13 juni 2017

Project poterbewaarplaatsen.

Op maandag 12 juni 2017 vergaderde de commissie 'Poterbewaarplaatsen' ter afronding van het gezamenlijke project van de Boerderijenstichting Fryslân, het Fries Landbouwmuseum en de Afron.


Klik hier voor de verantwoording op de website van de provincie Fryslân.


Periode februari 2016 t.m. juni 2017.

Gerealiseerd zijn:

 • Een onderzoek naar nog bestaande glazen poterbewaarplaatsen in Friesland.
 • Een historisch onderzoek (Nederland) en raadplegen van enkele honderden bouwvergunningen in Friesland.
 • Een samenvatting is in oktober 2016 in boekvorm uitgegeven. 'Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân' auteur G. Herrema.
 • In oktober 2016 is een themamiddag georganiseerd in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld met het onderwerp 'Verdwenen en vergeten bijgebouwen bij boerderijen'. Inleiders de heren R.J. Wielinga en G. Herrema, elk met gebruik van een powerpointpresentatie. Tevens is er in de centrale hal van het museum een kleine expositie ingericht over glazen poterbewaarplaatsen.
 • Door het Frysk Filmarchief zijn fragmenten over de (vroegere) aardappelteelt samengevoegd tot een film van ca. 15 minuten met als titel 'Aardappelteelt'.
 • In december 2016 is een stand op de vierdaagse Noord-Nederlandse Landbouwbeurs te Leeuwarden ingericht rondom het thema aardappelteelt met centraal daarin de informatie uit het onderzoek naar glazen poterbewaarplaatsen. Tevens is er een powerpointpresentatie van nog bestaande poterbewaarplaatsen in Friesland vertoond alsmede de nieuwe film 'Aardappelteelt'.
 • Publicaties en artikelen:
  • De eigen websites, verenigingsbladen en nieuwsbrieven van de drie organisaties.
  • Friesch Dagblad: Gesloopt of rommelschuur: Het lot van veel setterhokken, Anja Mast. (19 juli 2016)
  • De Sneuper van Oudheidkundige Vereniging Noordoost Friesland: Broeihokken in Noordoost-Friesland, G.H. (september 2016)
  • Leeuwarder Courant: Het vergeten onderdak voor de pootaardappel, Maria Del Grosso ( 18 oktober 2016)
  • Friesch Dagblad: Het tragisch lot van de bijgebouwen op het boerenerf, Simon Talsma (29 oktober 2016)
  • De Sneuper van Oudheidkundige Vereniging Noordoost Friesland: Poterbewaar plaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken, P. de Haan. (november 2016)
  • Oudheidkundige Vereniging Ald Barradiel: Pootaardappelbewaarplaatsen in de (voormalige) gemeente Barradeel, G.H. (december 2016)
  • Heemkundekring 'Die Overdraghe' Klundert; Martinus Noteboom en glazen poterbewaarplaatsen, G.H. e.a. (maart 2017).
  • Veldpost: Friese poters overwinteren in glazen poterbewaarplaatsen, Femke Wiepkema (1 april 2017)
  • Veldpost: Glazen poterbewaarplaatsen in boek vastgelegd, Femke Wiepkema (1 april 2017)
  • Historisch tijdschrift Fryslân: Glazen poterbewaarplaatsen: Verdwenen en vergeten? G.H. (mei 2017).
 • Expositie in het Fries Landbouwmuseum over de pootaardappelteelt met centraal daarin een model van een poterbewaarplaats (april t.e.m. september 2017)
 • Foto-expositie 'Pootaardappelteelt-poterbewaarplaatsen-Noordoost Friesland'in het kader van 'Tsjerkepaad/Kerkpad' in de Nederlands Hervormde kerk te Holwerd (11 zaterdag-middagen van 1 juli t.e.m. 9 september 2017).
 • Binnekort nog te realiseren:
 • Mogelijk opname in het cultuurhistorisch archief van de gemeente Dongeradeel en de Provincie Fryslân en het samenstellen van een cultuurhistorisch kaart (eind 2017).
 • Overdracht verzameld foto- en archief materiaal aan het Fries Landbouwmuseum.
 • Op termijn plaatsen van foto's op: Digitale fotocollectie Nederland (Rijksdienst Cultureel erfgoed).

Het project 'Glazen poterbewaarplaatsen' is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en financiële bijdragen uit het 'Iepen Mienskipsfûns' van de provincie Fryslân, de KIZ, de HZPC en 'It Oanfiterfûns foar bouboeren en túnkers yn it noorden fan Fryslân'.


« Terug naar nieuwsoverzicht