FLM en Nat veeteelt museum samen

20 april 2020

De besturen van het Fries Landbouwmuseum en het Nationaal Veeteelt Museum (NVM) in Beers (NB) tekenen deze week een intentieverklaring, waarbij het NVM gaat integreren in het Fries Landbouwmuseum (FLM).
De planning is om voor het einde van dit jaar het integratieproces af te ronden, zodat het FLM vanaf 2021 een groot deel van de collectie van het NVM zal kunnen tonen.

Aanleiding
Door verkoop van het gebouw waarin het NVM 20 jaar lang was gehuisvest (het oude ki-station Land van Cuijk in Beers), moest het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie of samenwerking. Die zoektocht heeft nu dus geresulteerd in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum, waarbij integratie van de beide collecties het uiteindelijke doel is.

Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een mooie en zeer interessante aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept. Bovendien brengt het NVM veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs. Hierdoor versterkt het FLM zijn positie als toonaangevend agrarisch museum in Nederland.

Sunny Boy komt thuis
De collectie van het NVM 'behandelt' de ontwikkeling van de veefokkerij. Het laat zien hoe Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw dankzij kunstmatige voortplantings-technieken toonaangevend werd op het gebied van de veeverbetering. Opvallend is dat veel impulsen hiervoor uit Friesland kwamen, onder meer op het terrein van de kunstmatige inseminatie.
De museumcollectie telt zo'n 2.300 objecten, ongeveer 25.000 foto's en ander beeldmateriaal (dia's, films en video's). De gehele collectie is geregistreerd (Adlib) en gedigitaliseerd. Het heeft naast objecten tevens een fraaie kunstcollectie, waaronder koeienschilderijen van de bekende kunstenares Marleen Felius en koestudies van de (Haagse school) schilder Jan de Haas.
Bijzonder zijn ook de geprepareerde koppen van diverse wereldberoemde stieren, zoals Kian uit de fokkerij van het roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee. Een ander topstuk is de kop van Sunny Boy, geboren in Fryslân (Schalsum) en met bijna twee miljoen nakomelingen een wereldkampioen.

De komende maanden gaan beide musea de integratie vormgeven. Het FLM gaat voorbereidingen treffen om ruimte te maken voor de integratie van de collectie van het NVM. Het NVM gaat eerst nog een deel van zijn omvangrijke collectie kritisch bekijken en ontdoen van overlap.
Eind 2020 moet alles zijn afgerond. Dan is de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum veilig gesteld voor de toekomst en staat er een versterkt Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

 

Boerendag 2020 gaat niet door!

11 april 2020

Boerendag Driezum/Wâlterswâld gaat in 2020 niet door ivm met covid-19 crisis

 

Excursie Schaatsmuseum

18 januari 2020

Zaterdagmiddag 18 januari 2020


Deze middag zijn we met 25 mensen op bezoek geweest in Hindeloopen!

We werden om twee uur verwacht in het schaatsmuseum.

Dit museum heeft de grootste schaatscollectie ter wereld.

Hier zijn nog originele werkplaatsen (houtbewerking, smederij lakkerij en pottenbakkerij)

Maar voordat we dit moois konden aanschouwen kregen we eerst koffie.

Daarna kon ieder op eigen gelegenheid door het museum lopen.

Er zijn hier schaatsen van over de hele wereld.

Ook de kinderschaatsen van koningin Wilhelmina liggen hier. Zelfs het familiewapen staat hier op

In de sfeervol ingerichte winkel was een grote keus aan beschilderde voorwerpen.

Ook was er een omvangrijke verzameling sleden.

En dan natuurlijk de hindelooper schilderkunst! Hier wordt bijna 7 dagen per week aan gewerkt door vader en zoon Bootsma die beiden de schilderskunst machtig zijn.

Het werk wordt zelfs naar china en Japan gebracht, alhoewel senior zelf niet vliegt!

Dit laat hij graag aan zijn kinderen over.

(ik buk al als hier een vliegtuig laag over komt!)
Ook worden er veel klompen aan de Zaanse schans geleverd!

Het museum is ook het gehele jaar open van

maandag tot zaterdag 10.00 – 18.00

Zondags 13.00 – 17.00

Nadat we het museum hadden bezocht was er nog ruimschoots tijd om met elkaar onder het genot van een kopje koffie en een lekker stukje koek na te praten.

Het was een geslaagde middag naar ons idee!

Klik hier

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »