contact

... met de redactie It Ark, De Kroade of website stuur een email:

of bel 06-13 68 39 03.

... met documentatiecentrum, email: of bel 06-13 68 39 03.

Adres: Buorren 2, 9041 BA Berltsum

... met het bestuur van vereniging Afron of stuur een email naar of

tijdelijk: Buorren 2, 9041 BA Berltsum