder gunstige weersomstandigheden gestreden om het Open Frysk Kampioenskip Trekkerfeardigheid bij het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
Deelnemers van de Fryske Trekkerdagen, georganiseerd door het FLM, de OTMV, afd. Friesland en de AFRON, konden deelnemen aan deze wedstrijd. Maar liefst 15 deelnemers verschenen aan de start van de voorronde. Op de namiddag streden de 6 best gekwallificeerden uit de voorronde om het Open Fries Kampioenschap. Ondanks de stromende regen tijdens de finalewedstrijd werden er zeer scherpe tijden gemaakt. Een enkele bestuurder moest echter enkele strafpunten incasseren vanwege het slippen op het inmiddels gladde terrein.
Kampioen werd de heer Jan Bruining uit Engelum met 72 strafpunten voor de tijd en een foutloos parcours, gevolgd door de kampioen van vorig jaar, de snellere Marcel de Vries uit Engelum met 79 strafpunten, die echter 10 strafpunten kreeg bij een hindernis. Derde werd de heer Meile Greidanus uit Tzum ook met 10 strafpunten en een score van 81 strafpunten

Klik hier voor een korte foto-impressie.

Klik hier voor een volledige uitslag van de wedstrijd.
 

Record hooipersen te Earnewâld

8 juli 2012

Op zaterdag 7 juli 2012 is onder gunstige weerstomstandigheden een record aan hooipersen gevestigd. In het kader van de Fryske Trekkerdagen, bij het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld, stond dit jaar de hooi- (en stro-)pers centraal. Maar liefst 9 leden van de OTMV (Oude Trekker- en Motorenvereniging), afdeling Friesland brachten naast hun antieke trekker ook een hooi- of stro-pers mee.
Enthousiast werd het (Fryske Gea) hooi van de ene pers naar de andere pers geleid terwijl er bij de 9e machine twee touwtjes om werden geperst.
Volgens de kenners is het nooit eerder vertoond dat er maar liefst negen persen nodig waren om hooibalen netjes in twee touwtjes af te leveren.
Ook op zondag 8 juli is er weer geperst maar nu (maar) met acht persen.Daarnaast werd er beide dagen rogge gedorst met een grote Borga dorsmachine en geperst met een PTB stationaire pers.
De dorscombinatie is van de heer Jelle Kleefstra en zijn vrijwilligers uit Wijnjewoude. Voor hen was het de eerste keer dat ze in Earnwâld in aktie waren.Klik hier voor een paar korte filmpjes.Klik hier voor een fotoreportage.

 

Wikselpriis Trekkerfeardichheid.

6 juli 2012
Op zondag 8 juli 2012 wordt er bij het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld met oude trekkers gestreden om het 'FRYSK KAMPIOENSKIP TREKKERFEARDICHHEID'. Voor de kampioen is er dit jaar voor het eerst een prachtige wisselprijs beschikbaar. De wisselprijs is beschikbaar gesteld door één van de leden van de OTMV uit Aldeboarn.
De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de Fryske trekkerdagen, voor de 3e maal georganiseerd door de Oude Trekker en Motorenvereniging (OTMV) afd. Friesland, de Friese vereniging voor historische landbouw (AFRON) en het Frysk Lânbouwmuseum.

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deelname.
 

Vlasmuseum te Kortrijk (B) nieuw

5 juli 2012

Voor de vakantiegangers naar Frankrijk (en verder naar het zuiden) die niet zo veel haast hebben, hebben we nog een aardig bericht binnen gekregen voor een tussenstop (van misschien wel een dag), namelijk de stad Kortrijk.
Deze stad herbergt een zeer interessant museum over vlas, linnen, kant, enz. in o.a. één van de laatste officiële vlassersschuren van Vlaanderen. Men gaat aan het eind van het jaar sluiten. Het is zeer de moeite waard.Uit de nieuwsbrief van juli 2012 ontlenen we het volgende bericht:Nieuw Vlasmuseum.
Het Nationaal Vlas- Linnen en Kantmuseum te Kortrijk (België) sluit officieel aan het eind van 2012 de deuren op de Etienne Sabbelaan.
Het Vlasmuseum verhuist in het voorjaar van 2014 naar de Noordstraat. De stad Kortrijk verbouwt daar het oude pakhuis van de Linen Thread Company tot een compleet nieuw museum De provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen hebben recent bekend gemaakt dat ze hier elk € 500.000 in zullen subsidiëren Een mooie steun in de rugTextieldepot
Een museum heeft de taak zijn collectie zo goed mogelijk te bewaren en te beschermen tegen de tand des tijds. Het Vlasmuseum is daarom bezig met het bouwen van een speciaal depot voor zijn textielcollectie. Ieder stuk moet eerst geregistreerd, gefotografeerd en op een speciale manier verpakt worden alvorens naar een aangepast depot te verhuizen. Een huzarenstukje: het gaat over meer dan 12.000 stukken!!
Een nieuw depot en al dat materiaal kosten uiteraard ook geld.
Men is dan ook zeer blij dat de provincie West-Vlaanderen besloten heeft om bijna € 75.000 subsidies uit te trekken voor dat project.Klik hier voor meer informatie.

 

Folkloredei te Nijbeets.

4 juli 2012

Onder ideale weersomstandigheden is begin juli 2012 de Folkloredei in het Laagveenderijmuseum te Nij Beets gehouden.Klik hier voor meer informatie,Klik hier voor een korte fotoimpressie.

 

Allis-Chalmers als nieuw.

12 juni 2012
Maandag 11 juni 2012 heben de vrijwilligers van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld een klein feestje gevierd ter gelegenheid van het feit dat de oude Allis-Chalmers B trekker, bouwjaar 1939, weer terug is in het museum. Het chassienummer is 38458. De trekker is indertijd gekocht door de heer Tiete Anema te Kimswerd. Het kenteken B-26538 is uitgegeven op 26 april 1940 in de gemeente Wonseradeel.

In de afgelopen winter hebben de vrijwilligers Hedzer en Germ de trekker geheel gestript, geschuurd en geverd, met uitzondering van het plaatwerk van de motorkap en de spatborden dat door een spuitbedrijf is uitgevoerd. Ook zijn hier en daar de nodige afstelmogelijkheden gangbaar gemaakt en kleine reparaties verricht zodat de trekker nu weer gemakkelijk aan te slingeren en te gebruiken is.
Naast de vele (tijdelijke) exposities die in de loop der jaren met medewerking van de vrijwilligers zijn ingericht, is dit het eerste 'grote' restauratieproject van het museum.

Klik hier voor meer informatie.
 

Fryske Trekkerdagen

11 juni 2012

In het kader van de Fryske Trekkerdagen op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 op het terrein van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld wordt op zondag 8 juli 2012 de trekkerbehendigheidswedstrijd met oude trekkers gehouden om het Open Kampioenschap van Friesland. Gestreden wordt om een prachtig wisseltrofee.U kunt zich nog steeds als deelnemer opgeven bij het Frysk Lânboumuseum www.frieslandbouwmuseum.nl

 

OTMV trekker-elfstedentocht.

6 juni 2012

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2012 wordt de 18e trekker-elfstedentocht gereden met 288 oude trekkers van OTMV-leden. De organisatie is in handen van de Afd. Friesland van de OTMV. Vrijdagmorgen wordt het startschot gegeven door gedeputeerde Sietske Poepjes. Onderweg zijn een aantal pleisterplaatsen ingepland.Klik hier voor een aantal foto's, gemaakt op de donderdag avond vooraf gaand aan de tocht.Klik hier voor een aantal foto's die op zaterdag gemaakt zijn te Birdaard en Tergrêft.Klik hier voor foto's van de eerste dag en hier voor de slotavond

 

Vlasbewerking decor bij Hebeca.

3 juni 2012
Hebeca is de naam van een grote openlucht-lokatievoorstelling die in september 2012 aan de Burgummermar te Jistrum zal worden opgevoerd. Omdat 'vlasbewerking' een plaats heeft in het decor naar de locatie heeft de organisatie het vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te Ee en de AFRON gevraagd om daaraan mee te werken. Op zaterdag 2 juni 2012 heeft de perspresentatie van de hoofdrolspelers plaats gevonden.

Klik hier voor een korte foto-impressie van de perspresentatie.

Klik op HEBECA voor meer informatie.
 

Afron-expositie 'METEN en WEGEN'

22 mei 2012
Onder grote belangstelling is op dinsdagavond 22 mei 2012 de AFRON-expositie 'MJITTE en WEAGE yn 'e lânbou' / 'METEN EN WEGEN in de landbouw' in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld geopend.
Een drietal sprekers hebben het gebruik van de strijkstok toegelicht, namelijk de heer G. Slager uit Metslawier over de zaaiviool met strijkstok, de heer C. van Leeuwen uit Sneek met een viool en bijbehorende strijkstok als muziekinstrument en de heer P. Wassenaar uit Stint Jacobiparochie met de strijkstok voor het correct vullen van graanmaten.

Daarna is de expositie geopend door de heer B.Veenstra uit Workum middels het zichtbaar maken van de informatie op het T-shirt van Meile de Mjitter..

Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst.

Klik op foto-impressie  voor een kort fotoverslag.
 

Wy binne der klear foar.

21 mei 2012
Het is zo ver. De laatste hand is gelegd aan de AFRON-expositie in het Frysk Lânboumuseum. Er is gemeten, gewogen en gewaterpast. Dinsdag 22 mei 2012 wordt de expositie 'MJITTE en WEAGE yn 'e lânbou' geopend door een drietal sprekers/spelers, elk over/met hun eigen strijkstok. Afron-leden en genodigden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de feestelijke opening bij te wonen.

Klik hier voor meer informatie.
 

Oproep aan wereldreizigers.

20 mei 2012

Van één van de AFRON-leden kregen we enkele foto's doorgestuurd van een reis in mei 2012 naar Israël met daarbij een www-adres van een museum over de historie van de landbouwmechanisatie in Israël en een verzameling trekkers.
Klik hier om de website te bekijken.De redactie van de AFRON-website biedt de mogelijkheid aan leden die een verslag maken van een bezoek een (landbouw-)museum, ondersteund met enkele foto's, om dat verslag op de AFRON-website te plaatsen.U kunt uw verslag en foto's (ca. 1 MB) digitaal doorsturen naar

 

Trekkers + vlas in Zeeuwse musea

16 mei 2012

Evenals in voorgaande jaren is ons lid G. Zwerver in mei 2012 een paar dagen onderweg geweest om deze keer in Zeeland een aantal musea te bezoeken.
- het Trekkermuseum Nisse te Nisse ten zuiden van Goes. Een klein maar heel aardig museum met voornamelijk trekkers en trekkerminiaturen en een enkel werktuig. Het museum heeft zelf geen trekkers maar de leden van de Oude Trekker en Motorenvereniging Midden Zeeland (OTMMZ) zorgen elk jaar voor een wisselende collectie trekkers. Klik hier voor meer informatie.- Het Zeeuws museum te Middelburg met een tijdelijke expositie van Christien Meindertsma over 'Vlas'. Een expositie met een heel aardige film over de huidige verbouw en verwerking van vlas. Getoond wordt ook de verschillende producten die van vlas gemaakt worden. Klik hier voor meer informatie.- Het Textielmuseum te Tilburg. Ook in dit museum is een tijdelijke expositie van Christien Meindertsma. In deze expositie staat de herkomst van een aantal producten centraal zoals dat van wol en vlas. Klik hier voor meer informatie.Klik hier voor meer informatie over Christien Meindertsma.Klik hier voor een korte foto-impressie.

 

Sûkereifair een succes.

15 mei 2012

De Sukerei Fair, zaterdag 12 mei 21012Damwâld – Om acht uur stonden de eerste standhouder al voor het hek van het terrein van het museum De Sukerei in Damwald
Nadat het hek geopend was, reden ze het terrein op en stalden hun producten en koopwaar op de kramen.
Bij het zien van een betrokken lucht waaruit nog een paar fikse buien uitkwamen, wat voeten stampend en handen wrijvend om warm te blijven werd de fair om 10.00 uur gestart.
De toeloop van mensen was s'morgen niet zo groot maar dit nam in de vroege middag langzaam toe. Gedurende de middag werd het drukker.
De oliebollen, het sminken, de kramen, de hamburgers e.d. zorgden voor een gezellige sfeer en dit ook mede door de muzikale omlijsting.
Door de aanwezigheid van de cichoreikeninginne was alles compleet.
De organisatie en vrijwilligers van museum De Sukerei organiseerden de fair voor de eerste keer, en waren zeer tevreden. Ze zijn zeker van plan ook door toezegging van de aanwezige standhouders, de fair in de komende jaren weer rond dit tijdstip te organiseren.
Langs deze weg willen de vrijwilligers van De Sukerei de bezoekers en de standhouders bedanken voor hun komst.

 

Tsiispakhús. Opening Slachte exp

29 april 2012

Op vrijdag 27 april 2012 is op feestelijke wijze in het Tsiispakhús te Wommels, de expsitie over de Slachte en Slachtemaraton geopend.Klik hier voor een kleine fotopresentatie.Klik hier voor informatie over het museum.

 

Onverwacht succes in Leusden (U)

22 april 2012
Landelijke wedstrijd ploegen met paarden.

Ondanks het wisselvallige weer was er op zaterdag 21 april 2012 veel belangstelling voor het wedstrijdploegen met paarden in Leusden. Er was een deelnemersveld van 16 personen, meest uit het midden van het land, maar ook uit het noorden waren enkele deelnemers aanwezig.

Zo was Jan Drost uit Blije als enige deelnemer uit Friesland naar Leusden gekomen. Voor de eerste keer nam hij aan de wedstrijd deel. Met zijn ploeg trok hij veel belangstelling, want hij werkte met een kip-ploeg, een ploeg die men in die omgeving niet kende. Daar wordt met een wentelploeg geploegd.

De verrassing was groot, toen bekend werd dat Jan Drost de eerste prijs had gewonnen, de jury had het door hem geleverde ploegwerk als beste beoordeeld. De wethouder overhandigde hem de prijs en ook mocht hij de jaarlijkse wisselprijs mee naar huis nemen, die nu voor het eerst buiten Utrecht terecht komt. Volgend jaar zal hij de prijs dus moeten verdedigen.

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

De Brink, het paard centraal.

14 april 2012
Onder ideale weersomstandigheden hebben veel mensen zaterdag 14 april 2012 een museum in Friesland bezocht. Een aantal van de musea hebben extra activiteiten georganiseerd tegen een gereduceerde entreeprijs. Andere waren 'gewoon open' zoals het Landbouwmuseum 'De Brink' te Veenklooster.

In de zomerexpositie staat daar het werk van de Paardenfokvereniging 'Ta it Behâld' en het Friese paard voor de wagen centraal. Middels een paar films wordt de functie van het paard getoond. Nieuw is de vorig jaar door De Brink opgenomen film over het Friese paard en het werk van de Fokvereniging 'Ta it Behâld'. Zeer de moeite waard.

Onverlet blijft ook de prachtige collectie andere voorwerpen in het museum.
Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Opening FRS-zaal door R.Politiek

6 april 2012

Sinds begin 2012 is de kop van de bekende stier Adema's Athleet terug in Friesland. Door bemiddeling van Prof. Dr. R.Politiek uit Heerenveen is de kop verhuisd vanuit Wageningen naar het Frysk Lândboumuseum te Earnewâld waar het een prominente plaats in de verniewde FRS-zaal gekregen heeft.Omrop Fryslân heeft in het programma HEA van dinsdag 20 december 2011 aandacht aan deze terugkeer besteed.Op 4 april 2012 heeft Prof. Dr. R.Politiek uit Heerenveen de FRS-zaal in het Frysk Lânboumuseum feestelijk geopend.Klik hier voor meer informatie.Klik hier voor een fotoreportage.

 

Geslaagde AFRON-ledenvergadering

31 maart 2012
Op vrijdag 30 maart 2012 is de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging AFRON weer gehouden te Wirdum.
In een vlot tempo zijn de huishoudelijke zaken afgewerkt. Zonder op- of aanmerkingen zijn de jaarverslgen van de secretaris en penningmeester goedgekeurd. Voor het aftredendbestuurslid W. Vries uit Engwierum is de heer W. Huitema uit Workum verkozen.
Na de pauze heeft de heer H. Dijkstra, directeur van het Frysk Lânboumuseum, aan de hand van een aantal plaatjes de voortgang geschetst van het gezamelijke FLM-AFRON project "Makke yn Fryslân". Gezien de veelheid van informatie die inmiddels verzameld is kan het project beter de naam krijgen van "Skiednis fan de lânboumeganisaasje yn Fryslan". Het blijkt dat Friesland vroeger geen voortrekkersrol heeft gehad in het ontwikkelen van landbouwwerktuigen en landbouwmachines maar dat er toch wel veel Friezen betrokken waren bij landelijke evenementen, zoals tentoonstellingen en demonstraties.
De ca. veertig aanwezige leden en gasten hebben na afloop van de vergadering uitgebreid kunnen 'netwerken' onder het genot van een gehaktbal en een glaasje fris of zo.


Klik hier voor een korte foto-impressie van fotograaf O.H. te T.
 

Nieuwsbrief Oold Ark Makkinga.

12 maart 2012

Het museum OOLD ARK te Makkinga geeft sinds enige jaren een nieuwsbrief uit voor leden en belangstellenden. De nieuwsbrief van 2012 is weer uit.

 

Illuster gezelschap aktief

3 maart 2012
Illuster gezelschap reikt wisselbeker uit.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de landelijke OTMV (Oude trekker en motorenvereniging), die dit jaar in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld werd gehouden op zaterdag 3 maart 2012, werd het woord gevraagd door Klaas Dijkstra uit Nij Altoenae.
Hij vertelde dat op een zekere morgen er een doos in zijn werkplaats met oude trekkers stond met het verzoek aan de oud(-landelijk)voorzitter van de OTMV, tevens erelid van de vereniging, om een dienst te verrichten voor een fictief?, niet bestaande? keuringscommissie( ?), namelijk het uitreiken van de 'SCHOON-ZAAD'- wisselbeker op de jaarvergadering van de OTMV.
Het schijnt dat er in het noorden een commissie is (of niet is?) die bij dorsshows met antieke dorsmachines de werkzaamheden beoordeelt en het resultaat van het dorsen kritisch bekijkt. Niemand schijnt te weten wie er in die commissie zit, men schijnt ze ook niet te kunnen zien of horen, ze zijn gewoon onherkenbaar. Ze lopen de mensen van de verschillende dorsploegen ook niet voor de voeten. Het is gewoon een raadsel hoe ze te werk gaan.
Uit een begeleidende brief blijkt dat ze wel kritisch te werk gaan, ze letten namelijk op:
- de uitstraling van de dorsploeg
- het optreden van de machinist
- de werking van de machine
- de 'schoonheid' van het zaad.
- de veiligheid
Voor de dorscombinatie die in een bepaald jaar het schoonste zaad in de zak aflevert stelt de illustere commissie de 'SCHOON-ZAAD'-wisseltrofee beschikbaar. Het is namelijk belangrijk dat zaaizaad zonder onkruidzaden en zaad van andere gewassen gebruikt wordt om het daaropvolgende jaar weer gezaaid te worden. Bekende bronnen van verontreiniging zijn het zaaien met een zaaimachine met daarin een restant aan zaad van een vorige partij zaadzaad of het onvoldoende schoonmaken van dorsmachines.
Voor het dorsseizoen 2011 heeft de commissie in haar wijsheid besloten om de 'SCHOON-ZAAD'- wisselbeker voor twee jaar beschikbaar te stellen aan de dorscombinatie GEUKER uit DRONRIJP, met de heer J. BINNEMA, uit BERLIKUM als machinist.
De heren Geuker en Binnema hebben in dank de wisselbeker van de heer Dijkstra c.q. de commissie in ontvangst genomen.

Eerder mocht de dorscombinatie Bosma uit Drachtstercompagie met de beker pronken en daarna de dorscombinatie van Jelle Kleefstra uit Wijnjewoude.
 

Wiebe Sj. Bakker begraven.

23 februari 2012
Op vrijdag 17 februari 2012 is ons AFRON-lid Wiebe Sj. Bakker begraven. Na de dienst van Woord en Gebed in de Gertrudiskerk te Workum is hij naar het kerkhof vervoerd op zijn eigen 'heawein'. Eerder op die dag hebben de 'Warkumer ûngetiders', waar Bakker indertijd een actief lid van was, de kist van huis opgehaald met een Belgisch trekpaard voor de wagen. Een groot aantal familieleden, vrienden en kennissen hebben Wiebe Bakker de laatste eer bewezen.
 

Wiebe Sj. Bakker overleden.

14 februari 2012
Op zaterdag 11 februari 2012 is Wiebe Sj. Bakker uit Workum op 79 jarige leeftijd overleden.
Bakker was in 1984 één van de medeoprichters van de AFON en is van 1985 tot 2000 bestuurslid geweest. Hij maakte voor elke editie van IT ARK een gedicht, en soms ook een verhaal, over de vroegere landbouw en de gebruiken in de landbouw.
Hij was betrokken bij de vele activiteiten die in de loop van de jaren door de vereniging zijn georganiseerd en had zitting in werkgroepen zoals in 2007-2009 die van het voorbereiden en organiseren van de jubileumactiviteiten van het 25-jarig jubileum van de AFRON. Momenteel was hij nog één van de zeven werkgroepleden van het project 'Makke yn Fryslân'. De vereniging verliest in Bakker een waardevol en meedenkend lid met een grote kennis over de landbouw 'fan eartiids'.
Het bestuur wenst mevrouw Bakker, de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie veel sterkt toe bij het verwerken van dit grote verlies.
 

Molkfarder Wommels trekt folk.

3 februari 2012

Op tongersdei 2 febrewaris 2012 jûns om 8 ûre siet It Tsiispakhûs yn Wommels grôtfol minsken dy 't nijsgjirrich wiene nei it ferhaal fan Seffinga ( dir. Fan it Frysk Skipfeartsmuseum Snits) en it ferhaal oer it molkfarren nei 't fabryk yn Wommels fan Durk Zijlstra ( âld molkfarder, molkrider). Seffinga fertelde oer it ûntstean fan trekfearten mei de trekskûten yn 1646. In stêd hie oansjen as der in trekfeart wie nei Ljouwert, dêr 't op fêste tiden in trekskûte lâns kaam . Sa joegen û. o. Harns, Dokkum en Boalsert opdracht ta it graven fan in trekfeart.(Kosten rûn de 100.000 gûne yn dy tiid!) Hja makken gebrûk fan besteande wetters en groeven as it nedich wie de ferbinende stikken. Oant sa ûngefear 1908 hawwe de trekskûten tsjinst dien, dêrnei kamen de stoomboaten en nei ferrin fan tiid doe 't de boaten flugger farre mochten waarden de trekwegen troch it wetter fernield. In opfallend aspekt by de trekskûten: hja foeren altiten stipt op tiid en as dat net it gefal wie, krigen de reizgers harren jild werom! Kom dêr no mar ris om.
It ferhaal fan Zijlstra wie in ferhaal út de praktyk mei moaie anekdoates. Koartom it wie in tige slagge jûn.

 

Het meten en wegen i.d. landbouw

28 januari 2012

De leden van de AFRON hebben deze week de vraag voorgelegd gekregen om voorwerpen, foto's, afbeeldingen en informatiemateriaal beschikbaar te stellen over het onderwerp 'IT MJITTEN EN WEAGEN FAN LÂNBOUPRODUKTEN YN FRYSLÂN'.
De bedoeling is om in de zomer van 2012 van het beschikbare materiaal een expositie samen te stellen in de 'verzamelaarshoek' van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.Klik hier voor uitgebreidere informatie.

 

Woudagemaal trekt veel bezoekers

7 januari 2012
Sinds dinsdag 3 januari 2012 is het Ir. Wouda-gemaal te Lemmer in vol bedrijf. Tengevolge van de grote regenval van de laatste dagen heeft Wetterskip Fryslân al haar gemalen in bedrijf om het overtollige water uit de boezem van Friesland weg te werken. Zo ook het ruim 90 jaar oude stoomgemaal te Lemmer.
Tevens is het in bedrijf zijnde stoomgemaal open voor bezoekers die tevens een bezoek kunnen brengen aan het in oktober geopende bezoekerscentrum.
Vrijwel alle radio- en tv-zenders alsmede alle landelijke en provinciale dagbladen hebben daar aandacht aan besteed en dat was in Lemmer te merken. De eerste vier dagen meldden zich meer dan 8.000 bezoekers en op zaterdag 7 januari is de 10.000ste bezoeker van 2012 welkom geheten.
Op zondag en maandag is het totale bezoekersaantal opgelopen tot ca. 15.000 en dat is bijna evenveel dan in het gehele jaar 2011. De pompen zijn op maandag 9 januari 2012 om 17.00 uur stop gezet onder andere door medewerking van staatssecretaris Joop Atsma.

Klik hier voor meer informatie.
 

2012 ........ Nieuwjaarswens

1 januari 2012

Langs deze weg wenst het bestuur van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON al haar leden een voorspoedig 2012 toe met veel en gevarieerde activiteiten op het gebied van historische landbouw. Deze wens geldt natuurlijk ook voor aspirant-AFRON-leden en bezoekers van de website.
In 2011 is de AFRON-website meer dan 40.000 maal bezocht door gemiddeld 112 unieke bezoekers per dag. Het hoogste aantal bezoekers op een dag was op 31 januari, namelijk 316 en het grootste aantal bezoekers per maand was in juli, namelijk 3992. Over het algemeen wordt de website 's avonds tussen 7 en 9 uur het vaakst bezocht met daarovolgend rond de klok van 4 uur in de middag.
Ook voor het pas begonnen jaar staan weer veel activiteiten op het programma en we wensen de organisatoren veel plezier toe met de voorbereiding er van. Vergeet niet de data en het programma door te geven aan de redactie van de AFRON-website:

 

Noch efkes op stap yn 2011.

30 december 2011
Op de laatste vrijdag van december 2011 zijn enkele AFRON (bestuurs-)leden nog even op stap geweest bij één van de leden namelijk bij Titus de Wolff te Raerd (tussen Sneek en Leeuwarden). Voor het derde achtereenvolgende jaar hield hij, in de week na de kerstdagen t.m. 31 december, openhuis in het oude gedeelte van zijn boerderij waar zijn grootouders en ouders geboerd hebben en waar het woongedeelte nog geheel in oude stijl is ingericht.
Ook is een bezoek gebracht aan de heer Gerrit Miedema in Raerd die een klein motor- en automuseum heeft met veel motoren van het merk Harley Davidson en Indiana.
Vooraf bezochten ze familie F. en B. Jongbloed te Wirdum die een veehouderijbedrijf heeft met veel historische bezienswaardigheden.
Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Index van IT ARK en de Pionier.

21 december 2011

Door één van de AFRON-leden is in de loop der jaren (tot en met 2011) een idex gemaakt van artikelen in het ledenblad IT ARK van de AFRON en van de PIONIER het ledenblad van de OTMV (Oude trekker- en Motorenvereniging. Om de bestanden in te kunnen kijken kunt u onderstaande links aanklikken.Klik hier voor de index van IT ARK (Op datum 27 jaargangen)Klik hier voor de index van de PIONIER (op datum 32 jaargangen plus jaargang 0)

 

4e Friese Miniaturenmarkt.

18 december 2011
Op zondag 18 december 2011 is de vierde Friese Miniaturenmarkt in het Frysk Lânboumuseum gehouden. Met een groot aantal standhouders en dit jaar ook een groot aantal zelfbouw liefhebbers van miniaturen en ongeveer 350 bezoekers kunnen de organisatoren terug zien op een geslaagde dag.

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Geslaagde thema-avond 'Slykwurk'

17 december 2011
Op vrijdag 16 december 2011 waren een kleine 30 AFRON leden aanwezig op de thema avond “Slykwurk” bij de Seedykster Toer te Marrum. Hein Sterk vertelde hoe de verzameling slikwerkgereedschappen hier terecht gekomen is. Door contacten met Verhildersum ( daar lag alles op zolder) is de verzameling hier in bruikleen gekomen . Hierna vertelde Fennema over zijn eerdere werkzaamheden in het slik en uit de vertoonde dia ’s sprak de liefde voor het buitendijksgebied: eerst als werkgebied en nu voor de mooie wereld van plant, dier en natuur. Vervolgens is de tentoonstelling bezocht en er volgde een gezellige nazit.

Klik hier voor een korte fotoimpressie.
 

Gezellige praatmiddag OTMV.

11 december 2011
op zaterdag 10 december 2011 heeft de afd. Friesland van de OTMV haar jaarlijkse praatmiddag in Engelum gehouden. Onder het genot van een paar bakjes koffie hebben de bijna vijftig aanwezigen weer de OTMV zaken van het afgelopen jaar maar ook de activiteiten voor het aankomende jaar besproken.
Nieuw in het programma voor het komende jaar zijn de busreis naar België op 7 april 2012 en het verzoek van de landelijke OTMV om in 2012 de landelijke jaarvergadering in Friesland te houden. Het afdelingsbestuur heeft de plannen vrijwel rond en er zal met de volgende Pionier wel een uitnodiging komen.
Na de verenigingszaken heeft de heer Cor van Hoorn uit Leens een aantal DVD's vertoond o.a. over de Stork motorenfabriek, over de open dagen in 2011 bij de Brons motoren- en trekker fabriek en over oude draadpers met touwknoper in plaats van ijzerdraad.
Terug gekeken kan worden op een geslaagde middag.
 

Catalogus AFRON-DOC.-SINTRUM

7 december 2011

De Afron is in het bezit van een uitgebreide collectie boeken en publikaties in haar AFRON-dokumintaasje-Sintrum in één van de gebouwen van het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster.
Door een aantal leden is de gehele collectie opgenomen in een databestand (december 2011).

 

Ploegende trekker.

30 november 2011

Ter gelegenheid van het 150ste nieuwsbericht (30 november 2011) op deze website zo maar even een plaatje van een ploegende trekker bij Holwerd met daarbij 'Bijke' de hond. Mogelijk dat deze trekker met twee ploegen over 40 of 50 jaar ergens in een museum voor landbouwtechniek staat of meedoet aan de OTMV ploegwedstrijden.

 

AFRON-fotoproject wordtvervolgd.

4 november 2011

Een werkgroep van vier leden van de ARON heeft in november 2011 de draad weer opgepakt om een deel van de tienduizenden foto's in het AFRON-archief te scannen en te beschrijven. Een deel ervan zal ter zijnertijd in het Fries fotoarchief van Tresoar opgenomen worden. De eerste 440 foto's zijn in 2009 reeds in het Fries Fotoarchief opgenomen. De rest zal beschikbaar blijven voor het eigen digitale AFRON-archief.
Waar de vier leden (Gerda, Wietse, Oege en Gerrit) tegenaan lopen is het feit dat er vaak personen op foto's staan waarvan ze de namen niet kennen. Graag willen we leden en andere belangstellenden oproepen om ook eens een dag mee te lopen om foto's te bekijken en namen te noemen.
Een voorbeeld van zo'n foto is hierbij afgedrukt. Het is een collectie koeien op de jaarlijkse keuring in 1966 te Bergum. Zo zijn er honderden, mogelijk wel duizenden, foto's van keuringen door de jaren heen en nog veel meer andere gebeurtenissen.
Wie kan ons vertellen welke personen op de foto staan? De goede reacties zullen we belonen met een eervolle vermelding op deze website.

 

Tresoar: Archief Fr.Mij.v.Landb.

25 oktober 2011

De archieven van de Friese Maatschappij van Landbouw geinventariseerd.


De archieven van de Friese Maatschappij van Landbouw zijn al een tijd geleden bij Tresoar (in Leeuwarden) in bewaring gegeven. Binnenkort wordt de inventarisatie van dit omvangrijke en belangwekkende archief afgerond. De inventaris wordt in boekvorm uitgegeven. Daarnaast is het de bedoeling om de inventaris in het najaar (of winter) 2011 te presenteren tijdens een minisymposium over de geschiedenis van de Friese landbouw.Bron:
LETTERHOEKE, jrg. 7 / 2011 / Nr. 2, is in útjefte fan Tresoar.

 

Schoffelwerktuig gevraagd.

18 oktober 2011

In de zomer van 2011 vroeg de heer Albada in de rubriek 'Vraag en antwoord' een schoffelwerktuig voor paardentractie om mee te kunnen nemen naar Equador.
Hij bericht nu dat hij er in geslaagd is om twee werktuigen te vinden.By dizze wol ik jo tige tankje foar it plaetsen fan in advertinsje op de AFRON webstek. Wat nedich wie haw ik foun, dat de advertinsje mei fan de webside helle wurde.
Krekt deselde masine as op de foto haw ik net foun mar al twa dy't der op lykje. De masines steane no re op pallets klear foar de lange reis.As bliken fan myn tank haw ik in foto fan my by de Amish tafoege oan de mail. Der haw ik in pear moanne wurke by in soad ferskillende boeren. De masine op de foto wurdt brukt op boulan mei pompoenen. Mei de leien wurde de hynders stoert en mei de fuotten de twa foarste sjillen. Sa dat hwannear de hynders in stap te folle op siden doche, der by stoert kin wurde.
Miskien fyne jo it wol ynteressant.Hertlike groetnis,Jelmer Albada.

 

Geslaagde AFRON-excursie 2011.

8 oktober 2011
Op zaterdag 8 oktober 2011 hebben ca. 45 leden, huisgenoten en gasten deelgenomen aan de jaarlijkse AFRON-excursie die dit jaar gehouden werd bij familie Eppinga te Sondel.
Na een welkomstwoord van voorzitter Lettinga heeft de heer Willem Eppinga iets verteld over zijn voorouders, de gebruiken en gebruiksvoorwerpen van toen en het ontstaan van het museum. Met de zon mee heeft hij in de ontvangstruimte stilgestaan bij sier- en gebruiksvoorwerpen in de verschillende kasten en uitleg gegeven over bijbelse boeken en bijbels, die van de Statenvertaling en van daarvoor en daarna. Voor een aantal leden was dit gesneden koek, voor anderen een onderwerp dat wat verder van de AFRON-doelstellingen af ligt.
Na een tweede bakje koffie kon het landbouwmuseum worden bezichtigd en is er uigebreid gebruik gemaakt om met  elkaar van gedachten te wisselen.
Een geslaagde dag, waarbij de mensen uit het noorden en oosten voor de open brug bij Spannenburg terecht kwamen en als nog een bocht om over Lemmer moesten rijden.

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

* VLAS van lijnzaad tot lijnwaad

7 oktober 2011

Het boek 'VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad, is in oktober 2011 weer volop verkrijgbaar en te bestellen viaklik hier voor meer informatie.

 

Flaeijelfeest 2011.

27 september 2011
Op zaterdag 24 september 2011 is weer het Flaeijelfeest te Oude- en Nieuwehorne gehouden. Onze vaste fotograaf heeft daarvan een foto-impressie gemaakt.
Klik hier om de foto's te bekijken.
 

Berltsumer veilingdei.

26 september 2011
Op zaterdag 24 september 2011 zijn er op verschillende plaatsen in Friesland evenementen gehouden met een terugblik naar 'de goede (?) oude tijd in de land- en tuinbouw'. Zo is dit jaar de eerste Berlikum veilingdag georganiseerd. We hebben jammer genoeg vooraf geen enkele informatie ontvangen over deze activiteit zodat we er geen melding van konden maken op deze website.
We kregen echter van één van onze leden (een Berltsumer om útens) de webeditie van de Berlikumer dorpskrant toegestuurd en onze vaste fotograaf had één en ander 's morgen via Omrop Fryslân gehoord. Dus achteraf toch nog informatie over mogelijk een jaarlijks terugkerende activiteit waar ook het AFRON-lid De Grúsert (gerniersmuseum) bij betrokken was.

Klik hier voor meer informatie en een verhaal van een 'Berltsumer om útens' (met dank aan de redactie van 'Op 'e roaster' dorpskrant van Berlikum}.

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Oud en nieuw in Alberta en BC.

11 september 2011

Van één van onze leden ontving de redactie een reisverslag middels een aantal foto's. De reis in augustus/september 2011 omvatte zowel toeristisch als agrarisch georienteerde onderwerpen in de Canadese provincies Alberta en British Columbia. Ook is een bezoek gebracht aan een 'harvest-day' van het agrarischmuseum 'Prairie-acres' te Picture Butte (AB) en het openluchtmuseum 'Fort Steel' te Cranbrook (BC).
Klik hier om de fotoreportage te bekijken.

 

Veel publiek op Historischedagen

13 augustus 2011

Op de eerste van de twee Historische Dagen in augustus 2011 op landgoed Verhildersum te Leens is veel publiek op afgekomen. Onder gunstige weersomstandigheden konden veel demnstraties worden verricht zoals het dorsen van graan met een locomobiel en de vroegere vlasbewerking met repelbank, braak en zwingelmolen.
Op zondag, de tweede dag, van de Historische dagen was het eerst wat regenachtig wat de bezoekersstroom wat laat op gang bracht. Het onderdeel vlasbewerking, gedemonstreerd door vrijwilligers van het vlasverwerkingsmuseum IT Braakhok uit EE, de heren Hovius en Kloppenburg met de vlastrekmachine en het repelen door leden van de AFRON kon de gehele middag op een grote publieke belangstelling rekenen.
Uiteindelijk hebben meer dan 4.000 mensen de Histroische dagen 2011 bezocht.Klik hier voor een korte foto-impressie.Klik hier voor meer informatie.

 

AA.. Expositie Janneke Hengst,

8 augustus 2011

Op vrijdag 5 augustus 2011 werd in It Tsiispakhús in Wommels de expositie “Tusken Seedyk en Hegedyk' met werk van Janneke Hengst geopend.
Er was deze middag veel belangstelling. Een humoristische inleiding van voorzitter Van Putten herinnerde ons aan de tijd van de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers. Bolsward waar Janneke vandaan komt was een bolwerk van de Vetkopers, terwijl Wommels met de Hottinga 's tot de Schieringers behoorde. Beroving en vernieling van elkaars eigendommen kwam veelvuldig voor en Janneke haar werk zou dus in die tijd niet veilig zijn geweest in Wommels. Maar nu heeft het een goede en veilige plaats in It Tsiispakhús in Wommels.
Hierna kreeg de heer Henk Kroes het woord.
Kroes is een bekende van Janneke en refererend aan de naam van de expositie 'Tusken Seedyk en Hegedyk' trok hij een vergelijking naar het leven van Janneke. De twee verschillende perioden, de ene periode wonend in Gaast en de tweede periode wonend in Mantgum. Met een boeiende vertelling over twee verschillende manieren van leven, elk met hun eigen bekoring, werd de expositie geopend. Het is een mooie expositie geworden met schilderijen die door lichtval en eenvoud je blik vasthouden.
Met de nieuwe aanwinsten van het zuivelmuseum zelf op de bovenverdieping en deze tentoonstelling beneden in een mooie lichte ruimte waar de schilderijen goed tot hun recht komen is It Tsiispakhús deze zomer zeker een bezoek waard!
G.F.

 

Kuiper knopbreker op Hist.dagen.

30 juli 2011

De AFRON zal tezamen met het vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK uit EE op de historische dagen in augustus 2011 van Landgoed Verhildersum te Leens aanwezig zijn met materiaal met betrekking tot de vroegere vlasteelt en vlasbewerking in het noorden van Nederland. Gedemonstreerd zullen worden onder andere het machinaal en handmatig repelen (ontzaden), het braken (breken van de houtpijp) en het zwingelen (scheven vrij maken van vlaslint). Op zaterdag zullen twee dames het spinnen van vlaslint demonstreren, dat toch weer anders is dan het spinnen van wol. Daarnaast zullen er verschillende materialen aanwezig zijn die van vlas gemaakt zijn en wordt er doorlopend een diapresentatie getoond over de vroegere vlasteelt en vlasbewerking.Uniek is de presentatie van de KUIPER vlasknop- of bollenbreker op de Historische dagen. Het is, voorzover bij ons bekend, één van de twee nog bestaande machines van de fabrikant Kuiper uit Bedum.
Hebt u informatie of een verhaal over deze machines neem dan contact p met redactie@afron.nl.

 

Friezen in Brabant.

16 juli 2011
Op vrijdag 15 juli 2011 waren Zwerver & Co. op reis in Nederland. Deze keer ging de reis naar Brabant en werden het Nationaal Veeteeltmuseum te Beers en de enorme verzameling trekkers en andere zaken van de heer Wim van Schayik te Langenboom bekeken.

Klik hier voor een korte foto-impressie.

Meer informatie over de beide musea vindt u op:
www.nationaalveeteeltmuseum.nl en
www.tractortron.nl
 

Marcel de Vries trekkerkampioen.

10 juli 2011

Behendigheidswedstrijd met oude trekkers.Onder ideale weersomstandigheden hebben op zondag 10 juli 2011 een twintigtal bestuurders van oude trekkers op het terrein van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld een trekkerbehendigheidswedstrijd gestreden om het kampioenschap van Friesland. In een gezellige ontspannen sfeer met meer dan 500 bezoekers demonstreerden tientallen hobbyisten hun trekkers en werktuigen. Voor de jeugdige bezoekers was er heus parcours uitgezet om een rijbewijs te halen voor een traptrekker. In het theater van het museum werden gedurende de dag doorlopend films over historische trekkers vertoond en was er diapresentatie met meer dan honderd foto's en illustraties over de trekkerbehendigheidswedstrijden zoals die gedurende vijftig achtereenvolgende jaren in Franeker zijn gehouden.
Op het parcours waren een aantal hindernissen opgesteld en er moest worden gereden met een vierwielige landbouwwagen. Met name het achteruit parkeren van deze wagen in een denkbeeldige garage leverde menig deelnemer kostbare strafpunten op omdat men tegenwoordig op het moderne landbouwbedrijf vrijwel alleen nog maar werkt met éénassige wagens en machines, zoals opraapwagens en kipwagens, waarbij het achteruit manoeuvreren gemakkelijker is. Naast het zo mogelijk foutloos rijden van het parcours werden er per drie seconden één strafpunt gegeven.
De gemiddelde leeftijd van de bestuurders, veelal allemaal leden van de OTMV (Oude trekker en Motoren vereniging), was met ruim 50 jaar vier jaar lager dan de gemiddelde leeftijd van de trekkers waarmee gereden werd. Om zich te kwalificeren voor de finale wedstrijd werd eerst een voorronde gereden en werd de trekker gekeurd op de staat van onderhoud.
De zes best gekwalificeerde trekkerbestuurders streden uiteindelijk een bloedstollende finale om de zo zeer gewenste krans. Gemiddeld was de wedstrijdtijd van deze zes finalisten in de finale ronde iets meer dan 4 minuten terwijl deze rijders in de voorronde ruim vijf minuten nodig hadden.
Verrassend kampioen werd de jongste deelnemer aan de wedstrijd, de 18 jarige Marcel de Vries uit Engelum met een 41 jaar oude International 423 trekker. De oudste deelnemer van 73 jaar eindige met zijn 63 jaar oude trekker op de vierde plaats met 10 strafpunten minder op het parcours maar met meer dan één minuut extra wedstrijdtijd ten opzichte van de kampioen.Uitslag van de finale wedstrijd.
1. Marcel de Vries, Engelum met een International 423 trekker en 85 strafpunten.
2. Piet Marra, Westhoek onder St.Jacobiparochie met een Ford 2000 trekker en 89 str.p.
3. Jan Bruining, Engelum met een Mc.Cormick Deering W6 trekker en 95 str.p.
4. Jan A. de Vries, St. Jacobiparochie met een Farmall M diesel en 105 str.p.
5. Tjerk Greidanus, Spannum met een Farmall H trekker en 112 str.p.
6. Meile Greidanus, Easterein met een Bukh 554 trekker en 119 str.p.Klik hier voor een korte foto-impressie.

 

Fryske trekkerdagen Earnewâld.

9 juli 2011
Op zaterdag 9 juli 2011 was het weer aanvankelijk de spelbreker bij de start van de 2e editie van de Fryske trekkerdagen in en bij het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. Aanwezig waren een 50-tal trekkers. In de loop van de dag klaarde het weer op en kon de tweede defilé van oude trekkers onder gunstiger weersomstandigheden worden afgenomen.
Op zondag 20 juli is er o.a. een behendigheidswedstrijd met oude trekkers gehouden. Een kort verslag en de uitslagen vindt u onder het nieuwskopje 'Marcel de Vries trekkerkampioen'

Klik hier voor een foto-impressie.
Klik hier voor foto's van de trekkerwedstrijd.

Klik hier voor meer foto's op de Museumsite.
 

Wedstrijd met oude trekkers.

22 juni 2011

Earnewâld/Franeker - Tijdens de Fryske Trekkerdagen in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld wordt op zondag 10 juli 2011 speciale aandacht besteed aan de Trekkerbehendigheidswedstrijden zoals die vanaf 1953 vijftig jaar lang op initiatief van Abe Gerlsma op de Voorstraat te Franeker zijn georganiseerd. Die dag zal er vanaf elf uur de mogelijkheid zijn dat oud-deelnemers, medewerkers, organisatoren en sponsoren elkaar kunnen ontmoeten. De organisatoren ontvangen vooraf graag films, video's, foto's of dia's van de vroegere wedstrijden om daar voor die dag een dooropende presentatie van te kunnen maken. Neemt u ook uw oude trekker, van tenminste 25 jaar oud, mee dan krijgt u vrij intree op het terrein en het museum. Om organisatorische redenen wel graag vooraf opgeven. Het is de bedoeling dat er zowel 's morgens als 's middags een behendigheidswedstrijd, in de stijl van toen, wordt georganiseerd. Deelname hieraan is gratis.
Tot 28 augustus is er ook nog de wisselexpositie 'Abe Gerlsma, útfiner-keunstner' in het museum met een aantal machines die Gerlsma verbeterd of uitgevonden heeft, uniek documentatie materiaal en een groot aantal van zijn etsen en schilderijen.Meer informatie: www.frieslandbouwmuseum.nl en www.afron.nl.Voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal en deelname met uw trekker: info@frieslandbouwmuseum.nl, tel. 0511-539281 of info@afron.nl tel. 0519-561697.Klik hier voor het persbericht over de Fryske trekkerdagen.

 

Alles van 'Slykwurk' te Marrum.

21 juni 2011

In de 'Seedykster Toer' aan de zeedijk onder Marrum is een expositie ingericht over het vroegere 'slykwurk' achter de zeedijk, tussen het Noorderleech en Holwerd. Nauw betrokken bij deze expositie zijn de heren B. Burema uit Hallum en de AFRON-leden H.A. Sterk uit Ferwert en G.Visbeek van de 'Seedykster Toer' te Marrum.
De expositie is vrijdagmorgen 24 juni 2011 officieel geopend in het bijzijn van vroegere slikwerkers.


Klik hier voor een korte foto-impressie.


 

Trend gezet?: Lid van de AFRON.

20 juni 2011

Met genoegen hebben de bestuursleden van de AFRON zaterdag 18 juni 2011 kennis genomen van de folder en het uithangbord van 'Gaasterlands streekmuseum Eppinga Sate' te Sondel waar zeer duidelijk kenbaar gemaakt wordt dan men 'Lid van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON' is.
Is hiermee mogelijk een trend gezet wat betreft de promotie van onze vereniging? Wie volgt?

 

Gaasterlands Streekmuseum open.

18 juni 2011

Op zaterdag 18 juni 2011 is het Gaasterlands streekmuseum Eppinga Sate feestelijk geopend. Meer dan 300 bezoekers hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van AFRO-lid Willem Eppinga te Sondel om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van 'zijn' museum.
Het museum is vanaf vandaag geopend tot begin oktober op dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. Het adres is Jac. Boomsmastraat 52, 8565 GJ Sondel.Klik hier voor een korte fotoreportage.Klik hier onder het kopje 'NIJS: Jongensdroom komt uit, Eppinga oprent streekmuseum' vindt u meer informatie over het museum en de opening.

 

FLM. LTO-Noord kunstcollectie.

15 juni 2011

LTO-Noord kunstcollectie naar Fries Landbouwmuseum.
schilders van de boer naar EarnewâldEARNEWALD – Ids Wiersma, Andries- en Bouke van der Sloot, Sjoerd de Vries, Pyt de Vries en Germ de Jong. Meer dan 50 werken, vooral tekeningen en een aantal schilderijen van de hand van deze kunstenaars zijn in juni 2011 naar het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld gegaan.


De Kunstwerken zijn afkomstig uit het kantoor van LTO-Noord in Drachten. Door een verhuizing van deze organisatie naar een kleiner kantoor elders in Drachten zocht LTO-Noord een nieuwe bestemming voor de kunstwerken, die oorspronkelijk verworven zijn door de Friese Maatschappij van landbouw en de Friese CBTB. De unieke collectie blijft daarmee in Friesland.
Het museum gaat in 2012 een speciale expositie samen te stellen uit deze werken.De kunstenaars hebben alleen gemeen dat ze de boer en de Friese Landbouw en het Friese landschap op hun eigen kenmerkende manier op papier en linnen hebben gezet. De werken van Ids Wiersma dateren uit de periode 1920-1940, die van de Van der Goot(en) zijn naoorlogs en Pyt de Vries maakte de etsen in de jaren 1980.

 

AFRON-fotocollectie uitgebreid.

11 juni 2011

Het kantoor van LTO-Noord te Drachten wordt gereorganiseerd en wordt voortgezet in een ander pand. Zoals bij elke verhuizing het geval is wordt er plaats gezoch voor het materiaal dat niet meer nodig is. Zo heeft het AFRON-dokumintaasje Sintrum in Veenklooster in juni 2011 een schenking gekregen van duizenden landbouwfoto's die in de periode 1985 - 2005 gebruikt zijn voor de landbouwbladen.

 

Maaien met de zeis.

5 juni 2011

Onder ideale omstandigheden is in juni 2011 weer een cursus zeisharen en zeismaaien georganiseerd in Landbouwmuseum De Brink te Veeklooster.Klik hier voor een korte foto presentatie van het haren (voorgaande jaren) en het maaien (van 2011).

 

Systeem Gerlsma, lezing met dias

19 mei 2011
Op woensdagavond 18 mei 2011 is er in het kader van de expositie 'ABE GERLSMA, útfiner/keunstner' een lezing-diapresentatie gehouden in het Frysk Lânboumuseum over de historische ontwikkeling van de machines en werktuigen waarbij de heer Gerlsma als specialist Landbouwwerktuigen van de Rijksvoorlichtingsdienst bij betrokken was in de jaren 1948 tot 1981. Om 20.00 uur kon directeur Henk Dijkstra 65 aanwezigen welkom heten waarna Gerrit Herrema in ruim een uur tijd een presentatie gaf over met name de ontwikkeling van de aardappelpootmachines en de looftrekmachine. Ook kwamen verschillende andere werktuigen aan de orde en de Trekkerbehendigheidswedstrijden van Franeker, waar de heer Gerlsma in 1953 één van de initiatiefnemers was.

Afrondend overhandigde hij het eerste exemplaar van de extra editie van het verenigingsblad IT ARK aan de heer Gerlsma waarin uitgebreidere informatie beschreven is over de boven genoemde onderwerpen. De extra editie (50 bladzijden A4 en deels in kleurendruk uitgevoerd) is voor € 7,50 te verkrijgen in de winkel van het Frysk Lânboumuseum en bij de redactie van IT ARK.
Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een aantal foto's.
 

Expositie'Útfiningen'Abe Gerlsma

18 mei 2011

Woensdag 13 april 2011 hebben meer dan 90 aanwezigen de opening bijgewoond van de expositie van de 'útfiningen' van de heer Abe Gerlsma, indertijd specialst landbouwwerktuigen bij de Rijkslandbouwwvoorlichtingsdienst te Leeuwarden. een eerste impressie vindt u in onze fotogalerie en op de website van het Frysk Lânboumuseum. De expositie is tot 28 augustus 2011 te bezichtigen.Klik hier voor een eerste foto-impressie.Klik hier voor meer foto's.

 

FLM-AFRON expositie Abe Gerlsma.

17 mei 2011
Vanaf 13 april 2011 is er een bijzondere expositie over de 'uitvindingen' van de heer Abe Gerlsma uit Franeker in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.

Centraal staan de machines waar de heer Gerlsma sinds de oorlog mee bezig geweest is om te ontwikkelen. Dat zijn onder andere geweest een looftrekmachine, verbeteringen aan een bestaande automatische pootmachine, verbeteringen aan hooibouwmachines en het bedenken en ontwikkelen van de zg. snarenbedpootmachine. Ook was hij de initiator van de trekkerbehendigheidswedstrijden om het kampioenschap van Friesland te Franeker.

Naast de bovengenoemde technische zaken is de heer Gerlsma bekend om zijn vele etsen en schilderijen waarvan er in een andere ruimte van het museum een groot aantal getoond worden.

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor meer informatie over de expositie.
 

Museum Oold Ark Makkinga geopend

14 mei 2011

Onder grote publieke belangstelling is op 13 mei 2011 het gezamenlijke project 'Samen door één deur' van het Museum van handgereedschappen 'OOLD ARK' en de Korenmolen 'DE WEYERT' te Makkinga afgerond door de heropening van het museum en de molen door Harry Oosterman, burgemeester van Ooststellingwerf. In het openingswoord door museum-voorzitter Jan Veenstra werd dank gebracht aan de vele vrijwilligers die (totaal ca. 2500 uur) meegeholpen hebben met de verbouwwerkzaamheden, de financiers (gemeente, Plattelânsprojekten Fryslân, verschillende fondsen, giften van particulieren en opbrengsten van acties in het dorp) en de aannemer met zijn medewerkers.
Er is nu een gezamenlijk ingang, een ruimte voor tijdelijke exposities en een gezamenlijke publieksruimte.


Klik hier voor een kleine foto-impressie.

 

Oude Miedema wagen in museum

5 mei 2011

Eén van de eerste Miedema (Winsum) luchtbandenwagens is in mei 2011 verhuisd naar het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. Het betreft een wagen met een cardan-achteras van een personenauto en is gebouwd omstreeks 1948.Klik hier voor meer informatie.

 

Verhildersum. Ploegen expo.

3 mei 2011

DOOR DE KLEI GETROKKEN; Ploegen op het HogelandKlik hier voor een fotoresportage van de opening van de expositie op vrijdag 29 april 2011.Van simpel eergetouw tot de automatische GPS 6-scharenploeg; “Door de klei getrokken' toont het allemaal. De import van de Amerikaanse Arendploeg door C. Borgman in 1850; de ontwikkeling van meerscharen- en wentel ploegen; de mechanisatie van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog mede dankzij de Marshall hulp. De tentoonstelling gedurende de zomer van 2011 vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de ploeg, een van de onmisbare werktuigen van de landbouwer door de eeuwen heen.De vruchtbare kleigronden van Groningen brachten in de negentiende eeuw een rijke en op innovatie gerichte boerenelite voort. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de toename van de landbouwproductie in de provincie met 54% tussen 1850 en 1880, ten opzichte van 28% in de rest van Nederland. Het Hoogeland profiteerde hiervan en de lokaal gebruikte en vaak ook vervaardigde ploegen laten deze ontwikkelingen duidelijk zien. Naast praktische kennis als de werking van de ploeg en het effect van de grondsoort, zullen er diverse ploegsoorten worden getoond. Maar ook de betekenis van de innovatie voor het dagelijks leven speelt een belangrijke rol in deze tentoonstelling.Voor deze tentoonstelling is dankbaar gebruik gemaakt van de collectie van dhr. A. Van Dis.30 april t/m 30 oktober 2011, di t/m zo van 13.00u tot 17.00u
Museumboerderij Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
0595-571430
info@verhildersum.nl
www.verhildersum.nl

 

Windmotoren in Friesland

2 mei 2011

In het voorjaar van 2011 is er een themanummer van Molinologie uitgekomen met als titel: Windmotoren in Friesland.Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuwe bestuurssamenstelling.

19 april 2011

In de bestuursvergadering van maandag 18 april 2011 heeft het bestuur van de AFRON de functies binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Voorzitter: de heer G.G. Lettinga, Harlingen
Secretaris: mevrouw G. Fokkema-de Beer, Britsum
Penningmeester en ledenadministratie: de heer W. Vries, Engwierum
Vice-voorzitter en algemeen adjunct: O.Hoekstra, Tergracht
Eindredactie IT ARK en AFRON-website: G. Herrema, Holwerd.
Tevens is afscheid genomen van aftredend voorzitter H.A. Sterk uit Ferwerd.

 

Willem Kloppenburg overleden.

14 april 2011
Vandaag ontvingen we het bericht dat op 12 april 2011 één van onze trouwe leden en bezoeker van onze activiteiten, Willem Kloppenburg uit Munnekezijl op 74 jarige leeftijd is overleden. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 16 april a.s. te Munnekezijl.
Het bestuur van de AFRON wenst mevrouw Kloppenburg en familie veel sterkte toe bij dit verlies.
 

Geslaagde AFRON-jaarvergadering

19 maart 2011
Op vrijdag 18 maart 2011 is de jaarlijkse ledenvergadering van de AFRON gehouden bij Duhoux te Wirdum (Fr.). Om acht uur kon de voorzitter ca. 40 leden en gasten welkom heten. Het huishoudelijk gedeelte werd vlot afgewerkt. Het jaarverslag over 2010 van de secretaris en het financieel verslag over 2010 werden goedgekeurd. Aftredend waren de bestuursleden H. A. Sterk en G. G. Lettinga. In de plaats van de heer Sterk is mevrouw G. Fokkema- de Beer uit Britsum gekozen als bestuurslid. De heer G. G. Lettinga is herkozen voor een volgende bestuursperiode van 3 jaar.

Na de puze heeft de heer Fokke Meirink uit Wijnaldum een boeiende lezing met powerpointpresentatie gehouden over 'BUORKJEN EN LIBJEN YN RUSLÂN'. Hij is sinds 1992 werkzaam geweest als teeltbegeleider van een handelsfirma in zaaizaden en heeft in Rusland bedrijven begleid in de teelt van akkerbouw- en grove groentegewassen. Hij schetste onder andere de 'gezagsverhoudingen' op de vroegere grote Russische bedrijven en de ontwikkeling daarvan tot vandaag de dag. Rusland is noch steeds een voedselimporterend land ondanks de grote potentiele mogelijkheden om binnen de eigen grenze voldoende voedsel te verbouwen voor de eigen bevolking.
Om ruim kwart over elf bedankt vice-voorzitter Lettinga de heer Sterk voor zijn werk als voorzitter van de AFRON. Naast de symbolische gouden handdruk werd hem een boek en een envelop met inhoud aangeboden. voor mevrouw Sterk was er een bos bloemen.

Gebruikelijk op de AFRON-vergaderingen is dat één of enkele leden 'onbekende voorwerpen' tonen. Deze keer was het waarschijnlijk een 'protterferjager' (Oostenbrug) en een tweetal eigenhandig gemaakte miniatuur melkmachine-motortjes (Lister en Wolseley) en een vrachtwagen (Feenstra Workum). Ook waren er een aantal 'tuollen' met spreuken van Bakker(Huitema Workum).

Klik hier voor een korte fotopresentatie van onze vaste fotograaf O. H. te T.
 

De Brink - bruinebonensoep eten

18 maart 2011
Op zaterdag 2 april 2011 is het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster open. In het kader van het Museumweekend wordt er deze dag als extra een (gratis) kop bruinebonensoep geserveerd.

De zomerexpositie staat in het teken van het leven en het werk van de boer rondom 'Zaaien en oogsten'.
Ieder voorjaar begint het weer opnieuw: het wonder van zaaien, ontkiemen, groeien en vrucht dragen van de gewassen. Uit een soms miniscuul zaadje groeit een kiem die zich door de aarde omhoog werkt naar het licht, terwijl de worteltjes zich een weg naar beneden banen zodat het plantje stevig staat. Zo vormen zich gewassen in allerlei vormen en maten en een rijke en prachtige bloei gaat vooraf aan het vrucht dragen. De boer probeert met zijn werkzaamheden de plant de beste zorg te geven, zodat ze optimaal kunnen groeien en opbrengst geven. In de (na)zomer en de herfst volgt dan de tijd om te oogsten en te genieten van de vruchten die de aarde ons biedt.

Voor meer informatie:
http://www.landbouwmuseum.nl/Activiteiten.htm  
 

Albert Mulder overleden.

15 maart 2011
Onderstaand bericht ontving de redactie via de Nieuwsbrief 2011 van het Museum OOLD ARK te Makkinga. De heer Mulder is in de begin jaren van de AFRON lange tijd lid geweest van de vereniging en heeft indertijd ook vaak de ledenvergaderingen van de AFRON bezocht.

In Memoriam

Albert Kornelis Mulder

Op 18 januari 2011 kregen we het bericht dat Albert Mulder op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oosterwolde was overleden.

De aanleiding voor het oprichten van museum “Oold Ark” was de collectie handgereedschappen die de heer Mulder in een lange reeks van jaren had verzameld. Mulder was met het verzamelen begonnen kort na de Tweede Wereldoorlog, omdat hij voelde dat de jaren vijftig grote veranderingen met zich mee zouden gaan brengen door de versnelde opmars van mechanisatie en industrialisatie, ondersteund door ruilverkaveling en verstedelijking. In de hang naar vernieuwing in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn veel handgereedschappen als vuilnis afgedaan, temeer nog daar zij herinnerden aan overmatig zware arbeid met als anticlimax een wereldoorlog die de vooruitgang der dingen met tientallen jaren terug had geworpen.
Dat gereedschap is mede dankzij Albert Mulder terug te vinden in museum “Oold Ark”.
Zonder de verzameldrift van Mulder was er geen museum in Makkinga tot stand gekomen en we zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en zullen zijn naam op gepaste wijze in ere houden.
Als prettig hebben we het ervaren dat Mulder november jl., samen met zijn oudste zoon, nog een bezoek heeft gebracht aan “Oold Ark”. Hij heeft toen kunnen zien hoe de interne verbouwing en de herindeling van de exposities er gaat uitzien. Het deed ons goed dat hij zich vol trots uitliet over de vernieuwingen in “zijn” museum.
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

w.g. Het bestuur van Museum Oold ARK, Makkinga.
 

IT ARK nr. 55 is uit.

5 maart 2011

De jongste editie van IT ARK is in week 9 naar de leden verzonden, tegelijk met de uitnodiging voor de ledenvergadering op vrijdag 18 maart a.s. om kwart voor acht bij Duhoux te Wirdum.

 

Vorderingen Gaasterlansk museum

4 maart 2011

De inrichting van het Gaasterlansk Lânboumuseum van de heer W. Eppinga te Sondel vordert gestaag. De laatste informatie is dat de opening waarschijnlijk plaats vindt in juni 2011.Door hier te klikken kunt u de vorderingen volgen of even meedoen aan de prijsvraag zonder prijs..

 

* Jubileumboek.

3 maart 2011

AFRON-jubileumboek.


Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw in 2009 heeft de vereniging een jubileumeditie uitgegeven van haar verenigingsblad IT ARK met als titel: “AGRARISCH ERFGOED' een serie artikelen in het kader van het 25 jarig jubileum van de AFRON. Het is een boekwerk geworden waar 21 schrijvers aan hebben meegewerkt, goed voor 33 artikelen, verhalen of gedichten en meer dan 140 zwart-wit foto's en afbeeldingen.
In een scala aan onderwerpen is een kostelijk stuk 'Agrarische Erfgoed' op papier gezet door AFRON-leden en gastschrijvers, elk met hun eigen stijl en capaciteit van schrijven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de belevenissen van verzamelaar van 'ald ark', weerprofeten in vroeger dagen, boer Jan Anema van Kimswerd, de opkomst van een landbouwwerktuigencoöperatie te Tzummarum, Prins landbouwwagens uit Dokkum, 50 jaar trekkerbehendigheidswedstrijden te Franeker en de bloembollenteelt in Friesland. Een groot artikel is gewijd aan de agrarische ontwikkeling van het dorp Buren op Ameland. Uiteraard wordt in een aantal artikelen aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de AFRON. Ook zijn er een aantal zeer lezenswaardige gedichten opgenomen
Het boek heeft een gekleurd omslag en het formaat van een A4. De leden van de vereniging krijgen het boek als cadeau aangeboden.


Het boek is ook te koop bij de AFRON. U kunt het boek bestellen via info@afron.nl.

 

* 'Mei hân en siel' -- AFRON-dvd

3 maart 2011

MEI HÂN EN SIEL.– “met hand en ziel' – een compilatie van oude films over leven en werken op het Friese platteland. In 2009 samengesteld door en uit het Fries Film Archief in opdracht van de AFRON.De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON viert in 2009 haar jubileum. Al 25 jaar werkt de vereniging aan het levend houden van het agrarisch erfgoed in Friesland en de belangstelling daarvoor, want: “Sûnder skiednis gjin takomst'.Om dit jubileum te vieren stelde de vereniging samen met het Fries Film Archief een dvd samen, met daarop prachtige opnamen uit de tijd van handwerk en paardenkracht tot en met de opkomst van de eerste machines. Hardwerkende boeren en boerinnen, hooien, melken, zaaien en oogsten, het vroegere Friese land in al zijn schoonheid en het oude boerenerf trekken aan uw oog voorbij.De beelden stammen uit het midden van de vorige eeuw en soms wat vroeger, zijn in zwart-wit en kleur en veelal zonder origineel geluid. Afron-lid Reinder Politiek uit Kimswerd voorzag de oude filmbeelden van commentaar en herinneringen.De 'trailer' een verkorte versie met enkele beelden van de dvd is te bekijken op You Tube te bekijken. Klik hier om het filmpje te bekijken. De dvd heeft een speelduur van ca. 50 minuten.Het eerste exemplaar van deze DVD is zaterdag 10 oktober op de 'Dag van de Friese landbouwgeschiedenis' aangeboden aan Wiebe Sjoerd Bakker uit Workum, het oudste lid van de jubileumcommissie. Door deze dvd aan een lid van de jubileumcommissie aan te bieden wilde het bestuur de jubileumcommissieleden en de leden van de 'Werkgroep themadag' bedanken voor hun inzet.De dvd is vanaf zaterdagmiddag 10 oktober te koop op de AFRON-informatiemarkt in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
Daarna verkrijgbaar bij de bestuursleden van de AFRON, het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld of te bestellen via (De prijs is € 18,-- excl. € 1,75 verzendkosten)Een verzoek via Window live mail, om een DVD toe te sturen is verloren gegaan. Graag opnieuw aanvragen via

 

Schilderijen Egnatius Ydema

2 maart 2011

Fries Landbouwmuseum verwerft 2 schilderijen

Het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld heeft in 2011 twee schilderijen verworven van schilder Egnatius Ydema. Het zijn ''de melkrijder'' en ''kalfje in stal''. Het eerste werk toont een melkrijder op weg naar de fabriek. Dit is een werk uit de jaren 1920 / 30. Op de wagen staan melkbussen met op de achtergrond een fabriek met rokende schoorsteen in een idyllisch landschap met watermolen en vee. Het andere werk toont een kalfje in een armoedige stal. De schilderijen zijn in langdurige bruikleen gekregen uit het Fries Museum en Museum Smallingerland.
Egnatius Ydema (1876 -1937) komt oorspronkelijk uit (Oudega (W.). Hij was aanvankelijk huisschilder en slaagde erin om later als kunstschilder aan de kost te komen. Op z'n negentiende verhuisde hij naar Den Haag omdat z'n ouders daar een nieuw bestaan op wilden bouwen. Geld voor een dagopleiding was er niet maar hij volgde wel tekenlessen in de avonduren. Hij woonde tot 1925 in Den Haag en daarna voornamelijk in Stompwijk. Ydema schilderde en aquarelleerde voornamelijk waterlandschappen. Hij heeft een groot oeuvre achtergelaten van in het bijzonder de Friese meren, watervlakten, brede vaarten met zeilende boten en boerderijen. Ydema schilderde in de stijl van de Haagse School, een kunststroming die toen overigens al op z'n einde liep, maar gaf daar wel een eigen gezicht aan. Hij raakte bevriende met schilders als Ids Wiersma, Ype Wenning en Johan Elsinga.
De schilders van de Haagse School waren tussen ongeveer 1860 en 1890 actief. Ze specialiseerden zich in landschappen, waarbij de weergave van de sfeer en het licht een grote rol speelde. In Holland waren schilders als Willem Maris (1844-1910), Anton Mauve (1838-1888) en H.J. Weissenbruch (1824-1903) bekende namen uit die school.
De nieuwe aanwinsten zijn tijdens het museumweekeinde op 2 en 3 april 2011 te bezichtigen. Het museum is vanaf 1 april a.s. weer geopend.

 

10-jarig jubileum 'Help pake en

22 februari 2011
Maandag 21 februari 2011 werd in Het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld op feestelijke wijze het 10-jarig museum gevierd van "HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE DOOR".

Klik hier voor meer informatie.
 

Oproep in Franeker Courant

17 februari 2011

In de Franeker Courant van woensdag 16 februari 2011 wordt een oproep gedaan om foto's en filmmateriaal op te sturen met betrekking tot de trekkerbehendigheidswedstrijden in de stad in de periode 1953 t.m. 2002.Klik hier om het gehele artikel in te zienl.

 

2011 ............Nieuwjaarswens.

1 januari 2011

Langs deze weg wenst het bestuur van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON al haar leden een voorspoedig 2011 toe met veel en gevarieerde activiteiten op het gebied van historische landbouw. Deze wens geldt natuurlijk ook voor aspirant-AFRON-leden en bezoekers van de website.
2010 was voor de AFRON het jaar na haar jubileum met toch nog een behoorlijk aantal activiteiten in samenwerking met haar leden. We hopen deze lijn door te zetten in het pas begonnen jaar.
Ook de website is niet meer weg te denken uit de verenigingsactiviteiten. Leden kunnen al hun activiteiten, agendapunten en verhalen geheel gratis laten plaatsen op de AFRON-site die in december bijna 4000 maal is bekeken door bezoekers.

 

AFRON-thema-avond geslaagd.

19 december 2010
op vrijdag 17 december 2010 heeft de heer Ing. S. Folkerts een interesante lezing gehouden ondersteund met diabeelden. In een aantal stappen schetste hij de ontwikkeling van boter- en kaasmaken op de boerderij tot en met de 19e eeuw en daarna het ontstaan van de eerste particuliere en coöperatieve zuivelfabrieken in Friesland.
In de loop van de vorige eeuw vondt de omwenteling plaats van het 'vakmatig' boter- en kaasmaken op de fabriek naar een geheel automatische proces van boter- en kaas maken waarbij de 'vakman c.q. boter- en kaasmaker' procesbewaker werd.
Na een korte pauze heeft de heer H. van Putten iets verteld over de doelstellingen van het Kunst- en zuivelmuseum 'It Tsiispakhús' te Wommels, waarna de zuivelexpositie op de bovenverdieping bezichtigd kon worden.
Afsluitend werd er onder het genot van een gehaktbal en een (fris-)drankje nog even gezellig nagepraat en 'genetwerkt'. Het aantal bezoekers was wat lager dan dat we gewend waren op thema-avonden, mede veroorzaakt door de alarmerende (en weer niet uitgekomen) berichten van onze weerprofeten en paniek berichten van de radio- en tv-zenders.

Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

Frysk Lânboumus. Verbouw klaar.

19 december 2010

Op zondag 19 december 2010 is met de 3e Friese Miniaturenbeurs de interne verbouwing van het Frysk Lânboumuseum (en het bezoekerscentrum) te Earnewâld afgerond. Het museum heeft nu een eigen geheel vernieuwde ingangspartij gekregen. Ook de bewegwijzering op het eigen terrein is verbeterd.
Evenals andere evenementen heeft de miniaturen beurs deze zondag minder bezoekers getrokken dan in voorgaande jaren. Mogelijk dat het slechte weer buiten de provincie en het redelijk schaatsweer in Friesland een rol gespeeld hebben.Klik hier voor enkele foto's.

 

Nieuwe editie van IT ARK is uit.

17 december 2010

Begin december 2010 is weer een nieuwe editie van het verenigingsblad IT ARK verschenen met een keur van artikelen, gedichten en nieuwsberichten van de vereniging. Ook u kunt de komende winter de mogelijkheid benutten om een kort of langer artikel te schrijven over een onderwerp binnen de historische landbouw.

 

Boerderijenboek Ameland is uit.

15 december 2010

Het AFRON-lid Oense Straatsma is al jaren bezig met een historisch onderzoek naar de vele boerderijen, van vroeger en nu, op Ameland. Een vrijwel compleet overzicht van de boerderijen van Ballum en Hollum en een aantal boerderijen van Nes en Buren zijn beschreven in het rijk geillustreerde boek 'Eén en al boerderij op Ameland' (december 2010).

Klik hier voor een kort verslag van de uitreiking van het eerste exemplaar.

 

AFRON-lid in 'Man bijt hond'

29 november 2010
Op woensdag 1 december 2010 besteedt het tv-programma 'Man bijt hond' aandacht aan de verzameling van één van de AFRON-leden. Het is maar dat u het weet.
 

Zuivelmuseum: Geregistreerd mus.

27 oktober 2010

Het vernieuwde Kunst- en Zuivelmuseum it Tsiispakhús in Wommels heeft op 18 oktober 2010 het keurmerk 'Geregistreerd Museum ' van de Stichting Het Nederlands Museumregister opnieuw verkregen.
Ondanks de verbouwing en de snelle herinrichting hebben de museummedewerkers en het museumbestuur het werk op dit niveau weten te handhaven. De inzet van het team van het museum, geadviseerd door de Museumfederatie Fryslân, heeft tot dit resultaat geleid en het museum is hiermee opgenomen in het Nederlands Museumregister.
Op dit moment zijn 38 Friese musea hierin opgenomen en dit aantal is relatief zeer hoog. De geregistreerde musea zijn te herkennen aan het schildje van het keurmerk, dat naast de ingang van het museum duidelijk zichtbaar is.
Na een periode van 5 jaar moet elk erkend museum in Nederland aantonen nog steeds aan alle eisen te voldoen; 2 musea in Fryslân zijn afgelopen jaar het keurmerk kwijtgeraakt.
Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moet het museum voldoen aan eisen op het gebied van: beleid; financieel beheer; collectievorming; collectiebeheer; publieksbegeleiding en deskundigheid van de (vrijwillige) medewerkers.Ter afsluiting van zijn zomerexpositie zal de kunstschilder Martin Sijbesma uit Kûbaard op dinsdag 2 november a.s. om 20.15 uur in het museum een lezing houden over: 'De Ontwikkeling van de schilderkunst door de eeuwen heen' en aan het einde van zijn presentatie iets vertellen over zijn schilderstechniek en zijn werkwijze.De lezing is voor iedereen toegankelijk en de entree incl. consumptie bedraagt € 3,-.

 

AFRON-excursie goed bezocht.

9 oktober 2010
Op zaterdag 9 oktober 2010 is de jaarlijkse AFRON-excursie gehouden. Om ongeveer half twee hadden zich een kleine 40 leden, nieuwe leden en gasten zich verzameld in de ontvangstruimte van De Sûkerei te Damwoude. Na een bakje sûkerei-kofje en een sûkerei-koek heeft de heer van de Zwaag (van Damwoude) de aanwezigen iets verteld over de teelt en verwerking van de cichorei. Daarna volgde een rondleding in de Sûkerei-drogerij en de 3 wâldhúskes.
Om ongeveer kwart voor vier was de groep gearriveeerd in het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster. Na een lekker bakje koffie heeft de heer van der Zwaag (van Veenklooster) iets verteld over de expositie 'Brood op de plank' waarna een bezoek aan het museum volgde. Ook kon men een kijkje nemen in het AFRON-dokumintaasje-Sintrum.
Na afloop hebben veel van de excursiegangers nog even 'genetwerkt' onder het genot van een borrel, een glaasje fris met een saucijze broodje of warme worst.
We kunnen als bestuur terug zien op een zeer geslaagde middag waarbij het onderlinge contact tussen de leden van groot belang is.

Klik hier voor een foto-impressie.
 

Foto's bollenteelt Witmarsum.

27 september 2010
De AFRON was op zaterdag 25 september 2010 standhouder op het Histoarysk Festival Súdwest Fryslân te Woudsend. Onder ideale weersomstandigheden hebben meer dan 700 personen het festival bezocht. Er zijn weer nuttige contacten gelegd met geintereseerden in de historische landbouw.
Eén van de bezoekers, de heer Tjerk Algera uit Witmarsum, heeft een aantal mooie foto's over de vroegere (periode 1935-1950) bollenteelt en akkerbouwwerkzaamheden, beschikbaar gesteld aan de AFRON.
Goed voorbeeld doet volgen. Alle mogelijke landbouwfoto's zijn van harte welkom.

Klik hier om de foto's te bekijken.
 
 

Activiteiten van AFRON leden.

22 september 2010
Op zaterdag 18 september 2010 waren er verscheidene activiteiten in de provincie op het gebied van de historische landbouw.
Eén van die activiteiten was de 'Âldeleiedei' te Oude Leije waar o.a. een aantal leden van de AFRON actief waren.
Klik hier voor een korte foto-impressie.
 

OTMV-ploegwedstrijd 2010.

11 september 2010

De jaarlijkse OTMV ploegwedstrijd van de afd. Friesland is dit jaar onder goede weersomstandigheden weer gehouden op het bedrijf van familie Wilman te Engwierum. 16 deelnemers 2010 streden dit jaar weer om één van de schitterende wisseltrofee's of een prachtige beker. De graanstoppel met wat stroresten op de noordfriese kleigrond zorgde er voor dat niet iedere deelnemer tevreden was over zijn ploegwerk. Ook de meer geoefende 'ouwe rotten' keken soms minder vrolijk. In een aantal gevallen had een beetje meer vooraf oefenen, met name in het afstellen van de ploeg, een beter resultaat opgeleverd. Misschien is een variatie op het gezegde 'Als een boer niet kan zwemmen ligt dat aan het water' hier van toepassing 'Als de ploeg niet goed wil lopen dan ligt dat aan de sporen van de maaidorser'.
Jammer genoeg was er geen enkle publieke belangstelling, afgezien van een enkel familielid of helper van een aantal deelnemers.Klik hier voor de uitslagen. Bij het overzicht van elk van de juryleden moet u even puzzelen over de waardering van elk van de 10 onderdelen waarop beoordeeld is. Voor de eindscore worden de punten van beide juryleden bijelkaar opgeteld.Klik hier voor een foto-impressie.

 

IT BRAAKHOK en AFRON -> VLAS

7 augustus 2010
Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus 2010 werkten de vrijwilligers van het Vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te EE en een aantal leden van de AFRON samen op de Historische dagen bij Verhildersum te Leens bij het demonstreren van de vroegere vlasbewerking. Hierbij werden gereedschappen en werktuigen gedemonstreerd van het vlastrekken, repelen, braken en zwingelen. Ook waren er verschillende modernere machines aanwezig zoals een vlasplukmachine van de heer W. Kloppenburg uit Munnikezijl en een repelmachine.
Om een en ander zo goed mogelijk tot zijn recht te doen komen is er ca. 5 are vlas van 'Op d'n Akker. Poldernostalgie' uit Nagele (NOP) gehaald en kon er zaterdag volop gerepeld worden door de heer M. Grashuis uit Zeerijp met zijn repelmachine en op zondag hebben velen, vooral kinderen' zich uit kunnen leven op de drie aanwezige repelbanken.
In de schuur van de boerderij was een kleine expositie ingericht met verschillende 'vlasproducten' en er is een doorlopende diapresentatie over de vroegere vlasteelt vertoond.
Met op zaterdag een warme en op zondag een winderige dag kunnen we terug zien op een zeer geslaagde samenwerking tussen de verschillende organisaties. In totaal hebben meer dan 5.000 bezoekers de historische dagen bezocht en daarmee is het aantal bezoekers van de voorgaande jaren ruimschoots overschreden.

Klik hier voor het persbericht dat naar de verschillend media verzonden is.

Klik hier voor enkele foto's.
 

Vlas en Vlasbewerken te Leens.

27 juli 2010
Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus 2010 wordt op de historische dagen van Borg Verhildersum te Leens (Gr.) extra aandacht aan de vroegere vlasteelt en vlasbewerking gegeven. In samenwerking met het Vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te EE, Vlaskenner- en verzamelaar STERK uit Ferwert en AFRON leden zullen verschillende werktuigen en gereedschap worden gedemonstreerd.

Klik hier voor meer informatie over de historische dagen.

Klik hier voor informatie over de vroegere vlasteelt en vlasbewerking in Friesland.

In de provincie Groningen waren indertijd twee fabrieken die grote vlas-knopbrekers maakten namelijk Kuiper te Bedum en Borga te Appingedam. Er is zeer weinig informatiemateriaal voorhanden van deze merken knopbrekers en daarom doen we hierbij een oproep aan u om ons eventeel informatiemateriaal (foto's, folders, advertenties, verhalen, krantenknipsels, enz. ) beschikbaar te stellen.

Klik hier voor meer informatie over de betreffende machines.
 

Opening boerderij Roorda State.

21 juli 2010
Op 17 juni 2010 is de geheel opgeknapte en in oude staat herstelde boerderij Roorda State te Hitzum officieel geopend.

Klik hier voor een historisch overzicht en een aantal foto's van de opening van Roorda state

Bekijk hier de film die gemaakt is voor de opening van boerderij Roorda State in Hitzum op 17 juni 2010.

Boerderij en Landschap richt zich op het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed in Nederland. Boerderij en Landschap verwerft, restaureert, ontwikkelt en exploiteert historische boerderijen en omringend erf en landschap die cultuurhistorisch en/of ecologisch gezien het behouden waard zijn.
Boerderij en Landschap doet dit in het belang van de kwaliteit van het landschap en het landelijk gebied. Boerderij en Landschap heeft een ideële doelstelling, maar met een zakelijke kijk op behoud en ontwikkeling.
 

Fryske trekkerdagen geslaagd

12 juli 2010
De Eerste Fryske Trekkerdagen op 10 en 11 julie 2010 te Earnewâld geslaagd. Ondanks de warmte heben meer dan vierhonderd bezoekers de oude en nieuwe trekkers bekeken, genoten van de miniaturen en de trekkerfolders, maar ook deelgenomen aan de sterke verhalen over deze oude trekkers en werktuigen.
Deze eerste opzet is georganiseerd door het het Frysk Lânboumuseum, de OTMV afd. Friesland en de AFRON en is voor herhaling vatbaar. Hebt u iedeën voor een volgende ronde, laat het ons weten.
klik hier voor een foto-impressie of hier voor nog meer foto's.
 

De AFRON als standhouder.

22 mei 2010
De AFRON was zaterdag 22 mei 2010 aanwezig bij het 25-jarig jubileum van de kaasboerderij van familie van Eijden te Ryptsjerk.

Klik hier voor een fotoimpressie.
 

ZuivelmuseumTsiispakhús heropend

8 mei 2010

Op zaterdag 8 mei 2010 is het Zuivelmuseum 'It Tsiispakhús' te Wommels heropend. Om even over elf uur arriveerde wethouder Froukje Hernamdt per melkboot bij de kade van het zuivelmuseum. Na welkom geheten te zijn door vice-voorzitter Harry van Putten sprak ze de ca. 130 aanwezigen toe en memoreerde dat de gemeente Littenseradeel trots kan zijn op zo'n mooi museum met een actief bestuur en een enthousiaste groep vsan vrijwilligers. Daarna werd het gezelschap uitgenodigd om getuige te zijn van de melk-kunst van de wethouder. Nadat deze activiteit met gunstig resultaat afgesloten werd, werd een toast (melk, Rivella of iets anders) uitgebracht op de opening van het hernieuwde museum. Daarna refereerde de heer van Putten kort aan de historie van het museum, de activiteiten die de laatste maanden ontwikkeld zijn om het museum in te richten. Ook bedankte hij de sponsoren voor hun financiële bijdragen.
Deze zomer exposeert schilder Martin Sijbesma uit Kûbaard met zijn schilderijen in het museum en op de eerste verdieping van het museum wordt verder gewerkt aan de vervolmaking van de permanente zuivelexpositie.Klik hier voor een korte foto-impressie.Klik hier voor het persbericht over de nieuwe exposities.

 

Oldtimer show te Minnertsga.

30 april 2010
Onder gunstige weersomstandigheden is op Koninginnedag 2010 weer de traditionele Oldtimershow gehouden bij de heer Jilles Groeneveld te Minnertsga. Dit jaar hebben weer meer exposanten hun trekkers, werktuigen en materiaal tentoongesteld.
Ook het gereedschapmuseum 'Ald en Sa' was te bezichtigen. Omdat het museun normaal alleen na telefonishe afspraak te bezichtigen is, hebben vandaag vele bezoekers kunnen genieten van de duizende voorwerpen die de heer Groeneveld verzameld heeft.

Klik hier voor een foto-impressie.
 

Bezoek aan 'De Grúsert' Berlikum

29 april 2010

Op donderdag 22 april 2010 heeft een delegatie van het AFRON-bestuur een bezoek gebracht aan het documentatie-centrum en 'gerniersmuseum' 'De Grúsert te Berlikum.
Na een rondleiding door het informatiecentrum en het museum, dat momenteel niet toegankelijk is voor het publiek, is er uitvoerig overleg geweest op welke wijze de leden van AFRON elkaar van dienst kunnen zijn. Ongetwijfeld zal er een vervolg komen op dit overleg.

 

Grote belangstelling melkrobot.

22 april 2010

Woensdagavond 21 april 2010 kon directeur Dijkstra van het Frysk Lânboumuseum een groot aantal belangstellenden in het theater van het museum welkom heten bij de overdracht van de eerste automatischwerkende melkmachine die in Friesland ontwikkeld is. De trotse ontwerpers van de machine, de heren Roel Middel en Rinke Oenema waren aanwezig om het publiek te informeren over hun belevenissen bij het ontwikkelen van de machine in de tachtigerjaren van de vorige eeuw.
De heer Middel hield een lezing over het ontstaan van hun idee, de vele metingen aan de koeien en de aanvraag van de octrooirechten. Aan de hand van een aantal filmpjes werden de verschillende stadia van ontwikkeling toegelicht. Hun idee is in een later stadium overgedragen aan Gascoigne-Melotte. Jammer genoeg is de door GM verder ontwikkelde machine nooit in productie gekomen.Klik hier voor een fotoimpressie.

 

FLM: Onbekende voorwerpen.

11 april 2010

Medewerkers van het Frysk Lânboumuseum hebben een groot aantal reacties gehad op hun vraag welke naam en welk gebruiksdoel een aantal (voor hun) onbekende museumstukken hadden (april 2010). Er blijven echter nog een aantal vragen over. Kunt u hen helpen? dan graag even een e-mailtje naarKlik hier voor een foto-impressie.

 

Omrop Fryslân, info gevraagd.

9 april 2010

In het radio programma Omnium van Omrop Frysl@an wordt deze week (april 2010) aandacht besteed aan een viertal onbekende voorwerpen in het Frysk Lânboumuseum. De uitzending is elke dag (dinsdag t.m. vrijdag) om ongeveer half twaalf.

 

Omrop Fryslân, info gevraagd.

8 april 2010

In het radio programma Omnium van Omrop Frysl@an wordt deze week (april 2010) aandacht besteed aan een viertal onbekende voorwerpen in het Frysk Lânboumuseum. De uitzending is elke dag (dinsdag t.m. vrijdag) om ongeveer half twaalf.

 

Omrop Fryslân, info gevraagd.

7 april 2010

In het radio programma Omnium van Omrop Frysl@an wordt deze week (april 2010) aandacht besteed aan een viertal onbekende voorwerpen in het Frysk Lânboumuseum. De uitzending is elke dag (dinsdag t.m. vrijdag) om ongeveer half tw

 

Omrop Fryslân, info gevraagd.

6 april 2010

In het radio programma Omnium van Omrop wordt deze week (april 2010) aandacht besteed aan een viertal onbekende voorwerpen in het Frysk Lânboumuseum. De uitzending is elke dag (dinsdag t.m. vrijdag) om ongeveer half twaalf.

 

De Pulsator in Oentsjerk.

30 maart 2010
Op de opendagen van trainingcentrum PTCplus te Oentsjerk waren de heren Bulhuis en Veenstra aanwezig met een mooie collectie materiaal van melkmachineverzameling De Pulsator.

Klik hier voor een fotoreportage. .
 

Ledenvergadering goed bezocht.

27 maart 2010
De jaarlijkse ledenvergadering van de AFRON is gehouden op vrijdag 26 maart 2010 te Wirdum. In een vlot tempo werd het huishoudelijk gedeelte afgewerkt. Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag zijn zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. Het financieel verslag werd door de penningmeester toegelicht. De kascontrolecommissie heeft de bescheiden in goede orde bevonden en stelde voor de penningmeester decharge te verlenen. Als bestuurslid werd herkozen de heer G.Herrema.
Na een korte pauze kregen de heren Wiebe Hoekstra en Hans de Haan, auteurs van het boek De Friese boerderij, het woord over boerderijen in Friesland. Aan de hand van een powerpointpresentatie heeft de heer Hoekstra een historisch overzicht gegeven over het ontstaan van de eerste boerderijen in Friesland en de ontwikkeling er van door de eeuwen heen.
Daarna kreeg de heer de Haan het woord die ook aan de hand van dia's iets vertelde over het huidige gebruik van de boerderijen, de restauraties er van en hoe het soms helemaal mis gaat met het opknappen van een monumentale boerderij.
Om ongeveer 11 uur kon de voorzitter de ruim veertig aanwezigen een goede reis naar huis toe wensen. Onder het genot van een gehaktbal en een natje werd er nog bijna een uur 'genetwerkt' door een aantal AFRON-leden.

Klik hier voor het bekijken van enkele foto's.
 

Schilderijen naar FLM.

14 maart 2010

Op maandag 15 maart 2010 worden door het CCLB, de vroegere Landbouwboekhouding, een aantal schilderijen van de bekende Friese schilders Bouke van der Sloot, Andries van der Sloot en Abe Gerlsma in permanent bruikleen gegeven aan het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
De schilderijen zijn vanaf het museumweekend, 10 en 11 april 2010 door het publiek te bezichtigen.

 

HEA maakt opnamen bij W.Eppinga.

10 maart 2010

Omrop Fryslân heeft opnamen gemaakt bij Willem Eppinga, AFRON-lid te Sondel. Eppinga is momenteel druk bezig om zijn lege Hollandse stal om te bouwen tot een museum.
De reportage is op 16 maart 2010 uitgezonden in het programma HEA.
Dit zijn opnames voor HEA zijn 16 maart 201 uitgezonden..

 

Overa Negra, elfstedentoch 1917

8 februari 2010

In 1917 is er voor het eerst een medaille uitgereikt aan een buitenlander die de elfstedentocht heeft uitgereden. Er is een zekere mate van geheimzinnigheid rondom de deelname van deze deelnemer. Hij heeft zich in laten schrijven onder de naam 'OVERA NEGRA' en had de Argentijnse nationaliteit zonder dat er iets over deze deelnemer bekend was. Door materiaalpech heeft hij twee uur tijd verspeeld en dat was de reden dat hij in Workum doorgegaan is als toerrijder. Hij finiste laat in de avond in Leeuwarden. Nadat hij zijn medaille in ontvangst genomen heeft, verdween hij weer even geheimznig als hij was gekomen.Nu wil het toeval dat in mei 1921 melkvee vanuit Friesland naar een melkveetentoonstelling in Argentinië gegaan is en een gedeelte van het tentoongestelde vee (koeien en stieren) naar een boerderij gegaan is van ene mijnheer A.Waller met de naam 'OVERA NEGRA'. De heer Waller had vóór de tentoonstelling reeds een bezoek gebracht aan Friesland, het vee bekeken en in principe daarover een koopovereenkomst gesloten met de betreffende fokkers.
Volgens informatie uit het Friesch Landbouwblad fokt deze mijnheer Waller sinds 1910/1911 Fries zwart-bont melkvee op zijn boerderij in Argentinië.Wij vragen ons af of de geheimzinnige elfstedentochtrijder, 'OVERA NEGRA', mogelijk iemand geweest kan zijn die met de gelijknamige boerderij in Argentinië te maken heeft of dat toevallig de heer Waller zelf in 1917 in Friesland was om vee te kopen en zo 'even' de elfstedentocht gereden heeft.Kunt u ons uit de droom helpen of nader inlichten, dan ontvangen we uw bericht graag opop de website 'Sportgeschiedenis' staat enige informatie over deze geheimzinnige elfstendentochtrijder.

(bericht van 8 februari 2010.)

 

Deel 4: Argentinë 1921

2 februari 2010

Verslag van de Melkveetentoonstelling in Argentinië in het jaar 1921 door de heer Leignes Bakhoven.
Klik hier voor het verslag (deel 4) Bericht van 2 februari 2010.Er zijn een aantal foto's gevonden die met deze reis en deze melkveetentoonstelling te maken hebben. Klik hier voor het bekijken van deze foto's.

 

Deel 3, Argentinië reis met vee.

1 februari 2010

In 1921 heeft de heer Rinze Yetsinga uit Arum een reis met vee begeleid naar Argentinië. Van deze reis heeft hij een dagboek bijgehouden. Van deze reis hebbben we in drie delen het verslag op deze website gezet. Deel 1 over de heenreis, deel 2 over zijn verblijf op een boerderij en nu deel 3 over de tentoonstelling en de terugreis.
Ook is in 1921 een verslag over deze tentoonstelling gepubliceerd in het Friesch Landbouwblad. Dit verslag wordt als deel 4 op deze website gezet.
Klik hier voor het derde deel van het verslag. (Bericht van 1 februari 2010)

 

Deel 2, Argentinië reis 1921.

26 januari 2010


In het eerste deel is de heenreis van de heer R.Yetsinga besproken met een veetransport in 1921 naar Argentinië. In dit tweede deel worden zijn dagboekverhalen afgedrukt over het verblijf op een boerderij waar hij gewerkt heeft. Vanwege de slechte behandeling is hij daar eerder vertrokken dan aanvankelijk de bedoeling was.Klik hier voor het vervolgverhaal: Werken op een boerderij.Het derde en laatste deel van het dagboek, over de melkveetentoonstelling en de terugreis, zal over ruim een week op deze website worden geplaatst. (bericht 26 januari 2010.)

 

Reis met vee naar Argentinië

19 januari 2010

De heer R. Yetsinga uit Arum heeft in een dagboek zijn belevenissen bijgehouden van zijn reis in 1921 met vee naar Argentinë, zijn verblijf op een boerderij en zijn belevenissen op de internationale melkveetentoonstelling te Buenos Aires. Met toestemming van zijn zoon, ds. R.P. Yetsenga uit Groningen, mochten we het verhaal op onze website plaatsen. Omdat het om een vrij lang verhaal gaat zullen we het in twee of drie delen op onze website zetten.
Klik hier om het verhaal over de heenreis vanuit Amsterdam te lezen.
Als u mogelijk nog aanvullende informatie hebt dan stellen we het op prijs dat van u te ontvangen. Zie ook onze vraag over Overa Negra in het nieuwsbericht van januari 2010. (Bericht 19 januari 2010.)

 

Overa Negra, vee-export Brazilië

13 januari 2010

Overa Negra, vee-export naar Brazilië.

De redactie is bij toeval in december 2009 in het bezit gekomen van een kopie van een artikelenserie over een bootreis met Fries vee naar Argentinië, het verblijf op een Estancia (ranch of boerderij) daar en de internationale melkveetentoonstelling in mei 1921. Eén van de veeverzorgers de heer R. Yetsenga (uit Arum) heeft daarover een dagboek bijgehouden en naar aanleiding van dat dagboek is er een artikelenserie in het Fries Landbouwblad gepubliceerd. Ook is er over deze melkveetentoonstelling reeds gepubliceerd door H.L.B. in het Friesch Landbouwblad van 1921.
De redactie is bezig om aanvullende informatie te verzamelen over reizen met vee naar Argentinië in de jaren twintig van de vorige eeuw en de melkveetentoonstelling in 1921, om daar binnenkort een artikel voor het verenigingsblad IT ARK te maken en uitvoeriger informatie op de AFRON-website te plaatsen.
We zoeken daarom nog informatie over of verwijzingen naar:
- het Friesch Fokvee-bureau (opgericht in 1920?), haar leden en de teloorgang al na enkele jaren (?).
- de heer K.N. Kuperus uit Marssum die verschillende reizen naar Argentinië heeft gemaakt en er ook wel over heeft gepubliceerd.
- de heer E. Waller uit Argentinië die met Fries vee fokt. Mogelijk dat zijn boerderij 'Overa Negra' heet.
- de eerste (geheimzinnige) buitenlandse Elfstedentocht-rijder die in 1917 de Elfstedentocht heeft gereden onder de naam 'Overa Negra uit Brazilië' en begonnen als wedstrijdrijder en vanwege materiaal pech in Workum toerrijder is geworden.
- de firma Wesbonk en Miedema, vee-exporteurs
- de heer Villarino die in Friesland melkvee (zowel koeien als stieren) koopt
- informatie over veeverzorgers van die reis met de naam Anema en Hoytema (of Hoitema) - eventuele andere aanvullende informatie.
Graag zien we uw informatie tegemoet op redactie@afron.nl

 

Een bloemetje als begin van 2010

1 januari 2010

We beginnen het jaar 2010 met een fleurig bloeiend veld tulpen ergens in de Dongeradelen en wensen u een voorspoedig nieuw jaar toe.Achter dit veld met tulpen schuilt de vraag om meer informatie over de ontwikkeling van de mechanisering van de bollenteelt in het algemeen, toegespitst op Friesland. Kunt u ons aan die informatie helpen (of aan een deel er van) dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft:De heer Dirk Osinga heeft al een eerste aanzet daartoe gegeven. Klik hier voor het betreffende artikel over de mechanisatie in de (tulpen-)bollenteelt.

 

Een wens en een terugblik.

31 december 2009
Een wens voor 2010 en een terugblik over 2009.

Langs deze weg willen de redactie en het bestuur van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON alle bezoekers van deze website een voorspoedig 2010 toewensen.

De vereniging heeft een hectisch jubileumjaar achter de rug met een groot aantal geslaagde evenementen. Een nieuw medium, sinds december 2008, daarbij was de eigen website waar de activiteiten aangekondigd konden worden en achteraf verslag van gedaan worden middels tekst en foto’s. Om enig inzicht te krijgen hoe onze website bezocht is geven we enige statische gegevens van het bezoekersgedrag:
- het aantal maandelijkse bezoekers. In januari is bescheiden begonnen met 322 bezoeken gestaag oplopend tot de topmaand oktober met 2330 bezoeken en afsluitend in december met een kleine 2000 bezoeken. In totaal ca. 16300.
- de tijd van de dag in de topmaand oktober en december. Zoals te verwachten was, is het tussen ’s nachts tussen twaalf en acht uur in de morgen rustig met weinig bezoeken, alhoewel het in verhouding in december ‘drukker’ is dan in oktober. In oktober komt de ‘ochtendpiek’ tussen 9 en 10 uur en in december tussen 10 en 11 uur. Dan komt er een verhoogde activiteit rond de klok van één uur en zakt het weer af om rond de klok van 4 tot 6 uur weer aan te trekken. De absolute top ligt in de avond, in oktober tussen 10 en 11 uur en in december een uur later.
- De bezochte pagina’s van het hoofdmenu. Koploper was de nieuwsrubriek met daaropvolgend de rubriek vraag en aanbod. Op een derde en vierde plaats eindigden de fotogalerie en het dokumintaasjesintrum terwijl de agenda en IT ARK op de vijfde en zesde plaats eindigden.

Voor het komende jaar zal de AFRON-website weer ten dienste staan voor de leden van de vereniging en andere belangstellenden op het gebied van de historische landbouw. Blijft u doorgaan om uw verhalen naar de redactie te sturen, uw ‘nieuwsberichten’ door te geven en de data van uw evenement of activiteit. Ook de rubriek ‘V-en-A’ staat tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet, G.Herrema, eindredacteur.
 

* AFRON-dvd 'Mei Hân en siel'

7 december 2009

De AFRON-dvd 'Mei hân en siel' is vanaf 10 oktober 2009 te koop bij de secretaris van de AFRON: voor € 18,00 p.s., excl. verzendkosten.


Meer informatie op: http://friesfilmarchief.nl/shop/product-1/
De trailer, de korte versie van de dvd met enkele beelden, kunt u op You Tube bekijken. Na 2 weken al 286 keer bekeken. De dvd zelf duurt ca. 50 minuten.http://www.youtube.com/user/FriesFilmArchief#p/a/u/0/STM5Q3CANGo

 

* Nationaal Landbouwmuseum in ??

21 november 2009
Op de AFRON-themadag op 10 oktober 2009 heeft Professor Gerard Rooijakkers een balletje opgegooid om het Nationaal Landbouwmuseum maar naar Friesland te halen, nu de plannen om dat museum in Beesd (in de Betuwe) maar niet van de grond komen.

Vandaag verscheen er een bericht in Leeuwarder Courant dat het nieuwe museum mogelijk toch nog in Beesd komt.

21 november 2009.
Beesd weet zich al zeker van Landbouwuniversum.
De kans is groot dat bij Beesd (in de Betuwe ten zuiden van Utrecht) een nationaal landbouwmuseum komt. Het plan om op landgoed Mariënwaerdt een dergelijk museum te bouwen bestaat al langer, maar de projectgroep zegt de financiën nu bijna rond te hebben. In het gebouw, ook wel Landbouwuniversum genoemd, worden collecties uit alle delen van het land tentoongesteld. In het museum moeten de bezoekers de landbouw vooral beleven.
Vorige maand zie Gerard Rooijakkers, hoogleraar Nederlandse volkcultuur aan de Universiteit van Amsterdam nog - tijdens een lezing in Earnewâld – dat Friesland de meest geschikte plek is voor zo’n landbouwmuseum.

Ook in ‘De Gelderlander’ van vandaag staat een bericht over het nieuw te bouwen museum.
BEESD - De kans dat Beesd een nationaal Landbouwmuseum krijgt, neemt toe.
In januari maakt de projectgroep de plannen bekend. Volgens woordvoerder Marco de Haas van Landgoed Mariënwaerdt is de kans van slagen reëel: " De plannen lopen al een paar jaar en het was vooral zaak om fondsen en subsidies te verwerven en partners te vinden. Ook LTO speelt een rol. Dat gaat zo goed dat we binnenkort naar buiten komen."
In eerste instantie zou het Landbouwmuseum een samengaan zijn van Museum Historische Landbouwtechniek in Wageningen en het Boerenwagenmuseum in Buren op het Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Inmiddels heeft het Boerenwagenmuseum afgehaakt.
De Haas benadrukt dat het nieuwe museum een grote collectie zal herbergen uit alle delen van het land: "We hebben tien à vijftien collecties zoals een veenexpositie uit het noorden van het land. In ons land staat veel opgeslagen in schuren, wij willen ze nu bij elkaar brengen. We spreken liever van een landbouwuniversum, waar je de dingen kunt beleven. Neem de trekvaart bijvoorbeeld, dat kunnen de bezoekers echt gaan zien. De bedoeling is om landbouw op de kaart te zetten. Het is een belangrijk exportproduct."

Als de financiën rond komen, is het de bedoeling dat het museum gehuisvest wordt in een nieuw gebouw aan de A2. "We kunnen de huidige gebouwen van Mariënwaerdt daarvoor niet gebruiken. Beesd ligt centraal in Nederland, er moet voor een toegangsweg vanaf de A2 gezorgd worden. Het ligt wel op het terrein van Mariënwaerdt en de projectgroep vindt het ook belangrijk om de Linge erbij te betrekken." De Haas verwacht dat realisatie zeker nog zo'n drie jaar kan duren.

Op de eigen website van Mariënwaerd en het Museum Nationale Landbouwtechniek (http://www.aenf.wau.nl/mhl/)
wordt er met geen woord over gerept.

Ook de donateurs (o.a. de AFRON) van het Museum Historische Landbouwtechniek worden op geen enkele wijze ingelicht over de vorderingen van de plannen. Zijn bovenstaande berichten mogelijk een wat late reactie op de uitspraak van Rooijakkers?
 

* 5 stekken tusken de earen.

14 november 2009

Op zaterdag 14 november 2009 heeft de AFRON haar laatste activiteit georganiseerd in het kader van haar 25 jarig jubileum. Is ze begonnen met een veehouderijdag in Goënga op 18 april nu ging het over het exportklaar maken van pootaardappelen.Op het bedrijf van de heer Jan Schaaf aan de Nieuwebildtdijk te Nieuwe Bildtzijl werd gesorteerd met een sorteermachine van enkele tientallen jaren oud. Nadat de aardappelen door een transporteur op de rollen-leesband gebracht zijn wordt de gehele partij 'gelezen' (met uitzondering van het kriel = veevoer) en de beschadigde en misvormde aardappelen en eventuele kluiten verwijderd. Daarna wordt de partij in een aantal maten gesorteerd en opgezakt in balen van 50 kg.
Ter gelegenheid van deze dag waren een aantal (oud-)werknemers van de NAK (de Nederlandse algemene keuringsdienst) aanwezig om de balen op ouderwetse wijze met naald en draad dicht te naaien. Uit de (sterke) verhalen moeten we opmaken dat er eerst een oor aan de zak genaaid moest worden, dan dwars over met 5 steken het andere oor. Na de tweede steek moest er nog een label, het tegenwoordige 'plantenpaspoort' meegenaaid worden. Na het tweede oor weer twee steken terug en dan de eindjes touw zegelen met een 'loodje'. Deze twee steken terug waren nodig omdat anders het loodje naast het oor komt te zitten en dat is lastig bij het handmatig verwerken van de baal.'Vier steken tussen de oren' ging wel sneller maar werd niet getolereerd omdat er dan onderweg mogelijk (kleine) aardappeltjes uit de zak verwisseld konden worden met inferieure aardappelen. De senioren herinnerden zich nog heel goed de opdracht van hun leermeesters: Eerst goed, dan pas snel.Bij Bote Terpstra te Marrum was een moderne (bijna) volautomatische sorteermachine in bedrijf. De aardappelen worden hier eerst in een voorraad-bunker opgeslagen en daarna in verschillende maten gesorteerd. Het lezen per gesorteerde maat gebeurde nog wel handmatig waarna de aardappelen in een tussenbunker opgeslagen werden. Daarna werden de aardappelen volautomatisch opgezakt en dichtgenaaid waarna de balen van 25 of 50 kilo door een computergestuurde machine op pallets werden gestapeld. Een wereld van verschil tussen de werkwijze van deze beide bedrijven.Tussen twaalf en twee uur was er een 'lunchbijeenkomst' in het dorpshuis te Marrum waar de heer Henk van der Woude, Hoofd Producttechnische afhandeling bij handelshuis Agrico, een lezing heeft gehouden over 'De aardappel als wereldreiziger'. Een boeiend verhaal waar duidelijk naar voren kwam dat de aardappel een belangrijk gewas is in de wereldvoedselvoorziening. Naast de 'grote' granen tarwe, maïs en rijst is de aardappel het vierde gewas om de wereldbevolking van voedsel te voorzien. In vergelijking met de productie (in miljoenen tonnen) in de landen als China, India, Rusland en Noord-Amerika is Nederland een kleine speler maar wat betreft de veredeling en de pootaardappelteelt speelt zij een eerste viool. Naast een groei van de wereldbevolking moet, jammer genoeg, geconstateerd worden dat goede landbouwgrond steeds vaker en steeds meer gebruikt gaat worden voor stedenbouw, wegen en natuur en dat er per inwoner steeds minder landbouwgrond beschikbaar blijft voor de voedselproductie. Deze ontwikkeling zal op den duur tot nog grotere voedsel problemen leiden dan dat momenteel het geval is. Het filmpje dat de heer van der Woude heeft laten zien is gemaakt in het kader van het Jaar van de aardappel en is te zien op Youtube. klik hier om het filmpje 'Aardappels - een verborgen schat' te bekijken.

Deze laatst opendag is door meer dan honderdvijftig bezoekers bezocht. Dankzij 'de media', provinciale bladen, streekbladen, website's van de NAK en verschillende handelshuizen, een directe radio-uitzending van Omrop Fryslân op zaterdagmorgen en radio Eenhoorn zijn de bezoekers van heinde en ver gekomen (o.a. Vroomshoop en Wieringerwerf). Langs deze weg worden de verschillende media bedankt voor hun berichtgeving.De lunch is uitstekend verzorgd door vrijwilligers van het dorpshuis te Marrum en werd de aanwezigen aangeboden door de handelshuizen Agrico en HZPC. Ook hiervoor hartelijk dank.Middels een aantal foto's kunt u een idee krijgen van deze laatste activiteit.
Klik hier voor een foto-impressie.


 

* AFRON-Themadag geslaagd.

13 oktober 2009

De AFRON-themadag op 10 oktober 2009 met 's morgens een symposium en 's middags een informatiemartkt is goed goed geslaagd. Ca. 80 personen hebben aan het symposium deelgenomen.
Klik hier voor een uitgebreider verslag van het symposium.'s Middag hebben een 15 tal standhouders laten zien op welke wijze zij bezig zijn met de geschiedenis van de Friese landbouw. Met ca. 350 bezoekers is de organisatie zeer te spreken.Klik hier voor een fotoreporage van de themadag.

 

Erkenning Frysk Lânboumuseum.

12 oktober 2009

Het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld, lid van de AFRON, heeft in 2009 opnieuw het predikaat als 'Erkend Museum' verworven. Dit predikaat moet om de vijf jaar opnieuw worden aangevraagd. Na een periode van afbouwen in Exmorra, een jaar lang gesloten te zijn geweest en het opnieuw irichten in Earnewâld is dit voor de directie, de medewerkers en de vrijwilligers in 'stik bûter yn 'e brij'. namens de AFRON een felicitatie waard.

 

* Friesland in rep en roer..

12 oktober 2009
Omrop Fryslân Televise haalt op zaterdag 10 oktober 2009 professer Rooijakkers op de beeldbuis met een pleidooi om het Nationaaal Landbouwmuseum naar Friesland te halen. Op maandag kopt het Friesch Dagblad 'Nationaal Landbouwmuseum naar Fryslân', 'Friesland dé plek voor een nationaal landbouwmuseum' bericht de Leeuwarder Courant op de voorpagina, Omrop Fyslân Radio rapporteert om kwart voor negen een uitgebreid intervieuw met proffessor Rooijaakkers over het maar niet tot stand komen van een Nationaal Landbouwmuseum. Nederland moet zich schamen. 's Middags haalt gedeputeerde Janne-Wietske de Vries de ether en vindt het een goed plan om het Nationaal Museum naar Friesland te halen. Laten ze metelkaar maar een goed plan maken, dan zullen we er wel naar kijken.
Voor de AFRON een onverwacht succes en mogelijk voor de toekomst een mogelijkheid om mee te praten in het maken van plannen.
 

Nieuw DB Frysk Lânboumuseum.

9 oktober 2009

Het bestuur van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld heeft in oktober 2009 afscheid genomen van twee bestuursleden. De heer Jelte van der Veen uit Noardbergum heeft de heer Jan de Vries uit Grou opgevolgd als voorsitter, de heer Siem van der Woude uit Leeuwarden heeft de heer Reinder Politiek uit Kimswerd als secretaris opgevolgd. De heren Politiek en de Vries zijn sinds de jaren tachtig bestuurslid van het landbouwmuseum geweest.

 

* Foto's in Fries Foto Archief.

9 oktober 2009
Op zaterdag 10 oktober 2009 heeft de heer Bert Looper, directeur van het Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden de eerste foto's uit de uitgebreide fotocollectie van de AFRON geplaatst in het Fries Fotoarchief, welke beheerd wordt door Tresoar. De officiële handeling was een onderdeel van het symposium dat ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de AFRON werd gehouden in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.
U kunt de foto's  van de Landbouwcollectie AFRON inzien middels het reguliere zoekprogramma op de website van Tresoar. De foto's beginnen met de letters AFR (door te zoeken met AFR* krijgt u alle foto's)
Klik hier om rechtstreeks de fotocollectie in te zien.
 

Bezoek de AFRON-Informatiemarkt.

3 oktober 2009

In het kader van het 25-jarig jubileum van de Vereniging voor historische landbouw AFRON wordt er op zaterdagmiddag 10 oktober 2009 een informatiemarkt gehouden met als onderwerp: Dag van de Friese landbouwgeschiedenis.
Door ca. 20 verenigingen en organisaties wordt een beeld gegeven van wat er allemaal op dat gebied gedaan wordt.
Het gaat dan over oude trekkers, landbouwgereedschap, arhieven van waterschappen, historische documenten, kadastrale gegevens, zeldzame huisdieren, archeologische fondsten, monumentale boerderijen, industrieel erfgoed en nog veel meer.De markt wordt gehouden in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld vanaf één uur (reguliere toegangsprijs inclusief een bezoek aan het museum).Klik hier voor het programma en de lijst van deelnemers.

 

Friese Landbouwgeschiedenis

14 september 2009

De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON organiseert op 10 oktober 2009 een studiedag over de Friese Landbouwgeschiedenis in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. ''s Morgens is er een symposium met als thema 'De toekomst van de Friese landbouwgeschiedenis' met als inleider Prof.Dr. Gerard Rooijakkers, hoogleraar Cultuurgeschiedenis te Amsterdam, over het ''Museale Platteland'. Daaraanvolgend is er een forumdiscussie onderleiding van Geart de Vries. Inschrijven als deelnemer van het symposium is nog mogelijk tot 3 oktober a.s.'s Middag van 13.00 tot 17.00 uur is er in het kader van 'De dag van de Friese landbouwgeschiedenis' een informatiemmarkt in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld met tal van stands van organisaties en verenigigngen op het gebied van de landbouwgeschiedenis.
In het theater worden doorlopend oude films vertoond over de eertijdse landbouw. Voor bezoek aan de informatiemarkt wordt de reguliere entreeprijs van het FLM gevraagd en is zeer goed te combineren met een bezoek Frysk Lânboumuseum.

 

* 7e AFRON-opendag geslaagd.

12 september 2009
Zaterdag 12 september 2009 is onder goede weersomstandigheden de laatste van een serie van zeven opendag, bij 14 AFRON-leden, gehouden. Deze keer waren het leden in zuidoost Friesland die alles uit de kast haalden om hun collectie te laten zien of te demonstreren met hun werktuigen..

Bij familie Arend Bron te Oudehorne stonden op de oprit naar hun garage een keurig gerestaureerde Cormick en Dexta trekker met een Miedema wagen als blikvanger opgesteld. In de achtertuin (en die van de buurvrouw) stonden nog meer trekkers, enkele melkmachine wagens en stationaire motoren opgesteld. Voor elke nieuwe bezoeker werd er even een Wolseley motor gestart, voor de liefhebbers van diesels eventueel ook nog een Lister motortje. Ook werd er driftig gediscuseerd over het klein gereedschap dat in de garages was opgehangen. Met een veertig bezoekers geen onaardig resultaat.
Klik hier voor een kort filmpje die familie Bron op Youtube heeft gezet.


Bij het Museum Oold ARK was het ’s middags drukker, mede veroorzaakt door de jubileumactiviteiten van molen De Weyert en de Open Molendag. Over de gehele dag genomen zijn er ongeveer een honderd bezoekers in het museum geweest waar bestuurleden en vrijwilligers met enthousiasme de bezoekers vertelden over de verschillen groepen van gereedschappen. Een keurig opgestelde collectie (klein-)gereedschap en huishoudelijk materiaal waar indertijd de heer Albert Mulder als verzamelaar c.q. vlooienmarktbezoeker, de basis voor heeft gelegd.

Bij de heer Jelle Kleefstra in Wijnjewoude was men vrijdag al vast begonnen om de grote Borga dorsmachine en stationaire PTB pers in stelling te brengen want vorige week zaterdag was het dorsprogramma in Vries afgelast vanwege overvloedige regenval. Dus moesten er vandaag vier in plaats van twee wagens rogge gedorst worden. Om precies tien uur kon er dan ook worden begonnen met het dorsen met behulp van een Lanz-bulldog trekker. Echter na verloop van enige tijd bleek de capaciteit dusdanig laag te liggen dar er gewisseld moest worden van trekker en werd er een Mc-Cormick WD9 dorstrekker ingespannen. Met veel plezier werd door de dorsploeg van 8 man gewerkt aan het dorsen van een flinke partij goede kwaliteit rogge wat verbouwd was op grond van het Drente-landschap. Enige weken geleden was de rogge geoogst door de 78-jarig Kleefstra en zijn mensen met een JF één-doeks zelfbinder.
Vandaag waren er ook vrienden en kennissen van Kleefstra uitgenodigd om met hun trekkers en stationaire motoren aanwezig te zijn. Met elkaar hebben ze er een gezellige en leerzame dag van gemaakt waar veel bezoekers van hebben genoten.
Klik hier voor een foto impressie.
 

* Opendag bij Hessel Bouma.

10 september 2009
Op zaterdag 5 september 2009 hield familie Hessel Bouma te Tirns openhuis in het kader van de AFRON-jubileumactiviteiten. Ondanks het minder gunstige weer hebben een groot aantal bezoekers de paardentuigen, koetsen, wagens en nog veel meer interessante dingen bekeken. Vrouw Bouma fungeerde als gastvrouw terwijl de heer Bouma zelf de gehele dag gasten informeerde over zijn liefhebberij voor paarden en 'buorkje' zoals het eertijds plaatsvond.
Klik hier voor een fotoimpressie.
 

* Gaasterland, record bezoekers.

8 augustus 2009


De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON heeft niet te klagen gehad over belangstelling voor de opendag op 8 augustus 2009 bij haar leden in Gaasterland. Aanvankelijk onder een bewolkte hemel arriveerden de eerste bezoekers reeds om tien uur bij de heren Siep Dooper te Oudemirdum en Willem Eppinga te Sondel.
De heer Dooper had voor deze gelegenheid een deel van zijn verzameling antieke Amerikaanse John Deere trekkers en werktuigen 'foar de glêzen', op zijn naar achteren oplopend weiland aan de Star Numanswei opgesteld. Een prachtig gezicht met op de achtergrond een mooie Gasterlandse boomsingel. Het verschil in bouwjaar van de oudste trekker van 1927 en de jongste was wel vijftig jaar. Voor de argeloze bezoeker een serie mooie groene trekkers, voor de kenner een prachtige collectie met allemaal verschillende typen en uitvoeringen. Vanouds was het meest kenmerkende van deze trekkers de liggende twee-cilinder benzine motor die met een startwiel op de krukas handmatig werd gestart. Eenmaal aan de loop was het kenmerkende geluid van de motor in de verre omtrek herkenbaar.
Gedurende de gehele dag was het een doorlopend komen en gaan van bezoekers zodat heer Dooper en zijn zoon Luut nauwelijks aan het koffiedrinken of het nuttigen van een broodje toegekomen zijn. In de werkplaats zorgde mevrouw Dooper voor de koffie en konden de honderden bezoekers genieten van het uitgebreide documentatiemateriaal over de John Deere trekkers en werktuigen.Ook bij de heer Eppinga aan de J.Boomsmastraat te Sondel arriveerden direct om tien uur al de eerste bezoekers. Op het erf en in de niet meer in gbruik zijnde ligboxenstal stonden de werktuigen en voertuigen, indertijd getrokken door paarden, netjes in het gelid. Op elke stal, waar indertijd twee koeien stonden, was nu een wagen of een werktuig gestald die te maken had met een bepaalde werkzaamheid op het vroegere boerenbedrijf. Een houten boerenwagen met een complete huisraad van een arbeidersgezin om te verhuizen van de ene naar de andere boer, een wagen met melkbussen, teems, melkemmers en melkkrukjes, een wagen die de imker gebruikte voor het vervoer van zijn bijenkorven en bijenkasten, enzovoort. Ook de dorsmachine en de maaimachine ontbraken niet. Informatief was dat bij elke wagen of werktuig een foto van de opgestelde machine was opgehangen met een toelichting waar het betreffende werktuig of wagen voor gebruikt is. In de stal van de oude boerderij, met nog 'âlde gieltsjes' in het looppad, was handgereedschap en huishoudelijk materiaal tentoongesteld.
De heer Eppinga heeft het voornemen om in de loop van de komende de winter de ligboxenstal te verbouwen om volgend jaar deze permanent in te richten als landbouwmuseum. Voor de heer Eppinga en zijn helpers is deze dag een goede oefening geweest in het ontvangen en informeren van bezoekers. De dames die voor een gratis bakje koffie met cake zorgden hebben meer dan vierhonderd gasten verwelkomd.Klik hier voor een foto-impressie.

 

* Vlas trekt veel volk.

12 juli 2009
In het kader van de AFRON-jubileum activiteiten organiseert voorzitter H.A.Sterk uit Ferwert open dagen op zaterdag 11, 18 en 25 juli 2009 om zijn uitgebreide collectie vlasbewerkings-gereedschap en vlasoogstwerktuigen tentoon te stellen.
Op zaterdag 11 en 18 juli hebben reeds circa 200 bezoekers de moeite genomen om de expositie te bezoeken, zelfs een delegatie van het nationaal Vlasserij-suikermuseum uit Klundert. Op zaterdag 25 juli hebben nog ruim 150 mensen de gelegenheid waargenomen om nog de collectie te bekijken.  Voor veel senioren een herkenning hoe men vroeger werkte met het gereedschap en de werktuigen. Voor de jongere bezoekers een onbekend gewas.
Klik hier voor een foto-impressie.

Voor meer informatie over de vroeger vlasteelt en bewerking zijn een drietal artikelen op de website gezet nl. iets over de teelt van vlas in de voormalige gemeente Barradeel (door de heer Oosterban), de vlasteelt in Dantumadeel (door de heer Botke) en een verhaal over het werken in de braakhokken (door de heer S. la Fleur uit Firdgum). Klik hier voor meer informatie.
.
We zoeken nog informatie over de knopbrekers van de noordelijke fabrikanten Borga (Appingedam) en Kuiper (Bedum). Klik hier voor meer informatie.


Gedurende de zomer van 2006 heeft de AFRON een expositie over de vlasteelt in Friesland georganiseerd in samenwerking met de heer H.A.Sterk en het landbouwmuseum De Brink te Veenklooster met als onderwerp: VLAS, van lijnzaad tot lijnwaad. Ter gelegenheid van deze expositie in 2006 is een boek uitgegeven met de gelijknamige titel. Ook is er toen uit de honderden verzamelde foto's een diapresentatie gemaakt die o.a. vertoond is op de jaarvergadering van de Oudheidheidkundige vereniging Noord-oost Friesland. Ook op uw verzoek kan er een power-point presentatie ove de vlasteelt en de vlasbewerking vertoond worden. vraag inlichtingen daarover bij de secretaris.

Klik hier voor een diapresentatie over de vroegere vlasteelt in Friesland.verder lezen »
 

* Opendag familie O.Hoekstra.

11 juli 2009
In het kader van het AFRON-jubileum werd onder stralende weersomstandigheden op zaterdag 11 juli 2009 een opendag gehouden op de monumentale boerderij van Familie O.Hoekstra te Tergracht.

Familie Hoekstra kan terug zien op een zeer geslaagde en zonnige dag met ca. 350 tot 400 bezoekers. Voor de jubileumactiviteiten van de AFRON een record. Men kwam van heinde en ver om de werktuigen op het erf te bekijken maar ook om de grote aantal gereedschappen en eenvoudige werktuigen te bekijken die op de stallen uitgestald waren, variërend van oude vorken, schoppen, veeverloswerktuigen tot een prachtige collectie huishoudelijk materiaal.
Naast de gratis koffie kon er een boottochtje gemaakt worden over de wereldberoemde EE met één van de twee beschikbare boerenpramen en de terugweg uit Bartlehiem kon men genieten van een ritje met een paard en wagen (of omgekeerd). Ook werd het maken van eendenkorven gedemonstreerd. Mede door het mooie weer hebben de palingroker, de ijsboer, de (boeren-)kaasboerin en de verkoopster van eigen gemaakte kaarten goede zaken gedaan.
Ook andere AFRON-leden hebben een deel van hun verzameling kunnen tonen zoals
- Jaap Heeringa met zijn informatie over ‘spermarietjes’ van bekende en minder bekende stieren
- Ygram Hylkema met informatie over het vroegere Fries Rundveestamboek (FRS),
- Robert Visser met zijn unieke collectie materiaal van de Frico
- ook was er materiaal over melkmachines en weidewagen met een pruttelende Wolseley motor, van AFRON-lid Roel Feenstra en zijn compagnon Geert Bulthuis van de ‘Verzameling de Pulsator’
- de heer Jan Bruining (van het Loonwerk- en trekkermuseum) met muziek van zijn grammofoonplatencollectie uit de vijftiger en zestiger jaren
- en niet te vergeten de heer Jan Drost met zijn paarden en wagens en zijn vorkje-schudder.
De heer Hoekstra heeft dagenlang gewerkt om de stallen en de schuur schoon te spuiten, zoals dat eertijd gebruikelijk was op veehouderij bedrijven als de koeien dag en nacht in de wei konden blijven, en het materiaal op nieuw ten toon te stellen. Gelukkig behoefde hij de enorme schuur van binnen niet te ragen en vrij te maken van spinnenwebben, want daar hebben de vele zwaluwen voor gezorgd. Ondanks dat er veel bezoekers waren, bleven de zwaluwen in en uit vliegen om hun jongen te voeren en zo nu en dan ook eens een merktekentje op de kleren van de bezoekers achter te laten.

Vanwege een samenvoeging van informatie uit twee persberichting is er in de Leeuwarde Courant ten onrechte vermeld dat de heer Hoekstra ook op 18 en 25 juli een opendag organiseert. Dus geen opendag op de komende twee zaterdagen.


Klik hier voor een foto impressie.
 

Opendag Vlasserij en Veehouderi.

3 juli 2009
Vlasserij in Ferwert.

In het kader van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON wordt er op zaterdag 11, 18 en 25 juli 2009 een open dag gehouden bij de heer H.A.Sterk, Mounewei 6 te Ferwert.

U kunt deze verzameling bekijken op de boven genoemde zaterdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Op zaterdag 11 juli kunt u ook een bezoek brengen aan een ander lid van de AFRON, namelijk de heer O.Hoekstra, Tergracht 1, Wijns. Daar is een monumentale kop-hals-romp boerderij te bekijken met een grote collectie ‘âld ark’ dat gebruikt is in de landbouw, toegespitst op de veehouderij. In beide gevallen is de toegang gratis.


Open dag op monumentale boerderij op Tergracht.

In het kader van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON wordt er op zaterdag 11 juli een open dag gehouden bij de heer O.Hoekstra, Tergracht 1, Wijns.


U kunt de boerderij bezoeken op tussen 10.00 en 17.00 uur. Op dezelfde dag kunt u ook een bezoek brengen aan een ander lid van de AFRON, namelijk de heer H.A.Sterk, Mounewei 6 te Ferwert. De heer Sterk heeft de meest uitgebreide verzameling in Noord-Nederland op het gebied van de vroegere vlasteelt en oogst, het bewerken van vlas in de braakhokken en het gereedschap en de werktuigen zoals die in de loop van de vorige eeuw ontwikkeld zijn. In beide gevallen is de toegang gratis.verder lezen »
 

Vlasserij in Sûkerei Damwoude.

25 juni 2009

Op donderdagavond 2 juli 2009 wordt er in het museum de Sûkerei aan de Trekwei 8a te Damwâld een diapresentatie gegeven over de vroegere vlasteelt en vlasbewerking in Noordoost Friesland. Aan de hand van een plaatje en een praatje zal de heer Herrema (van de AFRON) een beeld schetsen van de vroegere vlasteelt in volledig handwerk. In het begin van de vorige eeuw kwam de mechanisatie op gang met eenvoudige hulpmiddelen en werktuigen. Tot ver in de vorige eeuw was in de winterperiode het bewerken van vlas in de zogenaamde braakhokken vrijwel de enige bron van inkomsten voor de arbeider in de akkerbouwstreken. Ook dat aspect van werkeloosheidbestrijding zal aan de orde komen. Vanwege de beschikbare ruimte kan men een plaats reserveren door te bellen met 0511-420936 of op te geven via www.desukerei.nl. De entree besraagt € 3.-- p.p.

 

* Geslaagde opendag NO-Friesland

13 juni 2009
Onder stralende weersomstandigheden hebben veel mensen de vier AFRON-leden in NO-Friesland bezocht die op zaterdag 13 jun 2009 open huis hadden, te weten Landbouwmuseum 'De Brink' te Veenklooster, Cultuurhistorisch Centrum 'De Sûkerei' te Damwoude, Willem Reitsma te Kollumerzwaag en Willem Vries te Engwierum.


Elfstedentocht.
Op de namiddag trok er ook een legioen oude trekkers door het noord-oostelijk deel van Friesland. Het was namelijk de 15e elfsteden tocht met oude trekkers, georganiseerd door de OTMV, afd. Friesland. In 8 groepen van ca. 30 trekkers passeerden deze tussen half vijf en half zeven de boerderij van Afron-lid O.Hoekstra uit Tergracht. Op het erf was een kleine expositie uitgestald met een Ford Dearborn trekker en enige werktuigen met daarbij de informatie dat de 25-jarige Afron de rijders van de 15e Elfstedentocht groet.


Klik hier voor een foto-impressie.verder lezen »
 

Nieuwe rubriek in 'V. en A.'

27 mei 2009

Onder 'de knop' vraag en aanbod is in mei 2009 een nieuwe rubriek geplaats, namelijk: Onbekende voorwerpen of informatie gevraagd'. Mocht u voorwerpen hebben waarvan u het gebruik niet kent of waarover onvoldoende informatie bekend is, stel de vraag, zo mogelijk met een foto, in deze rubriek.
De enige beperking is dat de voorwerpen en uw vraag te maken moeten hebben met (historische) landbouw of het landbouwbedrijfsleven in de breedst zin van het woord.
Klik hier om uw vraag te stellen.

 

* Opendag bij AFRON-leden.

16 mei 2009

Opendag AFRON-leden op 16 mei 2009.Na een regenachtige vrijdag begon de opendag op zaterdag 16 mei bij een drietal AFRON leden onder stralende weersomstandigheden. Om tien uur en de uren er na bleef het verdacht rustig bij Documentatiecentrum en gerniersmuseum De Grusert te Berlikum, bij Jilles Groeneveld te Minnertsga verzamelaar van alles en nog wat (Ald en Sa) en bij het Loonwerk en trekkermuseum van Jan Bruining te Engelum.
Wat er nog meer te doen was.
In de Trynwalden (Oentsjerk, Gytstjerk, Aldtsjerk c.a.) was het evenement 'De Alde maaie' georganiseerd. 'Alde maaie' was indertijd de dag, 12 mei en later 1 mei, dat veel arbeiders verhuisden van de ene naar de andere boer. Ook verhuisden er veel boeren die op een huurboerderij boerden. Begin mei was het dan ook een drukte van belang op de wegen van het platteland en ook op de gemeentehuizen, want veel arbeiders en boeren trouwden dan ook maar in het begin van de maand mei.
Leden van de Afron die hun bijdrage aan dit evenement geleverd hebben zijn Oege Hoekstra met boeren(verhuis)wagen met huisraad op het pleintje bij de ophaalbrug over de EE (van de Elfstedentocht) in Aldtsjerk en Albert van de Ploeg als hobby boer te Roodkerk. Op het terrein met de feesttent had het Frysk Lânboumuseum een stand. Ook hier was de indruk dat bij de evenementen buiten het 'braderieterrein en de feesttent' de bezoekers het wat heb een laten afweten. In de fotogalerie is een foto-impressie van bovengenoemde activiteiten weergegeven. Klik hier om de foto's te bekijken.

verder lezen »
 

Op bezoek bij 'IT TSIISPAKHUS'.

8 mei 2009

AFRON-bestuur op bezoek bij “Museum IT TSIISPAKHUS' te Wommels.Op donderdag 7 mei 2009 was een delegatie van het AFRON-bestuur op kennismakingsbezoek bij een delegatie van het bestuur van het zuivelmuseum “IT TSIISPAKHÚS' te Wommels. Begonnen werd met een rondleiding in het museumgebouw waar momenteel hard gewerkt wordt aan een opknapbeurt en aan het inrichten van een nieuwe expositie, begin volgende maand.
Daarna werd, onder het genot van een bakje koffie bij één van de bestuursleden, verder overlegd over mogelijke samenwerking tussen de Stichting te Wommels en de vereniging AFRON. In Wommels is men van plan om begin 2010 een tentoonstelling te openen over zuivel en zuivelbereiding in Friesland. Voor de opzetten en het inrichten van de tentoonstelling zou eventueel een beroep op de leden van de AFRON gedaan kunnen worden.
Klik hier voor meer informatie over het museum.

 

Expositie 'Op Goede Gronden'.

30 april 2009

Op dinsdag 28 april 2009 is op feestelijke wijze de expositie 'Op Goede Gronden' geopend in het Landbouwmuseum De Brink te Veenklooster.
Inleider van deze bijeenkomst was de heer Mulder uit Kollumerzwaag. De avond werd afgesloten met een modeshow van Fair Trade kleding. Familie van der Zwaag kan terugzien op een geslaagde avond.

 

* Veehouderijdag een succes.

18 april 2009

Veehouderijdag een succes.


Onder stralende weersomstandigheden, met behoorlijk veel wind, hebben op zaterdag 18 april 2009 meer dan 170 gasten de veehouderijbedrijven van Familie Gerbrandy en Familie Lootsma te Goënga bezocht. In het kader van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON werd er een opendag op deze beide bedrijven gehouden.
Klik hier voor een korte foto-impressie.

verder lezen »
 

Geslaagde Bajema-avond.

17 april 2009

Opening Bajema expositie Frysk Lanbouwmuseum ' by de boer'
Donderdag 16 april 2009 werd in het Frysk Lanbouwmuseum de Bajema melkmachine expositie geopend.
Aan het begin van de avond werden alle gasten welke, veelal zelf en ieder op hun eigen manier, te maken hebben gehad met de Bajema melkmachine. Deze mensen hebben allen een eigen verhaal over de, in die tijd vooruitstrevende uitvinding, van Bajema. Om deze verhalen ten gehore te brengen begon de opening van de expositie in het theater van het museum. Enkele gastsprekers waren hier uitgenodigd, waaronder de dochter van Bajema zelf. Hierdoor kwamen ook vele verhalen vanuit het publiek los. Hoe meer erover gesproken werd hoe groter de verbazing steeg: Waarom ondervond Bajema zoveel tegenwerking? Waarom is de Bajema melkmachine geen landelijk succes geworden terwijl het concept geweldig was voor zijn tijd?Noot:
De expositie over de Bajema melkmachines is nog tot 1 november 2009 te bezichtigen in het AFRON-hoekje van het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld. Ook stellen we het zeer op prijs om (nog) meer informatie en documentatiemateriaal over de Bajema melkmachines te ontvangen (info@afron.nl).

verder lezen »
 

Bajema-melkmachine-avond.

16 april 2009
Bajema–avond en expositie in Fries Landbouwmuseum

EARNEWALD – Vanaf donderdag 16 april 2009 was er in het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld een expositie te zien over Bajema melkmachines. Friesland had in de jaren vijftig een eigen fabrikant van melkmachines, het was de eigenzinnige uitvinder / boer Bajema uit het dorpje Ferwoude bij Workum. De apparaten die te zien zijn, komen onder meer uit de Bajema melkmachinecollectie van de heren Geert Bulthuis en Roel Veenstra.
De expositie wordt op 16 april ’s avonds om 20:00 uur officieel geopend door een familielid van boer Bajema.
Op deze avond is iedereen welkom die interesse heeft in landbouwhistorie en Bajema melkmachines in het bijzonder. Vooral (oud) boeren die nog met de Bajema machine hebben gemolken, zijn van harte uitgenodigd. Mensen die nog materiaal hebben van Bajema zijn van harte uitgenodigd dat mee te nemen. Ook het landbouwmuseum zelf is deze avond natuurlijk te bezichtigen.
De expositie wordt georganiseerd in het kader van 25 jaar Afron. De AFRON is de Friese vereniging voor historische landbouw en heeft als doelstelling het verzamelen, registreren en exposeren van oude agrarische werktuigen te bevorderen en te ondersteunen.

Naast de Bajema collectie is er onder andere een grote verzameling naamplankjes van aardappelbakjes van de heer Klaas Oosterbaan van de Oudbildtdijk onder St.Jacobiparochie te zien en een aantal bronzen beeldjes van kunstenares Aagje Pool. Ook is er houtsnijwerk van Wiebe Bakker uit Workum.

meer informatie:

- Henk Dijkstra (directeur) of Fonger de Vlas (pr)
Koaidyk 8b, 9264 TP EARNEWALD, 0511-539420.
-Roel Veenstra Bajema verzamelaar: 06-51190498verder lezen »
 

AFRON standhouder bij FLM

6 april 2009

De AFRON tijdens de OPEN-MUSEUM-DAGEN standhouder in het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.Tijdens de opendagen van zaterdag 4 april en zondag 5 april 2009 in het Frysk Lânboumuseum heeft de AFRON een stand bemand. Beide dagen hebben twee bestuursleden veel mensen in kunnen lichten over de activiteiten van de vereniging en met name over de jubileum-activiteiten 2009. Zaterdag bezochten ruim 800 mensen het museum en zondag ca. 2600 en daarmee was het FLM koploper in Friesland en mogelijk zelfs in Nederland. In de laatste tien jaar is er in Friesland geen enkele museum geweest die zoveel bezoekers ontvangen heeft. Voor de AFRON was het werken op de zaterdag effectiever omdat er zondag soms zoveel mensen voorbij kwamen dat het aanknopen van een praatje moeilijk ging. Toch een effectief weekend met een uitbreiding van het ledenbestand, de verkoop van enkele jubileumboeken en en een aantal adressen waar nog wat 'ald ark' opgeruimd moet worden.

 

Opening Frysk Lânboumuseum.

3 april 2009

Feestelijke opening Frysk Lânboumuseum te Earnewâld.Op donderdag 2 april 2009 is het Frysk Lânboumuseum tezamen met het bezoekerscentrum van het Nationale Park en de landschapsexpositie van It Fryske Gea geopend door mevrouw Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân. Onder toezicht van een groot aantal genodigden werden er linten doorgeknipt en werden de aanwezigen toegesproken door mw. De Vries, Henk Dijkstra, directeur van het Frysk Lânboumuseum en de heer Uiltsje Hosper, directeur van het Fryske Gea.
Alle drie de sprekers waren trots op het feit dat er in Friesland op deze wijze samengewerkt kan worden door een aantal zeer uiteenlopende organisaties. Directeur Dijkstra noemde ook nog expliciet de bijdrage van de tientallen vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de verhuizing vanuit Exmorra en het inrichten van het nieuwe museum met alles wat daar bij komt. Kernachtig samen gevat: 'Ze zorgden voor een vermogen aan werk en een kapitaal aan gezelligheid'. Tezamen met de mensen van het museum zullen ze daar vast mee doorgaan.
Het bestuur van de AFRON wenst het Frysk Lânboumuseum alle goeds voor de toekomst en zal meewerken aan een optimale samenwerking tussen het grote aantal verzamelaars van Agrarisch Erfgoed en de (landbouw-)musea in Friesland.
Klik hier voor een korte fotoimpressie.

 

* De AFRON 25 jaar.

22 januari 2009

De AFRON jubileert.Op 21 januari 1984 werd de oprichtingsvergadering van de AFRON gehouden, 's middags om half twee in hotel Goerres te Akkrum. De elf aanwezigen kozen uit hun midden 3 bestuursleden om de zaken met betrekking tot de statuten en het passeren van de notariële akte te regelen, namelijk Jan Bruining uit Engelum, voorzitter, Simon Postma uit Bartlehiem, secretaris en Jan Kloppenburg uit Veenklooster. Op 25 januari werd de oprichtingsakte gepasseerd bij notaris Fokkema te Kollum.Nu, 25 jaar later, is er een jubileumcommissie druk bezig om een programma van activiteiten over een aantal maanden van 2009 voor te bereiden, te beginnen in maart met een feestelijke jaarvergadering en daarna van april tot en met november maandelijks één of enkele activiteiten. Daarnaast is een werkgroep bezig om een themabijeenkomst in oktober voor te bereiden, tezamen met het Frysk Lânboumuseum te Earnewâld, de Boerderijenstichting Fryslân, de Stichting Industrieel erfgoed Noord-Nederland en Tresoar te Leeuwarden. Inmiddels is het voorgestelde programma met succes uitgevoerd.

 

* Het is zover, AFRON-webside.

18 december 2008

Het is zover, op donderdag 18 december 2008, even over drie uur in de middag ging de AFRON-webside 'live'. Voor de kleine vereniging AFRON een mijlpaal. Een eerste activiteit in het jubileumprogramma ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. De redactie bedankt de bouwer en de mensen van Tresoar voor hun werkzaamheden en adviezen.
We zijn benieuwd naar uw reacties.