6 april 2013

Ruim 23 ton aan bezoekers.

Zaterdag 6 april 2013 hebben bijna zeven ton bezoekers het Frysk Lânboumuseum in Earnewâld bezocht. Omdat in dit museum het thema 'Meten en wegen' centraal staat gedurende de open monumentendagen worden de bezoekers op vrijwillige basis in groepsverband van 3 tot 11 personen op een grote bascule gewogen en kan na enig rekenwerk geconcludeerd worden dat alle bezoekers van zaterdag met elkaar bijna 7.000 kilogram hebben gewogen. Op zondag kwamen er veel meer bezoekers die metelkaar goed waren voor ruim 16.000 kilogram. Voor de beide dagen 23.700 kilo Inclusief 45 kilo voor een hond.
In het museum kan men aan een vijftal meet- en weegobjecten deelnemen en al doende ontdekken dat bijvoorbeeld 5 kilogram aardappelen onder water gedompeld, afhankelijk van het ras maar 300 tot 600 gram weegt, afhankelijk van het zetmeel gehalte van dat bepaalde ras.
Of ontdekken dat op de ene bascule voor 10 kilogram af te wegen zaad of aardappelen ook 10 kilogram aan gewichten nodig is en op een andere bascule maar 1 kilogram.

Puzzel/prijsvraag.
Bezoekers konden aan de hand van verschillende metingen antwoorden verzamelen voor een prijsvraag. Gedurende de beide dagen zijn 45 briefjes ingeleverd. De uitslag
is vinden in het volgende nieuwsbericht.

Klik hier voor een korte foto-impressie van zowel de zaterdag als de zondag.

Op de eerste dag kwam de stroom van bezoekers pas na ongeveer twee uur in de middag op gang en werd het gezellig druk in het museum. De heer Kol uit Groningen, verzamelaar van gewichten en maten, had vele vragen te verwerken en kon veel belangstellende bezoekers te woord staan.

Zondagmorgen was het aanvankelijk heel rustig en waren er bijna 'Meer herders dan schapen'. Vanaf een uur of een werd het gezellig druk en werd er volop gewogen en gemeten, vooral door de jeugd, geholpen door de ouders.
Op zondag waren de heer en mevrouw Siegert uit Harmelen aanwezig met een prachtige collectie voorwerpen waarmee Indertijd mee gemeten en gewogen is..

Ondanks dat het bezoekersaantal lager was dan in voorgaande jaren kan men in Earnewâld terug zien op geslaagde museumdagen met een en een prettige samenwerking van het FLM met de AFRON.
« Terug naar nieuwsoverzicht