Expositie van Aldert v.d. Poort

20 oktober 2021


Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Aldert Jacobs van der Poort is geboren. Deze Dokkumer schilder die al op 36-jarige leeftijd overleed, was een veelzijdig kunstenaar. Van hem is vrij weinig werk bekend, maar wat er is, is van hoge kwaliteit.

In 1800 vertrok Van der Poort naar Leer in Oost-Friesland, waar hij als verver werkte en later schilderlessen gaf. In 1803 keerde hij terug naar Leeuwarden waar hij tot zijn dood in 1807 werkte.
Zes grote behangsels van zijn hand hangen in het Fries Landbouwmuseum. Ze zijn opmerkelijk vanwege de zeldzaamheid. Tussen het einde van de zeventiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zijn er namelijk bijna geen landschappen in Friesland geschilderd. In de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsschilderkunst, nemen ze zodoende een bijzondere plaats in.

Naast deze werken toont het museum vanwege dit jubileum onder andere portretten en een groot aantal schetstekeningen. Dit alles passend in het thema 'Ode aan het landschap'. De tekeningen zijn afkomstig uit het Fries Museum en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL.).

Er zijn nog twee schilderijen van hem bekend in een museum in Vienne (Frankrijk) en twee in het Frans Hals museum. Deze werken zijn in slechte staat en moeten gerestaureerd worden. Deze zijn dus helaas niet toonbaar.

De expositie loopt van 20 oktober tot einde dit jaar. Vanaf 1 november is het museum alleen in de weekeinden geopend.

 

Open Depot en Lezing

25 september 2021

Tekst bij foto: Demonstratie van een LKG melkapparaat op de landouwtentoonstelling van 1912Oktober is de maand van de geschiedenis en het Fries Landbouwmuseum trapt op zaterdag 2 oktober af met twee lezingen over de historie van de landbouwmechanisatie, een open depot en een tweedehands boekenmarkt.Auteur Henk Dijkstra geeft twee lezingen over zijn recent verschenen boek '200 honderd jaar Friese Landbouwmechanisatie' over de ingrijpende verandering waarop in de afgelopen twee eeuwen landbouw werd bedreven. Verder is voor één keer het depot achter het museum geopend en te bezichtigen. In de opslag worden met name machines bewaard die niet in het museum passen. Naast een aantal tractoren zijn onder meer vroege modellen van de looftrekker en de snarenbedpootmachine van Abe Gerlsma te zien. Een McCormick trekker en een zeldzame hooipers met opbouwmotor die recent aan het museum zijn geschonken, zijn ook te bewonderen. Vrijwilligers zijn aanwezig om uitleg te geven.Om 11:00 en 13:00 uur geeft Henk Dijkstra een lezing over zijn boek '200 jaar Friese Landbouwmechanisatie'. In de afgelopen twee eeuwen veranderde de wijze waarop in Friesland landbouw bedreven werd ingrijpend. Rond 1800 werkte de boer nog voornamelijk met de hand, geholpen door zijn paard, daarna nam de trekker de rol van het paard over en volgde op mechanisatiegebied de ene revolutionaire ontwikkeling na de andere. Innovatieve dorpssmeden en uitvinders begonnen met de import, verkoop en bouw van landbouwwerktuigen. Een aantal van hen groeide uit tot succesvolle fabrikanten en handelaren. Voorbeelden zijn de rood-gele landbouwwagens van Miedema, de blauwe hooischudder van Eureka, de maaibalk van Schukken en de gierpomp van Hermes.Verder is er een verkoopmarkt van tweedehands instructie- en mechanisatieboeken. Liefhebbers kunnen wellicht een fraai exemplaar bemachtigen van hun trekker of werktuig.Maand van de geschiedenis
Dit jaar wordt in de maand van de geschiedenis de betekenis van werk in historisch perspectief geplaatst. Het thema is 'Aan het werk'. Het Fries Landbouwmuseum en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium gaan de hele maand oktober gezamenlijk allerlei activiteiten organiseren rondom dit thema. Centraal staat de belangrijke rol die het werk van boerenprofessoren speelde bij het ontstaan van de sterrenkunde.Kijk op www.frieslandbouwmuseum.nl voor openingstijden en de route. Aanmelden voor bezoek en lezing.

 

Boereheadei 18 juli 2021

18 juli 2021

Understeand berjocht hawwe we jim in pear wiken lyn tastjoerd, mar doe koe fanwege it wiete waar op 5 july de boereheadei net trochgean.
No hat De Wolff hea makke fan de twadde sneed en liket it waar foar kommende snein goed.


Nostalgyske Boereheadei, snein 18 july

Mei oldtimer-trekkerkes, dito meanmasines, heaskodders, swylmasines, heaparsen, heaharken en heafoarken, hearuters, en noch mear boere-ark sille in hiele ploech boeren en 'buitenlui' wer ûngetiidzje sa't dat fyftich jier lyn barde. Der wurdt skodde-mei-it-hynder, meand mei in trekkerke, hea swile mei autentike âlde masines, der wurde wurdzen makke, hea yn 'e bult en op ruters setten, de heaparsen meitsje pakjes, de heaweinen wurde fol foarke en opladen, folle net genôch! Teedrinke mei de boeren op it fjld? Dat heart derby fansels! Of in ritsje mei trekker en wein nei de fûgeldobbe? Ek dat kin.

It sil barre op it fûgeltsjelân fan Titus de Wolff tusken Flânsum en Raerd.

Snein, 18 july is it safier. Om 2 oere geane de manlju en froulju los!

Alde tiden komme op 'e nij ta libben! Wa't it sjen en belibje wol is fan herten wolkom. Tagong en parkearen: fergees.
Der is rom plak foar jo auto of fyts op it boerelân, dus net yn de berm parkeare.

Foar mear ynformaasje: Titus de Wolff, Flânsum 5, Raerd, 06-22378947

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »