Leden excursie 20 november 2021

20 november 2021

Leden bijeenkomst Bus museum Ousterhaule


Zaterdagmiddag 20 november 2021

Programma - vanaf 13:00 uur -

Aankomst - 13:30 uur –

Welkom en rondleiding in drie of vier groepen

14:30 uur – koffie/thee met oranjekoek een tweede kop koffie/thee

vrij zelf door het museum en/of praten in de kantine fris (zelf betalen)

16:00 uur einde – wel thuis


WEL AANMELDEN (i.v.m. o.a. consumpties):

via secretaris@afron.nl (bij voorkeur)

met: naam – aantal personen en telefoonnummer

òf via (058) 257 42 82 (Baukje van der Burg) b.g.g.

(058) 257 24 58 (Dieneke Hamstra)


Doe dit voor zondag 14 november!

Dit alles is onder voorbehoud!


Snelweg Heerenveen-Joure v.v. Afslag 25 – Oudehaske vanaf knooppunt Heerenveen èn vanaf knooppunt Joure - neem de afslag (nr. 25) - rechtsaf naar Oudehaske - via Oudehaske naar Haskerhorne- via Haskerhorne naar Ouwsterhaule - tegenover de kerk

Jetze Veldstraweg 46a 8513 CJ Ouwsterhaule NOV-museum

(Nationaal Openbaar Vervoermuseum) Zie ook: www.novmuseum.nl

Het doel is een informele bijeenkomst te houden, waarbij wij als leden opnieuw contact met elkaar kunnen leggen na de ophokperiode tijdens corona.

Tegelijk nodigt het museum uit om samen wat rond te lopen of in de kantine wat fris te drinken.

Heeft u zelf geen gespreksstof, de uitstalling in het museum geeft daar wel aanleiding toe

 

EXCURSIE GEANNULEERD.

20 november 2021

De Geplande excursie naar het Busmuseum op 20 nov.

is geannuleerd! Dit i.v.m de huidige besmettingen.

 

Lezing Levend Erfgoed

13 november 2021

Op zondagmiddag 28 november a.s. organiseren het Platform Friese rassen en gewassen en het Fries Landbouwmuseum een lezing over Fries levend erfgoed, fokkerij en de genenbank.

Inleider Mira Schoon werkt bij het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), dat onderdeel is van Wageningen University & Research (WUR)

Dat het Friese paard haar oorsprong vindt in Friesland zal niet veel mensen verbazen. Ook het Roodbont Fries vee en het Fries Hoen klinkt logisch in de oren. Dat ook het Zwartbles schaap en Wetterhoun echte Friese rassen zijn is misschien minder bekend. Een eigenschap die bovengenoemde rassen delen is de zeldzame status van het ras, nu of in het recente verleden. Voor rassen met een zeldzame status is het zeer belangrijk om een goed fokprogramma te hebben. Het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), onderdeel van Wageningen University & Research (WUR) is door de overheid aangewezen om de Nederlandse landbouwhuisdierrassen te ondersteunen en adviseren over duurzame fokprogramma's.

Mira Schoon werkt als onderzoeker bij het CGN veel samen met de rasorganisaties en stamboeken van de zeldzame rassen, zo ook de van oorsprong Friese landbouwhuisdierrassen. Op zondagmiddag 28 november zal Mira de verschillende onderdelen die hierbij van belang zijn, delen met de aanwezigen in het Fries Landbouwmuseum. Uiteraard met de focus op de Friese rassen. Waar moet men op letten bij het fokken met zeldzame rassen? En hoe kunt u het beste omgaan met inteelt? Een ander onderdeel waar het CGN zich mee bezig houdt is de genenbank. In de genenbank wordt genetisch materiaal (sperma, embryo's en eicellen) opgeslagen als verzekering voor de toekomst en indien nodig voor gebruik in de huidige populaties om de genetische diversiteit te vergroten. Ook binnen de genenbank is een goede samenwerking tussen het CGN, rasorganisaties en veehouders essentieel voor het behoud van het Friese levend erfgoed.

Aanvang: 14:00 uur
Entree: 7 euro

 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »