35 jaar AFRON verslag

29 oktober 2019

Zaterdag 26 oktober 2019 was voor het AFRON bestuur een spannende dag!

De vereniging bestaat 35 jaar en dat wilden we vieren samen met onze leden, en dat zou volgens afspraak in de Izeren kou in Allingawier gevierd worden.

Een paar oud leden die een woordje zouden zeggen, dia`s en filmpjes bekijken en voor de liefhebber het museum bekijken. Alles was geregeld tot we op dinsdag

22 oktober te horen kregen dat de deuren daar op slot zaten en voorlopig niet weer weer open zouden gaan.

Wat nu? Paniek! Waar gaan we nu naar toe?

We hebben hier en daar gevraagd of het mogelijk was om binnen vier dagen met 40 man langs te kunnen komen.

Dat kon gelukkig in de recreatie boerderij De Blikvaart in St.Anna Parochie.

Toen snel een mail opgesteld voor de leden die zich hadden opgegeven en voor de website en maar hopen dat die zou worden gelezen.

De leden die geen mail hadden zijn gebeld met de mededeling om naar de nieuwe locatie toe te komen.

En toen was het zover! Zou iedereen het kunnen vinden?

En als er nu maar niemand naar Allingawier toe rijdt!

Door ziekte hadden een paar leden afgezegd.

De voorzitter opende deze middag en heette iedereen welkom. Er waren 43 leden.

Daarna kreeg Jan Bruining het woord hij heeft de AFRON mede opgericht en is ook voorzitter geweest.

Toen kwam Gerrit Lettinga vertellen over de Hynsteploeg.

Dit was een ploeg mannen die zich met hart en ziel inzetten om te werken met paarden. Dit hebben ze jaren lang gedaan, maar zo nu en dan viel er iemand weg ,of kon door de leeftijd niet meer mee doen. Tenslotte is alles op een laag pitje gezet. Maar door de inzet van Jan Drost met zoon Piter en Gerrit Lettinga wordt het vuur weer aangewakkerd en hebben de mannen Peter van Sinderen en Anne Woudsma bereid gevonden om samen verder te gaan.

Ook Wopke Huitema kwam aan het woord over de Hea ploeg hij vertelde hoe ze vroeger het hooi van het land haalden met de paarden en dat naar huis brachten in de schuur.

Ekke Atsma vulde zijn verhaal aan en was ook van mening dat er weer meer animo komt om met paarden te gaan werken.

Omdat er geen museum op deze locatie is had Dieneke Mindert Wijnstra uit Warns gevraagd of hij deze middag ons een paar verhalen wilde komen vertellen.

Gelijktijdig met Dhr Wijnstra kwam het echtpaar Scheenstra uit Marsum ook binnen.

Zij hadden helaas de mail niet gelezen/gekregen en waren met de taxi naar Allingawier gegaan. Daar zagen ze een papier met GESLOTEN op de deur. Gelukkig was de taxi er nog en die heeft hen weer thuis gebracht. Toen op de site gekeken en in de auto naar de Blikvaart.

De koffie en oranjekoek ging er natuurlijk in als koek!

Toen was het de beurt aan de verhalen verteller Mindert Wijnstra.

Hij heeft twee keer twintig minuten mooie verhalen vertelt. Tussendoor werd er door Herre van Dokkumburg een film getoond over het leven van Hessel Bouma op de boerderij in vroeger tijd. De leden werden getrakteerd op een hapje en een drankje en konden even gezellig met elkaar praten.

We hoorden positieve geluiden over de locatie en de gezellige middag!

Om vijf uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen een wel thuis.

Dieneke klik hier

 

LOCATIE VERANDERING 35 jaar AFRO

23 oktober 2019

Jelsum 23 okt 2019


Geachte AFRON leden


Door omstandigheden bij de Izeren Kou in Allingawier zijn het restaurant en Museum

per direct gesloten!
Ook wij zijn hier erg van geschrokken en hoorden hier gisteren de 22ste pas van.

Dit houdt in dat wij ons 35 jarig jubileum op 26 oktober a.s hier niet kunnen vieren.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om een nieuwe locatie te vinden, en dat is gelukt.

We kunnen nu terecht bij :

Recreatie boerderij de Blikvaart

Hemmemaweg 12

9076 PH
Sint Anna Parochie

Onze wel gemeende excuses voor het ongemak, maar we hopen u nu in Sint Anna te mogen begroeten om 13.30u.

Mocht dit onverhoopt niet lukken wilt u dit dan per omgaande laten weten aan Dieneke?

Tel. 058-2572458Met vriendelijke groet:

Het AFRON bestuur

Henk Heida

Wopke Huitema

Baukje v/d Burg

Dieneke Hamstra

Gerrit Lettinga

 

Laatste dag met stand in Workum

20 oktober 2019

Vandaag 20 oktober stonden we met de stand bij de strontrace in Workum.

We waren de vreemde eend in de bijt tussen alle scheepsmensen.

Maar de mensen waren wel belangstellend naar waar de AFRON voor staat!

klik hier

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »